Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Gdzie można oddać krew

Mapa punktów krwiodawstwa w których można oddać krew

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej 2 centra resortowe. 16 z nich znajduje się w stolicach województw kolejne 5 w miastach powiatowych (Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych, Racibórz). Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest na akcjach wyjazdowych (zarówno w mobilnych – krwiobusach jak i stałych punktach). Na poniższej mapie zaznaczone zostały tylko stałe punkty poboru krwi. Natomiast harmonogramy akcji wyjazdowych zamieściliśmy na samym dole strony.

Uwaga: Mapa jest w trakcie aktualizacji. Prosimy o zgłaszanie zauważonych błędów.

RCKiK adres miejscowość telefon strona www
RCKiK w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok tel. (85) 744 70 02 www.rckik.bialystok.pl
RCKiK w Bydgoszczy ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz tel. (52) 322 18 71 do 74 www.rckik-bydgoszcz.com.pl
RCKiK w Gdańsku ul. J. Hoene-Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk tel. (58) 520 40 20 www.krew.gda.pl
RCKiK w Kaliszu ul. Kaszubska 9 , 62-800 Kalisz tel. (62) 767 66 63 www.krwiodawstwo.kalisz.pl
RCKiK w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice tel. (32) 208 73 00 www.rckik-katowice.pl
RCKiK w Kielcach ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce tel. (41) 335 94 00 www.rckik-kielce.com.pl
RCKiK w Krakowie ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków tel. (12) 261 88 20 www.rckik.krakow.pl
RCKiK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin tel. (81) 532 62 75 www.rckik.lublin.pl
RCKiK w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź tel. (42) 616 14 00 www.krwiodawstwo.pl
RCKiK w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn tel. (89) 526 01 56 www.rckikol.pl
RCKiK w Opolu ul. Kośnego 55, 45-372 Opole tel. (77) 441 06 00 www.rckik-opole.com.pl
RCKiK w Poznaniu ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań tel. (61) 886 33 00 www.rckik.poznan.pl
RCKiK w Raciborzu ul. Sienkiewicza 3 A, 47-400 Racibórz tel. (32) 418 15 92 www.rckik.pl
RCKiK w Radomiu ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom tel. (48) 340 05 20 www.rckik.radom.pl
RCKiK w Rzeszowie ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów tel. (17) 867 20 30 www.rckk.rzeszow.pl
RCKiK w Słupsku ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk tel. (59) 842 20 21 www.krwiodawstwo.slupsk.pl
RCKiK w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82 70-482 Szczecin tel. (91) 424 36 00 www.krwiodawstwo.szczecin.pl
RCKiK w Wałbrzychu ul. Chrobrego 31, 58-303 Wałbrzych tel. (74) 664 63 10 www.rckik.walbrzych.pl
RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa tel. (22) 514 60 00 www.rckik-warszawa.com.pl
RCKiK we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5-9, 50-345 Wrocław tel. (71) 371 58 10 www.rckik.wroclaw.pl
RCKiK w Zielonej Górze ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra tel. (68) 329 83 60 www.rckik.zgora.pl
WCKiK MON ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa tel. 261 816 716 www.wckik.pl/wp/
CKiK MSWiA ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa tel. (22) 508 13 12 www.ckikmswia.pl/

Akcje wyjazdowe poboru krwi w poszczególnych RCKiK w kwietniu 2022

Jak wspomniałem poboru krwi można dokonywać również w mobilnych punktach poboru krwi w tzw. krwiobusach. Mobilne stacje mogą dojechać w każde miejsce oddalone od RCKiK nawet o wiele kilometrów i dokonać poboru krwi. Takie rozwiązanie jest dobre nie tylko ze względów logistycznych ale również ekonomicznych. Akcje organizowane są w danej miejscowości cyklicznie albo jako akcje jednorazowe (kilku razowe).