Harmonogram przyjęć a prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez ZHDK

Jednym z uprawnień Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK) jest przywilej korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepisy regulujące to uprawnienie znajdują się w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 47c. 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub”Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (…)

Jak to jest z prawem często się zmienia. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić jedną z najnowszych nowelizacji przepisów, która może mieć w niektórych przypadkach wpływ na obsługę osób posiadających szczególne uprawnienia. Chodzi o zapis, który ma doprecyzować procedurę przyjmowania pacjentów pierwszorazowych i tych, którzy już się leczą w danej placówce.

Do procedury dołożono tzw. harmonogram przyjęć. Przepisy, o których teraz piszę zostały wprowadzone w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r. poz. 2429). Dołożono w nich m.in. art 19a, który mówi wprost:

Art. 19a.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania tych świadczeń, zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Świadczeniodawca umieszcza w harmonogramie przyjęć świadczeniobiorcę, wyznaczając termin udzielenia świadczenia w następujący sposób:

1) świadczeniobiorcy zgłaszającemu się po raz pierwszy:

a) w przypadku przyjęcia w dniu zgłoszenia – termin udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia,

b) posiadającemu prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – termin udzielenia świadczenia ustalony w sposób, o którym mowa w art. 47c ust. 4,

c) innemu niż wymieniony w lit. a i b – termin udzielenia świadczenia wynikający z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20;

2) świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie – termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia.

Niby nic szczególnego nie widać na pierwszy rzut oka. Normalne jest to, że osoba posiadająca uprawnienia dodatkowe i zgłaszająca się po raz pierwszy jest wpisywana na listę pacjentów poza kolejnością. Jednak zwróćmy uwagę co się dzieje w przypadku kolejnych wizyt. Według zacytowanego przepisu świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie wyznaczany jest termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia, czyli bez uwzględniania uprawnienia dodatkowego. Część osób pewnie napisze, że to również ma sens gdyż po co pacjent-ZHDK ma przychodzić szybciej jeżeli np. metoda leczenia lub efekty stosowania leków będą widoczne dopiero po określonym czasie. Oczywiście, zgadzam się z tym, że przychodzenie wcześniej nie ma sensu. Jednak chciałbym w tej chwili odesłać Was do artykułu https://krwiodawcy.org/pismo-rzecznika-praw-pacjenta-ministra-zdrowia-sprawie-pacjentow-szczegolnie-uprawnionych gdzie jedna z odpowiedzi Pana Rzecznika dotyczyła własnie uprawnienia obsługi ZHDK poza kolejnością przy kolejnych wizytach. Oto jej fragment:

(…) Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych nie ogranicza się do pierwszych wizyt. Pacjenci korzystający ze szczególnych uprawnień mogą z nich korzystać w całym procesie leczenia również podczas kolejnych wizyt. (…)

Pytanie brzmi jak rozumieć “kolejne wizyty”. Czy chodzi o te, które są w jednym ciągu w czasie leczenia. Czy np. jeżeli skończymy leczenie ale okaże się, że za rok znowu musimy umówić się na wizytę będziemy potraktowani jako “pierwszorazowi” z możliwością skorzystania z obsługi poza kolejnością czy też do tego uprawnienia nie będziemy mieli prawa.

Postanowiłem napisać do Ministerstwa Zdrowia by uspokoić i rozwiać wątpliwości, które się pojawiły. Poniżej możecie zapoznać się z interpretacją przepisów MZ.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 października 2019 r., Departament Systemu Zdrowia uprzejmie informuje, że prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach dotyczy wyłącznie przypadków, gdy świadczeniobiorca po raz pierwszy zgłasza się z danym problemem zdrowotnym do świadczeniodawcy (tj. wymagałby wpisu na listę oczekujących). W przypadku, gdy jest on już objęty leczeniem i korzysta z kolejnych świadczeń, jedynie wskazania medyczne (plan leczenia) powinny mieć wpływ na wyznaczenie terminu kolejnej porady pacjenta. W innym przypadku dopuszczalna byłaby sytuacja, w której świadczeniobiorca posiadający prawo do korzystania ze świadczenia poza kolejnością samodzielnie decyduje o częstotliwości udzielanych mu świadczeń, bez względu czy są one medycznie uzasadnione. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zasady, o których mowa w art. 47c ust. 4 (sposób ustalania terminu dla świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się w przypadku świadczeniobiorców zgłaszających się po raz pierwszy).

W podanym przez Pana przykładzie, tj. kiedy pacjent zakończył leczenie i ponownie, z innej przyczyny wymaga świadczenia danej poradni, powinien być traktowany jako pacjent pierwszorazowy.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora Departamentu

Michał Misiura Naczelnik /dokument podpisany elektronicznie/

Podsumowując Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może korzystać z przywileju obsługi poza kolejnością w przypadku pierwszorazowej rejestracji jak i kolejnych wizyt pod warunkiem, że wynikają one ponownie z potrzeb leczniczych.

Podstawa prawna: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20042135Lj.pdf

148 komentarzy

  • krwiodawcy.org

   Witam serdecznie!
   Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy wszystkich świadczeń również wstawienia protezy. Problemem jest to, że ustawodawca w tym przypadku nie ustalił maksymalnego terminu oczekiwania jak to jest np w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej-7 dni. Przez co ciężko jest potwierdzić czy umówiony termin wizyty spełnia wymogi obsługi poza kolejnością czy nie. W tej kwestii najlepiej napisac zapytanie do regionalnego oddziału NFZ.

 • Barbara

  Witam, czy wykonując badania w ramach medycyny pracy można się powołać na legitymację honorowego dawcy krwi i oczekiwać, że zostanie się przyjętym bez konieczności czekania nieraz w naprawdę długiej kolejce (chodzi mi o kolejkę do gabinetu lekarza)?

  • krwiodawcy.org

   Witam serdecznie!
   Jeżeli chodzi o same przepisy to niestety nie gdyż obsługa poza kolejnością dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej pokrywanych ze środków publicznych a medycyna pracy jest pokrywana ze środków pracodawcy. Wiemy jednak, że część poradni robi ukłon w stronę zasłużonych krwiodawców i przyjmuje ich poza kolejnością. Jednak trzeba zaznaczyć, że robią to z własnej inicjatywy a nie obowiązku gdyż takowego nie mają.

 • Anna

  Dzień dobry, mąż chciał zapisać się na wizytę do lekarza rodzinnego, pani w rejestracji poinformowała go, że do jego lekarza nie ma już na dzisiaj wolnych miejsc i może go umówić na jutro. Mąż poinformował, że jest ZHDK wobec czego została mu zaproponowana wizyta w ten sam dzień, ale u innego lekarza. Czy mąż jako ZHDK może się domagać przyjęcia przez swojego zadeklarowanego lekarza rodzinnego jeżeli nie chce wizyty u innego?

 • Emeryt górniczy

  Jestem ZHDK, mam 66 lat, w roku 2021 byłem przyjęty w poradni kardiologicznej gdzie, po badaniu, UKG stwierdzono zwężenie zastawki aortalnej. Pani doktór wyznaczyła mi następną wizytę na dzień 14 – 11- 2022 roku z wpisaniem terminu wizyty w rejestracji przychodni. Dzisiaj tj 27 11 2022 roku otrzymałem telefon z poradni że wizyta jest przełożona na przyszły rok a termin nie znany. Jak to się ma do przywileju dla ZHDK?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Druga wizyta zgodnie z przepisami powinna być ustalona przez lekarza prowadzącego “świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie – termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia”. Musi się Pan dowiedzieć bezpośrednio w poradni czy wizyta została przesunięta przez personel rejestrujący bo “tak im pasowało” czy rzeczywiście ten termin ustaliła lekarka gdyż nie widzi potrzeby wcześniejszej wizyty. Najlepiej dowiedzieć się o to bezpośrednio w gabinecie lekarskim u Pani doktor.

 • Radek

  Dzień Dobry. Miałem ustaloną artroskopię kolana na styczeń 2025. Wysłałem pismo z informacją, że jestem ZHDK do szpitala w którym będę miał operację. Dzisiaj przysłali list: ,,Świadczeniodawca wyznacza termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących na październik 2023. To jest rok oczekiwania. Czy w takiej sytuacji jest mam jeszcze pole manewru aby tą operację przyspieszyć? Czy jakiś konkretny zapis pomoże to potwierdzić? Przeczytałem już chyba wszystkie informacje, ale nie jest to dla mnie jasne. Proszę o wsparcie jeśli ktoś wie coś więcej.

 • Marian

  Witam
  Dostałem dziś od kardiologa skierowanie na holter ciśnieniowy, holter EKG, test wysiłkowy na bieżni i echokardiografie. Czy w przypadku tych badań obowiązuje reguła 7 dni?? Postaram książeczkę ZHDK II stopnia

 • Piotr

  Ja jedynie chce podziękować dla Pana który odpowiada na pytania i wysyła zapytania do odpowiednich działów i osób. Dodatkowo przedstawia poszczególne akty prawne. Żeby każdy wykonywał tak swoje obowiązki… Pozdrawiam serdecznie i dobra robota!

 • Michał

  Witam
  Mam umówioną wizytę u lekarza specjalisty na konkretną godzinę. Czy legitymacja ZHDK uprawnia mnie do wejścia o godzinie wcześniejszej w tym samym dniu? Czy poza kolejką można wchodzić tylko jeśli nie ma wyznaczonych godzin wizyt?

 • Agnieszka

  Dzień dobry,
  Mam legitymację zasluzonego dawcy krwi ale dopiero 3 stopnia. (odznaka brązowa)
  Czy mogę się ubiegać o szybszy termin tomografi komputerowej i rezonansu?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jak najbardziej ma Pani prawo do przyjęcia w krótszym terminie. Oba badania należą do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a więc powinny być udzielone maksymalnie do 7 dni roboczych.

 • Artur

  Dzień Dobry,

  Mam skierowanie do szpitala na senoplastykę nosa. Terminy są na listopad 2023, a ja gdy powołałem się na zhdk otrzymałem termin lipiec 2023.

  Czy to jest ok, czy powinienem domagać się szybszego terminu ?

 • Uprzewiljowany

  Zhdk jest obużony tym co go spotkało w Głogowie ośrodek zdrowia Herkules tam limitują25 osoby przyjmują zhdk

 • dario1984

  Witam Serdecznie 🙂 mam skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne…nie do końca rozumiem czy na te zabiegi przyszługuje mi termin ustalenia wizyt do 7dni? Będę dzwonił w poniedziałek lub pojadę osobiście czy wystarczy legitymacja czy mozna sobie wydrukować lepiej te pisma z NFZ i MZ? Dziękuję za odpowiedź bardzo dużo mi pomógł ten blog ta stronka 🙂 Dzięki że jesteście 🙂

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Według interpretacji jakie posiadamy i które Ty widziałeś z MZ i NFZ zabiegi fizjoterapeutyczne powinny być wykonane poza kolejnością ale bez spełnienia wymogu 7 dni roboczych. Np. normalnie zapisują za 4 miesiące a Tobie wyznaczą termin za miesiąc.

 • Dariusz Staniak

  Witam 🙂 Mam pytania: 1. czy skierowanie na urządzenie typu Holter też wlicza się w usługę poza kolejnością tzn. do 7 dni? Skierowanie wystawione przez kardiologa…
  2. Czyli jesli chcę się zarejestrować do neurologa czy innego lekarza na kolejną np. drugą wizytę ze zrobionymi badaniami (kontyuację leczenia tej samej dolegliwości) to już nie dotyczy poza kolejnością kolejka?

  Pozdrawiam i Dzięki 🙂

 • Daniel

  Witam!
  Jestem zhdk 1 stopnia (18l)
  Walcze, by umowic sie do specjalistow.
  Co zrobic w hipotetycznej sytuacji, gdy mowie, ze mam legitymacje, chce sie zapisac do pulmologa i slysze, ze najblizsze miejsce jest dopiero za 3 miesiace? Co mam zrobic, skoro ustawa mowi o 7 dnich roboczych? Czy mam prawo przycisnac, by kogos wykreslila, bo mam pierszenstwo? W koncu zapisy to kolejka. Jak sie bronic w takim przypadku? Obdzwonilem 4 miejsca i podobna sytuacja, a MUSZE isc do pulmologa z tym stanem zdrowia. Bo jesli nic sie nie da zrobic, to po co legitymacja i ta adnotacja w ustawie, skoro w rzeczywistosci jest to martwe i mam byc na rowni z innymi, z czym sie nie godze?
  Pozdrawiam!
  Daniel

  • Renata

   Dzień dobry! Otrzymałam od lekarza rodzinnego skierowanie na usg. Niestety. w rejestracji wyznaczono mi termin dopiero na drugą połowę października. Powiedziałam więc, że jestem ZHDK, ale w odpowiedzibusłyszałam, że szybsze terminy przyjęć dotyczą wyłącznie wizyt, a nie badań. Czy tak jest rzeczywiście czy to tylko interpretacja przychodni? Będę wdzięczna za odpowiedź.

   • krwiodawca

    Witam serdecznie!
    to nie jest prawda. Badanie diagnostyczne USG jest jedną z procedur wchodzących w skład ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i jako taka powinna być wykonana w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

  • Paweł

   Takie sytuacje są nagminne i nikt z tym nic nie robi. Raz nawet usłyszałem “no i co z tego”, kiedy pokazałem pindzie w rejestracji legitymację.

 • Magda

  Witam. A jak to jest w sytuacji kiedy leczę się w poradni, mam umówiona wizytę na październik ale niestety leczenie nie przynosi efektu i chciałabym się umówić wcześniej, żeby zmienić leki? W przychodni mówią mi, że skoro mam zaplanowaną wizytę to musze zapytać lekarza czy mnie przyjmie wcześniej a jeśli odmówi to oni wtedy znajdą mi wizytę w ciągu tygodnia, że legitymacja działa tylko jakbym chciała umówić się na pierwsza wizytę. Czy mogę powołać się na ten zapis w ustawie bo niestety Pani doktor jest tak nie uprzejma, że zwyczajnie mam obawy przed pójściem i proszeniem się o wizytę

 • Mik

  Jestem ZHDK właśnie siedzę w przychodni i czekam na wizytę. Przychodzi Pani i mówi że jest ZHDK i ona wchodzi jako następna do gabinetu. Czy ustawa odnosi się do takiej sytuacji? Bo w moim przekonaniu i interpretacji w takiej sytuacji nie ma się prawa wejść poza kolejnością. Proszę o odpowiedź.

 • Agnieszka Rudzka

  Witam. Otrzymałam skierowanie na rehabilitację po artroskopi kolana. Na skierowaniu napisane PILNE, więc dzwonię mówiąc że mam też legitymację zasłużonego krwiodawcy, a w przychodni, że to nic nie da, bo legitymacja nie uprawnia do kozystania z rehabilitacji i co najwyżej w ramach uprzejmości mogą mi dać termin zamiast styczeń to sierpień tego roku. Twierdzą, że ustawa o przywilejach w takich przypadkach nie obowiązuje.
  Pozdrawiam.

 • Krwiodawca 42x

  Witam siedze właśnie w kolejce do doktora (z przyczyn zdrowotnych) w szpitalu w Krynicy oddałem krew 42x, oddałem też szpik. Mam 3 legitymacje ZHDK. Gdy zapytałem w rejestracji czy ten tytuł pozwala mi na wejście poza kolejką, powiedziano mi kategoryczne (NIE!!). Chciałem zapytać czy to czy to zgodne z prawem w publicznej placówce a jak nie gdzie można to zgłosić?

 • Panx

  Witam, czy wizytę u psychologa lub psychiatry też obejmuje bezkolejkowe przyjęcie? Lub do 7dni? Rozumiem że poradnia psychologiczna musi mieć podpisana umowę z NFZ (taka poradnie udało mi się odnaleźć, ale Pani powiedziała że psychologów czy psychiatrów nie uznają na ZHDK i trzeba odczekać… 9-12 miesięcy)

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Psycholog i psychiatra rzeczywiście są specjalistami więc to sugerowałoby, że uprawnienie się należy. Natomiast z drugiej strony nie mogę znaleźć porad psychologicznych na liście świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o których mówią przepisy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000357/O/D20160357.pdf W związku z brakiem pewności czy przywilej się należy poprosiłem o interpretację Departament Zdrowia Publicznego. Jak tylko otrzymam odpowiedź przekażę skan. Niestety podejrzewam, że zajmie to kilka dni.

  • krwiodawca

   Dzień dobry,
   odpowiadając na korespondencję przesłaną do Ministerstwa Zdrowia w sprawie uprawnienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi do obsługi poza kolejnością, Narodowe Centrum Krwi uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego. Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej zostały wskazane w art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.) świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i przedstawią legitymację ?Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi? mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie mogą być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

   Powyżej przywołana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych definiuje pojęcie: ambulatoryjna opieka zdrowotna jako udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych (art. 5 pkt 1 ww. ustawy). Jest to więc szerokie pojęcie, które swym zakresem obejmuje wszystkie świadczenia zdrowotne, które nie są udzielane w warunkach stacjonarnych lub całodobowych. Dodatkowo w art. 5 pkt 36 ww. ustawy zdefiniowano co należy rozumieć pod pojęciem świadczenie specjalistyczne, a jest nim świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyjątkiem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
   Wykładania art. 47c ww. ustawy oraz przywołanych powyżej definicji prowadzi zatem do wniosku, że określeni w tym przepisie świadczeniobiorcy są uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń szpitalnych i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (w tym świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
   Pragniemy serdecznie podziękować za oddawanie krwi. Krew jest lekiem ratującym zdrowie i życie. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia, a także życia ciężko chorych oraz pomoc ofiarom wypadków.
   Z poważaniem,
   Narodowe Centrum Krwi

 • KAMILA

  Witam. Z powodu pewnej dolegliwości korzystałam z zabiegów rehabilitacyjnych co za tym idzie jako ZHDK byłam zapisywana zarówno do pani doktor jak i na zabiegi poza kolejnością. Przez dwa lata, raz w roku pani doktor zlecała zabiegi, które przynosiły pozytywne rezultaty i kończyłam leczenie z pozytywnym skutkiem. W tym roku poinformowano mnie, że z przywileju ZHDK mogę skorzystać tylko raz na daną jednostkę chorobową. Wydaje się to absurdalne i z artykułu powyżej wynika, że panie w rejestracji się mylą. Prześlę powyższy artykuł do przychodni i jeśli nie przyniesie pozytywnych rezultatów to zapewne będę musiała udać się do NFZ. Dam znać jak się sprawa rozwinie. Pozdrawiam

 • Xyz22xyz

  Czy mając skierowanie do szpitala należy się szybszy termin przyjęcia ? Pani z przyjęć powiedziała, że najbliższy termin przyjęcia to luty 2024r., a osób mających zhdk jest 90%, więc nic zhdk nie da, ale to była rozmowa na telefon, planuję wysłać skierowanie do szpitala wraz z kserokopią zhdk oraz pismem wnioskującym, że z uwagi na zhdk ustalić termin na 2022r. Przyjęcie w mojej sprawie do szpitala 1 – szy raz. Czy powinni mnie przyjąć szybciej, poza kolejnością?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Kolonoskopia to zabieg należący do procedur ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i jako taki powinien być wykonany w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

 • Jacek R

  Witam serdecznie, a jak się mają przepisy względem operacji ortopedycznej, po roku 2018 gdzie w przepisach dokonano zmian

  Odpowiedz jaka jest tutaj przytaczana dotyczy regulacji w roku 2017.

  https://krwiodawcy.org/dok/szpital-zhdk.jpg
  https://krwiodawcy.org/dok/szpital-zhdk1.jpg

  W moim przypadku termin operacji zerwanego ścięgna w ramieniu ustalony na grudzień, wpis dokonany na końcu zeszytu
  Gdy poinformowałem ordynatora iż jestem ZHDK to odpowiedział ze to nie ma żadnego znaczenia. I zaczął być obojętny co do mojej osoby

 • Paweł

  Przepisy przepisami, ale większość paniusi siedzących w rejestracjach, z którymi miałem do czynienia kręciło nosem i robiło mi łaskę. Jedna nawet na wiadomość, że jestem ZHDK odpowiedziała “no i co z tego?”.

 • Mateusz

  Witam, nie widziałem jeszcze takiego zapytania. W aptece kupuje coś dla siebie a mam już Zasłużony dla Zdrowia Narodu (ponad 25l krwi) to mogę skorzystać i wejść bez kolejki lekarz specjalista też. Całe szczęście zdrowie w miarę ok więc skorzystałem raz i wizyta jak u laryngologa miała być za 3 miesiące skróciło się do jednego dnia. Super ?
  Tylko co jeśli chodzi o wizytę z dzieckiem u pediatry czy też można pokazać książeczkę , czy to nic nie da?
  Pytam gdyż spodziewam się potomka, a do dobrych pediatrów (jak i innych znanych lekarzy) są duże kolejki i czasem na wizytę trzeba się zapisać, i odczekać ponoć do 3 dni. Natomiast po przyjściu 3 dni później to jeszcze trzeba wystać się w kolejce od 6 rano czasem do 15.00

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety ale według samych przepisów uprawnienie dotyczy tylko osoby posiadającej tytuł ZHDK. Nie mogą z niego korzystać inne osoby nawet jeżeli są one zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

 • Damian

  Witam w dniu wczorajszym chciałem skorzystać z uprawnień w aptece. Farmaceutka bez problemu wpuściła mnie na początek kolejki,jednak wśród zakupów były między innymi leki dla żony przpisane na recepte.Po podaniu peselu Pani stwierdziła że przywileje przysługują tyko jeśli wykupuje leki dla siebie. Czy jest to prawda a jeśli tak to mam dwa razy stać w kolejce wykupując leki dla siebie poza kolejnością i mam wrócić na koniec kolejki aby wykupić lek dla żony czy dziecka?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie chciałem odpowiadać od ręki gdyż powiem Panu temat jest ciekawy i nietypowy. Same przepisy nie mówią wprost, że przywilej należy się tylko przy kupowaniu swoich leków jednak z wykładni logicznej nasuwa się to samo przez się. Pani farmaceutka była w stanie sprawdzić to czy stoi Pan dla siebie czy kogoś tylko dzięki danym z recepty. A wyobraźmy sobie taki przykład, że nie stoi Pan za lekami na receptę ale za zwykłą aspiryną. Jak w takiej sytuacji Pani by sprawdziła czy kupowany przez Pana lek jest dla Pana czy innej osoby. Przepis nakłada na personel apteki obowiązek obsługi poza kolejnością osoby posiadającej tytuł ZHDK, nie precyzując nic więcej. Dlatego uważamy interpretację dokonaną prze tą Panią za błędną.

 • Paweł

  Witam,
  chciałem się zarejestrować 14 lutego na USG i został mi zaproponowany termin 9 marca. Pomimo okazania legitymacji ZHDK, pani w rejestracji uparła się na 9 marca twierdząc, że nie ma to znaczenia. Czy nie powinienem zostać zarejestrowany na termin nie później niż 7 dni od tego momentu? Co powinienem w takiej sytuacji zrobić?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   USG to typowa procedura ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i jako taka powinna być udzielona w ciągu 7 dni roboczych. Proszę skontaktować się z dyrekcją placówki a w przypadku negatywnej odpowiedzi z oddziałem regionalnym NFZ.

   • Paweł

    Poszedłem jeszcze raz kolejnego dnia. Tym razem inna osoba przyjmowała w rejestracji. Po około 10 minutach miałem już wykonywane USG. 🙂

 • Milena

  Dzień dobry,
  dostałam od specjalisty skierowanie na badanie do poradni specjalistycznej (od laryngologa do przyszpitalnej poradni pulmonologicznej), a w rejestracji pani mi oferuje termin za rok, “bo takie mamy terminy”. Czy gdzieś dokładnie jest napisane, że dla ZHDK na NFZ przysługuje termin 7 dniowy zapisu na badanie do poradni? Chętnie bym się na niego powołała jeśli taki jest, żeby nie czekać rok. Czy ten termin 7 dni działa tylko w przypadku wizyty lekarskiej, a nie badania w przychodni przyszpitalnej/poradni specjalistycznej?

  • krwiodawca

   Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów. Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub ?Zasłużonego Dawcy Przeszczepu? i przedstawili legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu? mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 43 oraz Art. 47c

 • Paweł

  Witam. Czy uprawnienia ZHDK obowiązują jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne. Jesienią otrzymałem skierowanie na zabieg ortopedyczny. Miejscowy oddział wyznaczył termin na dzień 03.02.2022 r.(nie był to dla mnie odległy termin). Niestety przypadkiem, bo nikt mnie do tej pory nie poinformował że zabieg się nie odbędzie, dowiedziałem się że szpital nie realizuje planowych operacji. Oddziałowa w rozmowie telefonicznej poinformowała mnie iż nie prowadzą planowych zabiegów z powodu pandemii . Nowy termin pomimo poinformowania o posiadaniu przeze mnie legitymacji ZHDK wyznaczono na 10.07.2022r. Pani twierdziła że zaczną realizować zabiegi od marca więc moja kolej dopiero w lipcu. Czy w związku z posiadanymi uprawnieniami nie powinienem mieć zabiegu na początku marca.

 • Sabina

  Dzień dobry, zastanawiam się czy jeżeli jestem umówiona do Pana Ordynatora na wizytę prywatną (ponieważ Pan Doktor nie przyjmuje inaczej) to też obowiązują mnie przywileje ZHDK ?

 • Krystian Dul

  Dzień Dobry, czy będąc ZHDK przywileje jakie posiadam z tej racji są też przywilejami moich niepełnoletnich dzieci. Chodzi mi o przyjęcie w ciągu 7 dni roboczych do np okulisty.
  Pozdrawiam

 • Alicja

  Dzień dobry , gdzie można zgłosić przychodnie ktora nie honoruje legitymacji i nie chce wpisać na wcześniejszy termin ?

 • Barbara

  Dzień dobry. Mam do wykonania kolonoskopie, dostałam termin dopiero na 15.01.2021r. Czy krótsze terminy obowiązują tylko na NFZ czy prywatnie (Enel-med, Polmed) również można się starać o zmianę terminu?

 • Wojciech

  Witam
  Przychodzę po pracy o 15;15 do przychodni i proszę aby rejestratorka mnie przyjęła poza kolejnością, bo jestem ZHDK. W odpowiedzi powiedziała “w pierwszym wolnym terminie”. gdy nie zgodziłem się z jej opinią, zaczeła mówić “mam Panu wyczarować miejsce? ” i dodała że sama wie jakie są przepisy bo sama jest ZHDK. W związku z brakiem jakiegokolwiek porozumienia w tym temacie, zapytałem, “to jaki jest wolny termin”, więc podała do innego lekarza rodzinnego, niż chciałem na godzinę 8:30, ja na to: ” chcę po 15:00″, to ta jeszcze innego lekarza na 15:15 w środę. Dziś mamy poniedziałek i przyszedłem po pracy, aby skonsultować się w sprawie skierowania na badania odnośnie COVID-19, w celu najszybszego zweryfikowania mojego podejrzenia choroby.
  Co robić w takiej sytuacji? Jest gdzieś artykuł, który mógłbym wydrukować i przysłowiowo “walnąć na stół ” kartką i wytłumaczyć rejestratorkom ich pomyłkę? Gdzie ewentualnie można wznieść skargę? Czy można to zrobić telefonicznie ?
  Pozdrawiam
  Wojciech (20 litrów krwi zdanych)

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety ale przepisy znajdujące się w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie mają jakiegoś dodatkowego uszczegółowienia w rozporządzeniach. Ministerstwo natomiast wydaje co jakiś czas interpretacje przepisów. Te wykładnie niestety nieraz się różnią między sobą jeżeli były wydane przez różne osoby i w różnym czasie. Przykładowa takowa interpretacja: https://krwiodawcy.org/dok/5.jpg

 • Adrian

  Witam wczoraj zgłosiłem się do szpitala w celu usunięcia zespolenia w kości przedramienia dziś doktor na obchodzie powiedział mi że termin mojej operacji to dopiero 3 listopada prosiłbym o odpowiedź czy jako Honorowy Dawca Krwi(10350) jest możliwość aby ten zabieg operacyjny przyspieszyć???

 • Dawid

  “pacjent zakończył leczenie i ponownie, z innej przyczyny wymaga świadczenia danej poradni”.

  A co jeżeli zakończył leczenie a po roku ma nawrót np rwy kulszowej czy innego schorzenia. Więc teoretycznie jest to ta sama przyczyną tylko że po skończonym już leczeniu. Co w tym przypadku?

  • Sabina

   Dzień dobry, ja mam pytanie czy jeśli wizyta jest prywatna (ponieważ Pan Doktor Ordynator) nie przyjmuje na NFZ to czy też obowiązują mnie przywileje ZHDK?

 • Misiek

  Witam,
  Miałem operacje przepukliny pachwinowej 2 miesiące temu.
  Czy mogę oddać już krew czy jest jakiś termin oczekiwania?

 • Arek

  Witam. Posiadam legitymację ZHDK, chciałem zarejestrować się do poradni rehabilitacyjnej korzystając z uprawnień jednak Pani w recepcji stwierdziła, że i tak nie ma nigdzie miejsca i powiedziała, że pierwszy najbliższy termin to za miesiąc bo ona nikogo przecież z listy nie “wyrzuci” żeby wpisać mnie. Jak to w końcu jest? Dzwoniłem dziś do poradni i zapytałem jak to jest z tym 7-dniowym terminem bo rzekomo maksymalny termin to 7 dni ale usłyszałem odpowiedź “7 dni lub pierwszy możliwy termin”. Jak to w końcu z tym jest bo pierwszy możliwy termin to przysługuje chyba każdemu kto przyjdzie się zarejestrować. Gdzie tu coś takiego jak “poza kolejnością”, Pani stwierdziła, że przecież nikogo nie wykreśli dla mnie. Placówki nie zostawiają jakiś miejsc rezerwowych?

 • Krzysztof

  Dostałem skierowanie od dermatologa do pracowni kriochirugi na usunięcie brodawki(kurzajki) czy też obowiązuje okres do 7 dni na ustalenie przyjęcia?

 • Misiek

  Witam, czy jeśli idę na ściągnięcie szwów do poradni chirurgicznej, to czy lekarz może przyjąć mnie przed kolejka czy muszę czekać w kolejce z innymi pacjentami?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Ściągnięcie szwów jest typowym zabiegiem należącym do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dlatego zgodnie z przepisami powinien Pan zostać obsłużony poza kolejnością.

 • DR

  Dzień dobry. Zerwałem więzadło w kolanie. Zabieg na NFZ w danym szpitalu najwcześniej za ok. 4 lata, za opłatą, prywatnie – miesiąc. Czy jako ZHDK II stopnia mogę ubiegać się o szybszy termin na NFZ?

 • Grzegorz Pakuła

  Mam pytanie jeEli wyszło nagła sytuacja i potrzebuje wizyty u specjalisty a niemoge czekać 7 dni to pani w recepcji może odmówić przyjęcia zasłużonemu

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety nie ma przepisu, który bezwzględnie zobowiązuje świadczeniodawcę do przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia lub w dniu w którym wskazuje pacjent. Na podmiot został tylko nałożony obowiązek przyjęcie w ciągu 7 dni roboczych.

 • grzegorz

  Witam. Pytanie. Parę dni temu zakończyłem rehabilitację w danej placówce. Zapisałem się na książeczkę i czekałem parę dni więc wszystko ok. Sytuacja się zmieniła jak dostałem skierowanie na dalszą kontynuację leczenia rehabilitacyjnego. Czyli to samo schorzenie. Pani w okienku już nie chciała przyjąć mojego przywileju do szybszego zapisu bo ponoć jak to jest kolejną wizyta o tym samym schorzeniu to mam być traktowany jak inni oczekujący. Jak to jest prawnie? Dziękuję

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Z interpretacji MZ wynika, że pracownik rejestracji nie złamał prawa w tym przypadku.
   “W przypadku, gdy jest on już objęty leczeniem i korzysta z kolejnych świadczeń, jedynie wskazania medyczne (plan leczenia) powinny mieć wpływ na wyznaczenie terminu kolejnej porady pacjenta. W innym przypadku dopuszczalna byłaby sytuacja, w której świadczeniobiorca posiadający prawo do korzystania ze świadczenia poza kolejnością samodzielnie decyduje o częstotliwości udzielanych mu świadczeń, bez względu czy są one medycznie uzasadnione. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zasady, o których mowa w art. 47c ust. 4 (sposób ustalania terminu dla świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się w przypadku świadczeniobiorców zgłaszających się po raz pierwszy).”
   Jednak ja bym dla pewności skierował zapytanie do regionalnego NFZ. Czy przypadkiem Twoja sytuacja kiedy to leczenie rehabilitacyjne częstokroć musi być właśnie kontynuowane ze względów zdrowotnych nie podlega wyłączeniu z tej restrykcji.

 • Greg

  Witam. Pytanie. Parę dni temu zakończyłem rehabilitację w danej placówce. Zapisałem się na książeczkę i czekałem parę dni więc wszystko ok. Sytuacja się zmieniła jak dostałem skierowanie na dalszą kontynuację leczenia rehabilitacyjnego. Czyli to samo schorzenie. Pani w okienku już nie chciała przyjąć mojego przywileju do szybszego zapisu bo ponoć jak to jest kolejną wizyta o tym samym schorzeniu to mam być traktowany jak inni oczekujący. Jak to jest prawnie? Dziękuję

 • dominik

  Jestem ZHDK III stopnia, czy przysługują mi prawa do przyjmowania poza kolejnością? W przepisach jest napisane tylko o ZHDK, ale są 3 stopnie. I pytanie czy przywileje obowiązują już od III stopnia czy dopiero od najwyższego, I stopnia?

 • Monikamonika707

  Ale Wy tutaj, może nie wszyscy, ale większość bzdury gadacie. ZK oczywiście ma pierszeństwo, ale tylko jak jest miejsce na liście rezerwowej, której zazwyczaj placówki nie prowadzą, bo mają to w D….. Zapisują na te miejsca znajomych lub tych co im dziurę w brzuchu wiercą. Nie panują nad tym. Tzn tak jest w Mińsku Mazowieckim. Ja mam do wykonania próbę wysiłkową, krew O RH- szkoda by się nie przydała, ale z terminu w szpitalu z 10.02.2021 zostałam spuszczona na drzewo na 01.12.2021 “BO TAK”, ale do tego czasu nie powinnam oddawać krwi. Kogo to obchodzi? Nikogo. Mają to w dupie. Żaden przepis nie zmusi ich do wyczarowania terminu i pilnowania czy jak się zwolni z listy to mnie powiadomią.

 • PK

  Jeżeli jest ZHDK mając dzieci poniżej 14 roku życia mogę na tej podstawie korzystać z przepisu o przyjęciu dziecka poza kolejnością?

 • Krewniak

  Nie ja, ale mój kolega. Też jest ZHDK i pokazał w recepcji legitymację i przedstawił podstawę prawną na podstawie której przysługuje mu 7 – mio dniowy termin wizyty. Miła pani w recepcji słysząc to, przekręciła zeszyt w którym zapisuje pacjietow i powiedziała żeby kogoś wykreślił to ona go tam wstawi. To nie jest wina pani w recepcji że przepis w większości przypadków jest martwy.

 • Małgorzata

  Witam, byłam na wizycie u endokrynologa inotrzymalam skierowanie na biopsję, Pani w recepcji zapisała mnie dopiero za 5miesoecy i ponoć to już jest szybszy termin i nie ma szans na inny, czy przy ZHDK trzeba czekać tak długo, skoro jest podejrzenie nowotworu?

 • Chalabala

  cześć, jeżeli mam skierowanie na rezonans Magnetyczny i jestem zasłużony dla zdrowia narodu to przysyługuje mi 7 dniowy okres na przyjęcie??

 • Patryk

  Witam wszystkich honorowych jak i zasłużonych.

  Pytanie jak u większości – mianowicie zerwałem ACL w kolanie, jaki by nie był termin to dopiero 9mieś – 1rok czekania przy dobrych wiatrach.
  Dopiero niedawno ktoś mnie uświadomił o korzyściach płynących z ZHDK i chciałbym poinformował placówkę o posiadaniu danej legitymacji.

  Mam prawo domagać się szybszej operacji?

  Pozdrawiam bardzo serdecznie.

 • Marta

  Witam, czy jeśli mam.skierowanie do dermatologa na pierwszą wizytę,obejrzenie zmiany na skórze to przez to przysługuje mi przyjęcie poza kolejnością do 7 dni? Czy tylko jak jest zabieg ambulatoryjny?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Pierwsza wizyta u specjalisty to najbardziej typowa procedura należąca do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ma Pani prawo do obsługi poza kolejnością z maksymalnym okres 7 dni roboczych.

 • Jerzy

  Mając skierowanie do poradni rehabilitacyjnej po wypadku gdzie jestem ZHDK muszę czekać w kolejce, gdzie termin wyznaczono mi na połowę lutego.

 • Krwiodawca

  Witram

  Czy jako ZHDK mogę być przyjęty poza kolejnością do endokrynologa ?
  Co w przypadku , gdy okaże się że kolejna wizyta u endokrynologa powinna być np. w przeciągu miesiąca a dostanę termin dużo później bo wcześniej nie będzie wolnych miejsc ?

