Konflikt płytkowy

Kobiety w ciąży mogą (nie muszą) być narażone na wystąpienie konfliktu płytkowego, który nieraz prowadzi do wystąpienia tzw. małopłytkowości u płodu lub noworodka, co grozi tworzeniem się wybroczyn i wylewów, czasami groźnych dla zdrowia i życia dziecka.

Konflikt płytkowy to jeden z tzw. konfliktów matczyno-płodowych. Jest analogiczny do powszechnie znanego konfliktu serologicznego RhD, gdzie kobieta RhD ujemna wytwarza przeciwciała do antygenu RhD płodu. W konflikcie płytkowym, występującym u kobiet HPA-1a ujemnych, przeciwciała matki niszczą płytki płodu noszące antygen HPA-1a, co może doprowadzić do wspomnianej powyżej małopłytkowości.

Kobiety HPA-1a ujemne stanowią 2% populacji a spośród nich tylko 10% wytwarza przeciwciała. Ryzyko choroby dotyczy ok. 1 na 1000 urodzonych dzieci.

Badanie antygenu HPA-1a wykonane do 20 tygodnia ciąży pozwolą sprawdzić kobiecie, czy należy do zagrożonej grupy.  Jeżeli badanie to wykaże, że kobieta wytworzyła przeciwciała anty-HPA-1a to dziecko może być zagrożone małopłytkowością. Wszystkie kobiety HPA-1a ujemne powinny pozostawać pod specjalistyczną obserwacją bo przeciwciała mogą wytworzyć się w każdym momencie trwania ciąży a nawet w połogu i wtedy mogą mieć znaczenie w kolejnej ciąży.