Category : RCKiK

Współpraca między centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Publiczna służba krwi na bieżąco analizuje zmieniającą się sytuację i dostosowuje działania do potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa współpracują ze sobą i w przypadku, kiedy jakiejś konkretnej grupy krwi potrzeba więcej, jest ona natychmiast sprowadzana z innego CKiK. W 2019 roku ok. 74 tys. jednostek

Read More →

Szkolenia dla pracowników podmiotów publicznej służby krwi

Jak w każdym zawodzie tak i w wypadku osób wykonujących zawody medyczne doskonalenie posiadanych umiejętności, zdobywanie nowych czy poszerzanie wiedzy jest podstawą rozwoju zawodowego. Przekłada się to na jakość obsługi osób zgłaszających się do danego podmiotu. My zwrócimy dziś uwagę Państwa na program skierowany do pracowników Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest on realizowany przy

Read More →

Kolejne przesunięcie terminu oddania systemu e-krew

Planowana (niezatwierdzona) zmiana w Projekcie e-Krew jest wynikiem przeprowadzonego w CeZ (Centrum e-Zdrowie) roboczego przeglądu projektu eKrew, w ramach którego stwierdzono konieczność zmiany podejścia do wdrożenia systemu oraz ujawniono konieczność wykonania wcześniej nie planowanych prac niezbędnych do zakończenia projektu, których realizacja nie jest możliwa w ramach obowiązującego harmonogramu oraz obecnego budżetu projektu. Bazując na możliwościach

Read More →

Aktualizacja sytuacji epidemiologicznej

Osoby powracające z niżej wymienionych krajów podlegają dyskwalifikacji tymczasowej 10 dni z uwagi na zagrożenie SARS-CoV-2 : Osoby przebywające poza granicami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Chorwacja, Cyprze, Estonii, Grecji, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii – obowiązuje do odwołania Osoby powracające z niżej wymienionych krajów podlegają

Read More →

Nowe zasady zamawiania posiłku regeneracyjnego wydawanego przez RCKiK

Oddana przez nas krew oraz wykonana praca przez organizm aby uzupełnić jej ubytek ma swoją wymierną wartość energetyczną. W związku z tym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony a dokładniej art. 9 ust. 4: Art. 9. 1. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy

Read More →

Osocze rekonawalescencyjne od osób po COVID-19 szansą dla obecnie chorych

UWAGA!INFORMACJE ZAMIESZCZONE PONIŻEJ NIE SĄ DOKŁADNYMI PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE A TYLKO OGÓLNYMI WYTYCZNYMI DLA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI I SZPITALI W KRAJACH UE.DOKŁADNYCH INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ODDANIA OSOCZA REKONWALESCENCYJNEGO NALEŻY SZUKAĆ BEZPOŚREDNIO NA STRONACH POSZCZEGÓLNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA. Dane kontaktowe do placówek: – RCKiK w Białymstoku tel. 663 884 663– RCKiK w Bydgoszczy tel. (52) 322 18 73,

Read More →

Zmiany w centrach krwiodawstwa w związku z pandemią

UWAGA!W związku z bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją nie będę już zamieszczał informacji o zmianach w organizacji pracy zarówno centrów krwiodawstwa jak też i ich oddziałów terenowych.Informacje zawarte w tym poście są aktualne na dzień 16.03.2020. Aby być na bieżąco ze zmianami śledźcie strony internetowe oraz oficjalne profile społecznościowe centrów krwiodawstwa. To są najbardziej aktualne

Read More →

Jakie zadania mają jednostki organizacyjne publicznej służby krwi?

Jak w tytule dzisiejszego wpisu: czy wiecie jakie zadania mają jednostki organizacyjne publicznej służby krwi? Czy tylko po prostu pobierają krew? Do zadań jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi należą w szczególności: 1) kwalifikowanie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi; 2) zasilanie systemu e-krew danymi wynikającymi z zadań określonych w ustawie; 3) pobieranie krwi i

Read More →

1 2 3 4