Category : krwiodawstwo

2 dni wolnego na stałe?

Oto zmiana jaką chcą wprowadzić posłowie do ustawy o publicznej służbie krwi W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9:a) w ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:“1) zwolnienie od

Read More →

O zniżce na leki dla ZHDK raz jeszcze

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), zwanej dalej “uośoz” świadczeniobiorcy, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy

Read More →

Informator dla dawcy koncentratu granulocytarnego

Koncentrat granulocytarny (krwinek białych) można oddać tylko na wezwanie centrum. Jest on bardzo rzadko pobierany (ok. 100 pobrań rocznie w całej Polsce). CO ZROBIC, ABY ODDAC KONCENTRAT GRANULOCYTARNY? JAK WYGLADA KWALIFIKACJA DO ODDANIA KONCENTRATU GRANULOCYTARNEGO? ETAP 1 -wstępna kwalifikacjaKandydat zgłasza się do RKCiK w danym mieście na wstępną kwalifikacje. Wstępna kwalifikacja obejmuje:-ocenę układu żylnego-badanie lekarskie-badania

Read More →

Odpowiedź w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi

Szanowna Pani Marszałek, w związku z interpelacją, znak: K9INT37707, Posła na Sejm RP Pana Patryka Wichra wraz z grupą posłów w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Dzięki altruistycznej postawie honorowych dawców krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne. Zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego

Read More →

300 milionów złotych na inwestycje dla krwiodawstwa

Nowe lub wyremontowane budynki, najnowocześniejszy sprzęt medyczny, ambulanse do poboru krwi ? to inwestycje, które już wkrótce będą realizować regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przyznało właśnie na ten cel ze środków europejskich prawie 300 mln zł. Zakup nieruchomości, budowa obiektów od podstaw, budowa mroźni, przebudowa oraz remont istniejących budynków, zakup sprzętu

Read More →

Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo, z okazji święta wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi składam podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Przyjaciołom dzielenia się tym najcenniejszym dobrem. Dziękuję za ofiarność, zaangażowanie i oddanie idei bezinteresownego ofiarowania własnej krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Życzę, aby każdy dzień przynosił radość, satysfakcję i poczucie spełnienia misji honorowego krwiodawstwa. Krew jest bezcennym

Read More →

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z

Read More →

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2022

Oddając krew, pomagasz potrzebującym! Możesz to zrobić już 17 listopada. Weź udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w 11. miastach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Na wszystkich czekają atrakcyjne upominki! Od lat w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa oddajemy krew i jej składniki, pomagając w ratowaniu zdrowia i

Read More →

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

11:06 Powitanie gości przez przewodniczącego, 11:11 początek wystąpienia Dyrektor Narodowego Centrum Krwi: projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, organizacja publicznej służby krwi, pielęgniarki jako personel kwalifikujący dawców, przetaczanie krwi przez ratowników i perfuzjonistów, 11:07 nowe odznaczenie dla dawców, 11:18 oddawanie krwi przez obcokrajowców, 11:20 brak jasności w przepisach międzynarodowych oraz pozostałe działania na arenie międzynarodowej,

Read More →

Poziom białka istotny szczególnie dla dawców osocza

Osocze a białko Osocze w dużej mierze składa się z wody, ale zawiera również niezbędne białka, takie jak przeciwciała oraz białka biorące udział w procesie krzepnięcia. Dawcy osocza muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne i przejść badania, w tym okresowe badanie stężenie białka w osoczu. Jeśli stężenie białka będzie poniżej 6 g/I, nie będzie można pobrać

Read More →

1 2 3 6