Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie do kosza?

Już kilka osób pytało mnie w mailach co z projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Minęło już 6 miesięcy od konsultacji społecznych a na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie pojawił się jak dotąd dokument zawierający stanowisko Ministra Zdrowia do przedstawionych podczas konsultacji opinii i postulatów różnych środowisk. Dodatkowo koniec IX kadencji Sejmu wzbudził wśród naszych … Dowiedz się więcej

Problemów ciąg dalszy … e-krew

7 listopada Centrum e-Zdrowie (państwowa jednostka budżetowa odpowiedzialna za informatyzację sektora ochrony zdrowia, powołana przez Ministra Zdrowia) opublikowało zakładkę Krwiodawstwo w Internetowym Koncie Pacjenta (tylko w wersji na przeglądarki). Dawcy mogli zobaczyć interfejs oraz opcje jakie w przyszłości mają zostać zaimplementowane w aplikacji. Niestety mimo iż była to wersja produkcyjna to było wiele nieprawidłowości. Po … Dowiedz się więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych

Kilka tygodni temu informowaliśmy was o tym, że rozpoczęto prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty, zwanym dalej ?rozporządzeniem?,  które wydane zostało … Dowiedz się więcej

Uprawnienie do korzystania poza kolejnością w podmiotach świadczących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szanowny Panie, w odpowiedzi na zapytanie w sprawie uprawnień do korzystania poza kolejnością w podmiotach świadczących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Departament Lecznictwa zwraca się z prośbą o przyjęcie poniższego. Zgodnie z art. 47c ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 świadczeniobiorca, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy … Dowiedz się więcej

Cena mobilnych punktów poboru krwi ostro w górę

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) pobierają krew w swoich siedzibach, w oddziałach (RCKiK) lub stacjach terenowych (WCKiK MON), a także w systemie ekipowym, który polega na uruchomieniu mobilnego punktu poboru krwi, działającego przez kilka godzin lub kilka dni w roku i obsługiwanego przez ekipę składającą się z wykwalifikowanego personelu. Taki system pracy pozwala dotrzeć pracownikom … Dowiedz się więcej

Najwyższa Izba Kontroli prosi dawców o wypełnienie ankiety

Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę koordynowaną funkcjonującego obecnie w Polsce systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Sprawdza, czy umożliwia on bezpieczne i dostosowane do aktualnych potrzeb zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki. Wiemy, że postęp medycyny i możliwość przeprowadzania coraz bardziej skomplikowanych zabiegów, prowadzi do znacznego wzrostu zużycia krwi i jej składników, w porównaniu z … Dowiedz się więcej

Propozycja nowych przerw między donacjami oraz okresu dyskwalifikacji po tatuażu, zabiegach

Propozycje zmian w rozporządzeniu: Zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi minister właściwy do spraw zdrowia ustala m.in. kryteria kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi i jej składników. W tym zakresie rozwiązywany jest problem ograniczonej liczby personelu jednostek publicznej służby … Dowiedz się więcej

Szczepionki przeciw grypie dla ZHDK ?

Pojawiają się informacje, że dla osób posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi szczepionki przeciw grypie na sezon 2023/2024 będą ze zniżkami. Zniżki mają dotyczyć 2 rodzajów szczepionek: VaxigripTetra oraz Influvac Tetra. Na portalu ktomalek.pl na chwilę obecną zniżka jest widoczna przy szczepionce Influvac Tetra.

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na kampanie informacyjne promujące krwiodawstwo w latach 2015-2022

Czy kampanie informacyjne w mediach mają sens? Ministerstwo Zdrowia zgodnie z ustawowym obowiązkiem realizuje szeroko rozumianą promocję honorowego krwiodawstwa. W tym celu instytucja ta podejmuje szereg działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość Polaków właśnie w obszarze honorowego oddawania krwi i jej składników. Poniżej znajdziecie zestawienie środków finansowych wydatkowanych przez Ministerstwo Zdrowia na promocje krwiodawstwa poprzez kampanie informacyjno-promocyjne … Dowiedz się więcej

Konferencja “Bezpieczeństwo krwi – Bezpieczeństwo pacjentów”

Bezpieczeństwo krwi – Bezpieczeństwo pacjentów –Bezpieczeństwo systemu ochrony zdrowia Budowanie świadomości dotyczącej system krwiodawstwa oraz bezpieczeństwa krwi to jeden z obszarów szczególnie ważnych nie tylko dla pacjentów, ale również funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. O bezpieczeństwie krwi, jej znaczeniu klinicznym oraz istocie dalszego wzmacniania systemu krwiodawstwa dyskutowano podczas konferencji “Bezpieczeństwo krwi – Bezpieczeństwo pacjentów“. Co … Dowiedz się więcej