Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2022

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z fragmentem sprawozdania dotyczącym krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2022.

W 2022 r. w Stowarzyszeniu działało 696 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszających 18 481 członków. Wśród działających klubów 13% stanowią młodzieżowe kluby, zrzeszające 1 381 członków. Kobiety w liczbie 5 434 stanowią 29% wszystkich członków klubów HDK PCK. Ilość pobranej krwi w przeliczeniu na krew pełną w 2022 r. pozyskana dzięki staraniom PCK, centra krwi zadeklarowały na poziomie 89 472,77 litrów. Stanowi to 15% całkowitej krwi oddanej honorowo w Polsce. W roku szkolnym 2022/2023 ogłoszono 20. Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie “Młoda Krew Ratuje Życie”. Turniej trwa do 30 czerwca 2023 r. i adresowany jest do pełnoletnich uczniów szkół średnich, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych, jak również do uczniów/studentów, obywateli Ukrainy, którzy przebywają czasowo na terytorium Polski i uczęszczają do polskich szkół/uczelni wyższych. Do turnieju zgłosiło się 178 szkół ponadpodstawowych oraz 14 uczelni wyższych. Dodatkowo, w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, przeprowadzono w social mediach akcję promocyjno-edukacyjną. Krwiodawcy chcący wziąć udział w akcji zgłaszali się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby oddać krew pobrać odpowiednie zaświadczenie i przesłać je do PCK. W akcji udział wzięło blisko 150 osób, spośród których rozlosowano upominki. W ramach promocji honorowego krwiodawstwa w całym kraju prowadzone były akcje promujące honorowe oddawanie krwi w trakcie których dokonywano również poboru krwi. Łącznie zorganizowano 3 160 takich inicjatyw i pozyskano ponad 42 tys. litrów krwi. Do stałych form promujących honorowe krwiodawstwo należały konkursy plastyczne i literackie dla dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pikniki oraz otwarte akcje poboru krwi.

Ponadto w listopadzie obchodzone były w całej Polsce “Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Z tej okazji organizowane były uroczyste spotkania, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane były odznaczenia państwowe, “Odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W uznaniu zasług dla honorowych dawców krwi PCK w 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej nadał łącznie 139 odznaczeń państwowych za zasługi w działalności społecznej na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. 747 honorowych krwiodawców zostało również wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 38 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom zasłużonym dla Ruchu HDK PCK. Ponadto Polski Czerwony Krzyż realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” w 2022 r. nadał 43 482 Tytuły Honorowe oraz wydał 1 665 duplikatów legitymacji ZHDK. Polski Czerwony Krzyż poprzez swojego przedstawiciela uczestniczył także w pracach działającej przy Ministrze Zdrowia – Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przypomnijmy, że przed 1989 rokiem było ponad 4000 klubów HDK PCK.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2021 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2015 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2014 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2011 i 2012 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2010 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2009 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2007 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2006 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2005 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2004 rok

2 komentarze do “Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2022”

  1. Widać, że krwiodawcy zrzeszeni w klubach PCK zorirntowali się w skuteczności działań PCK dla ich interesu i odkryli, że interes jest tylko nie dla nich. 200 klubów w rok to nie efekt pandemii, ale świadomej oceny stanu klubów i tego co robią przez krwiodawców. Zawsze mnie bawią informacje klubów o tym ile krwi dzięki nim pobrano. Policzyłem ile to było w mojej miescowści i wyszło, że zaliczyli sobie wszystkie akcje atobusowe i stacjonarne realizowane zgodnie z harmonogramem RCKiK. A poza tym nie zorganizowali nic. I tak rok w rok. Jestem ciekaw ile z tych “139 odznaczeń państwowych za zasługi w działalności społecznej na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa” zostało przyznanych na wniosek PCK. I jest pewnie tak jak i Wy podejrzewacie… 0.

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading