Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Konflikt płytkowy

Kobiety w ciąży mogą (nie muszą) być narażone na wystąpienie konfliktu płytkowego, który nieraz prowadzi do wystąpienia tzw. małopłytkowości u płodu lub noworodka, co grozi tworzeniem się wybroczyn i wylewów, czasami groźnych dla zdrowia i życia dziecka.

Konflikt płytkowy to jeden z tzw. konfliktów matczyno-płodowych. Jest analogiczny do powszechnie znanego konfliktu serologicznego RhD, gdzie kobieta RhD ujemna wytwarza przeciwciała do antygenu RhD płodu. W konflikcie płytkowym, występującym u kobiet HPA-1a ujemnych, przeciwciała matki niszczą płytki płodu noszące antygen HPA-1a, co może doprowadzić do wspomnianej powyżej małopłytkowości.

Kobiety HPA-1a ujemne stanowią 2% populacji a spośród nich tylko 10% wytwarza przeciwciała. Ryzyko choroby dotyczy ok. 1 na 1000 urodzonych dzieci.

Badanie antygenu HPA-1a wykonane do 20 tygodnia ciąży pozwolą sprawdzić kobiecie, czy należy do zagrożonej grupy.  Jeżeli badanie to wykaże, że kobieta wytworzyła przeciwciała anty-HPA-1a to dziecko może być zagrożone małopłytkowością. Wszystkie kobiety HPA-1a ujemne powinny pozostawać pod specjalistyczną obserwacją bo przeciwciała mogą wytworzyć się w każdym momencie trwania ciąży a nawet w połogu i wtedy mogą mieć znaczenie w kolejnej ciąży.