Obliczanie przerwy między donacjami po staremu

Od 11 maja tego roku dawcy nie muszą już doliczać do przerwy między donacjami dodatkowego dnia. Przypomnijmy, że konieczność dodawania 1 dnia wynikała z decyzji Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uznała ona, że w związku z brakiem przepisu mówiącym o sposobie obliczania przerwy bezpośrednio w rozporządzeniu w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów … Dowiedz się więcej

Życzenia z Narodowego Centrum Krwi

Drodzy Krwiodawcy, krwiodawstwo to szlachetny gest, nie tylko ratujący życie innych, ale przyczyniający się do budowania solidarności i poczucia wspólnoty w naszym społeczeństwie. Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy składam serdeczne podziękowania Honorowym Dawcom Krwi i Wszystkim zaangażowanym w ratowanie zdrowia i życia osób wymagających leczenia krwią lub jej składnikami za nieocenione wsparcie. Z sercami pełnymi … Dowiedz się więcej

Biegi tętniące dobrem

O co chodzi z tymi biegami? Biegi masowe, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie, są jedną z najpopularniejszych form uprawiania sportu amatorskiego. Aby zostać biegaczem, wystarczy posiadać strój, buty i trochę wolnego czasu. Kolejnym etapem jest udział w zawodach biegowych. Obecnie oferta biegowa jest bardzo szeroka – każdy znajdzie coś dla siebie. Każde miasto w Polsce … Dowiedz się więcej

Dopuszczalne odstępy między donacjami krwi pełnej i jej składników

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi od 11 maja 2024 roku obowiązują nowe odstępy między donacjami. Przerwy między najbardziej popularnymi donacjami znajdziecie w poniższej tabeli. DOPUSZCZALNE ODSTĘPY MIĘDZY DONACJAMI KRWI PEŁNEJ I JEJ SKŁADNIKÓW (OD … Dowiedz się więcej

Nowy (a jednak stary) przelicznik składników krwi

Skąd taki tytuł? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Przelicznik jaki tu zobaczycie może Wam się wydawać znajomy. Narodowe Centrum Krwi chciało go wprowadzić w 2019 roku. Więcej na ten temat: Czy będą w końcu ujednolicone zasady przeliczania składników krwi na krew pełną. Dlaczego zatem nie udało się go wtedy wprowadzić? Nie został on wprowadzony aktem prawnym … Dowiedz się więcej

Czy trzeba podpisywać zgodę na odsprzedaż osocza?

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytanie czy centrum może odmówić pobrania krwi jeżeli dawca nie zgodzi się na odsprzedaż osocza. Szanowny Panie, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące dyskwalifikacji dawców, w związku z brakiem wyrażenia zgody na ewentualna sprzedaż ich krwi do celów farmaceutycznych, Departament Lecznictwa prosi o przyjęcie poniższego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. … Dowiedz się więcej

Minister odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Pan Prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich Szanowny Panie Profesorze, w odpowiedzi na pismo z 14 marca 2024 r., w sprawie nierównego ukształtowania sytuacji prawnej kobiet i mężczyzn oddających krew, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. Odnosząc się do kwestii projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie uprzejmie wyjaśniam, że prowadzone prace legislacyjne były procedowane do etapu uzgodnień, … Dowiedz się więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi opublikowane

26 kwietnia na stronie Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 11 maja. Click to access D2024000065001.pdf

Liczba odznak Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadanych po zmianie przepisów

Dawstwo krwi w Polsce oparte jest o dawców honorowych a więc osoby, które oddają krew dobrowolnie i bezpłatnie (poza wyjątkami określonymi w ustawie). Aby wyrazić naszą wdzięczność tym osobom i podkreślić ich zasługi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka dawcy Ci mogą otrzymywać odznaki honorowe. Są nimi: W środowisku dawców są one często nazywane … Dowiedz się więcej