Produkty krwiopochodne – tabela

krwiodawstwo
SKRÓT NAZWA JEDN. ML
KPK Krew Pełna Konserwowana 1 450?10ml
NU KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 1 100 ml
NUR KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 200 ml
NUR KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 100 ml
KKCz Koncentrat Krwinek Czerwonych bez kozucha leukocytarno – płytkowego 1 280?50 ml
KKCz Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna 100 ml
KKCz Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna 50
MRUKKP Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn.
MUKKP Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn.+/-50ml
MUKKP Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn.
NKKCz Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 50
NKKCz Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych jedn. 250?50 ml
NKKCz Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 100 ml
UKKCz Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych 1 280 ? 50 ml
UKKCz Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 100 ml
NUKKCZ Napromieniowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych 1 280?50 ml
UKKCz Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 50 ml
NUKKCz Napromieniowany Ubogoleukocytarny Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna 100 ml
NUKKCz Napromieniowany Ubogoleukocytarny Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna 50ml
PKKCz Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 1x
PKKCz Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 2x
PKKCz Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 3x
MUKKP Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn.
UKKP Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn.
UKKP Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn.
KKP- Af Koncentrat Krwinek Płytkowych z aferezy 1 prep = 6 jedn
MUKKP Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 5 jedn.
MR UKKP Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 5 jedn.
FFP Osocze świeżo ?mrożone z krwi pełnej 1 ? 200 ml
FFP Osocze świeżo – mrożone z krwi pełnej po karencji 1 ? 200 ml
FFP Osocze Świezo Mrożone – porcja pediatryczna po karencji ? 50 ml
Krioprecypitat 1
U KKP Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 5 jedn.
U KKP Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn.
NU KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej 5
NU KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej 6 jedn.
NU KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej 2 jedn.
NUKKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej 1 jedn.+/-50 ml
UR KKP Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 5 jedn.
NURKKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn.
NUR KPK Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn.+/-50ml
MRUKKP Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn.
MRUKKP Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 1jedn. +/-50ml
NURKKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 5 jedn.
NURKKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn.
URKKP Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn.
URKKP Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn.
URKKP Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn.+/-50ml

Opis wszystkich preparatów krwiopochodnych

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016