Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Autotransfuzja

Czy można być krwiodawcą dla samego siebie? Można. Autotransfuzja – inaczej transfuzja autologiczna, AHT – zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest ta sama osoba. Krew jest dla człowieka lekiem niezastąpionym jednak nie całkowicie bezpiecznym. Leczenie pacjenta własną krwią konserwowaną pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z immunizacją antygenami krwinkowymi, przeniesieniem chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych. Ta metoda transfuzji okazała się najbezpieczniejszą metodą leczenia krwi. Niestety nie może być stosowana szeroko. Stosuje się ją w planowanych zabiegach ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych oraz w chirurgii naczyniowej.

W transfuzjach autologicznych wykorzystuje się krew własną chorego uzyskaną w wyniku:
1. przedoperacyjnych pobrań krwi własnej chorego;
2. zabiegu hemodylucji polegającego na tym, że podczas operacji część krwi pacjenta zostaje odprowadzona do pojemników i zastąpiona płynem niekrwiopochodnym przedoperacyjnych;
3. odzysku krwi wynaczynionej podczas zabiegu operacyjnego lub po nim.

Autotransfuzja jest bezpieczną metodą leczenia krwią ponieważ:

 • unikasz przeniesienia chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych
 • unikasz powikłań poprzetoczeniowych i pooperacyjnych
 • eliminuje ryzyko przeniesienia komórek nowotworowych
 • uzupełnia zapasy krwi
 • jest źródłem krwi dla osób, dla których trudno znaleźć grupę krwi
 • powoduje szybsze gojenie się ran pooperacyjnych

Kto może oddać krew do autotransfuzji?
Osoby kwalifikowane do donacji autologicznych nie muszą spełniać wszystkich kryteriów wymaganych dla ogółu krwiodawców. Wskazania i przeciwwskazania ustala lekarz prowadzący. Ogólnie nie obowiązują normy wieku. W przypadku osób starszych (po 70 r. życia) szczególnie istotny jest stan układu sercowo-naczyniowego i krążenia mózgowego. Osoby poniżej 18 r. życia mogą być kwalifikowane do autotransfuzji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców. Czynnikiem decydującym jest stan zdrowia pacjenta.

Przeciwwskazania do zabiegu autotransfuzji:

 • hemoglobina poniżej 100g/1
 • obecność markerów wirusowych HBV, HCV, HIV, podejrzenie zakażeniem HIV I/II
 • aktywne zakażenie bakteryjne
 • padaczka, guz mózgu
 • poważne choroby układu krążenia
 • osoby z przewlekłą chorobą serca mogą być zakwalifikowane do autotransfuzji po konsultacji kardiologicznej

Chory, który oddaje krew do autotransfuzji powinien być poinformowany o możliwych powikłaniach poprzetoczeniowych. W razie dyskwalifikacji chorego należy poinformować go o przyczynach tej dyskwalifikacji. Należy także powiedzieć o tym, że w razie powikłań może zaistnieć potrzeba przetoczenia krwi obcej a więc od innej osoby. Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na ten zabieg.
Przebieg autotransfuzji:

 • pobranie krwi własnej do celów autotransfuzji może odbywać się co 3-7 dni (jeśli stężenie hemoglobiny nie spada poniżej dopuszczalnej wartości). Ostatnie pobranie należy przeprowadzić co najmniej 72 godziny przed planowanym zabiegiem
 • wykonujemy 1-2 zabiegi autotransfuzji przed zabiegiem
 • krew z donacji autologicznej przechowywana jest maksymalnie 35 dni, a więc pierwszy zabieg autotransfuzji nie może odbyć się wcześniej niż 35 dni przed planowaną operacją. Wszyscy pacjenci, u których pobiera się więcej niż 1 jednostkę krwi powinni przed planowaną donacją rozpocząć przyjmowanie doustnych preparatów żelaza i kontynuować do czasu zabiegu operacyjnego lub dłużej
Autotransfuzja - zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest ta sama osoba

autotransfuzja

Niewykorzystana donacja krwi nie może być ani użyta do przetoczenia innemu choremu ani przeznaczona do fabrycznego frakcjonowania. Jednostkę taką należy zniszczyć zgodnie z przepisami.