Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża
Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Jak co roku przedstawię Wam fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnę tylko, że PCK jest najstarszą organizacją w Polsce której jednym z działań jest popularyzacja idei honorowego oddawania krwi. Oczywiście jest to fragment dotyczący tylko krwiodawstwa.

W 2018 r. w PCK działało 1.024 Klubów HDK PCK zrzeszających 25.242 członków PCK (w tym 5.514 kobiet) i 44.887 wolontariuszy (w tym 12.377 kobiet), którzy oddali 112.145,070 litrów krwi, co stanowi 20,62% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. Liczba HDK w innych niż Kluby jednostkach PCK wyniosła 2.304 członków i 3.084 wolontariuszy. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, wśród których zorganizowano 2.958 rożnego rodzaju akcji, imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym: XV edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni “Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2017/2018, w ramach której pozyskano łącznie 11.877,551 litrów krwi od 17.090 uczniów i 4.221 studentów. W 15. Województwach udział wzięło 268 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 16 uczelni wyższych; XIII edycję “Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie-Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną PSP i Zarządem Głównym Związku OSP RP. Do XIII edycji Programu przystąpiły 40 jednostki PSP, 144 jednostek OSP. Łącznie 2.641 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie Programu realizowanego od 1.01 do 10.12.2018 r. w 13 okręgach, które złożyły sprawozdanie pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 6.588 litrów krwi; XI edycję akcji “Zbieramy krew dla Polski” w której ponad 2.600 dawców oddało blisko 1.200 l krwi. W ciągu 11 lat trwania akcji zebrano blisko 16.000 l krwiod ponad 35.000 dawców. Od 05. do 09.2018 r. ambulanse RCKiK pojawiły się na parkingach przed sklepami Intermarche i Bricomarche w całej Polsce. W 107 miastach 15 polskich województw przeprowadzono łącznie 129 zbiórek krwi. Akcjom towarzyszyły także liczne konkursy, pokazy straży pożarnej i ratownictwa medycznego oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 23.344 Tytuły Honorowe. W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczystości “Dni Honorowego Krwiodawstwa” w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i in. wyróżnienia. W 2018 Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej. Rok 2018 w PCK upłynął pod znakiem kolejnego Jubileuszu Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK-60-lecie zorganizowanej, planowanej pracy organizacyjnej i promocyjnej akcentowano w rozmaitych przedsięwzięciach zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i w jednostkach terenowych i podstawowych. Jubileusz 60-lecia Ruchu HDK PCK sprawił, żę corocznym obchodom Dni HK PCK, Światowego Dnia Krwiodawcy itp. nadano szczególnie uroczysty charakter i oprawę. Przykładem może być zorganizowana poza tymi terminami Małopolska Gala Krwiodawstwa w Krynicy Zdroju. Stanowiła ona doskonałą okazję do podsumowania programu “Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” i turnieju “Młoda Krew Ratuje Życie”, jak również do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. Uroczysta inauguracja krwiodawczego jubileuszu w Łódzkim Odziale Okręgowym PCK odbyła się 22.03.2018 r. w Pabianicach – w szczególnie uroczystej oprawie zorganizowano tu Woj. Spotkanie z okazji 60-lecia powstania Ruchu HDK PCK. Łódzki OO PCK (Klub HDK PCK z Pabianic) zorganizował w 2018 XLII edycję Rajdu HDK PCK “Czerwona Róża”, którego ideą jest promowanie honorowego oddawania krwi, poznawanie nowych regionów Polski oraz integrowanie środowiska honorowych krwiodawców PCK. Na Rajd zgłosiło się 13 klubów HDK PCK z całej Polski, w sumie przybyło 117 honorowych dawców krwi wraz z rodzinami. Lubuski OO PCK wspólnie z Lubuską Okręg. Radą HDK PCK zorganizował XXXII edycję Rajdu HDK PCK. Rajd odbył się w Sławie pod honorowym patronatem Gazety Lubelskiej, na trasie Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiatów-Sulechów-Kalsk-Sława. W Rajdzie uczestniczyło 31 załóg (łącznie ponad 160 osób). Podczas jednego dnia Rajdu pozyskano 18,450 l krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy. W ramach obchodzenia Światowego Dnia Krwiodawcy w Lublinie 14.06.2018 r. został zorganizowany przez Lubelski OO PCK wspólnie z RCKiK pierwszy “Krwiomarsz”. 17.06.2018 przy Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się 1. KRWIOBIEG WARSZAWA, zorganizowany przez Mazowiecki OO PCK wraz z Firmą Adliner Sp. z .o.o. Dzięki akcji uzyskano kolejne 13,050 l krwi pełnej. Małopolski OO PCK 6.10.2018 r. na Bulwarach Czerwińskiego zorganizował 5. KrwioBIEG Kraków.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

4 komentarze do “Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading