Legitymacja HDK

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, rozdział 2 artykuł 6:

1. Osobie , która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, przysługuje tytuł “Honorowy Dawca Krwi”
(…) Do przyznanych tytułów przysługują legitymacje tj, Honorowy Dawca Krwi
(…) Legitymację Honorowemu Dawcy Krwi wydaje organizacyjna jednostka publicznej służby krwi.

Legitymacja honorowego dawcy krwi zawiera następujące elementy:

  • Dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia
  • PESEL
  • Grupę krwi
  • Informację o posiadanych odznakach
  • Informację o przynależności do danego klubu
  • Pieczątki potwierdzające oddanie krwi: rodzaj donacji, miejsce donacji oraz datę oddania

Zdjęcia legitymacji według nowego wzoru (karta) oraz starego wzoru (książeczka).

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi według nowego wzoru (karta)
Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi według starego wzoru (książeczka)

Więcej na temat zmian wzoru legitymacji: https://krwiodawcy.org/pierwsze-nowe-legitymacje-hdk