Kampania wizerunkowa – czy to ma sens?

Promowanie różnego rodzaju produktów, usług, czy też idei lub poglądów może odbywać się na różne sposoby.  Jednym z nich jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Ministerstwo Zdrowia do promowania krwiodawstwa również postanowiło wykorzystać  ten  zespół działań marketingowych. Co warto zaznaczyć nie po raz pierwszy. Działania te wpisują się w akcję “Twoja krew, moje życie”, która to realizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Celem działań jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi. Grupą docelową, do której kierowany jest przekaz komunikacyjny są osoby, które mogą oddawać krew, tj. osoby w wieku od 18 do 65 lat, a także dzieci i młodzież, które powinny zostać wyedukowane w zakresie krwiodawstwa, aby wraz z uzyskaniem pełnoletności podjęli świadomą decyzję o przystąpieniu do grona Honorowych Dawców Krwi

I tak przechodząc do szczegółów w 2022 roku ogólnopolska kampania wizerunkowa zostanie przeprowadzona na nośnikach typu: citylight, billboard oraz ekranach LED. Kampania ma być przeprowadzona co najmniej w 21 miastach w Polsce, w których siedziby główne mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Wykonawca kampanii ma również uwzględnić miasta i miejscowości wypoczynkowe.

Liczba eksponowanych plakatów w citylightach: 300 szt (1,2 m x 1,8 m)

Kampania z wykorzystaniem plakatów w citylightach musi być przeprowadzona przy głównych ciągach komunikacyjnych w najbardziej uczęszczanych miejscach w miastach, w których siedziby mają RCKiK oraz miejscowościach wypoczynkowych. W miejscach o dużym natężeniu ruchu, mogą to być największe skrzyżowania, często uczęszczane trasy, mogą być także okolice miejsc, które odwiedza dużo ludzi, w okolicach galerii handlowych czy stacji benzynowych, a także dużych zakładów produkcyjnych, wiatach przystankowych autobusowych i tramwajowych.

 

citylight

Citylight (ang. światło uliczne) – rodzaj ulicznej reklamy zewnętrznej w postaci tablic ogłoszeniowych, zazwyczaj podświetlanych, o niewielkich rozmiarach – zwykle 1,2 na 1,8 m. Umieszcza się je w najbardziej uczęszczanych miejscach miast takich jak pasaże handlowe, deptaki, dworce kolejowe, przystanki komunikacji publicznej. Tablice te są często wbudowywane integralnie w obiekty małej architektury takie jak wiaty przystankowe, obudowy przejść podziemnych, bywają wmontowywane w ściany budynków i w ściany pojazdów. Citylighty występują też w wersji wolno stojącej w pasażach handlowych, na parkingach przed hipermarketami, w podziemiach, czy też w metrze.

 

Liczba eksponowanych bilbordów: 126 szt

 

Kampania z wykorzystaniem bilboardów ma być przeprowadzona przy głównych ciągach komunikacyjnych, w których siedziby mają RCKiK. W ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, mogą to być największe skrzyżowania, często uczęszczane trasy, przy drogach do centrów handlowych i osiedli, drogach wylotowych i trasach szybkiego ruchu, usytuowane prostopadle do kierunku ruchu. Nośniki powinny być oświetlone gwarantujące doskonałą widoczność w godzinach wieczornych i nocnych. Zamawiający dopuszcza, aby nośniki były zarówno wolnostojące, jak i umieszczone na budynkach i innych obiektach, w widocznym miejscu. Nośniki powinny być umieszczone w lokalizacji umożliwiającej osiągnięcie jak największego możliwego zasięgu dotarcia do grupy docelowej. Nośniki nie mogą znajdować się w miejscach i przy drogach wyłączonych z ruchu oraz w miejscach, w których ich widoczność jest ograniczona, na przykład z powodu prac budowlanych,

 

bilboard

 

Billboard – dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, stosowany głównie w reklamie zewnętrznej. Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach.

 

Liczba ekranów LED wykorzystanych do ekspozycji: nie mniej niż 10 tys. ekranów (spot 15 sekund)

 

Kampania z wykorzystaniem ekranów LED ma być przeprowadzona zarówno w centrach miast, jak również w galeriach handlowych, na siłowniach, dworcach kolejowych, autobusowych, lotniskach, etc., Ekrany led zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, o najwyższym zasięgu kontaktu z grupa docelową. Ekrany o wysokiej jasności i dużym kontraście, możliwość pracy w różnych orientacjach. Kampania na ekranach LED powinna być przeprowadzona w ramach zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiająca jednakową ekspozycję kampanii we wszystkich
lokalizacjach w tym samym czasie. Na powierzchniach reklamowych typu digital outdoor (DOOH) emitowane będą materiały reklamowe (odpowiadąjacym treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o długości do 15 s., Liczba ekranów LED wykorzystanych do ekspozycji: nie mniej niż 10 tys. ekranów w całej Polsce Emisja materiału reklamowego (odpowiadająca treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o czasie emisji do 15 s. odbywać się będzie w pętli co najmniej 7 razy na dobę przez cały okres trwania kampanii. Emisja materiału reklamowego (odpowiadająca treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o czasie emisji do 15 s. odbywać się będzie z następującą częstotliwością: pasma czasowe o najwyższej częstotliwości kontaktu,

ekran led

 

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading