Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2008
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności statutowej Polskiego Czerwonego Krzyża jest promocja honorowego krwiodawstwa. W 2008 r. obchodziliśmy 50 lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK. Oficjalna inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Honorowego Krwiodawstwa w Wąsoszach k/Konina (maj 2008 r.). Jubileuszowy charakter nadano też ogólnopolskim rajdom “Czerwona Róża” w okręgu małopolskim oraz rajd samochodowy w Sławie (okręg lubuski). Głównym akcentem obchodów 50 lecia był VIII Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowany przez Zarząd Rejonowy i Rejonową Radę HDK PCK w Bielsku-Białej. Bardzo ważnym elementem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi w Warszawie, w Belwederze a także spotkania w Senacie. Z okazji 50 lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK Zarząd Główny wydał medal okolicznościowy, sfinansowany ze środków własnych okręgów, rejonów, klubów Honorowych Dawców Krwi oraz sponsorów. Medalem wyróżniono 4.173 osoby i instytucje.
W 2008 r. działały 1.364 kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszające 22.813 członków PCK i blisko 117.000 wolontariuszy, którzy oddali 159.444 litry krwi. Dzięki działaniom promocyjnym Polski Czerwony Krzyż pozyskał 43.929 dawców pierwszorazowych, organizując 1.946 akcji poboru krwi. Działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa finansowana była (od stycznia do połowy sierpnia) ze środków własnych Stowarzyszenia oraz z dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przy 17,10 % wkładu środków własnych.
W 2008 r. kontynuowane były następujące projekty:
1. Strażacy w honorowym krwiodawstwie. “Ognisty Ratownik- Gorąca Krew” III edycja wspólnego projektu PCK, Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego strażacy zorganizowali 825 akcji oddając łącznie 3.876 litrów krwi. Dodatkowo osoby zachęcone przez strażaków oddały 1.880 litrów krwi.
2. V edycja Ogólnopolskiego Turnieju “Młoda Krew Ratuje Życie”, w efekcie której 35.467 uczniów i 6.855 studentów oddało 21.337 litrów krwi. Z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczęła się VI edycja konkursu, do której zgłosiło się 586 szkół i 44 uczelnie wyższe. Do grudnia 2008 r. 18.784 uczniów oddało 8.526 litrów krwi i 4.513 studentów – 2.069 litrów krwi
W ramach zadania publicznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od sierpnia do grudnia 2008 r. odbyło się 896 akcji informacyjno-edukacyjnych połączonych z pobieraniem krwi, w których wzięło udział 28.859 honorowych krwiodawców. W ramach tych akcji pozyskano 12.947 litrów krwi. Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupa Muszkieterów, siecią sklepów Intermarche i Bricomarche przeprowadził ogólnopolska akcje “Zbieramy krew dla Polski”. W ciągu 7 miesięcy zorganizowano 83 akcje poboru krwi przy sklepach, w trakcie których od 2.658 dawców pobrano 1.200 litrów krwi. Ponadto Polski Czerwony Krzyż zorganizował we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Poznania, Warszawy i Zielonej Góry akcję poboru krwi w trakcie przystanku ?Woodstock? w Kostrzynie n/Odrą. Pozyskano 673,65 l krwi od 1.417 dawców.
Kontynuowano współpracę z Zarządem Spółki “Tramwaje Warszawskie” w ramach której Spółka udostępnia nieodpłatnie powierzchnię reklamową na 6 wagonach tramwajowych, na których umieszczone są motywy promujące honorowe krwiodawstwo.
W ramach realizacja zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z art.7 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi ? nadawania tytułu i odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, w 2008 r. nadano i wręczono 14.648 odznak.
Ponadto najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
– 241 odznaczeniami państwowymi,
– 610 odznaką Ministra Zdrowia “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
– 41 “Kryształowym Sercem”.

4 komentarze do “Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading