Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu krwiodawstwo za rok 2021.

HONOROWE KRWIODAWSTWO

PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. “Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat.

W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszające 23 988 członków oraz 28 715 wolontariuszy , którzy oddali łącznie 119 367,64 litry krwi. Niezwykłym wydarzeniem w 2021 r. było oddanie setnego litra krwi przez jednego z honorowych dawców krwi z terenu okręgu małopolskiego. Wynik ten został zakwalifikowany do wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wielu krwiodawców zrzeszonych w klubach HDK oddało ponad przeciętną ilość krwi np. 170 czy 210 litrów krwi.

W ramach działań promocyjnych Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju zorganizował 2440 różnego rodzaju akcji/ inicjatyw związanych z promowaniem honorowego krwiodawstwa, przykładowo:

– akcja Krwiodawcza Banku Pekao i PCK w wyniku której zebrano 24 750 litrów krwi, – na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 95 otwartych akcji poboru, podczas których udało się pozyskać 2 380,45 litrów krwi,

– na terenie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 327 otwartych akcji poboru. Akcje organizowane były m.in. we współpracy z lokalnymi samorządami, parafiami, jednostkami OSP i innymi partnerami. Część z akcji połączona była z pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego,

– w Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK, w Poddąbiu odbył się w dniach 7-12 czerwca 2021 r. 44 Rajd Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Kazimierza Nowaka. Uczestniczyło w nim 160 osób z 13 Klubów HDK PCK. W programie imprezy znalazły się m.in.: konkursy wiedzy o honorowym krwiodawstwie, o PCK i o regionie, testy sprawnościowe. Organizatorzy przygotowali także bogatą ofertę imprez turystycznych, związanych z poznawaniem Pomorza,

– na terenie Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK organizowany był konkurs “Dar krwi, darem życia” dla honorowych krwiodawców oraz wielobój sportowy,

– na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK odbył się 42 Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża skierowany do wszystkich placówek oświatowych województwa lubuskiego. Na konkurs wpłynęły 802 prace z 84 placówek oświatowych. Nagrodzono 78 dzieci i młodzieży. Wszystkie nagrodzone prace zostały umieszczone na wystawie w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.

Okres pandemii obejmujący rok szkolny 2020/2021 (nauka zdalna) wpłynął na możliwość organizowania dotychczasowych programów promocji krwiodawstwa. Dotyczyło to m.in. programu “Młoda krew ratuje życie”. Nie mniej jednak część placówek zaangażowanych w latach poprzednich, kontynuowała w miarę możliwości to działanie (m.in. Lubuski, Opolski, Mazowiecki, Świętokrzyski i Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK).

Podobna sytuacja dotyczyła Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie “Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, trwającego od stycznia do grudnia 2021 r. Należy zaznaczyć, że np. na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego w programie uczestniczyło 11 jednostek PSP i OSP. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i jego Oddziały Terenowe pobrały 426,53 litrów krwi “strażackiej”.

Ponadto akcje krwiodawstwa organizowane były także we współpracy ze służbami mundurowymi: Policją, Strażą Graniczną, Służbą Więzienną pod hasłem “Niepodległą mamy we krwi”, “Nasza krew, nasza Ojczyzna”, “Na Straży życia”.

Dodatkowo należy wspomnieć, że Lubelski Oddział Okręgowy PCK w 2021 r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu dotyczącego Honorowego Krwiodawstwa pt. “Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowe& krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki. Efektem prowadzonej kampanii promocyjnej jest utworzenie 21 zespołów w całym w województwie lubelskim. Po ocenie efektów programu może on stać się programem ogólnopolskim Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dniach 22-26 listopada ubr. obchodzone były w całej Polsce “Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Z tej okazji organizowane były uroczyste spotkania, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane były odznaczenia

państwowe, Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W uznaniu zasług dla honorowych dawców krwi PCK w 2021 roku Prezydent Rzeczypospolite nadał łącznie 122 odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej.

Ponadto Polski Czerwony Krzyż realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadał 38 289 Tytuły Honorowe oraz wydał 1362 duplikaty legitymacji ZHDK.

609 honorowych krwiodawców zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 44 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom zasłużonym dla Ruchu HDK PCK.

Polski Czerwony Krzyż poprzez swojego przedstawiciela uczestniczył także w pracach działającej przy Ministrze Zdrowia – Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

4 komentarze

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.