Czy w Polsce dawcy będą otrzymywać SMS-a o wykorzystaniu ich krwi?

W 2015 roku wspomniałem, że w Szwecji dawcy otrzymują sms o tym, że ich krew została wykorzystana https://krwiodawcy.org/sms-informujacy-o-wykorzystaniu-twojej-krwi Wielu osobom spodobał się ten pomysł. Kilka państw wprowadziło taką możliwość do swoich systemów. Czy w Polsce również by mógł on być wprowadzony? W sprawie SMS-owego systemu informowania honorowych dawców krwi o wykorzystaniu oddanej krwi zwracam się … Dowiedz się więcej

Oznaczenie grup krwi na Ukrainie

UWAGA! TEMAT KONROWERSYJNY – RÓŻNE ŹRÓDŁA PODAJĄ RÓŻNYCH ODKRYWCÓW Krótka historia badań nad grupami krwi: 1901 rok – Karl Landsteiner odkrywa grupy krwi. Jednak rozpoznaje tylko 3 z nich. Oznacza je jako A, B, C. 1902 rok – von Decastello and Sturli okrywają czwartą grupę krwi, która łączy cechy grup Landstainera A i B 1907 … Dowiedz się więcej

Obszar działań poszczególnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Krew można oddać: – w siedzibach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa – terenowych oddziałach (stacjach terenowych) – w stałych punktach poboru krwi – w mobilnych punktach poboru krwi Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Poniżej możecie zapoznać się z obszarami na których działają poszczególne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W Polsce jest 23 w tym 21 regionalnych oraz 2 … Dowiedz się więcej

70 lat od wejścia przepisów wprowadzających dzień wolny na oddanie krwi

PISMO OKÓLNE Nr 188 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców. Proszę Ob. Ob. Ministrów o polecenie podległym im urzędom, instytucjom i ‘dyrekcjom przedsiębiorstw kierowania się przy wykonywaniu przepisów ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy następującymi jed­nolitymi zasadami zwalniania od pracy pracowników, będących krwiodawcami: 1. Pracownika, zarejestrowanego jako … Dowiedz się więcej

Aktualizacja zaleceń dotycząca osocza ozdrowieńców

Data: 13.07.2021 Zalecenie (Konsensus Ekspertów) Wobec niepotwierdzenia skuteczności interwencji w większości badań z randomizacją i ich metaanalizach, nie zaleca się rutynowego stosowania osocza ozdrowieńców u chorych hospitalizowanych z COVID-19 Uzasadnienie: Zalecenie zostało sformułowane w oparciu o analizę dostępnych publikacji naukowych, przeprowadzoną w ramach Przeglądu doniesień naukowych dla osocza ozdrowieńców, stosowanego w leczeniu COVID-19, opublikowanego na … Dowiedz się więcej

Nowe wytyczne dotyczące dawców z przeciwciałami anty-HLA

Obecność w przetaczanym składniku krwi przeciwciał anty-HLA (które bardzo często są wytwarzane przez kobiety, które były w ciąży lub osoby, które otrzymały przetoczenie krwi lub jej składników) stwarza ryzyko wystąpienia poprzetoczeniowego uszkodzenia płuc (TRALI) – poważnej niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia u dawcy lub kandydata na dawcę obecności przeciwciał anty-HLA … Dowiedz się więcej

Czy osoba, która przyjęła szczepionkę może być dawcą osocza dla chorych na COVID-19??

Jak wiecie osoba po przechorowaniu COVID-19 w wyniku przebycia zakażenia może wytworzyć przeciwciała anty-SARS-CoV-2, Przeciwciała te wraz z osoczem mogą być podane w wyniku transfuzji obecnie ciężko chorującym na COVID-19. Leczenie osoczem zbiegło się z wprowadzeniem szczepień przeciw tej chorobie. W związku z tym pojawiły się dwa pytania: czy osoby, które przyjmą szczepionkę w wyniku … Dowiedz się więcej

Liczba dyskwalifikacji w latach 2010-2019

Najczęstszymi przyczynami niezakwalifikowania dawców do oddania krwi w RCKiK były: zbyt niskie stężenie hemoglobiny, nieprawidłowe  badania laboratoryjne, przyjmowanie leków, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi, tatuaż lub przekłucie części ciała, ostre choroby układu oddechowego i inne choroby przewlekłe. Niskie stężenie hemoglobiny główną przyczyną dyskwalifikacji Zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra … Dowiedz się więcej

Terminy ważności poszczególnych składników krwi

Poniżej możecie zapoznać się z terminami ważności poszczególnych składników krwi: Koncentrat Granulocytarny (KG) – 24 godziny (od +20oC do +24oC) Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) – 35 dni (od +2oC do +6oC) Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku neonatologicznego (transfuzje uzupełniające) – 35 dni (od +2oC do +6oC) Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku pediatrycznego – 35 dni … Dowiedz się więcej

O przetaczaniu krwi – 1937 rok

Dzisiaj troszkę historii. Poniżej możecie przeczytać artykuł z 1937 roku napisany przez Docenta Dr Henryka Gnoińskiego. Był on jednym z pionierów polskiej transfuzjologii. Zapraszam do ciekawej lektury. O PRZETACZANIU KRWI Docent Dr HENRYK GNOIŃSKI Coraz więcej słyszy się i czyta obecnie o przetaczaniu krwi, o krwiodawcach, którzy za pewną opłatą a niejednokrotnie darmo udzielają swej … Dowiedz się więcej