Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo

Dodatkowa ankieta w związku z epidemią COVID-19

Przedstawiamy Wam przykładową, wstępną ankietę jaką musicie wypełnić w ramach dodatkowej procedury bezpieczeństwa. Pytań jest kilka i dotyczą zarówno podróży jak i kontaktów z innymi osobami.

Przykładowe ankiety:

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (26.10.2020)

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (25.11.2020)

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (01.12.2020)

Krotka-ankieta-01_12_-Zal-nr-5-do-In-nr-02DDiP11

Zostaw komentarz