Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Tag : duplikat

Do kogo po duplikat legitymacji Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Jak wiecie dawca krwi, który oddał odpowiednią ilość krwi lub jej składnika może ubiegać się o następujące odznaki:
– Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (ZHDK)
– Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (HDK-ZdZN)

Odznakę ZHDK (odznaka 3 stopniowa) otrzymuje się wraz z legitymacją. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule:Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – jak je otrzymać? Jest to o tyle ważne, że to właśnie legitymacja jest dokumentem potwierdzającym posiadanie zarówno tytułu ZHDK jak i uprawnień, które dawca krwi nabywa wraz z nim. W razie zagubienia jej lub utraty odznaka lub legitymacja jest wydawane przez Polski Czerwony Krzyż a dokładnie przez jeden z jego oddziałów.

Jednak co w przypadku odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, która wydawana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia? Oto odpowiedź z Narodowego Centrum Krwi:

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do otrzymanego maila z dnia 8 stycznia 2022 r. w sprawie zapytania dotyczącego wydania duplikatu legitymacji “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, iż Krwiodawca posiadający ww. odznakę wraz z legitymacją, nadaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku jej zniszczenia bądź utracenia może otrzymać jej duplikat. W tym celu należy zwrócić się do NCK, które zweryfikuje i potwierdzi nadanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia Krwiodawcy odznaki wraz z legitymacją “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a następnie wyda duplikat.
Mamy nadzieję, iż powyższe informacje okażą się dla Pana pomocne.
Z poważaniem,
Narodowe Centrum Krwi

Dane kontaktowe:
Narodowe Centrum Krwi
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
tel.: 22 556 49 00
fax: 22 556 49 30
e-mail: nck@nck.gov.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8:15 – 16:15