  Leczę się także w poradni chirurgicznej, gdzie wyznaczany mam tylko konkretny dzień ale bez godziny. Lekarz przyjmuje o 12,ale już od 10 przyjeżdzają pacjenci i zajmują sobie kolejkę. Niestety nie zawsze mam możliwość dostania urlopu, żeby podjechać chwilę wcześniej – czy w takim przypadku mogę wejść “bez kolejki” ?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zarówno wizyta u endokrynologa jak i w poradni chirurgicznej należą do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Osoba posiadająca tytuł ZHDK ma prawo do obsługi poza kolejnością z maksymalnym czasem oczekiwania 7 dni. Niestety jeżeli chodzi o godzinę to nie jest to uregulowane przepisami. Co do kolejnej wizyty to decyduje o terminie lekarz prowadzący jeżeli on widzi potrzebę aby następna wizyta była za miesiąc to personel rejestracji musi Panią zapisać na określony przez lekarza termin.

 • Sylwia

  Na stronie internetowej ministerstwa jest mowa o tym, że osoby, które oddały osocze mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych po za kolejnością. Chciałabym wiedzieć jak długo jest “ważny” ten przywilej, czy ustawa to określa w jakiś sposób?

 • Jacek Sobecki

  Dzień dobry, dostałem skierowanie od chirurga na USG pachwiny, czekanie do 20 stycznia czy na zhdk jest możliwość zmniejszenia tego terminu czy jest to kontynuacja leczenia i trzeba czekać?

 • Nadia

  Jak wygląda sprawa jeśli mam zhdk podchodzę do rejestracji POZ i nie ma już miejsc. Mają obowiązek mnie gdzieś wcisnąć czy zaproponować następny dzien z rana? Często jest tak ze te Panie chca pomóc ale lekarz niechce przyjąć więcej pacjentów.

 • Agnieszka ARh-

  Witam 🙂
  Co jeśli “uprzejma” pani w rejestracji mówi, że nie ma wolnych terminów (jestem ZHDK) i na wizytę do specjalisty każe czekać około miesiąca? Gdzie się zwrócić, z kim rozmawiać? Dodam, że nie do każdej placówki w moim mieście da się wejść fizycznie i większość spraw załatwia się telefonicznie. Pozdrawiam.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Proszę skontaktować się telefonicznie lub mailowo z dyrekcją placówki i poprosić o odmowę na piśmie ze względu na to, że chce Pani złożyć skargę do regionalnego NFZ. Proszę także nadmienić, że kontaktowała się Pani z Ministerstwem Zdrowia i otrzymała Pani potwierdzenie, że sytuacją pandemii w żadnym razie nie wpłynęła na zmianę przepisów dotyczących obsługi poza kolejnością.

 • Andrzej

  Witam.Jaki maksymalny czas oczekiwania na zabieg jeżeli jest się ZHDK. W zeszłym roku wykryto u mnie kamień na nerce, termin zabiegu usuwającego kamień to sierpień 2021. Nie zdawałem sobie sprawy ,że przysługuje mi prawo przyśpieszonego zabiegu.
  Czy teraz muszę zgłosić to lekarzowi prowadzącemu czy jakiemuś działowi w szpitalu, że jestem ZHDK.
  Wiem, że teraz wszystkie zabiegi są wstrzymane ze względu na COVID19, ale gdy ruszą to ile czasu oczekiwania maksymalnie może mi zaproponować lekarz na zabieg…?

 • Krzysztof

  Witam, zostałem zapisany na zabieg ambulatoryjny chirurgii szczękowej, z racji niedługiego (tydzień czasu) oczekiwania, nawet nie wspominałem o posiadaniu legitymacji ZHDK. Jednak przy dalszej rozmowie po ustaleniu godziny zabiegu usłyszałem, że godzina zabiegu może być przesunięta, i będę musiał oczekiwać. Ostatnio opóźnienie mieli ok. 3 godzin. Na moje pytanie czy ZHDK nie wchodzą poza kolejnością usłyszałem, że w przypadku ustalenia godziny zabiegu nie stosuje się tych zasad, i jak będzie opóźnienie to mam czekać, albo zapisać się na zabieg w innym mieście.
  Pytanie: czy to jest zgodne z przepisami? Czy faktycznie mając ustaloną godzinę zabiegu będę musiał czekać na swoją kolej?
  Pozdrawiam,

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety przepisy prawa aż tak dokładnie tego nie regulują. MZ również nie jest chętne do zmiany przepisów gdyż “może to powodować duże komplikacje w harmonogramie pracy poszczególnych podmiotów”. Od strony suchych przepisów mowa jest tylko o dniach bez jakiegokolwiek wspominania o godzinach.

 • Paweł

  Dzień dobry.
  Czy szpital, w obecnych czasach pandemii, może nie stosować się do przepisów o harmonogramie przyjęć dla ZHDK lub całkowicie odmówić wykonania zabiegu wchodzącego w ambulatoryjnej opieki zdrowotnej? Innymi słowy, czy ustawa nadal obowiązuje?

 • Kamil

  Cześć,
  Mam skierowanie na kolonoskopie. Najbliższe terminy to kwiecień 2021. Czy będąc ZHDK przysługuje mi szybszy termin? W jakim czasie? Chciałbym skorzystać z opcji znieczulenia ogólnego.

 • Rafał 0rh+

  Mam pytanie skręciłem nogę mam skierowanie do chirurga podchodzę do rejestracji pokazuje legitymację kolejka z 10 osób a pani w okienku że nie mogę skorzystać z prawa pierwszeństwa bo to zaburzy kolejkę i muszę czekać. Czy miałem prawo pierwszeństwa.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety nie mogę Ci dać jednoznacznej odpowiedzi. Do chirurga jako lekarza specjalisty przysługuje Ci obsługa poza kolejnością. Poza kolejnością w tym przypadku oznacza wyznaczenie terminu wizyty maksymalnie do 7 dni. Tyle o tym mówią suche przepisy.

 • Barbara Strzoda

  Dzień dobry!
  Mam skierowanie do neurologa celem otrzymania skierowania na rezonans magnetyczny. Dzwoniłam do kilku poradni w sprawie terminu pilnego i w dodatku dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i tylko w jednej termin na czerwca 2020 a reszta wrzesień 2020 lub przyszły rok. Czy mogę nalegać na termin bardzo szybki korzystając z ustawy??? Dodam że byłam wczoraj na prywatnej wizycie i lekarz neurolog powiedział, że muszę koniecznie pilnie zrobić rezonans, a niestety nie stać mnie na to, bo mam niepełnosprawne dziecko.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Oczywiście, że masz prawo do bycia przyjętą w ciągu 7 dni roboczych. Jest to ustawowy termin przyjęcia osoby z uprawnianiem dodatkowym w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podejdź do dyrekcji placówki a jak to nic nie da to do regionalnego NFZ zadzwoń.

 • Radek

  Witam,
  W piatek dostałem skierowanie od lekarza na operację przepukliny pępkowej z dopiskiem pilne. Dzisiaj udalem się do szpitala i dostałem najbliższy wolny termin na 22 czerwca. Okazalem się legitymacją ZHDK i dostałem odpowiedź że i tak nie dostanę wcześniejszego terminu bo go nie ma. Co mogę z tym zrobić?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W pierwszej kolejności skontaktuj się z Dyrekcją placówki. Jeżeli nadal będą twierdzić, że nie przysługuje Ci obsługa poza kolejnością z regionalnym NFZ.

 • Jakub

  Ciekawe omówienie. Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem. Czy idąc do lekarza rodzinnego (korzystam ze swoich uprawnień) dostaję od niego skierowanie do neurochirurga w celu konsultacji lub dalszego leczenia. Rejestrując się dostaje termin za 12 miesięcy ( leczenie już jest rozpoczęte byłem u lekarza rodzinnego u niego też skorzystałem z moich uprawnień a termin do neurochirurga wynika z harmonogramu leczenia jaki jest praktykowany prze tego specjalistę NFZ – termin 12 miesięcy). Następnie od niego dostaję skierowanie na specjalistyczne obrazowanie: tomografia komputerowa, rezonans elektromagnetyczny, RTG, USG – badania wszystkie na raz lub osobno zależnie od decyzji specjalisty na te usługi dostaję terminy około 6-9 miesięcy ze względu na to, że proces leczenia jest w toku i taki jest przyjęty harmonogram leczenia (wcześniej jedynie komercyjnie bo tam jest inny harmonogram leczenia niż w NFZ). Ewentualnie rejestrując się do lekarza rodzinnego nie korzystam z moich uprawnień tylko dopiero w sytuacji skierowania do neurochirurga? Proszę mi wyjaśnić, doprecyzować czy wizyta u specjalisty (po skierowaniu przez lekarza rodzinnego jest kolejną wizytą w procesie leczenia ( powiązanie przyczyna, skutek – wydaję się oczywista – u lekarza rodzinnego nie zakończyłem leczenia dalej je kontynuuję u specjalisty. Specjalista w ramach kontynuacji leczenia oprócz zaleceń leczniczych, zleca tomografię w celu bardziej precyzyjnego rozpoznania i kontynuowania leczenia. specjalista termin następnej wizyty ustala na podstawie znanych mu terminów jakie uzyskuje z tomografii. Na tej podstawie dostosowuje cały proces leczenia do ogólnych terminów na poszczególne badania czy też uwzględnia że te badania zostaną zrobione na podstawie ustawowych przywilejów czyli do 7 dni i umawia następną wizytę za 7 dni z badaniami?

  Drugi przypadek. Leczenie onkologiczne- chemia. Proces przyjmowania na leczenie chemioterapią: Przyjazd do szpitala onkologicznego, rejestracja do lekarza już z badaniami krwi ( na tej podstawie lekarz kwalifikuje czy pacjent zostaje na oddziale na chemoterapie) – czy w tym przypadku przysługują uprawnienia wynikające z ustawy – wejście do lekarza kwalifikującego poza kolejnością (w Krakowie takie oczekiwanie w kolejce to około 4 -5 godzin, nie jest to załatwiane do godziny)? Następny etap w procesie korzystania z tej usługi ( po pozytywnym zakwalifikowaniu przez lekarza do pozostania na oddziale do leczenia) jest rejestracja do przyjęcia na oddział szpitalny ( też numerki i oczekiwani). Czy tu też korzystam lub nie korzystam z uprawnień ZHDK ( tu już szybciej ale zawsze jest kolejka)? Idąc dalej w tym procesie. Lekarz wyznacza następny termin na chemoterapie ( przeważnie są to cykle nie jednorazowe podanie leku). Czy przy następnym wyznaczonym terminie (za około 3 tygodnie, cała procedura się powtarza – czyli badanie krwi, klasyfikacja, przyjęcie na oddział ,itp) korzystam / nie korzystam z przywilejów? Co się dziej gdy cykl chemioterapii mija nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, lekarz podejmuje decyzję o dalszym leczeniu ( podanie innej chemii, bo poprzednia nie zadziałała). Przepisuję następny cykl ( około 3- 5 wizyt w odstępie 2-3 tygodnie) jak w tedy korzysta / nie korzysta z uprawnień.

 • Michal

  Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. Mam legitymacje ZHDK, budzę się rano i zle się czuję. Jade do przychodni i muszą mnie przyjąć ?

 • MC

  A co z sytuacją, kiedy pod ubezpieczenie zdrowotne ZHDK podlegają jego dzieci? Czy swiadczeniobiorca ma prawo wejść poza kolejnością z dzieckiem do pediatry? Bardzo proszę o odpowiedź z podaniem podstawy prawnej.

   • Joanna

    Witam,
    otrzymałam skierowanie na holter ekg, badanie zostało wykonane jednak na konsultacje po badaniu u kardiologa otrzymałam dopiero za 2 miesiące. Czy jako ZHDK mogę starać się o termin wcześniejszy?

    • krwiodawca

     Witam serdecznie!
     Tak, powinien Pan być przyjęty również poza kolejnością. Inna sytuacja by była gdyby sama technika przeprowadzania badania lub długość jego trwania powodowały za właściwe byłoby skontaktowanie się dopiero po 2 miesiącach.

     • Wieczorek

      Witam.
      Czy jako ZHDK mam prawo zrejestrować swoją wnuczkę do lekarza poza kolejnością?.

    • Mateusz

     Witam. Mam wizytę u laryngologa . Przyjmuje od godziny 10. Na tą godzinę juz jest kolejka dużo wcześniej czy mam pierwszeństwo jak przyjdę późnej i będę np 15 ?

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.