fbpx

Tag : sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2017 rok

Jak co roku przedstawię Wam fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnę tylko, że PCK jest najstarszą organizacją w Polsce której jednym z działań jest popularyzacja idei honorowego oddawania krwi. Oczywiście jest to fragment dotyczący tylko krwiodawstwa.

W 2017 r. w PCK działało 1.079 Klubów HDK PCK zrzeszających 27.035 członków PCK i 52.799 wolontariuszy, którzy oddali 114.505,380 litrów krwi, co stanowi 24,07% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba hdk w innych niż Kluby jednostkach PCK wyniosła 1.621 członków i 4.290 wolontariuszy. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, wśród których zorganizowano 3.403 rożnego rodzaju akcji, imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym: XIV edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2016/2017, w ramach której pozyskano łącznie 11.987,33 litrów krwi od 17.425 uczniów i 4.029 studentów. W 13. Województwach udział wzięło 257 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 15 uczelni wyższych; XII edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie-Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną PSP i Zarządem Głównym Związku OSP RP. Do XII edycji Programu przystąpiły 54 jednostki PSP, 198 jednostek OSP. Łącznie 2.912 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie Programu realizowanego od 1.01 do 10.12.2017 r. w 12 okręgach, które złożyły sprawozdanie pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 7.219 litrów krwi; X edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” -organizowaną wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pn. „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche}. W 108 miejscowościach 15 polskich województw zorganizowano 130 zbiórek krwi w ambulansach publicznej służby krwi. Oprócz pobierania krwi, organizowane były pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa, konkursy plastyczne oraz występy artystyczne. W minionym roku, w ramach akcji, blisko 3.000 dawców oddało łącznie ponad 1.300 litrów krwi. W ciągu 10 lat zebrano jej natomiast blisko 15.000 litrów. Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 27.603 Tytuły Honorowe. W 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 9, Złoty Krzyż Zasługi – 45, Srebrny Krzyż Zasługi – 75, Brązowy Krzyż Zasługi – 139. Natomiast wyróżnionych Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na wniosek PCK przez Ministra Zdrowia zostało 2.098 krwiodawców. Kapituła „Kryształowego Serca” rozpatrzyła 95 wniosków i przyznała to wyróżnienie 73 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i innym osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. W 2017 r. kilkuletnia współpraca Prezydium KR HDK PCK z zespołem ds. promocji honorowego krwiodawstwa w Straży Granicznej zaowocowała utworzeniem w składzie Krajowej Rady HDK PCK nowej sekcji – sekcji Straży Granicznej. Poza działaniami o charakterze ogólnopolskim oddziały PCK organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne, a także integrujące środowisko honorowych dawców krwi, m.in.: Dolnośląski OO PCK w 2017 r. zorganizował w dn. 6-10 czerwca w Nowej Rudzie XLI edycję Rajdu HDK PCK „Czerwona Róża. Rajd ten to najstarsza impreza ogólnopolska Honorowych Dawców Krwi PCK o charakterze integracyjnym; Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręgową Radą HDK PCK zorganizował w dn. 24.08.-27.08.2017 r. w Ośrodku PCK w Sławie XXXI edycję Samochodowego Rajdu HDK PCK, na trasie Sława-Sulechów- Sława. W wielu regionach Polski popularną formą wypoczynku i integracji środowisk hdk są spartakiady, zawody strzeleckie i wędkarskie, mistrzostwa szachowe czy pikniki rodzinne. 7.10.2017 r. Małopolski Oddz. Okręgowy PCK zorganizował na Bulwarach Czerwieńskiego w Krakowie 4.KrwioBIEG Kraków -bieg charytatywny na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskania funduszy na jego rozwój oraz promowania zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Krwiobieg to wydarzenie dla każdego, komu bliskie jest pomaganie i świadomość, że zwykłe „chcę” może zdziałać cuda i uratować komuś życie. W KrwioBIEGu udział wzięło łącznie 800 biegaczy, krew oddało 26 osób dzięki czemu pozyskano 11.700 litrów krwi.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2016

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Przedstawiamy Państwu fragment sprawozdania merytorycznego Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdanie znajdziecie Państwo na stronach PCK.

W 2016 r. w Stowarzyszeniu działało 1.076 klubów Honorowych Dawców Krwi zrzeszających 26.624 członków Stowarzyszenia i 49.549 wolontariuszy. Liczba honorowych dawców krwi zrzeszonych w innych niż Kluby jednostkach organizacyjnych PCK wyniosła: członków – 2.635, wolontariuszy – 5.522. Honorowi dawcy krwi PCK oddali 131.125,80 litrów krwi, co stanowi 27,32% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.072 różnego rodzaju akcje, imprezy itp., w tym XIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2015/2016, w ramach której pozyskano łącznie 14.523 litrów krwi od 20.748 uczniów i 4.684 studentów. W 14, okręgach udział wzięło 276 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 16 uczelni wyższych.
Stowarzyszenie w 2016 roku przeprowadziło:

 • XI edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do XI edycji Programu przystąpiły 53 jednostki PSP oraz 190 jednostek OSP, łącznie 3.177 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie realizacji Programu od 1 stycznia 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. w 14 okręgach, które złożyły sprawozdanie, pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 7.260 litrów krwi;
 • IX edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche), w 191 miejscowościach 16 polskich województw. Oprócz pobierania krwi organizowane były z tej okazji także akcje promujące honorowe krwiodawstwo, pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa, konkursy plastyczne oraz występy artystyczne. W ciągu 5 miesięcy 2016 r. ponad 4.171 osób oddało 1.877 litrów krwi;
 • VIII edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – „Motoserce”-„Krew jest Darem Życia”. Podczas Akcji pozyskano blisko 2.225 litrów krwi.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 33.682 Tytuły Honorowe.

W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia.

W 2016 r. PCK wręczył, podczas uroczystości krwiodawczych, nadane w 2015 r. przez Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej, w tym:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 28 osobom;
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 52 osobom;
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 48 osobom.
Ponadto Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 r. przyznał:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 3 osobom;
 • Złoty Krzyż Zasługi – 59 osobom;
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 85 osobom.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 85 osobom.
Minister Zdrowia nadał 224 Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” a kapituła „Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 69 osobom zasłużonym w rozwoju Ruchu HDK PCK.
Rok 2016 był rokiem jubileuszowym dla dwóch, posiadających w środowisku honorowych dawców krwi PCK wieloletnią tradycję, imprez integracyjno-promocyjnych.
W czerwcu na terenie Pomorskiego Okręgu PCK (Mikoszewo k/Gdańska) odbył się XL Ogólnopolski Rajd HDK PCK „Czerwona Róża”: z udziałem 295 krwiodawców z 23 Klubów HDK z terenu całego kraku oraz jednej drużyny rajdowej z Niemiec. W ostatni weekend sierpnia 2016 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PCK w Sławie odbył się XXX Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK. Uczestniczyło w nim ponad 200 krwiodawców z 14 województw. Ponadto w październiku 2016 r. na Bulwarach Czerwińskiego w Krakowie odbył się 3.KrwioBIEG Kraków, którego głównym celem jest promocja honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów jak i do każdego, komu bliskie jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i świadomość, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest codzienne ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. W trzeciej edycji KrwioBIEGu uczestniczyło 515 biegaczy. Do oddania krwi zgłosiło się 53 osoby, spośród których zakwalifikowano do oddania 42, a ilość oddanej krwi to 18,9 litra.

[divider top=”no”]

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2015 rok

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

W 2015 r. w Stowarzyszeniu działało 1.128 klubów HDK PCK zrzeszających 25.524 członków PCK i 61.302 wolontariuszy, którzy oddali 133.523,54 litrów krwi, co stanowi prawie 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju zorganizowano 3.350 różnego rodzaju akcji, imprez itp. W tym:
– XII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”, której udział wzięło 25.473 uczniów i 4.274 studentów, którzy oddali w sumie 17.416 litrów krwi;
– X edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W efekcie realizacji programu od stycznia do grudnia 2015 roku w 14 okręgach pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 9.343,521 litrów krwi;
– VIII edycję akcji „Zbieramy Krew dla Polski” wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pn „Grupa Muszkieterów”, w tym 22 tygodnie ponad 3.600 osób oddało 1.622 litry krwi;
– VII edycję akcji z klubami motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – Motoserce „Krew jest darem życia”, która odbyła się 18 kwietnia w 90 miastach, w których pozyskano 3.684 litry krwi.
PCK realizując w 2015 roku zadania ustawowe w zakresie nadawania tytułu honorowego i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia, nadał ponad 32.117 tytułów i odznak honorowych. Akcje lokalne w tym zakresie zorganizowały:
– Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze – X Konferencja pt ” Bezcenny Dar”, której tematem jest transplantacja i krwiodawstwo
– Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu – happening „Tramwajady PCK”, zabytkowy edukacyjny tramwaj propagujący ideę honorowego krwiodawstwa.
14 czerwca 2015 roku w Światowy Dzień Krwiodawcy Stowarzyszenie wraz z partnerem firmą 3M (Viscoplast), rozpoczęło kampanię pn „Znak oddania”, zachęcającą do honorowego krwiodawstwa.

[divider top=”no”]

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Przedstawiamy Państwu fragment sprawozdania merytorycznego Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdanie znajdziecie Państwo na stronach PCK.

W 2014 r. w Stowarzyszeniu działało 1.114 Klubów Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszających 23.551 zrzeszających 23.746 członków PCK i 61.490 wolontariuszy, którzy oddali 138.061,56 litrów krwi, co stanowi prawie 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.378 rożnego rodzaju akcji, imprez itp., w tym:

 • XI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”,
 • IX edycję Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie ” Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”
 • Edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche).
 • VI edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych ? „Motoserce”-„Krew jest Darem Życia”,
Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 28.434 Tytuły i Odznaki Honorowe, Zarząd Główny PCK wydał 360 duplikatów legitymacji do Odznak „ZHDK”.

[divider top=”no”]

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie PCK za 2011 i 2012 rok

d26815bce7d84d49a90a6a7e848c413a

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Czerwonego Krzyża za 2012 rok

(część dotycząca krwiodawstwa)

W 2012 r. w Stowarzyszeniu działało 1.185 Klubów HDK PCK zrzeszających 24.561 członków PCK i blisko 75.000 wolontariuszy, którzy oddali 149.861 litrów krwi. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.014 różnego rodzaju akcji, imprez itp. w tym:

 • IX edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięły udział 403 szkoły i 17 uczelni wyższych, 31.645 uczniów i 4.856 studentów, którzy oddali w sumie 17.489 litrów krwi
 • VII edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyło 35 jednostek PSP, 186 jednostek OSP oraz 24 jednostki i ratowniczo-gaśnicze, pozyskano ok. 5 tys. litrów krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich innych osób;
 • V edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 151 miastach. Pozyskano 1.559 litrów krwi od 3.414 osób. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo;
 • IV edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych -„Motoserce” – „Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 4.004 litry krwi

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu honorowego i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 20.571 tytułów i odznak honorowych, Zarząd Główny PCK wydał 1.478 duplikatów legitymacji do odznak „ZHDK”. W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 59 osobom,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 78 osobom,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 69 osobom.

Ponadto 251 osób zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi-
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 89 zasłużonym honorowym dawcom krwi. Poza ww. działaniami o charakterze ogólnopolskim oddziały rejonowe i okręgowe PCK organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne a także integrujące środowisko honorowych dawców krwi, min.:

 • Oddział Rejonowy PCK w Miliczu zorganizował rajd pieszo-autobusowy dla honorowych dawców krwi województwa dolnośląskiego, w którym wzięło udział 70 honorowych dawców krwi;
 • Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK zorganizował akcję promującą zdrowy styl życia oraz honorowe oddawanie krwi pod hasłem „Zdrowy krwiodawca pilnie poszukiwany” skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, honorowych dawców krwi i klubów HDK PCK. W projekcie uczestniczyło 715 osób;
 • Oddział Rejonowy PCK w Chełmży zorganizował Gminne Mistrzostwa Szachowe dla honorowych dawców krwi w gminie Łysomice
 • Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze zorganizował piknik dla krwiodawców i ich rodzin w Ośrodku PCK w Sławie oraz 26 Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK;
 • W Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie) zorganizowano XII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi im. Władysława Piłata, w którym rywalizowały drużyny reprezentujące Oddziały Rejonowe PCK w Rzeszowie, Nowej Sarzynie, Leżajsku, Krośnie i Mielcu.
 • Zarząd Klubu HDK PCK przy Elektrowni w Połańcu oraz Oddział Rejonowy PCK w Staszowie zorganizowali XI Maraton Wędkarski, w którym uczestniczyło 15 drużyn trzyosobowych;

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Czerwonego Krzyża za 2011 rok

(część dotycząca krwiodawstwa)

W 2011 r. w ramach Stowarzyszenia działało 1.279 Klubów HDK PCK zrzeszających 24.128 członków PCK i blisko 90.000 wolontariuszy, którzy oddali 156.753,07 litrów krwi.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.701 rożnego rodzaju imprez i akcji, w tym:

 • VIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięło udział 810 szkół i 19 uczelni wyższych, 29.449 uczniów i 5.556 studentów, którzy oddali w sumie 17.526 litrów krwi;
 • VI edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyło 41 jednostek PSP, 198 jednostek OSP oraz 20 jednostek ratowniczo-gaśniczych. W okresie od 1.01 – 10.12.2011 r. w 13 województwach pozyskano 5.592 litry krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich osób;
 • IV edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 150 miastach. Pozyskano 1.642 litry krwi od 3.662 dawców. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo;
 • III edycję akcji z Klubami Motocyklowymi – „Motoserce” – „Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 3.358 litrów krwi.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu honorowego i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 19.800 tytułów i odznak honorowych, Zarząd Główny PCK wydał 293 duplikaty legitymacji do odznak „ZHDK”.
W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2 osobom,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia polski – 5 osobom,
 • Złoty Krzyż Zasługi – 51 osobom,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 91 osobom,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 79 osobom.

Ponadto 278 osób zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 84 zasłużonym honorowym dawcom krwi.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2010 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2010
Efektem działań w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2010 r. było funkcjonowanie 1.296 Klubów HDK PCK (w tym 57 nowo utworzonych), zrzeszających 25.597 członków i ponad 118.582 wolontariuszy, którzy oddali 158.869 litrów krwi.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano różne inicjatywy, a wśród nich zorganizowano 3.421 rożnego rodzaju imprez i akcji, w tym:
– VII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięło udział 759 szkół i uczelni wyższych, 51.664 uczniów i 7.304 studentów, którzy oddali 32.348, 132 litrów krwi;
– V edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyło 41 jednostek PSP i 180 jednostek OSP oraz 21 jednostek ratowniczo-gaśniczych. W okresie od 1.01 do 10.12.2010 r. w 14 województwach pozyskano 6.162 litry krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich osób;
– III edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 135 miastach. Pozyskano 1.572 litry krwi od 3.539 dawców. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo;
– II edycję akcji z Klubami Motocyklowymi „Motoserce” – „Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 2.449 litrów krwi.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2009 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2009
Efektem działań w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2009 r. było funkcjonowanie 1.361 Klubów HDK PCK (w tym 96 nowo utworzonych), zrzeszających 26.677 członków i ponad 110.400 wolontariuszy, którzy oddali 145.055 litrów krwi. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2.327 akcji poboru krwi z udziałem 169.890 dawców, w tym 63.964 osób oddało krew po raz pierwszy.
Realizowano zadanie publiczne zlecone przez Ministra Zdrowia: Program aktywizujący środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców. W ramach zadania zorganizowano 1432 akcje edukacyjno-informacyjne (w tym 575 z udziałem ambulansów służby krwi i ambulansu PCK) w trakcie których 41.866 dawców (w tym 14.424 po raz pierwszy) oddało 20.865,320 litrów krwi honorowo.
W ramach zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z ustawy o publicznej służbie krwi dot. nadawania tytułu i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – 17.985 osobom wręczono ww. odznakę.
W 2009 r. nadano najbardziej zasłużonym w honorowym krwiodawstwie:
o 66 wyróżnień „Kryształowe Serce”,
o 261 odznak Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
o 43 „Złote Krzyże Zasługi”,
o 102 „Srebrne Krzyże Zasługi”,
o 133 „Brązowe Krzyże Zasługi”
Wśród wielu inicjatyw mających na celu promowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi realizowanych w 2009 r. należy wymienić:
o VII edycję ogólnopolskiej akcji dla szkół średnich i uczelni wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie” odbywającej się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, w którym wzięło udział 619 szkół średnich, 36.189 uczniów oraz 51 uczelni i szkół wyższych, 4.360 studentów. Od września do grudnia uczestnicy akcji oddali ok.17.000 litrów krwi,
o IV edycję ogólnopolskiego programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie: „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”, organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W programie uczestniczyło 71 jednostek PSP, 384 jednostek OSP oraz 46 jednostek ratowniczo-gaśniczych; od 1 stycznia do 10 grudnia 2009 r. w 14 okręgach pozyskano łącznie od strażaków i osób przez nich zachęconych 5.786 litrów krwi,
o II edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” organizowaną z „Grupą Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche) na terenie 13 okręgów przez 7 miesięcy. Pozyskano 1.600 litrów krwi. Poborowi krwi w ambulansie PCK i ambulansach RCKiK towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne działania promujące honorowe krwiodawstwo, zdrowie i zdrowy styl życia,
o akcję poboru krwi w trakcie „Przystanku Woodstock” w Kostrzynie n/Odrą organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; w ramach której pozyskano 1.069 litrów krwi,
o I edycję ogólnopolskiej akcji „Motoserce” – „Krew jest darem życia”, organizowaną we współpracy z motocyklistami zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – zebrano 1.300 litrów krwi. 4 kwietnia 2009 r. w całej Polsce organizowano imprezy plenerowe, w trakcie których obywał się pobór krwi, koncerty znanych grup rockowych, pokazy pierwszej pomocy, różne konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Akcję wspierali prezydenci miast, gminy, lokalne samorządy, firmy i media.
o akcję „Wakacyjna kropla krwi” – działania ogólnopolskie dzięki którym w 2009 r. pozyskano 10.000 litrów krwi.
Ponadto zgodnie z porozumieniem z PKP Energetyka dot. utworzenia nowych, zakładowych Klubów HDK PCK przy wszystkich wojewódzkich oddziałach firmy a także organizowanie akcji poboru krwi ph. „Energia dla Życia” powstało 8 klubów zrzeszających 222 krwiodawców, zorganizowano 7 akcji, pozyskano 65,250 litrów krwi.
Prowadzono także promocję krwiodawstwa we współpracy z firmą „Tramwaje Warszawskie Sp. z.o.o.” reklama na 6 wagonach tramwajowych.
Wśród inicjatyw terenowych służących promocji honorowego krwiodawstwa i integracji środowiska warto wymienić:
o Wojewódzkie Zawody Piłki Siatkowej Klubów HDK PCK, które odbyły się 18.04.09 r. w Kędzierzynie-Koźlu, z udziałem 7 drużyn (Międzyzakładowy Klub HDK PCK w Głubczycach, Klub HDK PCK w Krapkowicach i 5 reprezentacji Młodzieżowych Klubów HDK z miasta Kędzierzyna-Koźla),
o Okręgowe Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowane przez Międzyzakładowy Klub HDK w Nysie, w dniu 23 maja 2009 r. w których uczestniczyło 12 zespołów 5-osobowych. Natomiast 21 października 2009 r. odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Młodzieżowych Klubów HDK PCK w Nysie zorganizowane przez Kluby HDK PCK przy Komendzie Powiatowej Policji i przy I LO „Carolinum” w Nysie. W zawodach tych wzięło udział 7 drużyn 3-osobowych,
o Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi PCK, które odbyły się 27 czerwca 2009 r. na zbiorniku wodnym Młyny k. Rudnik. Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK przy TeDrive Poland Sp.z.o.o. w Praszce,
o Festyn dla krwiodawców i ich rodzin połączony z Wojewódzkimi Zawodami Piłki Plażowej Honorowych Dawców Krwi PCK, który odbył się 18-19 lipca 2009 r. w Pietrowicach Głubczyckich,
o VI Mistrzostwa Województwa Opolskiego Honorowych Dawców Krwi PCK w kręgle, zorganizowane 7 listopada 2009 r. w Opolu przez Klub HDK PCK przy PGE Elektrownia Opole S.A. W zawodach tych uczestniczyło 14 drużyn 4-osobowych,
o Akcje KRwiecień KRwiodawstwa w KRakowie ? w ciągu 12 dni na terenie 9 krakowskich uczelni zebrano 398 litrów krwi od 899 osób (studenci, wykładowcy, mieszkańcy Krakowa),
o XXXIII Ogólnopolski Rajd „Czerwona Róża”, który odbył się w dniach 9-13 czerwca 2009 r.,
o „Świadectwo Społecznej Dojrzałości” – organizowana po raz trzeci przez Podkarpacki
o Zarząd Okręgowy PCK, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie: 1.850 uczestników oddało 832,500 ml krwi,
o X Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów HDK PCK zorganizowane 25 kwietnia 2009 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie z udziałem 10 drużyn reprezentujących 6 rejonów województwa zachodniopomorskiego,
o Ogólnopolski Rajd Samochodowy połączony z poborem krwi w Sławie, organizowany przez Lubuski Zarząd Okręgowy PCK w Zielonej Górze.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2008
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności statutowej Polskiego Czerwonego Krzyża jest promocja honorowego krwiodawstwa. W 2008 r. obchodziliśmy 50 lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Oficjalna inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Honorowego
Krwiodawstwa w Wąsoszach k/Konina (maj 2008 r.). Jubileuszowy charakter nadano też ogólnopolskim
rajdom „Czerwona Róża” w okręgu małopolskim oraz rajd samochodowy w Sławie (okręg lubuski).
Głównym akcentem obchodów 50 lecia był VIII Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK
zorganizowany przez Zarząd Rejonowy i Rejonową Radę HDK PCK w Bielsku-Białej. Bardzo ważnym
elementem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym
honorowym dawcom krwi w Warszawie, w Belwederze a także spotkania w Senacie.
Z okazji 50 lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK Zarząd Główny wydał medal okolicznościowy,
sfinansowany ze środków własnych okręgów, rejonów, klubów Honorowych Dawców Krwi oraz sponsorów.
Medalem wyróżniono 4.173 osoby i instytucje.
W 2008 r. działały 1.364 kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszające 22.813 członków PCK i blisko 117.000 wolontariuszy, którzy oddali 159.444 litry krwi. Dzięki działaniom promocyjnym Polski Czerwony Krzyż pozyskał 43.929 dawców pierwszorazowych, organizując 1.946 akcji poboru krwi.
Działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa finansowana była (od stycznia do połowy sierpnia) ze środków własnych Stowarzyszenia oraz z dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przy 17,10 % wkładu środków własnych.
W 2008 r. kontynuowane były następujące projekty:
1. Strażacy w honorowym krwiodawstwie. „Ognisty Ratownik- Gorąca Krew” III edycja wspólnego projektu PCK, Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego strażacy zorganizowali 825 akcji oddając łącznie 3.876 litrów krwi. Dodatkowo osoby zachęcone przez
strażaków oddały 1.880 litrów krwi.
2. V edycja Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w efekcie której 35.467 uczniów i 6.855 studentów oddało 21.337 litrów krwi. Z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczęła się VI edycja konkursu, do której zgłosiło się 586 szkół i 44 uczelnie wyższe. Do grudnia 2008 r. 18.784 uczniów oddało 8.526 litrów krwi i 4.513 studentów – 2.069 litrów krwi
W ramach zadania publicznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od sierpnia do grudnia 2008 r. odbyło się 896 akcji informacyjno-edukacyjnych połączonych z pobieraniem krwi, w których wzięło udział 28.859 honorowych krwiodawców. W ramach tych akcji pozyskano 12.947 litrów krwi.
Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupa Muszkieterów, siecią sklepów Intermarche i Bricomarche przeprowadził ogólnopolska akcje „Zbieramy krew dla Polski”. W ciągu 7 miesięcy zorganizowano 83 akcje poboru krwi przy sklepach, w trakcie których od 2.658 dawców pobrano 1.200 litrów krwi.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż zorganizował we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Poznania, Warszawy i Zielonej Góry akcję poboru krwi w trakcie przystanku ?Woodstock? w Kostrzynie n/Odrą. Pozyskano 673,65 l krwi od 1.417 dawców.
Kontynuowano współpracę z Zarządem Spółki „Tramwaje Warszawskie” w ramach której Spółka udostępnia nieodpłatnie powierzchnię reklamową na 6 wagonach tramwajowych, na których umieszczone są motywy promujące honorowe krwiodawstwo.
W ramach realizacja zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z art.7 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi ? nadawania tytułu i odznaki honorowej ?Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi?, w 2008 r. nadano i wręczono 14.648 odznak.
Ponadto najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
– 241 odznaczeniami państwowymi,
– 610 odznaką Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
– 41 „Kryształowym Sercem”.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2006 rok

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowej Radzie Reprezentantów, najwyższej władzy stowarzyszenia.
UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2006
Z kształtowaniem postaw prozdrowotnych ściśle związana jest działalność w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa. W 2006 r. 416.865 honorowych dawców krwi oddało ogółem 405.713 litrów krwi, w tym 157.671 członków i wolontariuszy Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK – 181.934 litrów. Dzięki działaniom promocyjnym Polski Czerwony Krzyż pozyskał 83.375 dawców pierwszorazowych.
W 2006 r. działania promujące honorowe krwiodawstwo skierowane były do środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej a także społeczności lokalnych i strażaków. Oprócz dotychczas stosowanym metod i środków promocji korzystano z najnowszych technik takich jak Internet i telewizja.
Pierwsze zadanie statutowe, jakim jest promocja honorowego krwiodawstwa, realizowane było ze środków własnych Stowarzyszenia (od stycznia do maja 2006 r) a następnie dofinansowane w ramach konkursu
Ministerstwa Zdrowia przy udziale ponad 15 % środków własnych PCK. Przy realizacji zadania działania PCK wspierało w formie merytorycznej, rzeczowej i finansowej ponad 500 innych agend i podmiotów. Wśród współdziałających należy wymienić przedstawicieli lokalnych władz, samorządów, szkoły, służbę krwi, strażaków zawodowych i ochotników, policję, wojsko, zakłady pracy, prywatnych przedsiębiorców, parafie oraz inne organizacje i stowarzyszenia.
Wśród inicjatyw podejmowanych w 2006 r. należy wymienić:
1. Ogólnopolski Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie – III edycja”.
W turnieju uczestniczyło ponad 400 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Ponad 26.000 uczniów oddało blisko 14.000 litrów krwi. Uroczyste podsumowanie III edycji Turnieju odbyło się 14 czerwca 2006 r. w Światowy Dzień Krwiodawcy.
2. Ogólnopolska akcja „Wakacyjna Kropla Krwi”.
W 2006 r., w ramach akcji pobierano krew w ambulansie PCK w okręgach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Przeprowadzono ogółem 129 akcji poboru krwi w ambulansie, w trakcie których pobrano 2.250 litrów krwi od 5.000 dawców.
3. Ogólnopolski program „Strażacy w honorowym krwiodawstwie – Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” – I edycja.
Celem programu jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie jak największej ilości krwi oraz wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi. Dzięki programowi udało się zaktywizować lokalne środowiska miast i wsi, zachęcić do regularnego honorowego oddawania krwi. Zarówno strażacy jak i inne osoby przez nich zachęcone zadeklarowały chęć systematycznego oddawania krwi. W programie wzięło udział 130 jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz 252 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: 806 strażaków PSP, 1531 strażaków OSP. Łącznie pozyskano 1.309 litrów krwi. Patronat honorowy nad tym projektem objęli Ministrowie Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. Ogólnopolski Internetowy Konkurs „Nasza Szkoła promuje krwiodawstwo PCK”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych. Polegał na stworzeniu podstrony o tematyce honorowego krwiodawstwa . Patronat Honorowy nad konkursem obleli Ministrowie Zdrowia i Edukacji Narodowej. W konkursie uczestniczyły 224 szkoły z całego kraju.
Ponadto:
1. wyprodukowano spot reklamowy pt. „Dać komuś nadzieję na nowe życie”. Projekt zrealizowany przez Zarząd Główny PCK, we współpracy z profesjonalną ekipą produkcyjną, w ramach reklamy społecznej, z charytatywnym udziałem aktorów. Spotowi towarzyszyły materiały promocyjne: baner planszowy, koszulki, breloczki reklamowe z napisem kierującym na stronę internetową, gdzie można nie tylko obejrzeć, ale i pobrać spot. Dotychczas udało się go wyemitować w Telewizji Aptecznej i Polsacie.
2. okazją do nasilenia promocji honorowego krwiodawstwa był „Tydzień PCK” oraz „Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Wolontariusze na terenie całego kraju, na różnorodnych festynach, imprezach połączonych z pokazami pierwszej pomocy i ratownictwa zachęcali do oddawania krwi. Ubiegłoroczne majowe akcje poboru krwi były wspierane finansowo przez Deutsche Bank PBC S.A. (materiały promocyjne, poczęstunki regeneracyjne dla hdk). W okresie trwania akcji majowej współpracująca z PCK publiczna służba krwi pozyskała 1.542 l krwi od 3.426 dawców.
3. W uzgodnieniu z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie XII przystanku „Woodstok”, w dniach 27-29 lipca 2006 r. w Kostrzynie n/Odrą, PCK we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Łodzi, Poznania i Zielonej Góry zorganizował akcję poboru krwi. W ciągu 3 dni pozyskano 340 l krwi od 756 dawców.
4. Kontynuowano promocję honorowego krwiodawstwa na 4 składach tramwajów warszawskich, co było możliwe dzięki przedłużeniu umowy z firmą „Tramwaje Warszawskie”.
Drugim zadaniem PCK w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa jest nadawanie tytułu i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (ZHDK) na podstawie art. 7 ust 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. W ramach tego zadania wyprodukowano legitymacje wraz z odznakami, prowadzono ewidencje osób odznaczonych, wydawano honorowym dawcom krwi legitymacje i ich duplikaty, organizowano spotkania, na których wręczono ogółem 15.029 odznak ZHDK.
W 2006 r. najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
– 281 odznaczeniami państwowymi,
– 348 odznakami „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
– 55 wyróżnieniami „Kryształowe Serce”.
Bardzo ważną rolę w nakreślaniu programu działania PCK w zakresie honorowego krwiodawstwa odgrywa Krajowa Rada HDK. W 2006 r. Rada zorganizowała III Ogólnopolska Konferencję Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas której omawiane były problemy ruchu HDK PCK. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele parlamentu i resortu zdrowia. Ponadto opracowano program „Promocja honorowego krwiodawstwa – aktywizacja lokalnych środowisk społecznych do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców” oraz „Program promujący idee honorowego krwiodawstwa połączony z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu”. Prezydium Krajowej Rady HDK znowelizowało także kryteria i procedury postępowania przy wnioskowaniu o nadanie honorowym krwiodawcom orderów, odznaczeń państwowych i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Źródło: www.pck.org.pl / www.oddajkrew.pl

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2004 rok

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowej Radzie Reprezentantów, najwyższej władzy stowarzyszenia.
UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2004
Zadanie to było realizowane w ramach Programu Współpracy Ministerstwa Zdrowia i organizacji pozarządowych, zgodnie ze złożoną przez PCK ofertą i podpisaną umową. Celem programu jest promowanie i organizowanie honorowego krwiodawstwa jako podstawowego warunku osiągnięcia samowystarczalności Polski w krew i jej składniki. Realizacja tego celu polegała m.in. na zachęcaniu do oddawania krwi, podkreślaniu jej roli w ratowaniu życia i zdrowia poprzez prowadzenie intensywnych działań promocyjnych i organizacyjnych skierowanych do określonych grup społecznych (np. młodzież, środowiska wiejskie, małomiasteczkowe).
W efekcie podejmowanych działań, w 2004 r., służba krwi pobrała 428.820 litrów krwi od dawców honorowych, w tym 225.285 litrów od 169.602 członków i wolontariuszy 1.567 klubów HDK PCK. W całym kraju zorganizowano 3.935 otwartych akcji poboru krwi, w czasie których 115.047 osób oddało krew.
W ramach działań promocyjnych organizowane były, także przez kluby HDK PCK, różnego rodzaju imprezy, akcje, szczególnie w środowiskach młodzieżowych. W sumie odbyło się 2000 prelekcji i spotkań, często poprzedzających zbiorowe oddawanie krwi, w których wzięło udział ponad 121.870 osób. Odbył się także rejonowy i okręgowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Szkół ponadgimnazjalnych i policealnych pt.”Młoda krew ratuje życie”, do którego przystąpiło ponad 450 szkół.
Warto podkreślić, że dzięki staraniom Krajowej Rady HDK do tzw. ustawy zdrowotnej wprowadzony został zapis przywracający uprawnienia do nieodpłatnego otrzymywania przez zasłużonych honorowych dawców krwi żelaza i preparatów witaminowych.
Najbardziej zasłużeni honorowi dawcy krwi zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi (608 osób) odznakami „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (w sumie 3 stopni – 16.150 osób) i innymi wyróżnieniami (3.137 osób).

Źródło: www.pck.org.pl / www.oddajkrew.pl