DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Przerwy między donacjami

krwiodawstwo

Oddawanie krwi jest bezpieczne dlatego, że istnieją szczegółowe przepisy, które regulują każdy poszczególny etap krwiodawstwa. M.in. zostały opisane warunki jakie kandydat na dawcę musi spełnić aby zostać dopuszczonym do oddania. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków ustalono przerwy czasowe jakie muszą zostać zachowane pomiędzy poszczególnymi donacjami. Ustalony okres czasu jest potrzebny aby organizm zregenerował się i uzupełnił brak wynikły z oddania. Oto jak brzmią w/w przepisy:

Krew pełna

1. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. (…)
3. Jeżeli dawca krwi został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić po upływie 48 godzin

Osocze

2. Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów (objętość netto, bez antykoagulantu) osocza (…)
5. Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy (…)
6. Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej

Krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi

1. Zabiegi trombaferezy i leukaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.
2. Przerwy między zabiegami trombaferezy i leukaferezy nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie.
3. W szczególnych przypadkach, takich jak konieczność kilkakrotnego przetoczenia krwinek płytkowych od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać za zgodą lekarza skrócone do 48 godzin. (…)
5. Przerwa pomiędzy dwoma kolejnymi oddaniami koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) metodą erytroaferezy powinna być taka sama jak w przypadku pobrania krwi pełnej.
6. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 3 miesiące.
7. Przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy; całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej.
8. Przerwa pomiędzy donacją krwi pełnej lub pobraniem 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy a następną donacją metodą aferezy, nieobejmującą pobrania KKCz, nie może być krótsza niż 1 miesiąc.

KobietaMężczyzna
POPRZEDNIA DONACJA KOLEJNA
DONACJA
Krew pełna Osocze Krwinki płytkowe Krwinki białe Krwinki czerwone
Krew pełna 8 tyg. (nie więcej niż 4 donacje/rok) 30 dni 1 miesiąc 12 tyg. 12 tyg.
Osocze 2 tyg. 2 tyg. (nie więcej niż 15L/rok) 2 tyg. 2 tyg. 2 tyg.
Krwinki płytkowe 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. (nie częściej niż 12x w roku) 4 tyg. 4 tyg.
Krwinki białe 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. (nie częściej niż 12x w roku) 4 tyg.
Krwinki czerwone 12 tyg. – po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy – po
donacji podwójnej KKCz
12 tyg. – po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy – po
donacji podwójnej KKCz**
12 tyg. – po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy – po
donacji podwójnej KKCz**
12 tyg. – po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy – po
donacji podwójnej KKCz**
12 tyg. – donacja pojedyncza, 6 miesięcy – donacja podwójna
POPRZEDNIA DONACJA KOLEJNA
DONACJA
Krew pełna Osocze Krwinki płytkowe Krwinki białe Krwinki czerwone
Krew pełna 8 tyg. (nie więcej niż 6 donacji/rok) 30 dni 1 miesiąc 8 tyg. 3 miesiące (donacja podwójna); 8 tyg. – donacja
pojedyncza
Osocze 2 tyg. 2 tyg. (nie więcej niż 25L/rok) 2 tyg. 2 tyg. 2 tyg.
Krwinki płytkowe 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. (nie częściej niż 12x w roku) 4 tyg. 4 tyg.
Krwinki białe 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. (nie częściej niż 12x w roku) 4 tyg.
Krwinki czerwone 8 tyg. -po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy – po
donacji podwójnej KKCz
8 tyg. -po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy- po
donacji podwójnej KKCz*
8 tyg. -po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy- po
donacji podwójnej KKCz**
8 tyg. -po donacji pojedynczej KKCz, 6 miesięcy- po
donacji podwójnej KKCz**
8 tyg. -donacja pojedyncza, 6 miesięcy – donacja podwójna

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

W 2016 roku portal krwiodawcy.org odwiedziliście:
1 499 057 razy
Dziękujemy!

Źródło: Google Analytics 2016