fbpx
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo

Gdzie można oddać krew

gdzie można oddać krew

Mapa punktów krwiodawstwa w których można oddać krew

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej 2 centra resortowe. 16 z nich znajduje się w stolicach województw kolejne 5 w miastach powiatowych (Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych, Racibórz). Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest na akcjach wyjazdowych (zarówno w mobilnych – krwiobusach jak i stałych punktach). Na poniższej mapie zaznaczone zostały tylko stałe punkty poboru krwi. Natomiast harmonogramy akcji wyjazdowych zamieściliśmy na samym dole strony.

Uwaga: Mapa jest w trakcie aktualizacji. Prosimy o zgłaszanie zauważonych błędów.

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
15-950 Białystok

tel. (85) 744 70 02
http://www.rckik.bialystok.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

tel. (52) 52 322 18 71
http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
ul. J. Hoene-Wrońskiego 4,
80-210 Gdańsk

tel. (58) 520 40 20
http://www.krew.gda.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
ul. Kaszubska 9 ,
62-800 Kalisz

tel. (62) 767 66 63
http://krwiodawstwo.kalisz.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15,
40-074 Katowice

tel. (32) 208 73 00
http://www.rckik-katowice.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66,
25-734 Kielce

tel. (41) 335 94 00
http://www.rckik-kielce.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11,
31-540 Kraków

tel. (12) 261 88 20
http://www.rckik.krakow.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodległej 8,
20-078 Lublin

tel. (81) 532 62 75
http://www.rckik.lublin.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25,
91-433 Łódź

tel. (42) 616 14 00
http://www.krwiodawstwo.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ul. Malborska 2,
10-255 Olsztyn

tel. (89) 526 01 56
http://www.rckikol.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
ul. Kośnego 55,
45-372 Opole

tel. (77) 441 06 00
http://www.rckik-opole.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44,
60-354 Poznań

tel. (61) 886 33 00
http://www.rckik.poznan.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3 A,
47-400 Racibórz

tel. (32) 418 15 92
http://www.rckik.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
ul. Limanowskiego 42,
26-600 Radom

tel. (48) 340 05 20
http://www.rckik.radom.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14,
35-310 Rzeszów

tel. (17) 867 20 30
http://www.rckk.rzeszow.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 21,
76-200 Słupsk

tel. (59) 842 20 21
http://www.krwiodawstwo.slupsk.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 80/82,
70-482 Szczecin

tel. (91) 424 36 00
http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
ul. Chrobrego 31,
58-303 Wałbrzych

tel. (74) 664 63 10
http://www.rckik.walbrzych.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75,
03-948 Warszawa

tel. (22) 514 60 00
http://www.rckik-warszawa.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5-9,
50-345 Wrocław

tel. (71) 371 58 10
http://www.rckik.wroclaw.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21,
65-046 Zielona Góra

tel. (68) 329 83 60
http://www.rckik.zgora.pl/

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

akcje poboru krwi

Akcje wyjazdowe poboru krwi w poszczególnych RCKiK w styczniu 2022

Jak wspomniałem poboru krwi można dokonywać również w mobilnych punktach poboru krwi w tzw. krwiobusach. Mobilne stacje mogą dojechać w każde miejsce oddalone od RCKiK nawet o wiele kilometrów i dokonać poboru krwi. Takie rozwiązanie jest dobre nie tylko ze względów logistycznych ale również ekonomicznych. Akcje organizowane są w danej miejscowości cyklicznie albo jako akcje jednorazowe (kilku razowe).