Przerwy między donacjami

Krwiodawstwo jest bezpieczne dla dawcy m.in. dlatego, że istnieją szczegółowe przepisy, które regulują każdy poszczególny etap procesu oddawania krwi. Zostały dokładnie opisane np. warunki jakie kandydat na dawcę musi spełnić aby zostać dopuszczonym do oddania, dopuszczalna ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania.

POPULARNE DONACJE

WSZYSTKIE DONACJE

DOPUSZCZALNA ILOŚĆ ODDAWANEJ KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH ODDAWANIA

I. Krew pełna

1. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej można pobrać 450 +/- 45 ml krwi (1 jednostka).

2. Całkowita jednorazowa utrata krwinek czerwonych przez dawcę krwi nie może przekroczyć wartości, która w warunkach izowolemicznych doprowadziłaby do obniżenia stężenia hemoglobiny u dawcy krwi poniżej 110 g/l (6,8 mmol/l).

3. Dopuszczalne jest maksymalnie 6 donacji w przypadku mężczyzn i 4 donacje w przypadku kobiet w ciągu 12 miesięcy. Nie dotyczy dawców krwi z hemochromatozą wrodzoną, u których częstość donacji ustala lekarz w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie hemochromatozy.

4. Jeżeli dawca krwi zgłasza się do oddania krwi pełnej, a ostatnią donacją było osocze lub płytki krwi lub osocze i płytki krwi, należy zwrócić uwagę, czy od ostatniej donacji krwi pełnej lub 1 jednostki koncentratu krwinek czerwonych, lub granulocytów, lub po nieudanej fazie zwrotu krwi przy aferezie został zachowany odstęp 8 tygodni, a po oddaniu 2 jednostek koncentratu krwinek czerwonych upłynęło 24 tygodnie w przypadku kobiet i 16 tygodni w przypadku mężczyzn. Jeżeli ten odstęp nie jest zachowany, dawcę krwi należy zdyskwalifikować na odpowiedni czas zgodnie z częścią I, w celu zapewnienia prawidłowych odstępów między donacjami zawierającymi krwinki czerwone.

5. Po oddaniu komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej lub ze szpiku kostnego lub limfocytów dla biorcy jego komórek krwiotwórczych, dawca może oddać krew pełną nie wcześniej niż 12 tygodni po dniu zabiegu pobrania komórek krwiotwórczych lub limfocytów z krwi obwodowej, a w przypadku zabiegu pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku kostnego – nie wcześniej niż 24 tygodnie po dniu tego pobrania.

II. Zabiegi aferezy

1. Objętość każdorazowo pobieranego osocza (bez antykoagulantu) nie przekracza 16% szacowanej całkowitej objętości krwi, obliczonej na podstawie płci, wzrostu i masy ciała dawcy. Odpowiada to w przybliżeniu 10 ml objętości pobieranej na 1 kg masy ciała.

2. Od jednego dawcy krwi osocze metodą aferezy można pobrać maksymalnie 33 razy w ciągu 12 miesięcy, a pojedyncza donacja nie może przekraczać 880 ml (wraz z antykoagulantem).

3. W przypadku pobierania 1 jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) metodą aferezy (erytroafereza) dopuszczalne jest maksymalnie 6 donacji w przypadku mężczyzn i 4 donacje w przypadku kobiet w ciągu 12 miesięcy. Dotyczy to również zabiegów aferezy, w trakcie których wraz z 1 jednostką KKCz pobierane są inne składniki krwi.

4. Całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu 12 miesięcy nie może przekroczyć wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej; jednorazowo od dawcy można pobrać metodą erytroaferezy najwyżej 400 ml krwinek czerwonych (objętość bez płynu konserwującego).

5. Aby oddać jednorazowo 2 jednostki KKCz metodą aferezy, dawca krwi musi ważyć co najmniej 70 kg.

6. Do zakwalifikowania dawcy krwi do podwójnej erytroaferezy należy zachować odstęp 12 tygodni od donacji krwi pełnej lub 1 jednostki KKCz metodą aferezy lub leukaferezy lub po nieudanej fazie zwrotu krwi przy aferezie, a od podwójnej erytroaferezy – 24 tygodnie w przypadku kobiet i 16 tygodni w przypadku mężczyzn.

7. W przypadku kwalifikowania do pobrania 1 jednostki KKCz metodą aferezy, bez względu na równoczesne pobieranie innych składników krwi i niezależnie od rodzaju poprzedniej donacji, musi być zachowany odstęp 8 tygodni od donacji krwi pełnej lub od donacji 1 jednostki KKCz lub granulocytów lub po nieudanej fazie zwrotu krwi przy aferezie, a po podwójnej erytroaferezie – 24 tygodni w przypadku kobiet i 16 tygodni w przypadku mężczyzn.

8. W przypadku zabiegów leukaferezy dopuszczalne jest indywidualne ustalenie odstępów między nimi w zależności od zastosowanej stymulacji i statusu dawcy krwi.

9. Odstępy między dwoma zabiegami trombaferezy są niezależne od liczby pobranych dawek terapeutycznych.

10. Po oddaniu komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej lub ze szpiku kostnego lub limfocytów dla biorcy jego komórek krwiotwórczych, dawca może oddać składniki krwi metodą aferezy nie wcześniej niż 12 tygodni po dniu zabiegu pobrania komórek krwiotwórczych lub limfocytów z krwi obwodowej, a w przypadku zabiegu pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku kostnego – nie wcześniej niż 24 tygodnie po dniu tego pobrania.

III

W szczególnych przypadkach – brak innego odpowiedniego dawcy i pilna potrzeba leczenia krwią lub jej składnikami, o ile odstępstwo od ilości lub częstotliwości donacji nie spowoduje istotnego wzrostu ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanej u dawcy – lekarz kwalifikujący może zezwolić na pobranie krwi lub jej składników od dawców krwi w ilości i z częstotliwością inną niż dopuszczona w niniejszym załączniku. Fakt ten musi być odnotowany w dokumentacji medycznej kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi, w tym musi zawierać stosowane uzasadnienie.

Lekarz w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi w zależności od ogólnego stanu zdrowia dawcy krwi może jednak ustalić dla danego dawcy inną dopuszczalną ilość krwi i jej składników oddawanych w ciągu roku oraz częstotliwość jej oddawania. Do dokumentacji medycznej kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi dołącza się stosowne uzasadnienie.

Stare zasady obowiązujące przed 11 maja 2024 roku

UWAGA!
Na podstawie rekomendacji Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do przerw określonych w tygodniach należy doliczyć + 1 dzień.  Więcej na: “Zasada obliczania przerwy między donacjami”

57 komentarzy do “Przerwy między donacjami”

 1. Chciałam zapytać czy to prawda, że kobieta, która rodziła (w ogóle) nie może oddać płytek krwi i dlaczego?

  Odpowiedz
 2. Dzień dobry,
  jaki jest wymagany poziom płytek krwi dla kobiety, a jaki dla mężczyzny, żeby móc zostać zakwalifikowanym do oddania płytek krwi? I czy są jakieś wymogi dot. wyników krwi dla oddawania osocza?

  Odpowiedz
 3. Dzień dobry, trochę się gubię.
  Poproszę o podpowiedź.
  Skoro oddałam pełną krew 31.05.2024, to kolejną mogę oddać 26.07.2024 czy 27.07.2024?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   26.07 ale sprawdź na stronie RCKiK czy wprowadził u siebie te zmiany. Część RCKiK pisze, że systemy informatyczne nie zostały zaktualizowane do zmian przepisów przez co nie mogą przyjmować dawców na nowych zasadach.

   Odpowiedz
 4. Witam, jeśli ostatnio oddałam krew 23,05.2024 (kobieta) to kiedy mogę następny raz? 19.07.2024? A jak wygląda oddawanie osocza albo płytek krwinek i co ile mogę oddawać. 🙂

  Odpowiedz
 5. Cześć,
  Od jakiegoś czasu jestem dawcą. Proszę mi pomóc ustalić plan jak najwydajniej oddawać krew i składniki krwi, by w najkrótszym czasie oddawać w przeliczeniu na krew pełną najwiecej? Niestety nie mogę się dobrze w tym połapać i tyle co ustaliłem to krew + 3x osocze, a chciałbym więcej mieć oddanej krwi i składników. Mężczyzna 64kg

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.