fbpx

Harmonogram przyjęć a prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez ZHDK

Jednym z uprawnień Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK) jest przywilej korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepisy regulujące to uprawnienie znajdują się w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 47c. 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub”Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (…)

Jak to jest z prawem często się zmienia. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić jedną z najnowszych nowelizacji przepisów, która może mieć w niektórych przypadkach wpływ na obsługę osób posiadających szczególne uprawnienia. Chodzi o zapis, który ma doprecyzować procedurę przyjmowania pacjentów pierwszorazowych i tych, którzy już się leczą w danej placówce.

Do procedury dołożono tzw. harmonogram przyjęć. Przepisy, o których teraz piszę zostały wprowadzone w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r. poz. 2429). Dołożono w nich m.in. art 19a, który mówi wprost:

Art. 19a.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania tych świadczeń, zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Świadczeniodawca umieszcza w harmonogramie przyjęć świadczeniobiorcę, wyznaczając termin udzielenia świadczenia w następujący sposób:

1) świadczeniobiorcy zgłaszającemu się po raz pierwszy:

a) w przypadku przyjęcia w dniu zgłoszenia – termin udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia,

b) posiadającemu prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – termin udzielenia świadczenia ustalony w sposób, o którym mowa w art. 47c ust. 4,

c) innemu niż wymieniony w lit. a i b – termin udzielenia świadczenia wynikający z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20;

2) świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie – termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia.

Niby nic szczególnego nie widać na pierwszy rzut oka. Normalne jest to, że osoba posiadająca uprawnienia dodatkowe i zgłaszająca się po raz pierwszy jest wpisywana na listę pacjentów poza kolejnością. Jednak zwróćmy uwagę co się dzieje w przypadku kolejnych wizyt. Według zacytowanego przepisu świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie wyznaczany jest termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia, czyli bez uwzględniania uprawnienia dodatkowego. Część osób pewnie napisze, że to również ma sens gdyż po co pacjent-ZHDK ma przychodzić szybciej jeżeli np. metoda leczenia lub efekty stosowania leków będą widoczne dopiero po określonym czasie. Oczywiście, zgadzam się z tym, że przychodzenie wcześniej nie ma sensu. Jednak chciałbym w tej chwili odesłać Was do artykułu https://krwiodawcy.org/pismo-rzecznika-praw-pacjenta-ministra-zdrowia-sprawie-pacjentow-szczegolnie-uprawnionych gdzie jedna z odpowiedzi Pana Rzecznika dotyczyła własnie uprawnienia obsługi ZHDK poza kolejnością przy kolejnych wizytach. Oto jej fragment:

(…) Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych nie ogranicza się do pierwszych wizyt. Pacjenci korzystający ze szczególnych uprawnień mogą z nich korzystać w całym procesie leczenia również podczas kolejnych wizyt. (…)

Pytanie brzmi jak rozumieć „kolejne wizyty”. Czy chodzi o te, które są w jednym ciągu w czasie leczenia. Czy np. jeżeli skończymy leczenie ale okaże się, że za rok znowu musimy umówić się na wizytę będziemy potraktowani jako „pierwszorazowi” z możliwością skorzystania z obsługi poza kolejnością czy też do tego uprawnienia nie będziemy mieli prawa.

Postanowiłem napisać do Ministerstwa Zdrowia by uspokoić i rozwiać wątpliwości, które się pojawiły. Poniżej możecie zapoznać się z interpretacją przepisów MZ.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 października 2019 r., Departament Systemu Zdrowia uprzejmie informuje, że prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach dotyczy wyłącznie przypadków, gdy świadczeniobiorca po raz pierwszy zgłasza się z danym problemem zdrowotnym do świadczeniodawcy (tj. wymagałby wpisu na listę oczekujących). W przypadku, gdy jest on już objęty leczeniem i korzysta z kolejnych świadczeń, jedynie wskazania medyczne (plan leczenia) powinny mieć wpływ na wyznaczenie terminu kolejnej porady pacjenta. W innym przypadku dopuszczalna byłaby sytuacja, w której świadczeniobiorca posiadający prawo do korzystania ze świadczenia poza kolejnością samodzielnie decyduje o częstotliwości udzielanych mu świadczeń, bez względu czy są one medycznie uzasadnione. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zasady, o których mowa w art. 47c ust. 4 (sposób ustalania terminu dla świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się w przypadku świadczeniobiorców zgłaszających się po raz pierwszy).

