Tag : wojna

Informacja w sprawie przekazywania krwi Ukrainie w czasie trwania wojny

W związku z sytuacją na Ukrainie w Polsce podejmowane są różnorodne działania mające na celu udzielenie pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy. W tym zakresie służba krwi w Polsce jest przygotowana do udzielenia wsparcia w zakresie krwi i jej składników na rzecz Ukrainy. Wszelkie działania podejmowane są w porozumieniu z Ambasadą Ukrainy w Polsce i zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Krwiodawcy oraz społeczeństwo w Polsce poruszeni wyjątkowo trudną sytuacją sprawili, że na chwilę obecną nie ma konieczności prowadzenia ogólnopolskich, zmasowanych akcji krwiodawstwa, ponieważ stany magazynowe krwi i jej składników są wysokie.

W odpowiedzi na ogromne zaangażowanie społeczeństwa w pomoc dla obywateli Ukrainy oraz chęć wsparcia poprzez oddawanie krwi, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, powstaje baza osób gotowych oddać krew. Opracowany formularz, w ramach którego możliwe jest zgłoszenie gotowości do oddania krwi, posłuży do skierowania komunikacji bezpośrednio do osób, które zgłoszą chęć oddania krwi, dzięki czemu możliwe będzie racjonalne zarządzanie jej zasobami. Wiadomym jest bowiem, że krew ma określony termin ważności i nie ma możliwości gromadzenia długookresowych zapasów. Formularz znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi pod adresem: https://www.gov.pl/web/nck/gotowi-oddackrew.

Wsparcia dla tej inicjatywy udzieliło wiele osób indywidualnych, stowarzyszeń oraz organizacji, takich jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Sytuacja w krwiodawstwie jest dynamiczna a Honorowi Dawcy Krwi w Polsce są ofiarni, aktywni i zawsze odpowiadają na potrzeby osób wymagających leczenia krwią. Honorowe krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka. Wobec czego, w tym wyjątkowym czasie, szczególnie istotna jest współpraca z publiczną służbą krwi i dostosowanie pobierania krwi do aktualnych potrzeb, tak aby krew i jej składniki niosły realną pomoc dla osób wymagających leczenia. Polska służba krwi jest przygotowana do udzielenia wsparcia w zakresie krwi i jej składników w celu pomocy osobom rannym w wyniku wojny w Ukrainie.

 

Krew dla Ukrainy

AKTUALIZACJA 02.03.2022:

Szanowni Państwo!

Polska służba krwi jest przygotowana do udzielenia wsparcia w zakresie krwi i jej składników. Wszelkie działania podejmowane są w porozumieniu i zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na chwilę obecną stany magazynowe krwi i jej składników w całej Polsce są wystarczające. W celu racjonalnego gospodarowania zasobami krwi i jej składników prosimy o bieżące sprawdzanie zapotrzebowania na krew i jej składniki, które jest publikowane na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa celem dostosowywania oddawania krwi do aktualnych potrzeb.

Szczególnie ważna jest ścisła współpraca z publiczną służbą krwi w zakresie dostosowywania pobierania krwi i jej składników do zmieniającego się zapotrzebowania.

Dziękujemy za wielkie serca i pełną gotowość do honorowego oddawania krwi i jej składników.


AKTUALIZACJA 25.02.2022:

Szanowni Państwo

            Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, że publiczna służba krwi na bieżąco analizuje zmieniającą się sytuację i dostosowuje działania do aktualnych potrzeb w zakresie leczenia krwią i jej składnikami.

            Honorowi Dawcy Krwi w Polsce są ofiarni, aktywni i zawsze odpowiadają na potrzeby osób wymagających leczenia krwią i jej składnikami. Należy podkreślić, że honorowe krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność – odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka.

            Polska służba krwi jest przygotowana do udzielenia wsparcia w zakresie krwi i jej składników. Wszelkie działania podejmowane są w porozumieniu i zgodnie z zapotrzebowaniem.

            Prosimy o bieżące sprawdzanie zapotrzebowania na krew i jej składniki, które jest publikowane na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa celem dostosowywania oddawania krwi do aktualnych potrzeb.

Z wyrazami szacunku,

Narodowe Centrum Krwi

Akcja Planuje Długie Życie
Akcja Profilaktyka 40 Plus