zbiórka krwi

RCKiK w Raciborzu zostanie połączone z RCKiK w Katowicach

RCKiK w Raciborzu łączy się z RCKiK w Katowicach

RCKiK w Raciborzu łączy się z RCKiK w Katowicach

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zostanie zmienione w oddział terenowy RCKiK w Katowicach. Przypomnijmy, że oba centra działają na terenie tego samego województwa. Takie połączenie ma poprawić jakość funkcjonowania publicznej służby krwi właśnie w tym regionie. Z jednej strony mają się powiększyć zapasy magazynowe centrum w Katowicach z drugiej natomiast strony ma się polepszyć sytuacja finansowa punktu w Raciborzu (centrum ma zaciągnięte zobowiązania przewyższające jego roczne przychody).

Projektowana reorganizacja przyczyni się również do skuteczniejszego i bardziej efektywnego aktywami oraz personelem. Jednocześnie przedmiotowa zmiana nie spowoduje zmian ani dla krwiodawców, albowiem RCKiK w Raciborzu i jego oddziały terenowe staną się oddziałami terenowymi RCKiK w Katowicach, ani dla podmiotów leczniczych ponieważ z mocy prawa nastąpi wstąpienie przez RCKiK w Katowicach w stosunki prawne, których podmiotem jest RCKiK w Raciborzu.

Sam projekt możecie pobrać klikając w link poniżej.

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Alergia a krwiodawstwo

Alergia a krwiodawstwo

Czy alergicy mogą oddawać krew?

   Jak każdy lub prawie każdy wie krew mogą oddawać osoby zdrowe. Przed oddaniem krwi każdorazowo należy wypełnić ankietę (kwestionariusz), który zawiera szereg pytań dotyczących głównie naszego obecnego stanu zdrowia jak też przebytych chorób w przeszłości. Jedno z takich pytań brzmi następująco:

Czy choruje Pan/Pani bądź chorowała na jedno z niżej wymienionych schorzeń, ewentualnie odczuwa lub odczuwał/a niżej wymienione dolegliwości?

b) choroby skóry i układu oddechowego: łuszczyca, wypryski/wysypka, uczulenia, katar sienny, astma.

   Zgodnie z medycznymi zasadami pobierania krwi alergicy nie powinni być dawcami. Jak wiecie przeciwwskazaniem do oddawania krwi i jej składników są choroby i schorzenia, które stanowią zagrożenie podczas donacji dla dawcy lub biorcy. Dyskwalifikacja alergików jest podyktowana akurat dbaniem o zdrowie biorcy. Osoby walczące z uczuleniami są najczęściej dyskwalifikowane tylko czasowo. Dawca taki nie powinien w związku z tym oddawać krwi w czasie, gdy występują objawy alergii, ani też gdy jest w czasie odczulania (immunoterapii). Nie każdy krwiodawca jednak chce pogodzić się z takim podejściem ze strony lekarzy kwalifikujących. Często dawcy Ci zadają pytanie: dlaczego ich krew jest zła z medycznego punktu widzenia. Jedną z odpowiedzi jaką otrzymaliśmy z regionalnych centrów krwiodawstwa na tak postawione pytanie jest:

Istnieje ryzyko wywołania alergii u pacjenta, który otrzyma taką krew.

   Postanowiłem poszukać więcej informacji na ten temat. Podczas przeglądania różnych artykułów natrafiłem na dość „świeży” tekst na temat przeniesienia alergii z dawcy na biorcę. Opisane zdarzenie miało miejsce w Toronto i dotyczyło alergii pokarmowej przeniesionej wraz z transfuzją osocza. Pochodzenie tego typu alergii pozostaje tajemnicą. Jednak nie dla 8-letniego chłopca, który otrzymując transfuzję osocza nieoczekiwanie otrzymał również pełen zestaw przeciwciał reagujących na dwa rodzaje żywności: łososia i orzeszki ziemne, które notabene regularnie spożywał bez problemu w przeszłości. Kilka tygodni po otrzymaniu transfuzji w ciągu 10 minut od zjedzenia łososia oraz masła orzechowego, wystąpiła poważna reakcja alergiczną. Lekarze szybko zidentyfikowali źródło problemu: była to krew a w zasadzie osocze dawcy. Przeniesienie alergii przez krew w czasie transfuzji na szczęście występuje rzadko.

„Alergie występują tak powszechnie w populacji więc wydawało by się, że stopa takich zdarzeń powinna być większa, a jednak nie udokumentowano ich w literaturze wielu, bo tylko kilka przypadków”, mówi Julia Upton, alergolog z Hospital for Sick Children w Toronto, która napisała o tym wydarzeniu w Canadian Medical Association Journal.

    W poprzednich przypadkach również powiązano pojawienie się alergii u pacjentów z dawcami krwi. U pacjentów tych po transfuzji krwi od dawcy, który miał alergie wystąpiły podobne uczulenia np. na pokarmy, leki lub inne alergeny, takie jak trawa. Na szczęście, za każdym razem, alergie te były krótkotrwałe. Tak szybkie ustępowanie wynika z tego, że pacjenci nie produkują sami przeciwciał alergenów a mają tylko te, które otrzymali wraz z donacją. Z tego właśnie powodu u pacjenta alergie te znikały w ciągu kilku miesięcy.

„Mieliśmy zaledwie dwa takie przypadki zgłoszone do kanadyjskiej służb krwi w ciągu ostatniej dekady, a rozprowadzamy ponad milion składników krwi do transfuzji rocznie”, mówi Robert Skeate, dyrektor medyczny kanadyjskich służb krwi.

   Mimo, że przeniesienie przeciwciał alergenów poprzez transfuzję jest najwyraźniej rzadki, to jednak jest to prawdopodobne. Jak wiadomo jednak nieraz przenoszenie przeciwciał jest pozytywne. Lekarze czy pielęgniarki na przykład celowo wstrzykują w czasie szczepionek przeciwciała pacjentom aby dać ochronę przed różnymi infekcjami. Nie dziwi więc fakt, że inne przeciwciała również mogą być przenoszone przez krew z tym, że mogą powodować tym razem negatywne skutki. Duże ilości przeciwciał immunoglobuliny-E (IgE) pozostają w produktach krwi nawet po miesiącu przechowywania. Zazwyczaj największą ilość przeciwciał zawiera świeżo mrożone osocze, a następnie płytki krwi i krwinki czerwone. Jest tak dlatego gdyż wszystkie trzy wymienione składniki krwi zawierają osocze, które to może właśnie zawierać przeciwciała. Jednak aby reakcja alergiczna u biorcy wystąpiła musi jednocześnie zaistnieć kilka czynników. Po pierwsze dawca krwi musi mieć wysoki poziom przeciwciał IgE, które reagują przeciwko alergenom. Po drugie, musi być podana pacjentowi znaczna ilość składnika krwi lub produktu krwiopochodnego. Następnie, aby wystąpiła reakcja alergiczna pacjent musiałby zostać narażony na działanie określonego alergenu tak aby przeciwciała mogły „zaatakować”. Takie wystąpienie wszystkich trzech czynników jednak jest rzadkie, bo biernie nabyte przeciwciała naturalnie znikają jak już pisałem po kilku miesiącach. Szacuje się, że okres półtrwania przeciwciał IgE to zaledwie kilka godzin lub dni, ale gdy dojdzie do związania się z komórkami organizmu mogą być wykrywalne jeszcze przez tygodnie lub miesiące i mogą spowodować wystąpienie reakcji alergicznej.
   Dawcy krwi w Stanach Zjednoczonych oraz Kandzie nie są badani pod kątem wykrycia alergii są jednak czasowo dyskwalifikowani jeżeli mieli wcześniej jakiekolwiek epizody związane z uczuleniami. Dawca, który oddawał krew dla chłopca z historii powyżej został zdyskwalifikowany z oddawania krwi na określony czas. Ten incydent stał się wystarczającym powodem do przemyśleń na temat alergii u dawców i tego co może się zdarzyć w przyszłości, w razie podobnej sytuacji. Dlatego też kanadyjskie służby krwi powzięły właśnie decyzję o dyskwalifikacji czasowej dawców jeżeli mieli w ostatnim czasie objawy alergii. Zostało to zastosowane jako środek zapobiegawczy.
   Zazwyczaj dawcy krwi są zapraszani do oddawania tylko wtedy, gdy obecnie nie mają żadnych objawów alergii. Zadawane jest im podobnie brzmiące pytanie jak to przytoczone powyżej w Polsce. Dyskwalifikowani są jeśli odpowiedzą na nie twierdząco w ankiecie. Protokół ten ma sens, mówi doktor Upton. Nawet jeśli byłyby wykonywane badania wśród darczyńców pod kątem alergii, to wyniki które wykazałyby wysoki poziom przeciwciał IgE, nie oznaczałyby jednocześnie, że u biorcy takiej krwi wystąpią rzeczywiście reakcje na alergeny w codziennym życiu. Mając to na uwadze, doktor Upton i jej współpracownicy nie domagają się żadnych zmian w polityce pobierania krwi.

„Zmniejszenie ryzyka pojawienia się tak rzadko występującej reakcji było by bardzo trudne do osiągnięcia bez znacznej utraty dawców. To jest właśnie jeden z powodów, dlaczego polityka wobec alergików jest taka, jaka jest, czyli jeżeli występują charakterystyczne objawy alergii należy zastosować czasową dyskwalifikację.”

    Podsumowując zwracam się z prośbą do osób mających jakiekolwiek alergie aby szli oddawać krew tylko w czasie gdy nie mają objawów oraz w czasie gdy nie są w trakcie odczulania. Dodatkowo warto zaznaczyć by mimo tych ogólnych zasad w czasie wywiadu lekarskiego lub przy rejestracji zapytali się czy to, że są uczuleni na dane alergeny nie stanowi przeszkody do oddania krwi czy jej składników.

Pamiętajmy!
O ostatecznym dopuszczeniu do oddania krwi decyduje lekarz kwalifikujący w punkcie krwiodawstwa w którym chcemy oddać krew. To on na podstawie wypełnionego kwestionariusza oraz wywiadu lekarskiego podejmie decyzję czy możemy czy też nie oddać krew lub jej składniki.
Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Znikające litery – kampania promująca krwiodawstwo

   W Wielkiej Brytanii podobnie jak w większości krajów Europy Zachodniej, nastąpił dość znaczny spadek liczby donacji. W związku z niedawno opublikowanymi danymi publicznej służby zdrowia (NHS) zauważono ok. 40 procentowy spadek liczby dawców w porównaniu do 2005 roku. Na podstawie tych niepokojących danych tamtejsza publiczna służba krwi i przeszczepu podjęła decyzję o przeprowadzeniu szeroko zakrojonej kampanii na rzecz pozyskania nowych dawców. Wspomniana kampania ma zwiększyć ilość donacji i podkreślić wielkość obecnego niedoboru krwi i jej składników.

„Nie możemy ignorować faktu, że nastąpił tak duży spadek liczby nowych dawców – trend ten jednak można zaobserwować na całym świecie” – powiedział Jon Latham, asystent dyrektora publicznej służby krwi i przeszczepu. „Na chwilę obecną możemy zapewnić potrzebną ilość krwi dla pacjentów. Ważne jest jednak, aby zwiększyć liczbę dawców na przyszłość.”

   NHS rozpoczął tą kampanię z okazji narodowego tygodnia oddawania krwi. Podczas właśnie tego tygodnia oddawania krwi z przestrzeni publicznej: z drogowskazów, witryn sklepów, nazw firm czy tytułów czasopism w całym kraju usunięto litery: A, B, O (podobną do cyfry 0). Ma to uzmysłowić ludziom, że brak krwi dotyczy wszystkich grup bez wyjątku. Akcja ma zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat krwiodawstwa. Braki w zaopatrzeniu krwi poszczególnych grup spowodowane są ciągłym zmniejszaniem się liczby dawców – w ciągu ostatnich kilku lat ich liczba zmniejszyła się o 204 tysiące. Do akcji włączyły się takie firmy i instytucje jak: Google, o2, Microsoft, restauracje McDonalds, Nandos, Hummingbird Bakery czy kawiarnie sieci Starbucks, linie lotnicze British Airways, Kościół Anglikański, związki zawodowe UNISON, Marmite, TFL, Coca-Cola, Arsenal Football Club, Santander, London Ambulance Service i wiele innych. Jak w praktyce wyglądały zmienione nazwy możecie zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych poniżej. Na czas kampanii znak na Downing Street stracił O, księgarnia Waterstones straciła A i O, w studiu Odeon na Leicester Square oraz w McDonalds przyciemnione zostały litery O. W sztandarowych produktach producenta słodkości Green and Black’s również zniknęły A, B i O. Do akcji włączyły się także stacje telewizyjne np telewizja NOW.TV.

   Reakcja społeczeństwa na kampanię była natychmiastowa i bardzo pozytywna. W ciągu 10 dni, czyli od 5 do 14 lipca zarejestrowało się w serwisie 30.000 osób. Nawet jeśli niektóre z zarejestrowanych osób nie oddały jeszcze do tej pory krwi, to jest już jasne, że podczas tegorocznej kampanii narodowego tygodnia krwi zarejestrowało się o 20.000 osób więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oznacza to 3-krotny wzrost liczby chętnych. Liczba rejestracji przewyższyła liczbę wszystkich poprzednich kampanii organizowanych w ramach narodowego tygodnia krwi. Ponad 18.000 osób (co stanowi 59% ogółu zarejestrowanych), które odpowiedziały na apel to ludzie w wieku od 17 do 34 lat. W mediach społecznościowych takich jak Twitter czy Facebook tag #MissingType został użyty ponad 21.000 razy.

Chciałbym złożyć ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy odpowiedzieli na kampanię, pomagają ją rozpowszechniać lub bezpośrednio rejestrują się jako dawcy. Cieszymy się, że ponad 30.000 osób zarejestrowało się i chce ratować życie drugiego człowieka.
Mamy nadzieję, że te kilka tysięcy zarejestrowanych osób umówi się teraz na oddanie i staną się regularnymi dawcami krwi. Liczymy również, że firmy, które wsparły naszą kampanię nadal będą pomagały w promowaniu krwiodawstwa.
Aktualne poziomy zapasów są dobre, więc nie potrzebujemy nowych dawców teraz. Jeśli nie ma żadnej akcji poboru krwi w Twojej okolicy w ciągu najbliższych kilku tygodni, nie martw się, umów się na przyszłość. Nasze akcje poboru krwi planujemy na podstawie zapotrzebowania pacjentów. Tych, którzy się zarejestrowali a tym samym wykazali zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia miło nam będzie powitać na ich pierwszej donacji. Mamy nadzieję, że staną się oni regularnymi dawcami i pomogą nam uzupełniać braki krwi przez wiele lat.
Naszym zadaniem jest zapewnienie wystarczająco dużej liczby nowych dawców tak, aby wymienić tych, którzy już nie mogą oddawać krwi np. ze względów zdrowotnych. Nowych kandydatów potrzebujemy każdego dnia tak aby zarejestrować do końca tego roku co najmniej 204.000 nowych krwiodawców. – w ten sposób podsumował całą kampanię Jon Latham.

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Nowa procedura „Kandydat na dawcę”

Procedura "Kandydat na dawcę"

Procedura „Kandydat na dawcę”

   5 maja 2015 roku Narodowe Centrum Krwi poinformowało o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pięciu ogłoszeń o konkursie ofert – których przedmiotem jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″. Na temat poprzedniego programu możecie przeczytać więcej TUTAJ. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

  • „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych w latach 2015-2020″,
  • „Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości” w latach 2015-2020,
  • „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa” w latach 2015-2020
  • „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę”- realizacją projektu „Kandydat na dawcę” – w latach 2015-2020,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” – opracowanie wytycznych do jednolitego standardu postępowania z kandydatami na dawców krwi oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu zaangażowanego w obsługę kandydatów na dawców krwi – w roku 2015.

   Przyglądając się nim zauważymy, że cztery części są standardowymi zadaniami znanymi już z poprzedniego programu z lat 2009-2014. Jednak jeden z nich jest nowy i ma bardzo ciekawą nazwę „Kandydat na dawcę”. Opiszemy pokrótce na czym ta procedura będzie polegała i co nowego wniesie w system krwiodawstwa. Będzie ona dotyczyła tylko osób, które chcą oddać krew po raz pierwszy. Początek procesu rejestracji będzie taki sam. Kandydat, który zgłosi do centrum najpierw obowiązkowo będzie musiał wypełnić kwestionariusz, następnie będzie miał pobraną krew na badanie. Lekarz natomiast tak jak do tej pory przeprowadzi z nim wywiad lekarski. Zmiana dotyczy samej donacji, gdyż nie będzie ona pobierana w tym dniu. Kandydat zostanie zaproszony do centrum celem oddania krwi po około dwóch tygodniach. Oczywiście kandydat zostanie zaproszony pod warunkiem, że wyniki badań laboratoryjnych będą pozwalały na dopuszczenie danej osoby do donacji. Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu:

Projekt „Kandydat na dawcę” ma na celu zwiększenie liczby dawców stałych (regularnych), którzy gwarantują największe bezpieczeństwo pobieranej krwi i jej składników.

   Procedura ma być wprowadzana sukcesywnie w całym kraju. W celu przybliżenia procedury „Kandydat na dawcę” będzie przeprowadzona kampania informacyjna. Czy zastosowanie wyżej opisanych metod rzeczywiście zwiększy liczbę dawców regularnych a zmniejszy ilość utylizowanej krwi? Ocenić to będzie można po jakimś czasie, jak program zostanie wdrożony w większej ilości punktów. Z tego co się orientujemy na chwilę obecną testowo procedura została wdrożona w terenowym oddziale w Ostrzeszowie (RCKiK w Kaliszu).

   A co sami honorowi dawcy krwi uważają? Zapraszamy na nasz fanpage https://www.facebook.com/krwiodawcy lub pisania komentarzy bezpośrednio pod artykułem.

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

SMS informujący o wykorzystaniu Twojej krwi

SMS informujący o wykorzystaniu Twojej krwi

SMS informujący o wykorzystaniu Twojej krwi

   W związku z zauważeniem, że w pewnych okresach dochodzi do spadku liczby dawców a tym samym ilości oddanej krwi szwedzka służba krwi podjęła kroki mające na celu zahamowanie tej tendencji. Do odwrócenia statystyk postanowiła wykorzystać tzw. nowe technologie. Jedną z takich inicjatyw, jest wysyłanie do darczyńców smsów. Ludzie, w momencie w którym oddali krew otrzymują najpierw wiadomość „dziękuję”. Kolejny sms przekazuje już informację, gdy ich krew zostaje przetoczona biorcy. Są one wysyłane automatyczne w momencie, gdy krew i jej składniki zostały w rzeczywistości użyte. Taka akcja ma zwrócić uwagę społeczeństwa na rolę jaką pełni krwiodawstwo i krwiolecznictwo w systemie leczniczym kraju.

„Stale staramy się rozwijać sposoby podkreślania znaczenia dawców krwi” – powiedziała Karolina Blom Wiberg, kierownik komunikacji w służbie krwi Sztokholm. „Chcemy podziękować im za ich wysiłek, i uważamy, że sms to dobry sposób by to zrobić.”

   Służba krwi uważa, że takie wiadomości wpłyną pozytywnie na rozwój krwiodawstwa. Podkreślają, poświęcenie krwiodawców dzięki któremu pomogli oni innym współobywatelom. Taki sms zachęca ich także do oddania krwi ponownie. Nowe działania zostały również zauważone przez media społecznościowe przez co ludzie prowadzą wśród swoich znajomych rozmowy, których tematem jest oddawanie krwi.

„To wspaniałe uczucie wiedzieć, że Twoje uczynki zmieniają świat na lepsze a może nawet ratują czyjeś życie,” – mówi pani Blom Wiberg. Dzięki smsom jest teraz o nas głośno zarówno w mediach społecznościowych jak i tradycyjnych. Ale przede wszystkim jesteśmy przekonani, że stworzona akcja z wiadomościami na telefon sprawia, że nasi darczyńcy wracają do nas i oddają krew ponownie.”

   Program został uruchomiony w Sztokholmie trzy lata temu, ale po tak pozytywnym odbiorze przez społeczność stopniowo jest wdrażany w innych regionach kraju.

Wy jak uważacie: SMS informujący o wykorzystaniu Twojej krwi – fajny pomysł czy nie?

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy - 14 czerwca 2015

Światowy Dzień Krwiodawcy – 14 czerwca 2015

Temat tegorocznej kampanii to „Dziękuję, że ratujesz mi życie”.

   Głównym motywem kampanii jest podziękowanie krwiodawcom, którzy oddając krew, codziennie ratują innym życie, jak również przekonanie większej liczby osób na całym świecie do honorowego oddawania krwi w systematyczny sposób, zgodnie z hasłem kampanii „Oddawajcie honorowo. Oddawajcie często. Krwiodawstwo to ważna rzecz.”

   Podczas kampanii przedstawiane będą historie osób, którym oddana przez innych krew uratowała życie. Mają stanowić motywację dla honorowych krwiodawców, aby nadal oddawali krew, a także dla zdrowych osób – zwłaszcza młodych – które nigdy nie oddawały krwi, aby zaczęły to robić.

   W ramach kampanii odbędą się wydarzenia i spotkania oraz ukażą się publikacje upamiętniające krwiodawców, a w mediach prezentowane będą związane z krwiodawstwem historie różnych osób. Organizowane będą również konferencje naukowe, publikacje artykułów w krajowych, regionalnych i międzynarodowych pismach naukowych oraz inne działania, które pomogą w promocji tegorocznego tematu przewodniego Światowego Dnia Krwiodawcy.

Informacje

   Co roku, 14 czerwca, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podniesienia świadomości na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej, wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów.

   Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne co roku ratują życie milionom ludzi. Dzięki temu można pomóc pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając im życie i zapewniając jego lepszą jakość. Krew i produkty krwiopochodne niezbędne są do wsparcia złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew odgrywa również niezmiernie istotną rolę, ratując życie pacjentów objętych opieką nad matką i dzieckiem oraz w czasie katastrof, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka.

   W wielu krajach zapotrzebowanie na krew jest znacznie większe niż jej dostępne zasoby i służby krwiodawstwa stoją w obliczu wyzwania związanego z koniecznością zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Odpowiednią ilość krwi można zapewnić jedynie dzięki regularnemu oddawaniu krwi przez honorowych krwiodawców. Celem WHO jest doprowadzenie do tego, aby do 2020 r. wszystkie państwa pozyskiwały niezbędne zasoby krwi od honorowych krwiodawców.

   Obecnie jedynie w 62 państwach krajowe zasoby krwi powstają niemal wyłącznie w 100% dzięki honorowym krwiodawcom, podczas gdy 40 państw nadal polega na oddawaniu krwi przez członków rodziny, a nawet na płatnym krwiodawstwie.

   Tegoroczna kampania ma następujące cele:
– Podziękowanie krwiodawcom za oddawanie krwi, która ratuje życie;
– Promocja regularnego honorowego oddawania krwi;
– Podniesienie świadomości potrzeby regularnego oddawania krwi ze względu na krótki okres przydatności do użycia komponentów krwi i zachęcenie obecnych i potencjalnych krwiodawców do oddawania krwi w regularnych odstępach czasu;
– Zwrócenie uwagi na stan zdrowia krwiodawców i jakość opieki nad krwiodawcami – czynniki o krytycznym znaczeniu dla zapewnienia zaangażowania krwiodawców i podtrzymania ich gotowości do regularnego oddawania krwi;
– Przekonanie resortów zdrowia, aby pokazały, że wysoko cenią regularnie oddających krew honorowych krwiodawców i aby asygnowały odpowiednie środki dla zapewnienia wysokiej jakości opieki nad krwiodawcami.

   Chiny są gospodarzem wydarzeń organizowanych w związku z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy

   Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2015 są Chiny i Centrum Krwiodawstwa w Szanghaju oraz Współpracujące z WHO Centrum Transfuzji Krwi.

Źródłu: Światowa Organizacja Zdrowia

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Koszty dojazdu w RCKiK w Warszawie

Zwrot kosztów dojazdu w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Zwrot kosztów dojazdu w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Treść Zarządzenia:
ZARZĄDZENIE Nr 12/2015

Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie zasad zwrotu kosztów przejazdu honorowym dawcom krwi.

Na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011,Nr 112 poz.654 z późn.zm.) oraz § 5 ust. 1 Statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie nadanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz.Urz MZ z 2012 r., Nr 53) i w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1998,Nr 106,poz.681 z późn.zm), zarządzam, co następuje:

§1

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zwraca krwiodawcy koszty przejazdu na jego wniosek.
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu z miejsca zamieszkania krwiodawcy do najbliższego punktu poboru krwi (siedziba RCKiK w Warszawie ul.Saska 63/75, Oddziały Terenowe lub ekipy wyjazdowe) następującymi publicznymi środkami transportu: kolej (II klasa), autobus, minibus i tramwaj. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje przejazd do punktu krwiodawstwa i z powrotem.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie nie zwraca krwiodawcy kosztów przejazdu poniesionych przez krwiodawcę w związku z przejazdem własnym środkiem transportu lub innym niż wymienione w ust 3.

§2.

Krwiodawcom przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez krwiodawcę ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga

przysługuje.

Zwrot kosztów, o którym mowa w § 1 przysługuje krwiodawcom zamieszkałym na terenie działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
W przypadku przyjazdu krwiodawcy z innego województwa, zwrot kosztów przysługuje tylko za bilety komunikacji miejskiej z dworca do punktu pobrań.
Krwiodawcy, który przyjechał na wezwanie RCKiK w Warszawie przysługuje całkowity zwrot kosztów przejazdu.

§3.
Zwrot kosztów przejazdu następuje :

a) gotówką w kasie lub

b) przelewem na wskazany przez krwiodawcę rachunek bankowy ( w przypadku zamkniętej kasy).

Krwiodawca powinien zgłosić żądanie zwrotu kosztów przejazdu po oddaniu krwi w tym samym dniu lub przy następnej wizycie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ale nie później niż 3 miesiące od oddania krwi. (a w przypadku oddania krwi w 4 kwartale, najpóźniej do 15 stycznia roku następnego).

§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zbieramy krew dla Polski

Zbieramy krew dla Polski - Muszkieterowie

Zbieramy krew dla Polski – Muszkieterowie

7 maja ruszyła VIII edycja, organizowanej przez sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché oraz Polski Czerwony Krzyż, kampanii prozdrowotnej „Zbieramy krew dla Polski”. W jej ramach w całej Polsce odbywać się będą zbiórki krwi oraz akcje edukacyjne z zakresu honorowego krwiodawstwa. Akcja potrwa do 5 października.

Tegoroczna inicjatywa Grupy Muszkieterów obejmie 163 polskie miasta, przy czym w kilku wybranych akcje odbędą się dwukrotnie. W 144 miejscowościach będzie można oddać krew w specjalnych ambulansach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK), które stacjonować będą na parkingach przy supermarketach Intermarché i Bricomarché. Natomiast w 19 miastach zorganizowane zostaną kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy na temat wartości zdrowego stylu życia oraz promocję honorowego krwiodawstwa.

– Warto pamiętać, że każdy z nas, również nasi bliscy, będąc w ciężkiej chorobie lub po wypadku, mogą mieć szansę powrotu do zdrowia tylko dzięki podarowanej przez kogoś krwi. Realizując kolejny rok z rzędu kampanię „Zbieramy krew dla Polski”, podkreślamy wagę krwi jako daru ratującego zdrowie i życie człowieka. Liczba krwiodawców w ramach naszej akcji rokrocznie rośnie. Mamy nadzieję, że również w 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, przybędzie honorowych krwiodawców. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszej inicjatywy ? podkreśla Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Krewki piłkarz

Fundacja Football Academy już po raz drugi realizuje ogólnopolski projekt pod nazwą

Fundacja Football Academy już po raz drugi realizuje ogólnopolski projekt pod nazwą ?Krewki Piłkarz?.

   Fundacja Football Academy już po raz drugi realizuje ogólnopolski projekt pod nazwą „Krewki Piłkarz”. To przedsięwzięcie, którego nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie krwiodawstwa oraz zachęcanie ludzi do oddawania krwi podczas specjalnych wydarzeń – akcji zbiórki krwi – organizowanych we współpracy z Narodowym Centrum Krwi oraz Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

   Rok temu Football Academy zebrała około 150 litrów krwi. Tym razem organizatorzy chcą poprawić ten wynik. W tegorocznej akcji, która będzie się odbywać w majowe i czerwcowe weekendy bierze udział dwanaście polskich miast. Oto miejsca gdzie Krwiodawcy znajdą ambulans do poboru krwi:

15.05 (piątek) Grudziądz
15.05 (piątek) Dąbrowa Tarnowska
30.05 (sobota) Żory
30.05 (sobota) Chojnów
07.06 (niedziela) Bielsko-Biała
07.06 (niedziela) Olszanka
12.06 (piątek) Szubin
13.06 (sobota) Legnica
20.06 (sobota) Zawiercie
20.06 (sobota) Wałbrzych
21.06 (niedziela) Zamość
21.06 (niedziela) Opole

   Krew ratuje życie! Codziennie potrzebują jej setki, a może nawet tysiące chorych w całej Polsce. Choć to bezcenny lek, niestety jeszcze nikomu nie udało się go wytworzyć syntetycznie. Dlatego tak bardzo ważne jest oddawanie krwi – przez każdego, kto tylko może i w każdej ilości. Krew to dar, który może ocalić życie drugiego człowieka, ale również nasze własne. Warto o tym pamiętać i robić wszystko, żeby krwi w placówkach medycznych nigdy nie zabrakło. Warto zatem znaleźć dogodny dla siebie czas i lokalizację, aby – korzystając przy okazji z przewidzianych atrakcji sportowych – wesprzeć tę szczytną inicjatywę.

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Nowy sposób pomiaru hemoglobiny

Bezinwazyjny pomiar hemoglobiny.

Bezinwazyjny pomiar hemoglobiny.

Z przyjemnością informujemy, że w oddziałach terenowych: w Grudziądzu i we Włocławku włączyliśmy do eksploatacji nowy aparat do oznaczania poziomu hemoglobiny u krwiodawców. Aparat HAMEOSPECT jest aparatem bezinwazyjnym tzn. aby wykjavascript:void(0);onać pomiar hemoglobiny nie musimy nakuwać opuszka palca (co z pewnością ucieszy wszystkich krwiodawców).

Metoda jest bezpieczna, bo nie ma żadnej ingerencji igłą bądź nożykiem hematologicznym w ciało, za tem nie ma możliwości zarażenia czynnikami przenoszonymi drogą krwi. Pomiar hemoglobiny odbywa się z wykorzystaniem metody spektroskopowej – specjalny czujnik kieruje na skórę specjalne światło, które następnie przenika przez tkankę, po czym odbite wraca wraz z informacją na temat substancji w tkance do modułu optycznego, gdzie dokonywany jest pomiar. Chcemy nadmienić, że jesteśmy pierwszym w Polsce Regionalnym Centrum wdrażającym tę nowatorską metodę oznaczania poziomu hemoglobiny.

Mamy nadzieję, że metoda ta zachęci krwiodawców do częstszego oddawania krwi.

Kierownik OT w Grudziądzu
G. Milaszewska

Podziel się na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page