Tag : sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2020

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu “krwiodawstwo”.

W 2020 r. w Stowarzyszeniu działały 893 Kluby HDK PCK zrzeszające 23.576 członków PCK (w tym 5.043 kobiety) i 27.229 wolontariuszy (w tym 7.487 kobiet), którzy oddali 89.019,52 litrów krwi, co stanowi 18,38% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych.

Liczba HDK w innych niż Kluby jednostkach organizacyjnych PCK wyniosła 2.166 członków i 3.753 wolontariuszy.

W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 2.224 rożnego rodzaju akcje, imprezy itp. połączone z poborem krwi, w tym:

XVII Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2019/2020: pozyskano łącznie 6.013,264 litrów krwi od 8.486 uczniów i 3.641 studentów. W 14. Województwach udział wzięły 132 szkół ponadgimnazjalne i pomaturalne oraz 8 uczelni wyższych.

XV edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie-Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do XV edycji Programu przystąpiło 8 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 69 Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie 833 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa w 2020 roku. W efekcie realizacji programu od 2 stycznia do 14 grudnia 2020 r. w 4 okręgach, które złożyły sprawozdanie pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 1.174,450 litrów krwi.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano 30.146 Odznaki i Tytuły Honorowe oraz wydano 1.358 duplikatów legitymacji ZHDK.

“Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”, obchodzone każdego roku w listopadzie, to okazja, by najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczyć odznaczenia państwowe, Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, Wyróżnienia “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne formy podziękowania za ich bezinteresowny “dar serca” oraz zaangażowanie w promocję i rozwój honorowego krwiodawstwa. W związku ze stanem epidemii w roku sprawozdawczym uroczystości z tej okazji ograniczono zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

W 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1
– Złoty Krzyż Zasługi – 29
– Srebrny Krzyż Zasługi – 20
– Brązowy Krzyż Zasługi – 13

Ponadto Komisja Zarządu Głównego zweryfikowała wnioski o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, nadesłane z oddziałów okręgowych i przez Prezydium Krajowej Rady HDK PCK. 1.072 krwiodawców zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia tym zaszczytnym Tytułem i Odznaką.

Kapituła “Kryształowego Serca” rozpatrzyła 71 wniosków i przyznała to wyróżnienie 55 zasłużonym honorowym dawcom krwi i innym osobom zaangażowanym w rozwój idei honorowego krwiodawstwa.

Ograniczenia związane ze stanem epidemii spowodowały, iż tradycyjne, ogólnopolskie imprezy integracyjno-promocyjne jak: Rajd “Czerwona Róża” czy Rajd Samochodowy HDK PCK Sława zostały odwołane – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2019

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Jak co roku przedstawię Wam fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnę tylko, że PCK jest najstarszą organizacją w Polsce której jednym z działań jest popularyzacja idei honorowego oddawania krwi. Oczywiście jest to fragment dotyczący tylko krwiodawstwa.

W 2019 r. w PCK działało 1.010 Klubów HDK PCK zrzeszających 26.750 członków PCK i 41.165 wolontariuszy, którzy oddali 99.182,700 litrów krwi, co stanowi 18,7% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba HDK w innych niż Kluby jednostkach PCK wyniosła 2.333 członków i 2.094 wolontariuszy. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, wśród których zorganizowano 2.875 rożnego rodzaju akcji, imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym: XVI Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2018/2019, w ramach której pozyskano łącznie 10.975,233 litrów krwi od 14.600 uczniów i 5.044 studentów. W 15. Województwach udział wzięło 193 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 13 uczelni wyższych; XIV edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie-Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną PSP i Zarządem Głównym Związku OSP RP. Do XIV edycji Programu przystąpiło 11 jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie 720 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. Program zrealizowano w 13 okręgach, pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 2.873,901 litrów krwi; Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 45.205 Tytuły Honorowe oraz 2.176 duplikatów legitymacji ZHDK. W 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej: 26 Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, -25 Złotych Krzyży Zasługi, – 46 Srebrnych Krzyży Zasługi, – 75 Brązowych Krzyży Zasługi. Ponadto Prezydium Krajowe Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK zweryfikowało wnioski o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 1.303 krwiodawców zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła “Kryształowego Serca” rozpatrzyła 92 wnioski i przyznała to wyróżnienie 59 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. Poza ww działaniami o charakterze ogólnopolskim Oddziały PCK organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne, a także integrujące środowisko honorowych dawców krwi, m.in. – Ślaski OO PCK zorganizował w 2019 r. XLIII edycję Rajdu HDK PCK “Czerwona Róża” im. Kazimierza Nowaka w Mikołajkach. To najstarsza impreza ogólnopolska Honorowych Dawców Krwi o charakterze integracyjno-promocyjnym. Organizatorem Rajdu był Klub HDK PCK “BASIA”, działający przy Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła. W Rajdzie uczestniczyło 234 krwiodawców z rodzinami z 18 klubów z całej Polski. – Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręgową Radą Honorowego Krwiodawstwa PCK zorganizował XXXIII edycję Samochodowego Rajdu HDK PCK. Uczestnicy Rajdu tradycyjnie zakwaterowani byli w Ośrodku PCK w Sławie.Rywalizacja odbywała się na trasie Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiatów-Sulechów-Kalsk-Sława obfitując w wiele konkurencji o charakterze sprawnościowym, które rozgrywano również na terenie ośrodka. Zgodnie z rajdową tradycją przeprowadzono także testy z zakresu wiedzy o Czerwonym Krzyżu i honorowym krwiodawstwie, z zakresu znajomości prawa o ruchu drogowym, znajomości regionu, a także praktycznym sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W Rajdzie uczestniczyło 29 załóg z 11 województw. – W październiku 2019 roku Małopolski OO PCK zorganizował na Bulwarach Czerwieńskiego w Krakowie 4. KrwioBIEG Kraków. Głównym założeniem KrwioBIEG Kraków jest organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świezym powietrzu. Udział wzięło łącznie 1.300 biegaczy.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Jak co roku przedstawię Wam fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnę tylko, że PCK jest najstarszą organizacją w Polsce której jednym z działań jest popularyzacja idei honorowego oddawania krwi. Oczywiście jest to fragment dotyczący tylko krwiodawstwa.

W 2018 r. w PCK działało 1.024 Klubów HDK PCK zrzeszających 25.242 członków PCK (w tym 5.514 kobiet) i 44.887 wolontariuszy (w tym 12.377 kobiet), którzy oddali 112.145,070 litrów krwi, co stanowi 20,62% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba HDK w innych niż Kluby jednostkach PCK wyniosła 2.304 członków i 3.084 wolontariuszy. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, wśród których zorganizowano 2.958 rożnego rodzaju akcji, imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym: XV edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2017/2018, w ramach której pozyskano łącznie 11.877,551 litrów krwi od 17.090 uczniów i 4.221 studentów. W 15. Województwach udział wzięło 268 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 16 uczelni wyższych; XIII edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie-Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną PSP i Zarządem Głównym Związku OSP RP. Do XIII edycji Programu przystąpiły 40 jednostki PSP, 144 jednostek OSP. Łącznie 2.641 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie Programu realizowanego od 1.01 do 10.12.2018 r. w 13 okręgach, które złożyły sprawozdanie pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 6.588 litrów krwi; XI edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” w której ponad 2.600 dawców oddało blisko 1.200 l krwi. W ciągu 11 lat trwania akcji zebrano blisko 16.000 l krwiod ponad 35.000 dawców. Od 05. do 09.2018 r. ambulanse RCKiK pojawiły się na parkingach przed sklepami Intermarche i Bricomarche w całej Polsce. W 107 miastach 15 polskich województw przeprowadzono łącznie 129 zbiórek krwi. Akcjom towarzyszyły także liczne konkursy, pokazy straży pożarnej i ratownictwa medycznego oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 23.344 Tytuły Honorowe. W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczystości “Dni Honorowego Krwiodawstwa” w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i in. wyróżnienia. W 2018 Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej. Rok 2018 w PCK upłynął pod znakiem kolejnego Jubileuszu Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK-60-lecie zorganizowanej, planowanej pracy organizacyjnej i promocyjnej akcentowano w rozmaitych przedsięwzięciach zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i w jednostkach terenowych i podstawowych. Jubileusz 60-lecia Ruchu HDK PCK sprawił, żę corocznym obchodom Dni HK PCK, Światowego Dnia Krwiodawcy itp. nadano szczególnie uroczysty charakter i oprawę. Przykładem może być zorganizowana poza tymi terminami Małopolska Gala Krwiodawstwa w Krynicy Zdroju. Stanowiła ona doskonałą okazję do podsumowania programu “Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” i turnieju “Młoda Krew Ratuje Życie”, jak również do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. Uroczysta inauguracja krwiodawczego jubileuszu w Łódzkim Odziale Okręgowym PCK odbyła się 22.03.2018 r. w Pabianicach – w szczególnie uroczystej oprawie zorganizowano tu Woj. Spotkanie z okazji 60-lecia powstania Ruchu HDK PCK. Łódzki OO PCK (Klub HDK PCK z Pabianic) zorganizował w 2018 XLII edycję Rajdu HDK PCK “Czerwona Róża”, którego ideą jest promowanie honorowego oddawania krwi, poznawanie nowych regionów Polski oraz integrowanie środowiska honorowych krwiodawców PCK. Na Rajd zgłosiło się 13 klubów HDK PCK z całej Polski, w sumie przybyło 117 honorowych dawców krwi wraz z rodzinami. Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręg. Radą HDK PCK zorganizował XXXII edycję Rajdu HDK PCK. Rajd odbył się w Sławie pod honorowym patronatem Gazety Lubelskiej, na trasie Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiatów-Sulechów-Kalsk-Sława. W Rajdzie uczestniczyło 31 załóg (łącznie ponad 160 osób). Podczas jednego dnia Rajdu pozyskano 18,450 l krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy. W ramach obchodzenia Światowego Dnia Krwiodawcy w Lublinie 14.06.2018 r. został zorganizowany przez Lubelski OO PCK wspólnie z RCKiK pierwszy “Krwiomarsz”. 17.06.2018 przy Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się 1. KRWIOBIEG WARSZAWA, zorganizowany przez Mazowiecki OO PCK wraz z Firmą Adliner Sp. z .o.o. Dzięki akcji uzyskano kolejne 13,050 l krwi pełnej. Małopolski OO PCK 6.10.2018 r. na Bulwarach Czerwińskiego zorganizował 5. KrwioBIEG Kraków.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2017 rok

Jak co roku przedstawię Wam fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnę tylko, że PCK jest najstarszą organizacją w Polsce której jednym z działań jest popularyzacja idei honorowego oddawania krwi. Oczywiście jest to fragment dotyczący tylko krwiodawstwa.

W 2017 r. w PCK działało 1.079 Klubów HDK PCK zrzeszających 27.035 członków PCK i 52.799 wolontariuszy, którzy oddali 114.505,380 litrów krwi, co stanowi 24,07% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba hdk w innych niż Kluby jednostkach PCK wyniosła 1.621 członków i 4.290 wolontariuszy. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, wśród których zorganizowano 3.403 rożnego rodzaju akcji, imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym: XIV edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2016/2017, w ramach której pozyskano łącznie 11.987,33 litrów krwi od 17.425 uczniów i 4.029 studentów. W 13. Województwach udział wzięło 257 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 15 uczelni wyższych; XII edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie-Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną PSP i Zarządem Głównym Związku OSP RP. Do XII edycji Programu przystąpiły 54 jednostki PSP, 198 jednostek OSP. Łącznie 2.912 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie Programu realizowanego od 1.01 do 10.12.2017 r. w 12 okręgach, które złożyły sprawozdanie pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 7.219 litrów krwi; X edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” -organizowaną wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pn. “Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche}. W 108 miejscowościach 15 polskich województw zorganizowano 130 zbiórek krwi w ambulansach publicznej służby krwi. Oprócz pobierania krwi, organizowane były pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa, konkursy plastyczne oraz występy artystyczne. W minionym roku, w ramach akcji, blisko 3.000 dawców oddało łącznie ponad 1.300 litrów krwi. W ciągu 10 lat zebrano jej natomiast blisko 15.000 litrów. Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 27.603 Tytuły Honorowe. W 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 9, Złoty Krzyż Zasługi – 45, Srebrny Krzyż Zasługi – 75, Brązowy Krzyż Zasługi – 139. Natomiast wyróżnionych Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na wniosek PCK przez Ministra Zdrowia zostało 2.098 krwiodawców. Kapituła “Kryształowego Serca” rozpatrzyła 95 wniosków i przyznała to wyróżnienie 73 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i innym osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. W 2017 r. kilkuletnia współpraca Prezydium KR HDK PCK z zespołem ds. promocji honorowego krwiodawstwa w Straży Granicznej zaowocowała utworzeniem w składzie Krajowej Rady HDK PCK nowej sekcji – sekcji Straży Granicznej. Poza działaniami o charakterze ogólnopolskim oddziały PCK organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne, a także integrujące środowisko honorowych dawców krwi, m.in.: Dolnośląski OO PCK w 2017 r. zorganizował w dn. 6-10 czerwca w Nowej Rudzie XLI edycję Rajdu HDK PCK “Czerwona Róża. Rajd ten to najstarsza impreza ogólnopolska Honorowych Dawców Krwi PCK o charakterze integracyjnym; Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręgową Radą HDK PCK zorganizował w dn. 24.08.-27.08.2017 r. w Ośrodku PCK w Sławie XXXI edycję Samochodowego Rajdu HDK PCK, na trasie Sława-Sulechów- Sława. W wielu regionach Polski popularną formą wypoczynku i integracji środowisk hdk są spartakiady, zawody strzeleckie i wędkarskie, mistrzostwa szachowe czy pikniki rodzinne. 7.10.2017 r. Małopolski Oddz. Okręgowy PCK zorganizował na Bulwarach Czerwieńskiego w Krakowie 4.KrwioBIEG Kraków -bieg charytatywny na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskania funduszy na jego rozwój oraz promowania zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Krwiobieg to wydarzenie dla każdego, komu bliskie jest pomaganie i świadomość, że zwykłe “chcę” może zdziałać cuda i uratować komuś życie. W KrwioBIEGu udział wzięło łącznie 800 biegaczy, krew oddało 26 osób dzięki czemu pozyskano 11.700 litrów krwi.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2016

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża


Przedstawiamy Państwu fragment sprawozdania merytorycznego Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdanie znajdziecie Państwo na stronach PCK.

W 2016 r. w Stowarzyszeniu działało 1.076 klubów Honorowych Dawców Krwi zrzeszających 26.624 członków Stowarzyszenia i 49.549 wolontariuszy. Liczba honorowych dawców krwi zrzeszonych w innych niż Kluby jednostkach organizacyjnych PCK wyniosła: członków – 2.635, wolontariuszy – 5.522. Honorowi dawcy krwi PCK oddali 131.125,80 litrów krwi, co stanowi 27,32% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.072 różnego rodzaju akcje, imprezy itp., w tym XIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2015/2016, w ramach której pozyskano łącznie 14.523 litrów krwi od 20.748 uczniów i 4.684 studentów. W 14, okręgach udział wzięło 276 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 16 uczelni wyższych.
Stowarzyszenie w 2016 roku przeprowadziło:

 • XI edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do XI edycji Programu przystąpiły 53 jednostki PSP oraz 190 jednostek OSP, łącznie 3.177 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie realizacji Programu od 1 stycznia 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. w 14 okręgach, które złożyły sprawozdanie, pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 7.260 litrów krwi;
 • IX edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą “Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche), w 191 miejscowościach 16 polskich województw. Oprócz pobierania krwi organizowane były z tej okazji także akcje promujące honorowe krwiodawstwo, pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa, konkursy plastyczne oraz występy artystyczne. W ciągu 5 miesięcy 2016 r. ponad 4.171 osób oddało 1.877 litrów krwi;
 • VIII edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – “Motoserce”-“Krew jest Darem Życia”. Podczas Akcji pozyskano blisko 2.225 litrów krwi.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 33.682 Tytuły Honorowe.

W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście “Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia.

W 2016 r. PCK wręczył, podczas uroczystości krwiodawczych, nadane w 2015 r. przez Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej, w tym:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 28 osobom;
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 52 osobom;
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 48 osobom.

Ponadto Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 r. przyznał:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 3 osobom;
 • Złoty Krzyż Zasługi – 59 osobom;
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 85 osobom.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 85 osobom.

Minister Zdrowia nadał 224 Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” a kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 69 osobom zasłużonym w rozwoju Ruchu HDK PCK.
Rok 2016 był rokiem jubileuszowym dla dwóch, posiadających w środowisku honorowych dawców krwi PCK wieloletnią tradycję, imprez integracyjno-promocyjnych.
W czerwcu na terenie Pomorskiego Okręgu PCK (Mikoszewo k/Gdańska) odbył się XL Ogólnopolski Rajd HDK PCK “Czerwona Róża”: z udziałem 295 krwiodawców z 23 Klubów HDK z terenu całego kraku oraz jednej drużyny rajdowej z Niemiec. W ostatni weekend sierpnia 2016 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PCK w Sławie odbył się XXX Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK. Uczestniczyło w nim ponad 200 krwiodawców z 14 województw. Ponadto w październiku 2016 r. na Bulwarach Czerwińskiego w Krakowie odbył się 3.KrwioBIEG Kraków, którego głównym celem jest promocja honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów jak i do każdego, komu bliskie jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i świadomość, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest codzienne ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. W trzeciej edycji KrwioBIEGu uczestniczyło 515 biegaczy. Do oddania krwi zgłosiło się 53 osoby, spośród których zakwalifikowano do oddania 42, a ilość oddanej krwi to 18,9 litra.

[divider top=”no”]

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2015 rok

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

W 2015 r. w Stowarzyszeniu działało 1.128 klubów HDK PCK zrzeszających 25.524 członków PCK i 61.302 wolontariuszy, którzy oddali 133.523,54 litrów krwi, co stanowi prawie 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju zorganizowano 3.350 różnego rodzaju akcji, imprez itp. W tym:
– XII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie”, której udział wzięło 25.473 uczniów i 4.274 studentów, którzy oddali w sumie 17.416 litrów krwi;
– X edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W efekcie realizacji programu od stycznia do grudnia 2015 roku w 14 okręgach pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 9.343,521 litrów krwi;
– VIII edycję akcji “Zbieramy Krew dla Polski” wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pn “Grupa Muszkieterów”, w tym 22 tygodnie ponad 3.600 osób oddało 1.622 litry krwi;
– VII edycję akcji z klubami motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – Motoserce “Krew jest darem życia”, która odbyła się 18 kwietnia w 90 miastach, w których pozyskano 3.684 litry krwi.
PCK realizując w 2015 roku zadania ustawowe w zakresie nadawania tytułu honorowego i odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia, nadał ponad 32.117 tytułów i odznak honorowych. Akcje lokalne w tym zakresie zorganizowały:
– Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze – X Konferencja pt ” Bezcenny Dar”, której tematem jest transplantacja i krwiodawstwo
– Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu – happening “Tramwajady PCK”, zabytkowy edukacyjny tramwaj propagujący ideę honorowego krwiodawstwa.
14 czerwca 2015 roku w Światowy Dzień Krwiodawcy Stowarzyszenie wraz z partnerem firmą 3M (Viscoplast), rozpoczęło kampanię pn “Znak oddania”, zachęcającą do honorowego krwiodawstwa.

[divider top=”no”]

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża


Przedstawiamy Państwu fragment sprawozdania merytorycznego Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdanie znajdziecie Państwo na stronach PCK.

W 2014 r. w Stowarzyszeniu działało 1.114 Klubów Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszających 23.551 zrzeszających 23.746 członków PCK i 61.490 wolontariuszy, którzy oddali 138.061,56 litrów krwi, co stanowi prawie 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.378 rożnego rodzaju akcji, imprez itp., w tym:

 • XI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie”,
 • IX edycję Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie ” Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”
 • Edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą “Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche).
 • VI edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych ? “Motoserce”-“Krew jest Darem Życia”,

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 28.434 Tytuły i Odznaki Honorowe, Zarząd Główny PCK wydał 360 duplikatów legitymacji do Odznak “ZHDK”.

[divider top=”no”]

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności PCK za 2011 i 2012 rok

d26815bce7d84d49a90a6a7e848c413a

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Czerwonego Krzyża za 2012 rok

(część dotycząca krwiodawstwa)

W 2012 r. w Stowarzyszeniu działało 1.185 Klubów HDK PCK zrzeszających 24.561 członków PCK i blisko 75.000 wolontariuszy, którzy oddali 149.861 litrów krwi. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.014 różnego rodzaju akcji, imprez itp. w tym:

 • IX edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięły udział 403 szkoły i 17 uczelni wyższych, 31.645 uczniów i 4.856 studentów, którzy oddali w sumie 17.489 litrów krwi
 • VII edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyło 35 jednostek PSP, 186 jednostek OSP oraz 24 jednostki i ratowniczo-gaśnicze, pozyskano ok. 5 tys. litrów krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich innych osób;
 • V edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą “Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 151 miastach. Pozyskano 1.559 litrów krwi od 3.414 osób. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo;
 • IV edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych -“Motoserce” – “Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 4.004 litry krwi

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu honorowego i odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 20.571 tytułów i odznak honorowych, Zarząd Główny PCK wydał 1.478 duplikatów legitymacji do odznak “ZHDK”. W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście “Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 59 osobom,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 78 osobom,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 69 osobom.

Ponadto 251 osób zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia odznaką “Honorowy Dawca Krwi-
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 89 zasłużonym honorowym dawcom krwi. Poza ww. działaniami o charakterze ogólnopolskim oddziały rejonowe i okręgowe PCK organizowały różnego rodzaju akcje promocyjne a także integrujące środowisko honorowych dawców krwi, min.:

 • Oddział Rejonowy PCK w Miliczu zorganizował rajd pieszo-autobusowy dla honorowych dawców krwi województwa dolnośląskiego, w którym wzięło udział 70 honorowych dawców krwi;
 • Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK zorganizował akcję promującą zdrowy styl życia oraz honorowe oddawanie krwi pod hasłem “Zdrowy krwiodawca pilnie poszukiwany” skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, honorowych dawców krwi i klubów HDK PCK. W projekcie uczestniczyło 715 osób;
 • Oddział Rejonowy PCK w Chełmży zorganizował Gminne Mistrzostwa Szachowe dla honorowych dawców krwi w gminie Łysomice
 • Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze zorganizował piknik dla krwiodawców i ich rodzin w Ośrodku PCK w Sławie oraz 26 Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK;
 • W Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie) zorganizowano XII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi im. Władysława Piłata, w którym rywalizowały drużyny reprezentujące Oddziały Rejonowe PCK w Rzeszowie, Nowej Sarzynie, Leżajsku, Krośnie i Mielcu.
 • Zarząd Klubu HDK PCK przy Elektrowni w Połańcu oraz Oddział Rejonowy PCK w Staszowie zorganizowali XI Maraton Wędkarski, w którym uczestniczyło 15 drużyn trzyosobowych;

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Czerwonego Krzyża za 2011 rok

(część dotycząca krwiodawstwa)

W 2011 r. w ramach Stowarzyszenia działało 1.279 Klubów HDK PCK zrzeszających 24.128 członków PCK i blisko 90.000 wolontariuszy, którzy oddali 156.753,07 litrów krwi.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.701 rożnego rodzaju imprez i akcji, w tym:

 • VIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięło udział 810 szkół i 19 uczelni wyższych, 29.449 uczniów i 5.556 studentów, którzy oddali w sumie 17.526 litrów krwi;
 • VI edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyło 41 jednostek PSP, 198 jednostek OSP oraz 20 jednostek ratowniczo-gaśniczych. W okresie od 1.01 – 10.12.2011 r. w 13 województwach pozyskano 5.592 litry krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich osób;
 • IV edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą “Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 150 miastach. Pozyskano 1.642 litry krwi od 3.662 dawców. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo;
 • III edycję akcji z Klubami Motocyklowymi – “Motoserce” – “Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 3.358 litrów krwi.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu honorowego i odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 19.800 tytułów i odznak honorowych, Zarząd Główny PCK wydał 293 duplikaty legitymacji do odznak “ZHDK”.
W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście “Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2 osobom,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia polski – 5 osobom,
 • Złoty Krzyż Zasługi – 51 osobom,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 91 osobom,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 79 osobom.

Ponadto 278 osób zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 84 zasłużonym honorowym dawcom krwi.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2010 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2010
Efektem działań w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2010 r. było funkcjonowanie 1.296 Klubów HDK PCK (w tym 57 nowo utworzonych), zrzeszających 25.597 członków i ponad 118.582 wolontariuszy, którzy oddali 158.869 litrów krwi.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano różne inicjatywy, a wśród nich zorganizowano 3.421 rożnego rodzaju imprez i akcji, w tym:
– VII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięło udział 759 szkół i uczelni wyższych, 51.664 uczniów i 7.304 studentów, którzy oddali 32.348, 132 litrów krwi;
– V edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyło 41 jednostek PSP i 180 jednostek OSP oraz 21 jednostek ratowniczo-gaśniczych. W okresie od 1.01 do 10.12.2010 r. w 14 województwach pozyskano 6.162 litry krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich osób;
– III edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą “Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 135 miastach. Pozyskano 1.572 litry krwi od 3.539 dawców. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo;
– II edycję akcji z Klubami Motocyklowymi “Motoserce” – “Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 2.449 litrów krwi.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2009 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2009
Efektem działań w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2009 r. było funkcjonowanie 1.361 Klubów HDK PCK (w tym 96 nowo utworzonych), zrzeszających 26.677 członków i ponad 110.400 wolontariuszy, którzy oddali 145.055 litrów krwi. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2.327 akcji poboru krwi z udziałem 169.890 dawców, w tym 63.964 osób oddało krew po raz pierwszy.
Realizowano zadanie publiczne zlecone przez Ministra Zdrowia: Program aktywizujący środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców. W ramach zadania zorganizowano 1432 akcje edukacyjno-informacyjne (w tym 575 z udziałem ambulansów służby krwi i ambulansu PCK) w trakcie których 41.866 dawców (w tym 14.424 po raz pierwszy) oddało 20.865,320 litrów krwi honorowo.
W ramach zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z ustawy o publicznej służbie krwi dot. nadawania tytułu i odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – 17.985 osobom wręczono ww. odznakę.
W 2009 r. nadano najbardziej zasłużonym w honorowym krwiodawstwie:
o 66 wyróżnień “Kryształowe Serce”,
o 261 odznak Ministra Zdrowia “Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
o 43 “Złote Krzyże Zasługi”,
o 102 “Srebrne Krzyże Zasługi”,
o 133 “Brązowe Krzyże Zasługi”
Wśród wielu inicjatyw mających na celu promowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi realizowanych w 2009 r. należy wymienić:
o VII edycję ogólnopolskiej akcji dla szkół średnich i uczelni wyższych “Młoda Krew Ratuje Życie” odbywającej się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, w którym wzięło udział 619 szkół średnich, 36.189 uczniów oraz 51 uczelni i szkół wyższych, 4.360 studentów. Od września do grudnia uczestnicy akcji oddali ok.17.000 litrów krwi,
o IV edycję ogólnopolskiego programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie: “Ognisty Ratownik Gorąca Krew”, organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W programie uczestniczyło 71 jednostek PSP, 384 jednostek OSP oraz 46 jednostek ratowniczo-gaśniczych; od 1 stycznia do 10 grudnia 2009 r. w 14 okręgach pozyskano łącznie od strażaków i osób przez nich zachęconych 5.786 litrów krwi,
o II edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” organizowaną z “Grupą Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche) na terenie 13 okręgów przez 7 miesięcy. Pozyskano 1.600 litrów krwi. Poborowi krwi w ambulansie PCK i ambulansach RCKiK towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne działania promujące honorowe krwiodawstwo, zdrowie i zdrowy styl życia,
o akcję poboru krwi w trakcie “Przystanku Woodstock” w Kostrzynie n/Odrą organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; w ramach której pozyskano 1.069 litrów krwi,
o I edycję ogólnopolskiej akcji “Motoserce” – “Krew jest darem życia”, organizowaną we współpracy z motocyklistami zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – zebrano 1.300 litrów krwi. 4 kwietnia 2009 r. w całej Polsce organizowano imprezy plenerowe, w trakcie których obywał się pobór krwi, koncerty znanych grup rockowych, pokazy pierwszej pomocy, różne konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Akcję wspierali prezydenci miast, gminy, lokalne samorządy, firmy i media.
o akcję “Wakacyjna kropla krwi” – działania ogólnopolskie dzięki którym w 2009 r. pozyskano 10.000 litrów krwi.
Ponadto zgodnie z porozumieniem z PKP Energetyka dot. utworzenia nowych, zakładowych Klubów HDK PCK przy wszystkich wojewódzkich oddziałach firmy a także organizowanie akcji poboru krwi ph. “Energia dla Życia” powstało 8 klubów zrzeszających 222 krwiodawców, zorganizowano 7 akcji, pozyskano 65,250 litrów krwi.
Prowadzono także promocję krwiodawstwa we współpracy z firmą “Tramwaje Warszawskie Sp. z.o.o.” reklama na 6 wagonach tramwajowych.
Wśród inicjatyw terenowych służących promocji honorowego krwiodawstwa i integracji środowiska warto wymienić:
o Wojewódzkie Zawody Piłki Siatkowej Klubów HDK PCK, które odbyły się 18.04.09 r. w Kędzierzynie-Koźlu, z udziałem 7 drużyn (Międzyzakładowy Klub HDK PCK w Głubczycach, Klub HDK PCK w Krapkowicach i 5 reprezentacji Młodzieżowych Klubów HDK z miasta Kędzierzyna-Koźla),
o Okręgowe Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowane przez Międzyzakładowy Klub HDK w Nysie, w dniu 23 maja 2009 r. w których uczestniczyło 12 zespołów 5-osobowych. Natomiast 21 października 2009 r. odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Młodzieżowych Klubów HDK PCK w Nysie zorganizowane przez Kluby HDK PCK przy Komendzie Powiatowej Policji i przy I LO “Carolinum” w Nysie. W zawodach tych wzięło udział 7 drużyn 3-osobowych,
o Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi PCK, które odbyły się 27 czerwca 2009 r. na zbiorniku wodnym Młyny k. Rudnik. Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK przy TeDrive Poland Sp.z.o.o. w Praszce,
o Festyn dla krwiodawców i ich rodzin połączony z Wojewódzkimi Zawodami Piłki Plażowej Honorowych Dawców Krwi PCK, który odbył się 18-19 lipca 2009 r. w Pietrowicach Głubczyckich,
o VI Mistrzostwa Województwa Opolskiego Honorowych Dawców Krwi PCK w kręgle, zorganizowane 7 listopada 2009 r. w Opolu przez Klub HDK PCK przy PGE Elektrownia Opole S.A. W zawodach tych uczestniczyło 14 drużyn 4-osobowych,
o Akcje KRwiecień KRwiodawstwa w KRakowie ? w ciągu 12 dni na terenie 9 krakowskich uczelni zebrano 398 litrów krwi od 899 osób (studenci, wykładowcy, mieszkańcy Krakowa),
o XXXIII Ogólnopolski Rajd “Czerwona Róża”, który odbył się w dniach 9-13 czerwca 2009 r.,
o “Świadectwo Społecznej Dojrzałości” – organizowana po raz trzeci przez Podkarpacki
o Zarząd Okręgowy PCK, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie: 1.850 uczestników oddało 832,500 ml krwi,
o X Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów HDK PCK zorganizowane 25 kwietnia 2009 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie z udziałem 10 drużyn reprezentujących 6 rejonów województwa zachodniopomorskiego,
o Ogólnopolski Rajd Samochodowy połączony z poborem krwi w Sławie, organizowany przez Lubuski Zarząd Okręgowy PCK w Zielonej Górze.