Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Kto potrzebuje krwi?

Krwi potrzebują dwie grupy osób:

 • osoby poszkodowane w wypadkach (duża utrata krwi)
 • osoby chorujące na poszczególne schorzenia

Pacjenci w zależności do jakiej grupy potrzebujących należą otrzymują określone składniki krwi. Bardzo rzadko wykorzystuje się krew pełną.

Koncentrat Krwinek Czerwonych:

 • przetoczenia krwinek czerwonych stosuje się w celu usprawnienie zdolności przenoszenia tlenu:
 • przetaczanie w ostrej utracie krwi z różnych przyczyn klinicznych,
 • przetaczanie u osób z ostrą niedokrwistością,
 • przetaczanie u osób z przewlekłą niedokrwistością,
 • przetaczanie u chorych na nowotwory,
 • przetaczanie wcześniakom,
 • przetaczanie płodom i noworodkom (choroba hemolityczna, transfuzja wymienna).

Koncentrat Krwinek Płytkowych:

 • przetaczania krwinek płytkowych stosuje się w profilaktyce i leczeniu krwawień związanych z małopłytkowością:
 • przetaczanie u chorych z chorobami nowotworowymi,
 • przetaczanie w masywnym przetoczeniu krwi,
 • przetaczanie u chorych z małopłytkowością poddawanych zabiegom chirurgicznym,
 • przetaczanie u chorych z małopłytkowością poddawanych inwazyjnym zabiegom diagnostycznym,
 • przetaczanie u chorych z zaburzeniami funkcji płytek krwi,
 • przetaczanie w posocznicy.

Osocze:

 • przetoczenie u chorych z masywną utratą krwi,
 • uszkodzenie wątroby,
 • rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe,
 • plamica zakrzepowa małopłytkowa i zespół hemolityczno-mocznicowy u dorosłych,
 • wrodzone niedobory niektórych czynników krzepnięcia krwi,
 • istotne krwawienie u chorych po dużych urazach (krioprecypitat),
 • u kobiet z krwotokiem poporodowym (krioprecypitat),
 • leczenie trombolityczne (krioprecypitat),
 • w głębokiej koagulopatii spowodowanej jadem węży (krioprecypitat).

Koncentrat Granulocytarny – krwinki białe):

 • u chorych z ciężkim uszkodzeniem szpiku
 • u chorych z neutropenią
 • u noworodków z posocznicą

Przykładowe zapotrzebowanie na krew:

 • najprostszy zabieg operacyjny – około dwóch jednostek
 • chorzy dializowani – około dwóch jednostek krwi, kilka razy w roku
 • operacja serca – około sześciu jednostek krwi
 • chorzy onkologicznie – około trzech jednostek krwi tygodniowo
 • przeszczepienie wątroby – około dwudziestu jednostek krwi
 • leczenie ofiar wypadków drogowych – około dwunastu jednostek krwi
 • w najtrudniejszych przypadkach jeden pacjent może potrzebować nawet pięćdziesięciu jednostek krwi