Liczba odznak Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadanych po zmianie przepisów

Dawstwo krwi w Polsce oparte jest o dawców honorowych a więc osoby, które oddają krew dobrowolnie i bezpłatnie (poza wyjątkami określonymi w ustawie). Aby wyrazić naszą wdzięczność tym osobom i podkreślić ich zasługi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka dawcy Ci mogą otrzymywać odznaki honorowe. Są nimi: W środowisku dawców są one często nazywane … Dowiedz się więcej

Odpowiedź na petycję w sprawie rozszerzenia uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

W grudniu mogliście zapoznać się z petycją dotyczącą uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Komisja do spraw Petycji wystosowała dezyderat do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postulatów zgłoszonych w dokumencie. Poniżej możecie zapoznać się z odpowiedzią Ministra Zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi

Proponowana zmiana: Art. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, objętość oddanych składników krwi odpowiadających 1 litrowi oddanej krwi, które uprawniają do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 i art. 7 ust. 1, mając na celu zapewnienie prawidłowego i jednolitego przeliczania donacji składników krwi na … Dowiedz się więcej

Interpretacja pojęcia “dni robocze”. Ciąg dalszy historii …

Kilka tygodni temu w związku z wiadomością od zasłużonego honorowego dawcy krwi podjęliśmy temat dotyczący prawa do obsługi poza kolejnością w podmiotach leczniczych finansowanych ze środków publicznych. Chodziło o interpretację pojęcia “dni robocze”. Jeżeli chcecie poznać szczegóły sytuacji w jakiej znalazł się dawca zapraszam do artykułu Obsługa poza kolejnością a dni pracy podmiotu leczniczego Ministerstwo … Dowiedz się więcej

Czy będzie dodatek emerytalny dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi?

Warszawa, 26.02.2024 Krwiodawstwo w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest honorowe, dobrowolne i nie może pociągać za sobą jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej. Dlatego też każda decyzja o ewentualnym rozszerzeniu lub zmianie uprawnień przysługujących Honorowym Dawcom Krwi podejmowana jest w kontekście obowiązujących przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego, które jednoznacznie stanowi, że “oddawanie krwi, osocza … Dowiedz się więcej

Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi. Czy będzie “sprawiedliwiej”?

Aktualnie uregulowany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650) sposób przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną opracowano ponad 17 lat temu. Jest on bardzo uproszczony, przez co nie wyczerpuje wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych, … Dowiedz się więcej

Zestawienie opinii, konsultacji i uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Nie tak dawno narzekaliśmy, że zarówno prace nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (ma zastąpić obecną ustawę o publicznej służbie krwi) jak i prace nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi stanęły w miejscu. Po 4 miesiącach przerwy wznowione prace legislacyjne przynajmniej … Dowiedz się więcej

Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego

Od 15 lutego a więc od dzisiaj podatnicy mogą rozliczać PIT-y za ubiegły rok. Jednym z dodatkowych przywilejów, który posiada Honorowy Dawca Krwi (osoba, która oddała przynajmniej jeden raz krew) jest możliwość odliczania darowizna na krwiodawstwo. Zgodnie z przepisami wysokość darowizny oblicza się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi pełnej lub składnika (bez stosowania przelicznika) … Dowiedz się więcej

Wszystkie legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zachowują swoją ważność

W dniu wczorajszym w poście opublikowanym na facebooku zamieściłem między innymi informację, że odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są nadawane od 1969 roku. Dostałem na maila wiele zapytań czy legitymacje w czasach PRL są ważne. Temat był już poruszany w 2012 roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Oto odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na zapytanie … Dowiedz się więcej