Przerwy między donacjami

Krwiodawstwo jest bezpieczne dla dawcy m.in. dlatego, że istnieją szczegółowe przepisy, które regulują każdy poszczególny etap procesu oddawania krwi. Zostały dokładnie opisane np. warunki jakie kandydat na dawcę musi spełnić aby zostać dopuszczonym do oddania, dopuszczalna ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania.

UWAGA!
Na podstawie rekomendacji Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do przerw określonych w tygodniach należy doliczyć + 1 dzień.  Więcej na: “Zasada obliczania przerwy między donacjami”
https://krwiodawcy.org/zasada-obliczania-odstepu-miedzy-donacjami

I. Krew pełna

1. Jest pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.
2. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg lub więcej można pobrać 450 – 45 ml krwi (l jednostka).
3. Jeżeli dawca krwi został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić najwcześniej po upływie 48 godzin od tego zabiegu, z wyjątkiem zabiegu erytroaferezy.
4. Całkowita jednorazowa utrata krwinek czerwonych przez dawcę nie może przekroczyć wartości, która w warunkach izowolemicznych doprowadziłaby do obniżenia stężenia hemoglobiny u dawcy poniżej 110 g/l (6,8 mmol/l).

UWAGA: Przerwa między pobraniem w poprzedniej donacji osocza a następnie planowanej donacji krwi pełnej różni się w poszczególnych centrach i wynosi 2 albo 4 tygodnie.

II. Osocze

1. Objętość każdorazowo pobieranego osocza (bez antykoagulantu) nie przekracza
16% szacowanej całkowitej objętości krwi, obliczonej na podstawie płci, wzrostu i masy ciała dawcy. Odpowiada to w przybliżeniu 10 ml objętości pobieranej na 1 kg masy ciała.
2. Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
3. Od jednego dawcy można pobrać w okresie jednego tygodnia nie więcej niż 1,5 litra osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
4. Jednorazowo, bez uzupełnienia objętości krwi krążącej, od dawcy można pobrać metodą plazmaferezy 650 ml osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).
5. Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 1 tydzień. Warunkiem pobierania osocza w odstępach 1-tygodniowych jest stężenie IgG u dawcy nie niższe niż 8 g/l. U dawców oddających osocze metodą plazmaferezy w odstępach krótszych niż dwa tygodnie badanie stężenia IgG należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku.
6. Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej:
1) 4 tygodnie od dnia pobrania krwi pełnej,
2) 4 tygodnie od dnia wykonania zabiegu trombaferezy albo zabiegu leukaferezy, albo pobrania 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy,
3) 12 tygodni od dnia pobrania 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy.

III. Zabiegi aferezy (krwinki płytkowe, krwinki czerwone, krwinki białe)

1. Zabiegi trombaferezy i leukaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy
w roku.
2. Przerwy pomiędzy zabiegami trombaferezy i leukaferezy nie są krótsze niż 4 tygodnie.
3. W szczególnych przypadkach, takich jak konieczność kilkukrotnego przetoczenia krwinek płytkowych od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać, za zgodą lekarza, skrócone do 48 godzin.
4. W przypadku pobierania metodą aferezy jednocześnie osocza, krwinek płytkowych lub krwinek czerwonych łączna objętość pobranych składników krwi netto nie przekracza 13% całkowitej objętości krwi dawcy, jednakże maksymalnie 650 ml. W przypadku przekroczenia tej objętości stosuje się odpowiedni płyn uzupełniający.
5. Przerwa pomiędzy dwoma kolejnymi oddaniami jednostki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) metodą erytroaferezy jest taka sama jak w przypadku pobrania krwi pełnej.
6. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy nie może być krótsza niż 12 tygodni.
7. Przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie może być krótsza niż 24 tygodnie; całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej; jednorazowo od dawcy można pobrać metodą erytroaferezy najwyżej 400 ml krwinek czerwonych (objętość bez płynu konserwującego).
8. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej lub pobraniem 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy a następnym pobraniem krwi metodą aferezy, nieobejmującym pobrania jednostki KKCz, nie może być krótsza niż 4 tygodnie.
9. Zabieg trombaferezy może być wykonany po przerwie wynoszącej co najmniej:
1) 8 tygodni od dnia pobrania krwi pełnej,
2) 4 tygodnie od dnia pobrania osocza metodą plazmaferezy albo pobrania 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy,
3) 12 tygodni od dnia pobrania 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy.

IV. Inne zabiegi
Częstotliwość wykonywania innych zabiegów jest ustalana przez lekarza.

Lekarz w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi w zależności od ogólnego stanu zdrowia dawcy krwi może jednak ustalić dla danego dawcy inną dopuszczalną ilość krwi i jej składników oddawanych w ciągu roku oraz częstotliwość jej oddawania. Do dokumentacji medycznej kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi dołącza się stosowne uzasadnienie.

UWAGA!
Na podstawie rekomendacji Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do przerw określonych w tygodniach należy doliczyć + 1 dzień.  Więcej na: “Zasada obliczania przerwy między donacjami”
https://krwiodawcy.org/zasada-obliczania-odstepu-miedzy-donacjami

25 komentarzy do “Przerwy między donacjami”

 1. Jeśli oddałem krew dzisiaj (18.04.2024r.) bez problemu ponownie będę mógł oddać ją 19.06.2024r.? Będzie to trzecia donacja w roku.

  Odpowiedz
 2. Witam jeśli wyszła mi za niska hemoglobina i nie pobrali mi krwi to po jakim czasie mogę iść ponownie oddać krew?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Okres dyskwalifikacji za niską hemoglobinę nie jest ustalony przepisami. Zależy od lekarza kwalifikującego. Dlatego koniecznie musisz skontaktować się z punktem w którym oddawalaś.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.