W podanym przez Pana przykładzie, tj. kiedy pacjent zakończył leczenie i ponownie, z innej przyczyny wymaga świadczenia danej poradni, powinien być traktowany jako pacjent pierwszorazowy.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora Departamentu

Michał Misiura Naczelnik /dokument podpisany elektronicznie/

Podsumowując Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może korzystać z przywileju obsługi poza kolejnością w przypadku pierwszorazowej rejestracji jak i kolejnych wizyt pod warunkiem, że wynikają one ponownie z potrzeb leczniczych.

Podstawa prawna: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20042135Lj.pdf

17 komentarzy

 • Kamil

  Cześć,
  Mam skierowanie na kolonoskopie. Najbliższe terminy to kwiecień 2021. Czy będąc ZHDK przysługuje mi szybszy termin? W jakim czasie? Chciałbym skorzystać z opcji znieczulenia ogólnego.

 • Rafał 0rh+

  Mam pytanie skręciłem nogę mam skierowanie do chirurga podchodzę do rejestracji pokazuje legitymację kolejka z 10 osób a pani w okienku że nie mogę skorzystać z prawa pierwszeństwa bo to zaburzy kolejkę i muszę czekać. Czy miałem prawo pierwszeństwa.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety nie mogę Ci dać jednoznacznej odpowiedzi. Do chirurga jako lekarza specjalisty przysługuje Ci obsługa poza kolejnością. Poza kolejnością w tym przypadku oznacza wyznaczenie terminu wizyty maksymalnie do 7 dni. Tyle o tym mówią suche przepisy.

 • Barbara Strzoda

  Dzień dobry!
  Mam skierowanie do neurologa celem otrzymania skierowania na rezonans magnetyczny. Dzwoniłam do kilku poradni w sprawie terminu pilnego i w dodatku dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i tylko w jednej termin na czerwca 2020 a reszta wrzesień 2020 lub przyszły rok. Czy mogę nalegać na termin bardzo szybki korzystając z ustawy??? Dodam że byłam wczoraj na prywatnej wizycie i lekarz neurolog powiedział, że muszę koniecznie pilnie zrobić rezonans, a niestety nie stać mnie na to, bo mam niepełnosprawne dziecko.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Oczywiście, że masz prawo do bycia przyjętą w ciągu 7 dni roboczych. Jest to ustawowy termin przyjęcia osoby z uprawnianiem dodatkowym w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podejdź do dyrekcji placówki a jak to nic nie da to do regionalnego NFZ zadzwoń.

 • Radek

  Witam,
  W piatek dostałem skierowanie od lekarza na operację przepukliny pępkowej z dopiskiem pilne. Dzisiaj udalem się do szpitala i dostałem najbliższy wolny termin na 22 czerwca. Okazalem się legitymacją ZHDK i dostałem odpowiedź że i tak nie dostanę wcześniejszego terminu bo go nie ma. Co mogę z tym zrobić?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W pierwszej kolejności skontaktuj się z Dyrekcją placówki. Jeżeli nadal będą twierdzić, że nie przysługuje Ci obsługa poza kolejnością z regionalnym NFZ.

 • Jakub

  Ciekawe omówienie. Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem. Czy idąc do lekarza rodzinnego (korzystam ze swoich uprawnień) dostaję od niego skierowanie do neurochirurga w celu konsultacji lub dalszego leczenia. Rejestrując się dostaje termin za 12 miesięcy ( leczenie już jest rozpoczęte byłem u lekarza rodzinnego u niego też skorzystałem z moich uprawnień a termin do neurochirurga wynika z harmonogramu leczenia jaki jest praktykowany prze tego specjalistę NFZ – termin 12 miesięcy). Następnie od niego dostaję skierowanie na specjalistyczne obrazowanie: tomografia komputerowa, rezonans elektromagnetyczny, RTG, USG – badania wszystkie na raz lub osobno zależnie od decyzji specjalisty na te usługi dostaję terminy około 6-9 miesięcy ze względu na to, że proces leczenia jest w toku i taki jest przyjęty harmonogram leczenia (wcześniej jedynie komercyjnie bo tam jest inny harmonogram leczenia niż w NFZ). Ewentualnie rejestrując się do lekarza rodzinnego nie korzystam z moich uprawnień tylko dopiero w sytuacji skierowania do neurochirurga? Proszę mi wyjaśnić, doprecyzować czy wizyta u specjalisty (po skierowaniu przez lekarza rodzinnego jest kolejną wizytą w procesie leczenia ( powiązanie przyczyna, skutek – wydaję się oczywista – u lekarza rodzinnego nie zakończyłem leczenia dalej je kontynuuję u specjalisty. Specjalista w ramach kontynuacji leczenia oprócz zaleceń leczniczych, zleca tomografię w celu bardziej precyzyjnego rozpoznania i kontynuowania leczenia. specjalista termin następnej wizyty ustala na podstawie znanych mu terminów jakie uzyskuje z tomografii. Na tej podstawie dostosowuje cały proces leczenia do ogólnych terminów na poszczególne badania czy też uwzględnia że te badania zostaną zrobione na podstawie ustawowych przywilejów czyli do 7 dni i umawia następną wizytę za 7 dni z badaniami?

  Drugi przypadek. Leczenie onkologiczne- chemia. Proces przyjmowania na leczenie chemioterapią: Przyjazd do szpitala onkologicznego, rejestracja do lekarza już z badaniami krwi ( na tej podstawie lekarz kwalifikuje czy pacjent zostaje na oddziale na chemoterapie) – czy w tym przypadku przysługują uprawnienia wynikające z ustawy – wejście do lekarza kwalifikującego poza kolejnością (w Krakowie takie oczekiwanie w kolejce to około 4 -5 godzin, nie jest to załatwiane do godziny)? Następny etap w procesie korzystania z tej usługi ( po pozytywnym zakwalifikowaniu przez lekarza do pozostania na oddziale do leczenia) jest rejestracja do przyjęcia na oddział szpitalny ( też numerki i oczekiwani). Czy tu też korzystam lub nie korzystam z uprawnień ZHDK ( tu już szybciej ale zawsze jest kolejka)? Idąc dalej w tym procesie. Lekarz wyznacza następny termin na chemoterapie ( przeważnie są to cykle nie jednorazowe podanie leku). Czy przy następnym wyznaczonym terminie (za około 3 tygodnie, cała procedura się powtarza – czyli badanie krwi, klasyfikacja, przyjęcie na oddział ,itp) korzystam / nie korzystam z przywilejów? Co się dziej gdy cykl chemioterapii mija nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, lekarz podejmuje decyzję o dalszym leczeniu ( podanie innej chemii, bo poprzednia nie zadziałała). Przepisuję następny cykl ( około 3- 5 wizyt w odstępie 2-3 tygodnie) jak w tedy korzysta / nie korzysta z uprawnień.

 • Michal

  Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. Mam legitymacje ZHDK, budzę się rano i zle się czuję. Jade do przychodni i muszą mnie przyjąć ?

 • MC

  A co z sytuacją, kiedy pod ubezpieczenie zdrowotne ZHDK podlegają jego dzieci? Czy swiadczeniobiorca ma prawo wejść poza kolejnością z dzieckiem do pediatry? Bardzo proszę o odpowiedź z podaniem podstawy prawnej.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.