Przelicznik donacji (kalkulator donacji)

Jak wiadomo oprócz krwi pełnej dawcy mogą oddawać osocze, płytki krwi, krwinki czerwone lub krwinki białe. Przelicznik donacji jest to narzędzie, które pozwoli nam na przeliczenie tych donacji na krew pełną. Jest to przydatne gdy chcemy złożyć wniosek np. o odznakę honorową w PCK lub wniosek o wydanie biletu wolnej jazdy. Kalkulator potrafi także określić o którą odznakę dawca już może się ubiegać gdyż przekroczył wyznaczony przepisami litraż.

§ 1. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" są:

  1. 3 litry osocza
  2. 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
  3. 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
  4. 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Objętość (w ml) składników krwi pobieranych przy użyciu separatorów komórkowych metodą automatycznej aferezy i sposób przeliczania ich na krew pełną (w ml) w CKiK uprawniających do uzyskiwania tytułów i odznak ZHDK i HDK-ZDZN


DONACJE STANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji od 16.05.2019 23.02.2006 - 15.05.2019 15.10.1998 - 23.02.2006 do 14.10.1998
KREW PEŁNA
OSOCZE 600
PŁYTKI KRWI < 500
PŁYTKI KRWI > 500
OSOCZE < 300 + PŁYTKI < 500
OSOCZE > 300 + PŁYTKI > 500
KRWINKI CZERWONE < 300
KRWINKI CZERWONE > 300 *
KRWINKI BIAŁE > 150
DONACJE NIESTANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji Wielkośc donacji 23.02.2006 - 15.05.2019 15.10.1998 - 23.02.2006 do 14.10.1998
KREW PEŁNA ml
OSOCZE ml
   

Oddałaś łącznie mililitrów krwi pełnej, czyli litrów krwi.


Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Zasluzony_dla_Zdrowia_Narodu Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

DONACJE STANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji od 16.05.2019 23.02.2006 - 15.05.2019 15.10.1998 - 23.02.2006 do 14.10.1998
KREW PEŁNA
OSOCZE 600
PŁYTKI KRWI < 500
PŁYTKI KRWI > 500
OSOCZE < 300 + PŁYTKI < 500
OSOCZE > 300 + PŁYTKI > 500
KRWINKI CZERWONE < 300
KRWINKI CZERWONE > 300 *
KRWINKI BIAŁE > 150
DONACJE NIESTANDARDOWE LICZBA DONACJI
Rodzaj donacji Wielkość donacji 23.02.2006 - 15.05.2019 15.10.1998 - 23.02.2006 do 14.10.1998
KREW PEŁNA ml
OSOCZE ml
   

Oddałeś łącznie mililitrów krwi pełnej, czyli litrów krwi.


Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Zasluzony_dla_Zdrowia_Narodu Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu