Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa za 2021

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu krwiodawstwo za rok 2021.

HONOROWE KRWIODAWSTWO

PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. “Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat.

W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszające 23 988 członków oraz 28 715 wolontariuszy , którzy oddali łącznie 119 367,64 litry krwi. Niezwykłym wydarzeniem w 2021 r. było oddanie setnego litra krwi przez jednego z honorowych dawców krwi z terenu okręgu małopolskiego. Wynik ten został zakwalifikowany do wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wielu krwiodawców zrzeszonych w klubach HDK oddało ponad przeciętną ilość krwi np. 170 czy 210 litrów krwi.

W ramach działań promocyjnych Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju zorganizował 2440 różnego rodzaju akcji/ inicjatyw związanych z promowaniem honorowego krwiodawstwa, przykładowo:

– akcja Krwiodawcza Banku Pekao i PCK w wyniku której zebrano 24 750 litrów krwi, – na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 95 otwartych akcji poboru, podczas których udało się pozyskać 2 380,45 litrów krwi,

– na terenie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 327 otwartych akcji poboru. Akcje organizowane były m.in. we współpracy z lokalnymi samorządami, parafiami, jednostkami OSP i innymi partnerami. Część z akcji połączona była z pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego,

– w Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK, w Poddąbiu odbył się w dniach 7-12 czerwca 2021 r. 44 Rajd Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Kazimierza Nowaka. Uczestniczyło w nim 160 osób z 13 Klubów HDK PCK. W programie imprezy znalazły się m.in.: konkursy wiedzy o honorowym krwiodawstwie, o PCK i o regionie, testy sprawnościowe. Organizatorzy przygotowali także bogatą ofertę imprez turystycznych, związanych z poznawaniem Pomorza,

– na terenie Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK organizowany był konkurs “Dar krwi, darem życia” dla honorowych krwiodawców oraz wielobój sportowy,

– na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK odbył się 42 Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża skierowany do wszystkich placówek oświatowych województwa lubuskiego. Na konkurs wpłynęły 802 prace z 84 placówek oświatowych. Nagrodzono 78 dzieci i młodzieży. Wszystkie nagrodzone prace zostały umieszczone na wystawie w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.

Okres pandemii obejmujący rok szkolny 2020/2021 (nauka zdalna) wpłynął na możliwość organizowania dotychczasowych programów promocji krwiodawstwa. Dotyczyło to m.in. programu “Młoda krew ratuje życie”. Nie mniej jednak część placówek zaangażowanych w latach poprzednich, kontynuowała w miarę możliwości to działanie (m.in. Lubuski, Opolski, Mazowiecki, Świętokrzyski i Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK).

Podobna sytuacja dotyczyła Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie “Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, trwającego od stycznia do grudnia 2021 r. Należy zaznaczyć, że np. na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego w programie uczestniczyło 11 jednostek PSP i OSP. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i jego Oddziały Terenowe pobrały 426,53 litrów krwi “strażackiej”.

Ponadto akcje krwiodawstwa organizowane były także we współpracy ze służbami mundurowymi: Policją, Strażą Graniczną, Służbą Więzienną pod hasłem “Niepodległą mamy we krwi”, “Nasza krew, nasza Ojczyzna”, “Na Straży życia”.

Dodatkowo należy wspomnieć, że Lubelski Oddział Okręgowy PCK w 2021 r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu dotyczącego Honorowego Krwiodawstwa pt. “Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowe& krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki. Efektem prowadzonej kampanii promocyjnej jest utworzenie 21 zespołów w całym w województwie lubelskim. Po ocenie efektów programu może on stać się programem ogólnopolskim Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dniach 22-26 listopada ubr. obchodzone były w całej Polsce “Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Z tej okazji organizowane były uroczyste spotkania, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane były odznaczenia

państwowe, Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W uznaniu zasług dla honorowych dawców krwi PCK w 2021 roku Prezydent Rzeczypospolite nadał łącznie 122 odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej.

Ponadto Polski Czerwony Krzyż realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadał 38 289 Tytuły Honorowe oraz wydał 1362 duplikaty legitymacji ZHDK.

609 honorowych krwiodawców zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 44 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom zasłużonym dla Ruchu HDK PCK.

Polski Czerwony Krzyż poprzez swojego przedstawiciela uczestniczył także w pracach działającej przy Ministrze Zdrowia – Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2015 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2014 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2011 i 2012 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2010 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2009 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2007 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2006 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2005 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2004 rok

5 komentarzy do “Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa za 2021”

  1. A co z krwiodawcami, którzy nigdy nie należali do żadnej klubu (lub podobnego towarzystwa) a oddali ponad 40, 50 litrów tzw pełnej krwi? Kto myśli o ich uhonorowaniu? Odznakę HDK ZDZN wnioskuje RCKiK a pozostałe? poZdrawiam

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading