krwiodawcy.org
krwiodawstwo w liczbach
Legenda:

2019

RCKiK Ogółem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pałna Plazmafereza Trombafereza Leukafereza Inne TO Akcji
{{n[0]}} {{n[1]}} {{n[2]}} {{n[3]}} {{n[4]}} {{n[5]}} {{n[6]}} {{n[7]}} {{n[8]}} {{n[9]}} {{n[10]}} {{n[11]}}
Polska: 591181 591040 141 1300762 1213455 43013 40469 96 3729 130 13048

2018

RCKiK Ogółem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pałna Plazmafereza Trombafereza Leukafereza Inne TO Akcji
{{n[0]}} {{n[1]}} {{n[2]}} {{n[3]}} {{n[4]}} {{n[5]}} {{n[6]}} {{n[7]}} {{n[8]}} {{n[9]}} {{n[10]}} {{n[11]}}
Polska: 590656 590502 154 1273713 1194788 37250 37758 117 3800 132 13189

Liczba dawców, donacji oraz wyprodukowanych preparatów

rok oddziałów terenowych liczba dawców ogółem liczba dawców honorowych pobrano krew ogółem pobrano krew honorowo wyprodukowano osocza
1998 436 437113 432221 819740 804982
1999 329 442178 439174 765609 760476
2000 271 421237 418531 827669 823667
2001 248 422927 420413 827953 824508
2002 229 436686 434358 874599 872001
2003 196 462513 460198 911972 909803
2004 187 483999 482080 939182 937332
2005 186 563100 561345 953287 951407
2006 179 567797 566162 891675 889089 950293
2007 184 604074 602923 982482 980418 1064622
2008 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
2009 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
2010 Wyprodukowana liczba jednostek KKCz
2010 170 624773 623808 1101859 1116618 1104233
2011 158 608545 607669 1135376 1126780 1120698
2012 154 609066 608599 1144181 1123376 1115218
2013 137 615636 615245 1144338 1124038 1115007
2014 137 590991 590650 1146103 1123505 1116447
2015 142 605215 604890 1176438 1149325 1137886
2016 135 596480 596143 1177481 1144531 1132790
2017 133 588436 588241 1185794 1154251 1146651
2018 132 590656 590502 1194788 1161612 1154958
2019 132 591181 591140 1213455 1180355 1173572
2020 ? ? ? ? ? ?

Gdzie pobierano krew pełną (w procentach %)

Rok w siedzibach RCKiK w terenowych oddziałach na akcjach wyjazdowych Razem donacji KP Liczba akcji wyjazdowych
{{n[0]}} {{n[1]}} {{n[2]}} {{n[3]}} {{n[4]}} {{n[5]}}
  2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
01. Krew pełna 926018 913336 942988 1004720 1070035 1101859 1160857 1173050 1175274 1172361 1203200 1177481 1185794 1194788 1213455
02. Osocze 15206 13338 28378 34317 45233 48309 19865 21042 22408 35441 44454 43076 39544 37250 43013
03. Koncentrat krwinek płytkowych 20253 20849 22108 25077 27041 29259 30471 34133 33164 35847 25691 38174 38475 37768 40469
04. Koncentrat granulocytarny 113 115 88 177 210 161 146 102 116 107 104 62 51 117 96
05. Inne - - - - - - - - - - - 1477 1792 3800 3729
Razem wszystkie donacje 961590 947638 1015582 1064291 1142822 1179668 1211339 1228327 1230962 1230962 1273449 1260270 1265656 1273713 1300762

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2015

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2015

Liczba krwiodawców w latach 2002-2019

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.* 2018 r.* 2019 r.*
425320 428677 424108 499099 525178 556789 583908 603980 608936 625666 627847 618820 615607 630385 596480 588436 590656 591181

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2019

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.* 2018 r.* 2019 r.*
99,50 99,45 99,56 99,75 99,71 99,79 99,84 99,87 99,86 99,85 99,95 99,84 99,84 99,84 99,94 99,96 99,97 99,98

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2005-2019

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
60,15 59,49 58,48 59,30 61,97 64,86 73,00 73,00 70,00 72,00 75,00 75,27 - - -

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2005-2015

Żródło danych:
Narodowe Centrum Krwi