Kto potrzebuje krwi?

Krwi potrzebują dwie grupy osób:

 • osoby poszkodowane w wypadkach (duża utrata krwi)
 • osoby chorujące na poszczególne schorzenia

Pacjenci w zależności do jakiej grupy potrzebujących należą otrzymują określone składniki krwi. Bardzo rzadko wykorzystuje się krew pełną.

Koncentrat Krwinek Czerwonych:

 • przetoczenia krwinek czerwonych stosuje się w celu usprawnienie zdolności przenoszenia tlenu:
 • przetaczanie w ostrej utracie krwi z różnych przyczyn klinicznych,
 • przetaczanie u osób z ostrą niedokrwistością,
 • przetaczanie u osób z przewlekłą niedokrwistością,
 • przetaczanie u chorych na nowotwory,
 • przetaczanie wcześniakom,
 • przetaczanie płodom i noworodkom (choroba hemolityczna, transfuzja wymienna).

Koncentrat Krwinek Płytkowych:

 • przetaczania krwinek płytkowych stosuje się w profilaktyce i leczeniu krwawień związanych z małopłytkowością:
 • przetaczanie u chorych z chorobami nowotworowymi,
 • przetaczanie w masywnym przetoczeniu krwi,
 • przetaczanie u chorych z małopłytkowością poddawanych zabiegom chirurgicznym,
 • przetaczanie u chorych z małopłytkowością poddawanych inwazyjnym zabiegom diagnostycznym,
 • przetaczanie u chorych z zaburzeniami funkcji płytek krwi,
 • przetaczanie w posocznicy.

Osocze:

 • przetoczenie u chorych z masywną utratą krwi,
 • uszkodzenie wątroby,
 • rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe,
 • plamica zakrzepowa małopłytkowa i zespół hemolityczno-mocznicowy u dorosłych,
 • wrodzone niedobory niektórych czynników krzepnięcia krwi,
 • istotne krwawienie u chorych po dużych urazach (krioprecypitat),
 • u kobiet z krwotokiem poporodowym (krioprecypitat),
 • leczenie trombolityczne (krioprecypitat),
 • w głębokiej koagulopatii spowodowanej jadem węży (krioprecypitat).

Koncentrat Granulocytarny – krwinki białe):

 • u chorych z ciężkim uszkodzeniem szpiku
 • u chorych z neutropenią
 • u noworodków z posocznicą

Przykładowe zapotrzebowanie na krew:

 • najprostszy zabieg operacyjny – około dwóch jednostek
 • chorzy dializowani – około dwóch jednostek krwi, kilka razy w roku
 • operacja serca – około sześciu jednostek krwi
 • chorzy onkologicznie – około trzech jednostek krwi tygodniowo
 • przeszczepienie wątroby – około dwudziestu jednostek krwi
 • leczenie ofiar wypadków drogowych – około dwunastu jednostek krwi
 • w najtrudniejszych przypadkach jeden pacjent może potrzebować nawet pięćdziesięciu jednostek krwi