Category : krwiodawstwo

Uwagi do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

uwagi – RCKiK Radom uwagi – RCKiK Olsztyn uwagi – RCKiK Warszawa uwagi – SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku uwagi – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego uwagi – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego uwagi – RCKiK Radom uwagi- obywatel.pdf uwagi -obywatel.pdf uwagi – Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

Read More →

Czy jest pobierana opłata za wydanie odznaki ZHDK?

Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał w dowolnym okresie czasu określoną ilość litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników przysługują tytuły Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (III, II, I stopnia). Oprócz tytułu takiemu dawcy przysługuje odznaka (brązowa, srebrna, złota) do której to wydawana jest również legitymacja. Zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.

Read More →

Uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dawców, którzy oddali 3 donacje krwi lub jej składników w okresie pandemii COVID-19

DepartamentLecznictwa Szanowny Panie,odpowiadając na zapytanie w sprawie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dawcom krwi, którzy oddali 3 donacje krwi lub jej składników w okresie pandemii COVID-19, Departament Lecznictwa uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego. Zgodnie z art. 47c ust. 1 pkt 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 prawo

Read More →

Kwestionariusz ankiety dotyczący rodzajów czekolad, które powinny znajdować się w składzie posiłku regeneracyjnego

Szanowny Krwiodawco! W trosce o przekazanie posiłku regeneracyjnego wydawanego Honorowym Dawcom Krwi zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi spełniającego Twoje oczekiwania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki z przeprowadzonego badania pozwolą podjąć działania, będące odpowiedzią na potrzeby Krwiodawców w zakresie

Read More →

Życzenia Wielkanocne 2023

Pełnych wiary i miłości Świąt Wielkiej Nocy oraz zdrowia, optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość życzą Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Centrum Krwi

Czy dawca krwi zachowuje uprawnienie do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

DepartamentLecznictwa Szanowny Panie,w odpowiedzi na zapytanie dotyczące interpretacji przepisów w zakresie przysługujących uprawnień krwiodawcom w czasie epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego Departament Lecznictwa zwraca się z prośbą o przyjęcie poniższego. W art. 9a w ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznej służbie krwi wyraźnie wskazuje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu

Read More →

Liczba Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi korzystających w ramach dodatkowych uprawnień z zaopatrzenia w leki objęte refundacją

Liczba osób korzystających w ramach swoich uprawnień dodatkowych (art. 43 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.) z zaopatrzenia w leki objęte refundacją, posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu (oznaczenie na recepcie “ZK“). Rok Liczba osób

Read More →

3 donacje w różnych centrach krwiodawstwa

Szanowny Panie,             odpowiadając na korespondencję z dnia 23 stycznia 2023 r., przy której przekazano pytanie dotyczące wydawania zaświadczeń uprawniających do 33% zniżki na przejazdy, uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższego.             Zaświadczenie upoważniające do 33% zniżki na przejazdy dla osób oddających krew w różnych RCKiK wystawiane jest na podstawie zaświadczeń z innego Centrum lub informacji

Read More →

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii

W dniu 06.03 2023 r. odbyło się posiedzenie połączonych zespołów: Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii Porządek obrad: 1. Uwagi do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie; 2. Inwestycje w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w

Read More →

Projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie opublikowany

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie:https://krwiodawcy.org/akty_prawne/dokument609943.pdf Główne założenia projektu: – zagospodarowanie nadwyżek osocza, powstanie Narodowego Frakcjonatora Osocza z siedzibą w Katowicach – nowa odznaka po 40/50 litrach – odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu I stopnia (stara odznaka za 20 litrów otrzyma nazwę Honorowy Dawca

Read More →

1 2 3 8