Znakowanie krwi

Konieczność ustanowienia odpowiedniego systemu zapewniającego identyfikację krwi i jej składników określa Dyrektywa 2002/98/EC. System ten musi jednoznacznie identyfikować każdą niepowtarzalną donację i rodzaj składnika krwi. Wysoce pożądanym jest by taka identyfikacja była możliwa nie tylko w kraju wytwórcy, ale też w krajach Wspólnoty Europejskiej. Międzynarodowy Standard ISBT 128 określa sposób identyfikacji, etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów. System ten został opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi (ISBT) w 1994 roku i zatwierdzony przez American Association of Blood Banks (AABB), European Blood Aliance (EBA), Food and Drug Administration (FDA) i European Plasma Fractionators Association (EPFA). Standard ISBT 128 jest zarządzany przez International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) w USA.
Wdrożenie systemu identyfikacji i etykietowania krwi i jej składników zgodnego ze standardem ISBT 128 wnosi nową, jakość do funkcjonowania służby krwi. Do największych zalet implementacji standardu ISBT 128 należą:

  • – unifikacja nazw składników krwi oraz algorytmów ich produkcji,
  • – dostępność na etykiecie do wszystkich istotnych informacji o składniku krwi i możliwość ich automatycznego odczytania i przetwarzania, niezależnie od używanego języka, czy systemu komputerowego,
  • – umożliwienie automatycznego przetwarzania danych o składnikach krwi otrzymanych z innych niż macierzysta placówek służby krwi, w tym także z zagranicznych stosujących standard ISBT 128,
  • – znaczne ułatwienie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych statystycznych w skali całego kraju.

Decyzja o wprowadzeniu standardu ISBT 128 w polskiej służbie krwi zapadła w 2006 roku. W tym też roku polska służba krwi została zarejestrowana w ICCBBA. Polska wersja standardu ISBT 128 została opracowana przez Zespół do spraw opracowania zasad i harmonogramu wprowadzenia międzynarodowego kodu znakowania krwi i jej składników w placówkach publicznej służby krwi w 2008 roku.

Zgodnie z przepisami zarówno na probówkach z próbkami krwi do badań jak i głównym pojemniku na krew przyklejane są etykiety. Do pobrania krwi można przystąpić dopiero po uprzednim oznakowaniu pojemnika numerem donacji. Oprócz numeru donacji na etykietach powinna być data donacji. Zarówno przy pobieraniu próbek krwi oraz przed samym pobraniem właściwej jednostki krwi personel punktu powinien sprawdzić oznakowanie z danymi na opasce jaka została nałożona dawcy lub kandydatowi w rejestracji.

Oznakowanie krwi

Oznakowanie krwi

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.