Zestawienie opinii, konsultacji i uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Nie tak dawno narzekaliśmy, że zarówno prace nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (ma zastąpić obecną ustawę o publicznej służbie krwi) jak i prace nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi stanęły w miejscu. Po 4 miesiącach przerwy wznowione prace legislacyjne przynajmniej … Dowiedz się więcej

Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego

Od 15 lutego a więc od dzisiaj podatnicy mogą rozliczać PIT-y za ubiegły rok. Jednym z dodatkowych przywilejów, który posiada Honorowy Dawca Krwi (osoba, która oddała przynajmniej jeden raz krew) jest możliwość odliczania darowizna na krwiodawstwo. Zgodnie z przepisami wysokość darowizny oblicza się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi pełnej lub składnika (bez stosowania przelicznika) … Dowiedz się więcej

Wszystkie legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zachowują swoją ważność

W dniu wczorajszym w poście opublikowanym na facebooku zamieściłem między innymi informację, że odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są nadawane od 1969 roku. Dostałem na maila wiele zapytań czy legitymacje w czasach PRL są ważne. Temat był już poruszany w 2012 roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Oto odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na zapytanie … Dowiedz się więcej

Chrzanów wprowadza pilotażowo ulgi dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Od połowy marca do końca roku Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (ZHDK) oraz Honorowi Dawcy Krwi-Zasłużeni dla Zdrowia Narodu (HDK-ZdZN) będą mogli korzystać w Chrzanowie, Libiążu oraz Trzebini (Związek Komunalny “Komunikacja Międzygminna” Chrzanów) z prawie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Dlaczego “prawie” gdyż osoba posiadająca któryś z wspomniany tytułów honorowych będzie musiała zakupić bilet w cenie 10 groszy. … Dowiedz się więcej

3 x NIE dla petycji w sprawie rozszerzenia uprawnień Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

W dniu dzisiejszym Komisja Petycji rozpatrzyła trzy petycje dotyczące dawców krwi. Składający petycje prosili o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia Honorowych Dawców Krwi-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu, Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Dawców Przeszczepu ulgą w transporcie … Dowiedz się więcej

Obsługa poza kolejnością a dni pracy podmiotu leczniczego

Osoba posiadająca tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Niestety zdarza się, że personel podmiotów leczniczych czy też dyrekcja tychże podmiotów odmawia wyznaczenia “szybszego” terminu. Poniżej przedstawiamy jedną z takich sytuacji. Dzień dobry, ostatnio spotkałam się z sytuacją kiedy podczas rejestracji do specjalisty z legitymacją został mi … Dowiedz się więcej

Czy powróci Terravita?

W dniu dzisiejszym doszło do otwarcia ofert w przetargu “Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. “ Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.06.2024 Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Nazwa kryterium Wartość PLN 1 TERRAVITA Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 48, … Dowiedz się więcej

Zamieszanie w sprawie przetargu na czekolady

2023.09.14 – Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: “Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi” za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: MILLANO Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo … Dowiedz się więcej