Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Category : Ciekawostki

Czy w Polsce dawcy będą otrzymywać SMS-a o wykorzystaniu ich krwi?

W 2015 roku wspomniałem, że w Szwecji dawcy otrzymują sms o tym, że ich krew została wykorzystana https://krwiodawcy.org/sms-informujacy-o-wykorzystaniu-twojej-krwi Wielu osobom spodobał się ten pomysł. Kilka państw wprowadziło taką możliwość do swoich systemów. Czy w Polsce również by mógł on być wprowadzony? W sprawie SMS-owego systemu informowania honorowych dawców krwi o wykorzystaniu oddanej krwi zwracam się

Read More →

Oznaczenie grup krwi na Ukrainie

UWAGA! TEMAT KONROWERSYJNY – RÓŻNE ŹRÓDŁA PODAJĄ RÓŻNYCH ODKRYWCÓW Krótka historia badań nad grupami krwi: 1901 rok – Karl Landsteiner odkrywa grupy krwi. Jednak rozpoznaje tylko 3 z nich. Oznacza je jako A, B, C. 1902 rok – von Decastello and Sturli okrywają czwartą grupę krwi, która łączy cechy grup Landstainera A i B 1907

Read More →

Obszar działań poszczególnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Krew można oddać: – w siedzibach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa – terenowych oddziałach (stacjach terenowych) – w stałych punktach poboru krwi – w mobilnych punktach poboru krwi Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Poniżej możecie zapoznać się z obszarami na których działają poszczególne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W Polsce jest 23 w tym 21 regionalnych oraz 2

Read More →

70 lat od wejścia przepisów wprowadzających dzień wolny na oddanie krwi

PISMO OKÓLNE Nr 188 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców. Proszę Ob. Ob. Ministrów o polecenie podległym im urzędom, instytucjom i ‘dyrekcjom przedsiębiorstw kierowania się przy wykonywaniu przepisów ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy następującymi jed­nolitymi zasadami zwalniania od pracy pracowników, będących krwiodawcami: 1. Pracownika, zarejestrowanego jako

Read More →

Aktualizacja zaleceń dotycząca osocza ozdrowieńców

Data: 13.07.2021 Zalecenie (Konsensus Ekspertów) Wobec niepotwierdzenia skuteczności interwencji w większości badań z randomizacją i ich metaanalizach, nie zaleca się rutynowego stosowania osocza ozdrowieńców u chorych hospitalizowanych z COVID-19 Uzasadnienie: Zalecenie zostało sformułowane w oparciu o analizę dostępnych publikacji naukowych, przeprowadzoną w ramach Przeglądu doniesień naukowych dla osocza ozdrowieńców, stosowanego w leczeniu COVID-19, opublikowanego na

Read More →

Nowe wytyczne dotyczące dawców z przeciwciałami anty-HLA

Obecność w przetaczanym składniku krwi przeciwciał anty-HLA (które bardzo często są wytwarzane przez kobiety, które były w ciąży lub osoby, które otrzymały przetoczenie krwi lub jej składników) stwarza ryzyko wystąpienia poprzetoczeniowego uszkodzenia płuc (TRALI) – poważnej niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia u dawcy lub kandydata na dawcę obecności przeciwciał anty-HLA

Read More →

Czy osoba, która przyjęła szczepionkę może być dawcą osocza dla chorych na COVID-19??

Jak wiecie osoba po przechorowaniu COVID-19 w wyniku przebycia zakażenia może wytworzyć przeciwciała anty-SARS-CoV-2, Przeciwciała te wraz z osoczem mogą być podane w wyniku transfuzji obecnie ciężko chorującym na COVID-19. Leczenie osoczem zbiegło się z wprowadzeniem szczepień przeciw tej chorobie. W związku z tym pojawiły się dwa pytania: czy osoby, które przyjmą szczepionkę w wyniku

Read More →

Liczba dyskwalifikacji w latach 2010-2019

Najczęstszymi przyczynami niezakwalifikowania dawców do oddania krwi w RCKiK były: zbyt niskie stężenie hemoglobiny, nieprawidłowe  badania laboratoryjne, przyjmowanie leków, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi, tatuaż lub przekłucie części ciała, ostre choroby układu oddechowego i inne choroby przewlekłe. Niskie stężenie hemoglobiny główną przyczyną dyskwalifikacji Zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra

Read More →

Terminy ważności poszczególnych składników krwi

Poniżej możecie zapoznać się z terminami ważności poszczególnych składników krwi: Koncentrat Granulocytarny (KG) – 24 godziny (od +20oC do +24oC) Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) – 35 dni (od +2oC do +6oC) Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku neonatologicznego (transfuzje uzupełniające) – 35 dni (od +2oC do +6oC) Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku pediatrycznego – 35 dni

Read More →

O przetaczaniu krwi – 1937 rok

Dzisiaj troszkę historii. Poniżej możecie przeczytać artykuł z 1937 roku napisany przez Docenta Dr Henryka Gnoińskiego. Był on jednym z pionierów polskiej transfuzjologii. Zapraszam do ciekawej lektury. O PRZETACZANIU KRWI Docent Dr HENRYK GNOIŃSKI Coraz więcej słyszy się i czyta obecnie o przetaczaniu krwi, o krwiodawcach, którzy za pewną opłatą a niejednokrotnie darmo udzielają swej

Read More →

1 2 3 9