Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo

Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Życzenia z Narodowego Centrum Krwi

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi, z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy kieruję życzenia do około 600 tysięcy Krwiodawców, do instytucji wspierających honorowe krwiodawstwo oraz jednostek działających w zakresie dzielenia się krwią i jej składnikami.

Składam serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za dar życia, którym dzielicie się z potrzebującymi. Jesteście źródłem krwi dla drugiego człowieka i nadzieją na życie dla wielu pacjentów. To dzięki Waszej ofiarności i zaangażowaniu, codziennie ratowane jest ludzkie zdrowie i życie.

Realizujcie dalej tę piękną i szczytną misję. Bądźcie zawsze najlepszym przykładem postawy, która wzbudza szacunek, uznanie społeczeństwa. Edukujcie kolejne pokolenia, że krew jest bezcennym lekiem, którego nie można kupić ani wyprodukować i nieście dalej pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami, gdyż „Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro”.

Małgorzata Lorek Dyrektor
www.twojakrew.pl

 

Życzenia z Ministerstwa Zdrowia

 

Szanowni Państwo,

z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy składam wszystkim Darczyńcom najcenniejszego leku, jakim jest krew, najserdeczniejsze wyrazy szacunku oraz podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.

Honorowe krwiodawstwo to piękna i szlachetna misja. Jest to także wyraz wielkiej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Krew jest bowiem lekiem, którego nie da się niczym zastąpić. Codziennie wykorzystuje się ją w sytuacjach zagrożenia życia podczas operacji, zabiegów, jak również w leczeniu wielu chorób, w tym nowotworowych.

„Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro” to maksyma, którą wcielacie Państwo w życie.
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Logo IHiT

? ? ? Rokrocznie na całym świecie 14. czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy (World Blood Donor Day), 14 czerwca jest dniem narodzin Karla Landsteinera, który w roku 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.
Ustanowienie tego święta dedykowanego honorowym dawcom krwi ma zachęcić do oddawania krwi i uświadomienia jak cennym jest ona darem.
Z tej uroczystej okazji Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii składają wszystkim Honorowym Krwiodawcom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Dziękujemy Wam wszystkim za cenny wkład w ratowanie ludzkiego życia !!! ?? ? ??

Udział Prezydenta RP w akcji oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Prezydent Andrzej Duda

Szanowni Państwo,

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi!

Z okazji dorocznego święta – Światowego Dnia Krwiodawcy – składam wszystkim Państwu najlepsze, życzenia. Dziękuję za Państwa stałą gotowość do dzielenia się tym bezcennym darem życia, którego nie można zdobyć w żaden inny sposób, jak tylko dzięki hojności i otwartości innego człowieka.

Żyjemy w epoce bezprecedensowego rozwoju technologicznego. Na naszych oczach dokonała się rewolucja informatyczna, której efekty decydują o bezpieczeństwie i komforcie życia miliardów ludzi. Codziennie korzystamy ze wspaniałych dokonań ludzkiej myśli, inwencji i umiejętności. Mimo tych wspaniałych sukcesów nadal nie wszystko można osiągnąć za pomocą urządzeń i technik, nawet najnowocześniejszych.

Krew ludzka – symbol życia, absolutnie konieczny i decydujący o naszym zdrowiu – nie istnieje w innej postaci niż naturalna. Jej jedynym źródłem jest organizm człowieka. Nie potrafimy jej sztucznie wyprodukować. Możemy się nią jedynie podzielić. Dzięki medycynie wiemy, jak robić to w sposób bezpieczny, niezagrażający zdrowiu ani dobremu samopoczuciu dawców, a zarazem pożyteczny dla osób doświadczających chorób, odnoszących rany wskutek wypadków, przechodzących ciężkie operacje.

Aby ratować życie i zdrowie jednych ludzi, konieczna jest decyzja innych, którzy zechcą podarować cząstkę siebie samych potrzebującym bliźnim. Właśnie od Honorowych Dawców Krwi zależy, ilu osobom można będzie pomóc, ocalić życie lub przywrócić zdrowie. O tym mówi hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy: „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie”. I za tę solidarność, wrażliwość i chęć wsparcia innych ludzi chcę dziś Państwu z całego serca podziękować.

Dziękuję zwłaszcza tym, dla których krwiodawstwo jest stałym, kontynuowanym przez wiele lat zwyczajem – Narodowa Służba Krwi wie, że zawsze może na Państwa liczyć. Dziękuję też wszystkim, którzy decydują się honorowo oddać krew, reagując na potrzeby bliskich, znajomych, sąsiadów – to doskonała okazja, by rozpocząć regularne donacje. Dziękuję wreszcie tym, którzy odpowiadają na apele, pojawiające się czy to rokrocznie w okresie letnim, kiedy krew jest szczególnie potrzebna, czy też w takich okolicznościach, jak niedawna pandemia Covid-19 oraz trwająca obecnie wojna w obronie niepodległości Ukrainy.

Wierzę w ofiarność i dobroć Polaków, dlatego jestem przekonany, że krwiodawców będzie przybywać. Jest nas około sześciuset tysięcy, ale może być znacznie więcej. Mówię nas, bo też mam zaszczyt zaliczać się do tego grona. Dziś przed Pałacem Prezydenckim organizowana jest akcja honorowego oddawania krwi, w której także biorę udział. Ale najważniejsze jest, byśmy dzielili się krwią stale, nie czekając na wezwanie do działania. I tego Państwu chcę dzisiaj życzyć: aby wciąż rosło grono osób dobrej woli, aktywnie odpowiadających na potrzeby bliźnich. Bo być krwiodawcą to zaszczyt i honor!

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Życzenia od Prezydenta Andrzeja Dudy

14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda włączy się w akcję oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (mobilny punkt poboru krwi przed Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie obok Pałacu Prezydenckiego).

14 czerwca to obchodzone rokrocznie wielkie święto Honorowych Dawców Krwi oraz szczególny dzień podziękowań i docenienia Krwiodawców, którzy każdego dnia decydują się na szlachetny gest, jakim jest oddanie krwi. To również okazja do edukacji, budowania świadomości na temat konieczności niesienia pomocy oraz zachęcania do włączenia się w honorowe krwiodawstwo w przeddzień okresu wakacyjnego.

Planowana jest wypowiedź Prezydenta RP dla mediów.

Przejście przez biuro przepustek Pałacu Prezydenckiego do sektora prasowego za okazaniem ważnej legitymacji prasowej w godz. 8.15-8.40

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

Omówienie zmian w ustawie o krwiodawstwie i krwiolecznictwie:
– doprecyzowanie dnia wolnego
– doprecyzowanie przepisów kosztów dojazdu
– nowe zawody medyczne z możliwością wykonywania transfuzji
– dodatkowe odznaczenia dla dawców z litrażem 40/50 litrów
– cudzoziemcy jako dawcy
– system e-krew
– wsparcie pracodawców za dni wolne
– system smsowy z podziękowaniem
– platforma komunikacyjna między NCK a organizacjami/dawcami
– dodatek emerytalny
– dni wolne górników do emerytur górniczych

Światowy Dzień Krwiodawcy 2022: Oddawanie krwi jest aktem solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca. Dzień ten jest dobrą okazją do:

 • podniesienia globalnej świadomości potrzeby zapewnienia bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych do transfuzji;
 • podkreślenia kluczowego wkładu dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi w krajowe systemy opieki zdrowotnej;
 • wsparcia publicznej służby krwi, organizacji zrzeszających dawców krwi oraz innych organizacji pozarządowych propagujących honorowe krwiodawstwo

Dzień jest również dobrą okazją do wezwania rządów, ministerstw zdrowia oraz innych podmiotów aby zapewniły odpowiednie środki pozwalające na zwiększenie możliwości pobierania krwi od dobrowolnych, honorowych dawców krwi oraz zarządzanie dostępem do krwi i transfuzji dla tych, którzy jej potrzebują.

Krew i produkty krwiopochodne są niezbędnymi zasobami dla:

 • skutecznego leczenia kobiet cierpiących na krwawienia związane z ciążą i porodem;
 • dzieci cierpiących na ciężką anemię z powodu malarii i niedożywienia;
 • pacjentów z chorobami krwi i szpiku kostnego,
 • pacjentów z dziedzicznymi zaburzeniami hemoglobiny i stanami niedoboru odporności;
 • ofiar nagłych wypadków i katastrof;
 • a także pacjentów poddawanych zaawansowanym zabiegom medycznym i chirurgicznym.

Potrzeba krwi jest powszechna, ale dostęp do krwi dla wszystkich, którzy jej potrzebują, już nie. Niedobory krwi są szczególnie dotkliwe w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Aby zapewnić każdemu, kto potrzebuje transfuzji dostęp do bezpiecznej krwi wszystkie kraje potrzebują dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi, którzy to będą tą krew regularnie oddawać. Skuteczny program zapewnienia samowystarczalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, charakteryzujący się szerokim i aktywnym udziałem ludności, ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeby transfuzji krwi w czasie pokoju jak również w sytuacjach kryzysowych lub katastrof, gdy występuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na krew. Choć sprzyjająca atmosfera społeczna i kulturalna z silną solidarnością ułatwia rozwój skutecznego systemu krwiodawstwa, powszechnie uznaje się również, że akt honorowego oddawania krwi przyczynia się do tworzenia więzi społecznych i budowania zjednoczonej społeczności.

Główny cel tegorocznej kampanii

Na rok 2022 hasłem Światowego Dnia Krwiodawcy będzie „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie”. Hasło to ma zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa zarówno w ratowaniu życia jak i wpływa na wzmacnianie solidarności w społecznościach lokalnych.

Szczegółowe cele tegorocznej kampanii to:

 • podziękowanie dawcom krwi na świecie i uświadamianie społeczeństwu potrzeby regularnego, nieodpłatnego oddawania krwi;
 • podkreślenie potrzeby pełnego zaangażowania po przez np. regularne, całorocznego oddawania krwi w celu utrzymania odpowiednich zapasów oraz uzyskanie powszechnego i szybkiego dostępu do bezpiecznej transfuzji krwi;
 • promowanie wartości dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi w celu wzmocnienia solidarności społeczności lokalnych i spójności społecznej;
 • podnoszenie świadomości na temat potrzeby zwiększenia inwestycji ze strony rządów w celu zbudowania trwałego i odpornego na kryzysy krajowego systemu krwiodawstwa oraz zwiększenie poboru krwi od dobrowolnych, honorowych dawców krwi.

Szczególnym działaniem, do realizacji którego zachęca się kraje na świecie w ramach tegorocznej kampanii, jest rozpowszechnianie w  mediach historii osób, których życie zostało uratowane dzięki krwiodawstwu. Ma to być sposób motywowania stałych dawców krwi do dalszego jej oddawania oraz motywowania ludzie o dobrym zdrowiu, którzy nigdy nie oddawali krwi, aby zaczęli to robić.

Inne działania, które pomogą promować hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy mogą obejmować ceremonie wręczania odznaczeń dawcom, przeprowadzanie kampanii na portalach społecznościowych, specjalne tematyczne transmisje w mediach, wpisy indywidualne dawców w mediach społecznościowych pokazujące poszczególnych krwiodawców z tegorocznym hasłem, spotkania i warsztaty, imprezy muzyczne i artystyczne dla  dawców krwi i ich najbliższych.

Twoje zaangażowanie i wsparcie pomogą rozpowszechnić ideę honorowego krwiodawstwa zwiększając jednocześnie świadomość Twoich bliskich i otoczenia, że oddawanie krwi jest ratującym życie aktem solidarności, a usługi zapewniające bezpieczną krew i produkty krwiopochodne są niezbędnym elementem każdego systemu opieki zdrowotnej. Udział zainteresowanych partnerów jest mile widziany na wszystkich poziomach, aby Światowy Dzień Krwiodawcy 2022 stał się globalnym sukcesem.

Gospodarz wydarzeń Światowego Dnia Krwiodawstwa 2022

Corocznie na światowego gospodarza obchodów są wybierane kolejne państwa. W tym roku gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2022 będzie Meksyk.

Światowy dzień Krwiodawcy 2022

Kampania wizerunkowa – czy to ma sens?

Promowanie różnego rodzaju produktów, usług, czy też idei lub poglądów może odbywać się na różne sposoby.  Jednym z nich jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Ministerstwo Zdrowia do promowania krwiodawstwa również postanowiło wykorzystać  ten  zespół działań marketingowych. Co warto zaznaczyć nie po raz pierwszy. Działania te wpisują się w akcję „Twoja krew, moje życie”, która to realizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Celem działań jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi. Grupą docelową, do której kierowany jest przekaz komunikacyjny są osoby, które mogą oddawać krew, tj. osoby w wieku od 18 do 65 lat, a także dzieci i młodzież, które powinny zostać wyedukowane w zakresie krwiodawstwa, aby wraz z uzyskaniem pełnoletności podjęli świadomą decyzję o przystąpieniu do grona Honorowych Dawców Krwi

I tak przechodząc do szczegółów w 2022 roku ogólnopolska kampania wizerunkowa zostanie przeprowadzona na nośnikach typu: citylight, billboard oraz ekranach LED. Kampania ma być przeprowadzona co najmniej w 21 miastach w Polsce, w których siedziby główne mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Wykonawca kampanii ma również uwzględnić miasta i miejscowości wypoczynkowe.

Liczba eksponowanych plakatów w citylightach: 300 szt (1,2 m x 1,8 m)

Kampania z wykorzystaniem plakatów w citylightach musi być przeprowadzona przy głównych ciągach komunikacyjnych w najbardziej uczęszczanych miejscach w miastach, w których siedziby mają RCKiK oraz miejscowościach wypoczynkowych. W miejscach o dużym natężeniu ruchu, mogą to być największe skrzyżowania, często uczęszczane trasy, mogą być także okolice miejsc, które odwiedza dużo ludzi, w okolicach galerii handlowych czy stacji benzynowych, a także dużych zakładów produkcyjnych, wiatach przystankowych autobusowych i tramwajowych.

 

citylight

Citylight (ang. światło uliczne) – rodzaj ulicznej reklamy zewnętrznej w postaci tablic ogłoszeniowych, zazwyczaj podświetlanych, o niewielkich rozmiarach – zwykle 1,2 na 1,8 m. Umieszcza się je w najbardziej uczęszczanych miejscach miast takich jak pasaże handlowe, deptaki, dworce kolejowe, przystanki komunikacji publicznej. Tablice te są często wbudowywane integralnie w obiekty małej architektury takie jak wiaty przystankowe, obudowy przejść podziemnych, bywają wmontowywane w ściany budynków i w ściany pojazdów. Citylighty występują też w wersji wolno stojącej w pasażach handlowych, na parkingach przed hipermarketami, w podziemiach, czy też w metrze.

 

Liczba eksponowanych bilbordów: 126 szt

 

Kampania z wykorzystaniem bilboardów ma być przeprowadzona przy głównych ciągach komunikacyjnych, w których siedziby mają RCKiK. W ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, mogą to być największe skrzyżowania, często uczęszczane trasy, przy drogach do centrów handlowych i osiedli, drogach wylotowych i trasach szybkiego ruchu, usytuowane prostopadle do kierunku ruchu. Nośniki powinny być oświetlone gwarantujące doskonałą widoczność w godzinach wieczornych i nocnych. Zamawiający dopuszcza, aby nośniki były zarówno wolnostojące, jak i umieszczone na budynkach i innych obiektach, w widocznym miejscu. Nośniki powinny być umieszczone w lokalizacji umożliwiającej osiągnięcie jak największego możliwego zasięgu dotarcia do grupy docelowej. Nośniki nie mogą znajdować się w miejscach i przy drogach wyłączonych z ruchu oraz w miejscach, w których ich widoczność jest ograniczona, na przykład z powodu prac budowlanych,

 

bilboard

 

Billboard – dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, stosowany głównie w reklamie zewnętrznej. Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach.

 

Liczba ekranów LED wykorzystanych do ekspozycji: nie mniej niż 10 tys. ekranów (spot 15 sekund)

 

Kampania z wykorzystaniem ekranów LED ma być przeprowadzona zarówno w centrach miast, jak również w galeriach handlowych, na siłowniach, dworcach kolejowych, autobusowych, lotniskach, etc., Ekrany led zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, o najwyższym zasięgu kontaktu z grupa docelową. Ekrany o wysokiej jasności i dużym kontraście, możliwość pracy w różnych orientacjach. Kampania na ekranach LED powinna być przeprowadzona w ramach zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiająca jednakową ekspozycję kampanii we wszystkich
lokalizacjach w tym samym czasie. Na powierzchniach reklamowych typu digital outdoor (DOOH) emitowane będą materiały reklamowe (odpowiadąjacym treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o długości do 15 s., Liczba ekranów LED wykorzystanych do ekspozycji: nie mniej niż 10 tys. ekranów w całej Polsce Emisja materiału reklamowego (odpowiadająca treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o czasie emisji do 15 s. odbywać się będzie w pętli co najmniej 7 razy na dobę przez cały okres trwania kampanii. Emisja materiału reklamowego (odpowiadająca treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o czasie emisji do 15 s. odbywać się będzie z następującą częstotliwością: pasma czasowe o najwyższej częstotliwości kontaktu,

ekran led

 

II edycja programu lojalnościowego „Każda kropla jest cenna”

W dniu dzisiejszym to jest 23 maja 2022 roku ruszyła druga edycja ogólnopolskiego programu lojalnościowego ?Każda kropla jest cenna?. Program skierowany jest do dawców krwi, którzy po donacji otrzymają pieczątki do specjalnej legitymacji. Po zebraniu określonej liczby pieczątek będzie można otrzymać jedną z nagród. Wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy serdecznie zapraszamy do dołączenia do akcji.

Więcej na temat programu na: https://krew.info/program/

This slideshow requires JavaScript.

Aktualizacja wytycznych dotyczących oznaczeń przeciwciał anty-HLA

Zaleca się wykonywanie badań obecności przeciwciał anty-HLA u kandydatów na dawców i dawców, u których wykonywano zabiegi przetoczenia krwi i jej składników, oraz u kobiet, które były w ciąży. W przypadku stwierdzenia u dawcy albo u kandydata na dawcę obecności przeciwciał anty-HLA albo w przypadku, gdy przeciwciała te nie były oznaczane to:

1) osoby te powinny być kwalifikowane do zabiegów pobierania krwi pełnej, z której otrzymany koncentrat krwinek czerwonych może być przeznaczony do użytku klinicznego, a uzyskiwany z takiej donacji koncentrat krwinek płytkowych może być przeznaczony do przygotowania ubogoleukocytarnego zlewanego KKP wówczas, gdy w zlewanym koncentracie jest wykorzystany najwyżej jeden kożuszek leukocytarno-płytkowy od dawcy, u którego istnieje ryzyko wystąpienia przeciwciał anty-HLA a osocze do uzyskania Zl. UKKP powinno pochodzić od dawcy, u którego nie występuje takie ryzyko;
2) osocza otrzymanego z krwi pełnej nie należy wydawać bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu;
3) osocze otrzymane metodą plazmaferezy od tych osób nie może być przeznaczone bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu;
4) nie zaleca się pobierania od tych osób KKP metodą aferezy, a w przypadku konieczności jego pobrania powinien on być pozbawiony osocza dawcy i krwinki płytkowe powinny być przemywane i zawieszone w osoczu takiej samej grupy krwi lub AB, lub w roztworze wzbogacającym, lub innym roztworze izotonicznym.

W przypadkach określonych w pkt 3 i 4 należy pamiętać o skróconym terminie ważności

Data aktualizacji: 18.05.2022

Co z ustawą o krwiodawstwie i krwiolecznictwie?

Kilka miesięcy temu w artykule Założenia nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie  przedstawiliśmy podstawowe informacje na temat zmian jakie mają być wprowadzone do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Planowanym terminem przyjęcia projektu miał być I kwartał 2022 roku. Jednak jest połowa maja i nie słychać o postępach w pracach. Okazało się, że powyższy dokument jest wciąż na etapie ustaleń wewnętrznych. Poniżej zamieszczamy odpowiedź pana Waldemara Kraśki, pełniącego funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (UC 117) znajduje się na etapie prac wewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia. W toku dotychczasowych prac nad projektem zidentyfikowane zostały kwestie, które nadal wymagają przeprowadzenia analiz i rozważenia założeń projektowanych rozwiązań. W związku z tym projekt ustawy zostanie skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz kolejnych etapów procesu legislacyjnego dopiero po ostatecznym ustaleniu zakresu projektowanych zmian. W związku z powyższym obecnie nie jest możliwe wskazanie konkretnego terminu przedłożenia projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

 

Czy wynagrodzenie za dni wolne będzie wypłacane z budżetu państwa?

Zgodnie z art. 9 i 9a ustawy z dnia z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749) zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych oraz zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Ustawa ta należy do właściwości Ministra Zdrowia.

 

Z kolei przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wskazuje, że zwrot utraconego zarobku przysługujący honorowemu dawcy krwi ma następować na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że zatrudnianie pracowników jest jednym ze środków wykorzystywanych do osiągnięcia celów działalności pracodawcy. Pracodawca w związku z prowadzoną działalnością ponosi też tzw. ryzyko socjalne. Obejmuje ono konieczność wypłaty pracownikom wynagrodzenia oraz pewnych świadczeń związanych z pracą także w określonych przez przepisy prawa przypadkach nieświadczenia pracy przez pracownika. Oznacza to obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy m.in. wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, w granicach określonych w art. 92 Kodeksu pracy[1], wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (art. 172 K.p.), ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 K.p.), a także wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, w tym za czas zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą w przypadku, o którym mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Omawiany obowiązek wypłaty wynagrodzenia oraz ww. świadczeń wiąże się także z obowiązkiem finansowania ciążących na pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych należności, których obowiązek opłacania wynika z innych przepisów prawa (takich jak składki na Fundusz Pracy, wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych). Tak określone ryzyko socjalne stanowi wyjątek od podstawowej zasady stosunku pracy, jaką jest przysługiwanie wynagrodzenia za pracę wykonaną (art. 80 K.p.).

 

Jeżeli chodzi o finansowanie kosztów nieobecności pracownika w związku z oddaniem przez niego krwi należy zwrócić uwagę, że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują przypadków zwolnienia pracodawcy z wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub innych świadczeń związanych z pracą ze względu na ich wypłatę przez inny podmiot (za wyjątkiem zasiłków finansowanych z systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia, o którym mowa w art. 1721 K.p.), a także przypadków korzystania przez pracodawcę z dofinansowania wynagrodzenia pracownika ze środków pochodzących od innych podmiotów.

 

Regulacje zapewniające wsparcie finansowe dla pracodawców ? niezwiązane z epidemią COVID-19 – zawarte są w odrębnych przepisach i dotyczą szczególnych kategorii pracowników, np. osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), bezrobotnych i pracowników młodocianych (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.), a środki pochodzą z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy).

 

Odnosząc się do możliwości finansowania ze środków Funduszu Pracy ewentualnego mechanizmu pozwalającego na dofinansowanie wypłacanego przez pracodawcę wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą w przypadku, o którym mowa w § 12 powołanego rozporządzenia z dnia 15 maja 1996 r., należy wskazać, że Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). Zgodnie z istotą państwowego funduszu celowego, środki funduszu celowego pochodzą ze ściśle określonych źródeł i mogą być przeznaczone wyłącznie na ściśle określone cele.

 

Środki Funduszu Pracy pochodzą głównie z obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawców i są przeznaczone na realizację zadań określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki Funduszu służą realizacji celów związanych z wypłatą świadczeń osobom, które utraciły zatrudnienie oraz z aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu i łagodzeniem jego skutków.

 

Fundusz Pracy, według aktualnie obowiązujących przepisów, w znaczącej części finansuje świadczenia obligatoryjne lub dofinansowuje zadania w kwotach określonych ustawowo. Dotyczy to m.in. zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, dodatków aktywizacyjnych, świadczeń integracyjnych, refundacji składek, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników i egzaminów zawodowych.

 

Głównym celem Funduszu Pracy jest łagodzenie skutków pozostawania bez pracy osób bezrobotnych oraz finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, stąd też wydatkowanie środków Funduszu powinno koncentrować się wyłącznie na niwelowaniu bezrobocia i poprawie efektywności publicznych służb zatrudnienia.

 

Na gruncie ubezpieczeń społecznych – w sytuacji zwolnienia ubezpieczonego pracownika od pracy oraz jego zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w porównaniu do osoby znajdującej się w identycznej sytuacji, ale np. prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionej) – nie dochodzi do zjawiska nierównego traktowania przedsiębiorców-krwiodawców[2]. W szczególności w zakresie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagwarantowanej przez państwo wysokości przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Zgodnie z prawem ubezpieczeń społecznych dzień wolny, udzielony przez pracodawcę pracownikowi-krwiodawcy, zostanie uwzględniony w ogólnym stażu pracy jako okres składkowy. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzona od wynagrodzenia otrzymanego za ten dzień, zostanie uwzględniona w podstawie obliczenia wysokości przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców-krwiodawców, gdzie brak możliwości odebrania dnia wolnego za czas służby na rzecz krwiodawstwa, kompensuje się w ogólnym (nieprzerwanym) okresem prowadzenia działalności gospodarczej, który dla krwiodawcy-przedsiębiorcy jest również okresem składkowym.

 

Uwzględniając powyższe uprzejmie informuję, że resort rodziny i polityki społecznej nie przewiduje podjęcia prac legislacyjnych w celu zmiany zasad finansowania wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą w przypadku, o którym mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

(…)

Z poważaniem

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655), zwany dalej „K.p.”.

[2] Zasada wyrażona w art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).