Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Category : Narodowe Centrum Krwi

Kampania wizerunkowa – czy to ma sens?

Promowanie różnego rodzaju produktów, usług, czy też idei lub poglądów może odbywać się na różne sposoby.  Jednym z nich jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Ministerstwo Zdrowia do promowania krwiodawstwa również postanowiło wykorzystać  ten  zespół działań marketingowych. Co warto zaznaczyć nie po raz pierwszy. Działania te wpisują się w akcję “Twoja krew, moje życie”, która to realizowana

Read More →

Krew dla Ukrainy

AKTUALIZACJA 02.03.2022: Szanowni Państwo! Polska służba krwi jest przygotowana do udzielenia wsparcia w zakresie krwi i jej składników. Wszelkie działania podejmowane są w porozumieniu i zgodnie z zapotrzebowaniem. Na chwilę obecną stany magazynowe krwi i jej składników w całej Polsce są wystarczające. W celu racjonalnego gospodarowania zasobami krwi i jej składników prosimy o bieżące sprawdzanie

Read More →

Do kogo po duplikat legitymacji Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Jak wiecie dawca krwi, który oddał odpowiednią ilość krwi lub jej składnika może ubiegać się o następujące odznaki: – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (ZHDK) – Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (HDK-ZdZN) Odznakę ZHDK (odznaka 3 stopniowa) otrzymuje się wraz z legitymacją. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule:Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Read More →

Życzenia z Narodowego Centrum Krwi

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi

Inauguracja ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”

W dniu 3 grudnia 2021 r. Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zaprezentował nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo pn.”Twoja krew, moje życie”, która realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii są

Read More →

Dane statystyczne dotyczące zakończonego programu lojalnościowego “Każda kropla jest cenna”

Jak wiecie w latach 2016-2020 mogliście uczestniczyć w programie lojalnościowym “Każda kropla jest cenna”. Celem programu było zachęcenie obecnych dawców do jak najczęstszego, regularnego oddawania krwi i jej składników a potencjalnych dawców do dołączenia do naszego grona. W ramach programu po każdej donacji otrzymywało się stempelki do specjalnej legitymacji. Po zebraniu określonej ich liczby można

Read More →

Przeciwciała anty-HLA a oddawanie krwi

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE SĄ JUŻ NIEAKTUALNE.  NOWE WYTYCZNE ZNAJDUJĄ SIĘ W ARTYKULE: Nowe wytyczne dotyczące dawców z przeciwciałami anty-HLA Zespół ekspertów Krajowej Rady Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opracował w dniu 3 lutego 2021 r. uchwały, zgodnie z którymi dawcy krwi z obecnymi przeciwciałami anty-HLA oraz z ciążą i transfuzją w wywiadzie mogą być zakwalifikowani

Read More →

Interpretacja przepisów wprowadzających nowe przywileje dla dawców w okresie epidemii

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami części środowiska honorowych dawców krwi przedstawiamy Państwu interpretację przepisów dokonaną przez Narodowe Centrum Krwi: W dniu 25 tycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

Read More →

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026

Nowy rok nowe wyzwania. Również dla publicznej służby krwi. Program polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” wraz z końcem roku zakończył się. W związku z tym Minister Zdrowia zatwierdził nowy program na kolejne 5 lat. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące jego założeń, celów oraz poszczególnych kroków realizowania prac.

Read More →

Czy to koniec programu “Każda kropla jest cenna”?

AKTUALIZACJA: Program lojalnościowy zakończył się 31.12.2020 r. Po 01.01.2021 roku nie będą wbijane do broszur nowe pieczątki. Odbiór nagród będzie możliwy do ich wyczerpania. Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na przychylne nastawienie Krwiodawców do programu lojalnościowego pn. “Każda kropla jest cenna” oraz zgodnie z rekomendacją i długofalową strategią w zakresie zapewnienia samowystarczalności

Read More →

1 2 3 9