Szkolenia dla pracowników podmiotów publicznej służby krwi

Jak w każdym zawodzie tak i w wypadku osób wykonujących zawody medyczne doskonalenie posiadanych umiejętności, zdobywanie nowych czy poszerzanie wiedzy jest podstawą rozwoju zawodowego. Przekłada się to na jakość obsługi osób zgłaszających się do danego podmiotu. My zwrócimy dziś uwagę Państwa na program skierowany do pracowników Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest on realizowany przy wsparciu finansowym z Funduszy Europejskich (97% wsparcia). Jednak za nim przejdziemy do szczegółowych informacji kilka słów wstępu.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami.  Oto działania realizowane na poszczególnych osiach:

  • I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  • II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  • III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  • V Wsparcie dla obszaru zdrowia
  • VI Pomoc techniczna
  • VII Wsparcie dla obszaru zdrowia
  • VIII Pomoc techniczna REACT-EU

Jak pewnie się domyślacie program, który realizuje Narodowe Centrum Krwi wraz z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii jest realizowany w ramach osi “Wsparcie dla obszaru zdrowia” i nosi nazwę “5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (nr POWR.05.02.00-IP.05-00-029/21)”. Celem ogólnym  działania jest jak widać po nazwie wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Jak informuje NCK dla niego:

Celem głównym projektu jest doskonalenie systemu jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK). Realizacja powyższego projektu umożliwić ma poprawę i ujednolicenie procesów wykonywanych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK), w tym tworzenie standardowych procedur operacyjnych (SOP) oraz wykorzystywanie odpowiednich modeli statystycznej kontroli procesów (SKP).

Celami szczegółowymi w odniesieniu do celu głównego są:

1. Opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy (jednolitych schematów opracowywania SOP, modeli prowadzenia SKP oraz standardu obsługi dawców).

2. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności kadry CKiK, w tym kadry zarządzającej, w celu zapewnienia optymalnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy/biorcy.

W projekcie będą uczestniczyły 23 jednostki organizacyjne publicznej służby krwi – Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wsparciem objęci zostaną pracownicy CKiK wybranych komórek organizacyjnych (siedzib głównych oraz ich oddziałów terenowych), różnych szczebli struktury organizacyjnej tychże komórek organizacyjnych, w tym również kadra zarządzająca CKiK. Realizacja projektu została podzielona na trzy zasadnicze etapy/zadania:

1. Stworzenie i wdrożenie jednolitego schematu opracowywania standardowych procedur operacyjnych i podręcznika wdrożeniowego.

2. Opracowanie modeli prowadzenia statystycznej kontroli procesów i podręcznika wdrożeniowego.

3. Opracowanie standardu obsługi dawców i podręcznika wdrożeniowego.

Okres realizacji projektu: od 1.11.2021 r. do 31.08.2023 r.

Źródło: Narodowe Centrum Krwi / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Baner przedstawia pojemnik z krwią oraz nazwą programu szkoleniowego

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading