Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2006 rok

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowej Radzie Reprezentantów, najwyższej władzy stowarzyszenia.
UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2006
Z kształtowaniem postaw prozdrowotnych ściśle związana jest działalność w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa. W 2006 r. 416.865 honorowych dawców krwi oddało ogółem 405.713 litrów krwi, w tym 157.671 członków i wolontariuszy Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK – 181.934 litrów. Dzięki działaniom promocyjnym Polski Czerwony Krzyż pozyskał 83.375 dawców pierwszorazowych.
W 2006 r. działania promujące honorowe krwiodawstwo skierowane były do środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej a także społeczności lokalnych i strażaków. Oprócz dotychczas stosowanym metod i środków promocji korzystano z najnowszych technik takich jak Internet i telewizja.
Pierwsze zadanie statutowe, jakim jest promocja honorowego krwiodawstwa, realizowane było ze środków własnych Stowarzyszenia (od stycznia do maja 2006 r) a następnie dofinansowane w ramach konkursu
Ministerstwa Zdrowia przy udziale ponad 15 % środków własnych PCK. Przy realizacji zadania działania PCK wspierało w formie merytorycznej, rzeczowej i finansowej ponad 500 innych agend i podmiotów. Wśród współdziałających należy wymienić przedstawicieli lokalnych władz, samorządów, szkoły, służbę krwi, strażaków zawodowych i ochotników, policję, wojsko, zakłady pracy, prywatnych przedsiębiorców, parafie oraz inne organizacje i stowarzyszenia.
Wśród inicjatyw podejmowanych w 2006 r. należy wymienić:
1. Ogólnopolski Turniej “Młoda Krew Ratuje Życie – III edycja”.
W turnieju uczestniczyło ponad 400 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Ponad 26.000 uczniów oddało blisko 14.000 litrów krwi. Uroczyste podsumowanie III edycji Turnieju odbyło się 14 czerwca 2006 r. w Światowy Dzień Krwiodawcy.
2. Ogólnopolska akcja “Wakacyjna Kropla Krwi”.
W 2006 r., w ramach akcji pobierano krew w ambulansie PCK w okręgach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Przeprowadzono ogółem 129 akcji poboru krwi w ambulansie, w trakcie których pobrano 2.250 litrów krwi od 5.000 dawców.
3. Ogólnopolski program “Strażacy w honorowym krwiodawstwie – Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” – I edycja.
Celem programu jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie jak największej ilości krwi oraz wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi. Dzięki programowi udało się zaktywizować lokalne środowiska miast i wsi, zachęcić do regularnego honorowego oddawania krwi. Zarówno strażacy jak i inne osoby przez nich zachęcone zadeklarowały chęć systematycznego oddawania krwi. W programie wzięło udział 130 jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz 252 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: 806 strażaków PSP, 1531 strażaków OSP. Łącznie pozyskano 1.309 litrów krwi. Patronat honorowy nad tym projektem objęli Ministrowie Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. Ogólnopolski Internetowy Konkurs “Nasza Szkoła promuje krwiodawstwo PCK”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych. Polegał na stworzeniu podstrony o tematyce honorowego krwiodawstwa . Patronat Honorowy nad konkursem obleli Ministrowie Zdrowia i Edukacji Narodowej. W konkursie uczestniczyły 224 szkoły z całego kraju.
Ponadto:
1. wyprodukowano spot reklamowy pt. “Dać komuś nadzieję na nowe życie”. Projekt zrealizowany przez Zarząd Główny PCK, we współpracy z profesjonalną ekipą produkcyjną, w ramach reklamy społecznej, z charytatywnym udziałem aktorów. Spotowi towarzyszyły materiały promocyjne: baner planszowy, koszulki, breloczki reklamowe z napisem kierującym na stronę internetową, gdzie można nie tylko obejrzeć, ale i pobrać spot. Dotychczas udało się go wyemitować w Telewizji Aptecznej i Polsacie.
2. okazją do nasilenia promocji honorowego krwiodawstwa był “Tydzień PCK” oraz “Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Wolontariusze na terenie całego kraju, na różnorodnych festynach, imprezach połączonych z pokazami pierwszej pomocy i ratownictwa zachęcali do oddawania krwi. Ubiegłoroczne majowe akcje poboru krwi były wspierane finansowo przez Deutsche Bank PBC S.A. (materiały promocyjne, poczęstunki regeneracyjne dla hdk). W okresie trwania akcji majowej współpracująca z PCK publiczna służba krwi pozyskała 1.542 l krwi od 3.426 dawców.
3. W uzgodnieniu z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie XII przystanku “Woodstok”, w dniach 27-29 lipca 2006 r. w Kostrzynie n/Odrą, PCK we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Łodzi, Poznania i Zielonej Góry zorganizował akcję poboru krwi. W ciągu 3 dni pozyskano 340 l krwi od 756 dawców.
4. Kontynuowano promocję honorowego krwiodawstwa na 4 składach tramwajów warszawskich, co było możliwe dzięki przedłużeniu umowy z firmą “Tramwaje Warszawskie”.
Drugim zadaniem PCK w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa jest nadawanie tytułu i odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (ZHDK) na podstawie art. 7 ust 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. W ramach tego zadania wyprodukowano legitymacje wraz z odznakami, prowadzono ewidencje osób odznaczonych, wydawano honorowym dawcom krwi legitymacje i ich duplikaty, organizowano spotkania, na których wręczono ogółem 15.029 odznak ZHDK.
W 2006 r. najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
– 281 odznaczeniami państwowymi,
– 348 odznakami “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
– 55 wyróżnieniami “Kryształowe Serce”.
Bardzo ważną rolę w nakreślaniu programu działania PCK w zakresie honorowego krwiodawstwa odgrywa Krajowa Rada HDK. W 2006 r. Rada zorganizowała III Ogólnopolska Konferencję Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas której omawiane były problemy ruchu HDK PCK. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele parlamentu i resortu zdrowia. Ponadto opracowano program “Promocja honorowego krwiodawstwa – aktywizacja lokalnych środowisk społecznych do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców” oraz “Program promujący idee honorowego krwiodawstwa połączony z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu”. Prezydium Krajowej Rady HDK znowelizowało także kryteria i procedury postępowania przy wnioskowaniu o nadanie honorowym krwiodawcom orderów, odznaczeń państwowych i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Źródło: www.pck.org.pl / www.oddajkrew.pl

4 komentarze do “Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2006 rok”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading