Ulgi w komunikacji miejskiej

Dawcy, który oddał honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobieta), 6 litrów krwi (mężczyzna) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi przysługuje tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Jednym z przywilejów, jaki mogą mieć zasłużeni krwiodawcy jest możliwość poruszania się bezpłatnie lub z określoną ulgą (50% czy 75%) komunikacją miejską. Niestety część rad gmin nadaje takie uprawnienie dopiero po oddaniu 15/18 litrów krwi. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na danym terenie jest Gmina Miasta. Oznacza to, że ulga ta jest ulgą gminną. Dany organ uchwałodawczy (rada gminy, rada miasta) poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego samodzielnie ustala przepisy dotyczące sposobu przyznawania zniżek. W/w ulga może obowiązywać tylko w mieście lub także za granicami administracyjnymi tegoż miasta. Dla ułatwienia umieszczam spis ponad 100 miast w których taka zniżka występuje. Staram się na bieżąco aktualizować wykaz miejscowości oraz źródła przepisów prawnych. W przypadku zauważonych błędów lub nieprawidłowości proszę o kontakt. Jeżeli znasz jakieś miasto, które udziela krwiodawcom zniżek na komunikację miejską a nie ma go na liście napisz do mnie: admin(małpa)krwiodawcy.org. Na chwilę obecną na spisie znajdują się 133 miasta.