Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2008
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności statutowej Polskiego Czerwonego Krzyża jest promocja honorowego krwiodawstwa. W 2008 r. obchodziliśmy 50 lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Oficjalna inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Honorowego
Krwiodawstwa w Wąsoszach k/Konina (maj 2008 r.). Jubileuszowy charakter nadano też ogólnopolskim
rajdom “Czerwona Róża” w okręgu małopolskim oraz rajd samochodowy w Sławie (okręg lubuski).
Głównym akcentem obchodów 50 lecia był VIII Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK
zorganizowany przez Zarząd Rejonowy i Rejonową Radę HDK PCK w Bielsku-Białej. Bardzo ważnym
elementem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym
honorowym dawcom krwi w Warszawie, w Belwederze a także spotkania w Senacie.
Z okazji 50 lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK Zarząd Główny wydał medal okolicznościowy,
sfinansowany ze środków własnych okręgów, rejonów, klubów Honorowych Dawców Krwi oraz sponsorów.
Medalem wyróżniono 4.173 osoby i instytucje.
W 2008 r. działały 1.364 kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszające 22.813 członków PCK i blisko 117.000 wolontariuszy, którzy oddali 159.444 litry krwi. Dzięki działaniom promocyjnym Polski Czerwony Krzyż pozyskał 43.929 dawców pierwszorazowych, organizując 1.946 akcji poboru krwi.
Działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa finansowana była (od stycznia do połowy sierpnia) ze środków własnych Stowarzyszenia oraz z dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przy 17,10 % wkładu środków własnych.
W 2008 r. kontynuowane były następujące projekty:
1. Strażacy w honorowym krwiodawstwie. “Ognisty Ratownik- Gorąca Krew” III edycja wspólnego projektu PCK, Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego strażacy zorganizowali 825 akcji oddając łącznie 3.876 litrów krwi. Dodatkowo osoby zachęcone przez
strażaków oddały 1.880 litrów krwi.
2. V edycja Ogólnopolskiego Turnieju “Młoda Krew Ratuje Życie”, w efekcie której 35.467 uczniów i 6.855 studentów oddało 21.337 litrów krwi. Z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczęła się VI edycja konkursu, do której zgłosiło się 586 szkół i 44 uczelnie wyższe. Do grudnia 2008 r. 18.784 uczniów oddało 8.526 litrów krwi i 4.513 studentów – 2.069 litrów krwi
W ramach zadania publicznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od sierpnia do grudnia 2008 r. odbyło się 896 akcji informacyjno-edukacyjnych połączonych z pobieraniem krwi, w których wzięło udział 28.859 honorowych krwiodawców. W ramach tych akcji pozyskano 12.947 litrów krwi.
Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupa Muszkieterów, siecią sklepów Intermarche i Bricomarche przeprowadził ogólnopolska akcje “Zbieramy krew dla Polski”. W ciągu 7 miesięcy zorganizowano 83 akcje poboru krwi przy sklepach, w trakcie których od 2.658 dawców pobrano 1.200 litrów krwi.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż zorganizował we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Poznania, Warszawy i Zielonej Góry akcję poboru krwi w trakcie przystanku ?Woodstock? w Kostrzynie n/Odrą. Pozyskano 673,65 l krwi od 1.417 dawców.
Kontynuowano współpracę z Zarządem Spółki “Tramwaje Warszawskie” w ramach której Spółka udostępnia nieodpłatnie powierzchnię reklamową na 6 wagonach tramwajowych, na których umieszczone są motywy promujące honorowe krwiodawstwo.
W ramach realizacja zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z art.7 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi ? nadawania tytułu i odznaki honorowej ?Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi?, w 2008 r. nadano i wręczono 14.648 odznak.
Ponadto najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
– 241 odznaczeniami państwowymi,
– 610 odznaką Ministra Zdrowia “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
– 41 “Kryształowym Sercem”.

3 komentarze

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.