fbpx

Gdzie można oddać krew

gdzie można oddać krew

Mapa punktów krwiodawstwa w których można oddać krew

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej 2 centra resortowe. 16 z nich znajduje się w stolicach województw kolejne 5 w miastach powiatowych (Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych, Racibórz). Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest na akcjach wyjazdowych (zarówno w mobilnych – krwiobusach jak i stałych punktach). Na poniższej mapie zaznaczone zostały tylko stałe punkty poboru krwi. Natomiast harmonogramy akcji wyjazdowych zamieściliśmy na samym dole strony.

Uwaga: Mapa jest w trakcie aktualizacji. Prosimy o zgłaszanie zauważonych błędów.

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
15-950 Białystok

tel. (85) 744 70 02
http://www.rckik.bialystok.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

tel. (52) 52 322 18 71
http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
ul. J. Hoene-Wrońskiego 4,
80-210 Gdańsk

tel. (58) 520 40 20
http://www.krew.gda.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
ul. Kaszubska 9 ,
62-800 Kalisz

tel. (62) 767 66 63
http://krwiodawstwo.kalisz.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15,
40-074 Katowice

tel. (32) 208 73 00
http://www.rckik-katowice.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66,
25-734 Kielce

tel. (41) 335 94 00
http://www.rckik-kielce.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11,
31-540 Kraków

tel. (12) 261 88 20
http://www.rckik.krakow.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodległej 8,
20-078 Lublin

tel. (81) 532 62 75
http://www.rckik.lublin.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25,
91-433 Łódź

tel. (42) 616 14 00
http://www.krwiodawstwo.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ul. Malborska 2,
10-255 Olsztyn

tel. (89) 526 01 56
http://www.rckikol.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
ul. Kośnego 55,
45-372 Opole

tel. (77) 441 06 00
http://www.rckik-opole.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44,
60-354 Poznań

tel. (61) 886 33 00
http://www.rckik.poznan.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3 A,
47-400 Racibórz

tel. (32) 418 15 92
http://www.rckik.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
ul. Limanowskiego 42,
26-600 Radom

tel. (48) 340 05 20
http://www.rckik.radom.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14,
35-310 Rzeszów

tel. (17) 867 20 30
http://www.rckk.rzeszow.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 21,
76-200 Słupsk

tel. (59) 842 20 21
http://www.krwiodawstwo.slupsk.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 80/82,
70-482 Szczecin

tel. (91) 424 36 00
http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
ul. Chrobrego 31,
58-303 Wałbrzych

tel. (74) 664 63 10
http://www.rckik.walbrzych.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75,
03-948 Warszawa

tel. (22) 514 60 00
http://www.rckik-warszawa.com.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5-9,
50-345 Wrocław

tel. (71) 371 58 10
http://www.rckik.wroclaw.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21,
65-046 Zielona Góra

tel. (68) 329 83 60
http://www.rckik.zgora.pl/

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

akcje poboru krwi

Akcje wyjazdowe poboru krwi w poszczególnych RCKiK w sierpniu 2021

Jak wspomniałem poboru krwi można dokonywać również w mobilnych punktach poboru krwi w tzw. krwiobusach. Mobilne stacje mogą dojechać w każde miejsce oddalone od RCKiK nawet o wiele kilometrów i dokonać poboru krwi. Takie rozwiązanie jest dobre nie tylko ze względów logistycznych ale również ekonomicznych. Akcje organizowane są w danej miejscowości cyklicznie albo jako akcje jednorazowe (kilku razowe).