Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Tag : skladnikow

Terminy ważności poszczególnych składników krwi

Poniżej możecie zapoznać się z terminami ważności poszczególnych składników krwi:

 • Koncentrat Granulocytarny (KG) – 24 godziny (od +20oC do +24oC)
 • Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) – 35 dni (od +2oC do +6oC)
 • Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku neonatologicznego (transfuzje uzupełniające) – 35 dni (od +2oC do +6oC)
 • Koncentrat Krwinek Czerwonych do użytku pediatrycznego – 35 dni (od +2oC do +6oC)
 • Koncentrat Krwinek Czerwonych pozbawionych kożuszka leuocytarno-płytkowego (KKCz bez koż. l.-pł.) – 35 dni (od +2oC do +6oC)
 • Koncentrat Krwinek Czerwonych z roztworem wzbogacającym (KKCz RW) – 42 dni (od +2oC do +6oC)
 • Koncentrat Krwinek Płytkowych z Aferezy ( KKP-Af) – 5 dni (od +20oC do +24oC)
 • Koncentrat Krwinek Płytkowych z Aferezy w roztworze wzbogacającym ( KKP-Af RW) – 5 dni (od +20oC do +24oC)
 • Krioprecypitat po inaktywacji (poniżej -18oC)
 • Krioprecypitat (poniżej -18oC)
 • Mrożony Koncentrat Krwinek Płytkowych (MKKP) – 12 miesięcy (-80oC), – 2 lata (-140oC)
 • Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych (NKKCz) – 28 dni (od +2oC do +6oC)
 • Napromieniowany Koncentrat Krwinek Płytkowych (NKKP) – 5 dni (od +20oC do +24oC)
 • Osocze świeżo mrożone (FFP) – 3 miesiące (od -18oC do -25oC), 36 miesięcy (poniżej -25oC)
 • Osocze świeżo mrożone do użytku pediatrycznego – 3 miesiące (od -18oC do -25oC), 36 miesięcy (poniżej -25oC)
 • Osocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych (FFP inaktyw.) – 3 miesiące (od -18oC do -25oC), 36 miesięcy (poniżej -25oC)
 • Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych (PKKCz) otrzymywany w systemie zamkniętym – 24 godziny od preparatyki (od +2oC do +6oC)
 • Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych (PKKP) – 2 godziny od preparatyki (od +20oC do +24oC)
 • Rekonstytuowany Koncentrat Krwinek Płytkowych (RKKP) – 5 dni (od +20oC do +24oC)
 • Ubogoleukocytarna Krew Pełna do transfuzji wymiennej – 24 godziny/nie dłużej niż 120 godzin od pobrania (od +2oC do +6oC)
 • Ubogoleukocytarny  Koncentrat Krwinek Czerwonych  zawieszony w świeżo mrożonym osoczu – 24 godziny/nie dłużej niż 120 godzin od pobrania (od +2oC do +6oC)
 • Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych (UKKCz) – termin ważności zgodny z terminem ważności macierzystej jednostki KKCz (od +2oC do +6oC)
 • Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych do transfuzji dopłodowej – 24 godziny (+4oC)
 • Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych z roztworem wzbogacającym (UKKCz RW) – 42 dni (od +2oC do +6oC)
 • Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych (UKKP) – 5 dni (od +20oC do +24oC)
 • Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych do transfuzji dopłodowej – 5 dni (od +20oC do +24oC), po napromieniowaniu 6 godzin
 • Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych do użytku pediatrycznego – 5 dni (od +20oC do +24oC)
 • Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych (zl. KKP) – 5 dni (od +20oC do +24oC)
 • Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych po inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (zl. KKP inakt.) – 5 dni (od +20oC do +24oC)