Zwrot kosztów dojazdu

Dawcy krwi przysługuje zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (RCKiK). Zwracanie kosztów dotyczy zarówno komunikacji publicznej jak i prywatnego środka transportu.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Zarządzenia poszczególnych Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:

informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-bialystok
informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-bydgoszcz
informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-kalisz
informacja-o-zwrocie-kosztow-podrozy-kielce
informacja-o-zwrocie-kosztów-podróży-lublin-2017 (aktualizacja-2018)
informacja-o-zwrocie-kosztów-podroży-lodz
informacja-o-zwrocie-kosztów-podroży-olsztyn
informacja-o-zwrocie-kosztów-podroży-poznań
informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-raciborz
informacja-o-zwrocie-kosztow-podrozy-rzeszow
informacja-o-zwrocie-kosztow-podrozy-szczecin
informacja-o-zwrocie-kosztów-podrozy-warszawa
informacja-o-zwrocie-kosztów-podróży-wrocław ( aneks )
informacja-o-zwrocie-kosztów-podróży-zielona-gora