Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2019

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża
Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Jak co roku przedstawię Wam fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnę tylko, że PCK jest najstarszą organizacją w Polsce której jednym z działań jest popularyzacja idei honorowego oddawania krwi. Oczywiście jest to fragment dotyczący tylko krwiodawstwa.

W 2019 r. w PCK działało 1.010 Klubów HDK PCK zrzeszających 26.750 członków PCK i 41.165 wolontariuszy, którzy oddali 99.182,700 litrów krwi, co stanowi 18,7% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba HDK w innych niż Kluby jednostkach PCK wyniosła 2.333 członków i 2.094 wolontariuszy. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, wśród których zorganizowano 2.875 rożnego rodzaju akcji, imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym: XVI Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2018/2019, w ramach której pozyskano łącznie 10.975,233 litrów krwi od 14.600 uczniów i 5.044 studentów. W 15. Województwach udział wzięło 193 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 13 uczelni wyższych; XIV edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie-Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną PSP i Zarządem Głównym Związku OSP RP. Do XIV edycji Programu przystąpiło 11 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie 720 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. Program zrealizowano w 13 okręgach, pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 2.873,901 litrów krwi; Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 45.205 Tytuły Honorowe oraz 2.176 duplikatów legitymacji ZHDK. W 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej: 26 Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, -25 Złotych Krzyży Zasługi, – 46 Srebrnych Krzyży Zasługi, – 75 Brązowych Krzyży Zasługi. Ponadto Prezydium Krajowe Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK zweryfikowało wnioski o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 1.303 krwiodawców zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła “Kryształowego Serca” rozpatrzyła 92 wnioski i przyznała to wyróżnienie 59 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. Poza ww działaniami o charakterze ogólnopolskim Oddziały PCK organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne, a także integrujące środowisko honorowych dawców krwi, m.in. – Ślaski OO PCK zorganizował w 2019 r. XLIII edycję Rajdu HDK PCK “Czerwona Róża” im. Kazimierza Nowaka w Mikołajkach. To najstarsza impreza ogólnopolska Honorowych Dawców Krwi o charakterze integracyjno-promocyjnym. Organizatorem Rajdu był Klub HDK PCK “BASIA”, działający przy Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła. W Rajdzie uczestniczyło 234 krwiodawców z rodzinami z 18 klubów z całej Polski. – Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręgową Radą Honorowego Krwiodawstwa PCK zorganizował XXXIII edycję Samochodowego Rajdu HDK PCK. Uczestnicy Rajdu tradycyjnie zakwaterowani byli w Ośrodku PCK w Sławie.Rywalizacja odbywała się na trasie Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiatów-Sulechów-Kalsk-Sława obfitując w wiele konkurencji o charakterze sprawnościowym, które rozgrywano również na terenie ośrodka. Zgodnie z rajdową tradycją przeprowadzono także testy z zakresu wiedzy o Czerwonym Krzyżu i honorowym krwiodawstwie, z zakresu znajomości prawa o ruchu drogowym, znajomości regionu, a także praktycznym sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W Rajdzie uczestniczyło 29 załóg z 11 województw. – W październiku 2019 roku Małopolski OO PCK zorganizował na Bulwarach Czerwieńskiego w Krakowie 4. KrwioBIEG Kraków. Głównym założeniem KrwioBIEG Kraków jest organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świezym powietrzu. Udział wzięło łącznie 1.300 biegaczy.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

3 komentarze do “Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2019”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading