70 lat od wejścia przepisów wprowadzających dzień wolny na oddanie krwi

PISMO OKÓLNE Nr 188 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1951 r.
w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców.

Proszę Ob. Ob. Ministrów o polecenie podległym im urzędom, instytucjom i ‘dyrekcjom przedsiębiorstw kierowania się przy wykonywaniu przepisów ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy następującymi jed­nolitymi zasadami zwalniania od pracy pracowników, będących krwiodawcami:

1. Pracownika, zarejestrowanego jako krwiodaw­cę przez stację (punkt) krwiodawstwa, należy zwalniać od pracy w celu oddania krwi jak również dla poddania się przepisanym okresowym badaniom lekarskim, jeżeli dostarczenie krwi lub przeprowadzenie badania nie mo­że się odbyć poza godzinami pracy pracownika.

2. Zwolnienia od pracy udziela kierownik zakładu na podstawie przedstawionego przez pracownika za­świadczenia stacji (punktu) krwiodawstwa, w którym stacja (punkt) stwierdzi, że wzywa danego pracownika na określony dzień i godzinę (lub na określone dni i go­dziny) w celu oddania krwi lub poddania się badaniu lekarskiemu i poda przyczyny, dla których stawienie się pracownika jest konieczne w godzinach jego pracy.

3. Po powrocie do pracy pracownik obowiązany jest przedstawić zaświadczenie stacji (punktu) krwio­dawstwa, -potwierdzające pobranie krwi lub przepro­wadzenie badania lekarskiego w danym dniu i określa­jące zużyty na to przez pracownika czas z uwzględnie­niem czasu na spożycie przez pracownika niezbędnego po oddaniu krwi posiłku. W przypadku, gdy stacja (punkt) krwiodawstwa uzna, iż stan zdrowia krwio­dawcy po oddaniu krwi uniemożliwia mu wykonywa­nie jego pracy jeszcze przez pewną ilość godzin, ewen­tualnie do końca danego dnia, stacja (punkt) stwierdzi tę okoliczność w wydawanym zaświadczeniu, jako uspra­wiedliwiającą nieobecność pracownika przy pracy w tym czasie.

4. Pracownik zwolniony od pracy dla wykonania obowiązków krwiodawcy zachowuje prawo do wyna­grodzenia od zakładu pracy za czas zwolnienia od pracy.

5. Powyższe wytyczne należy stosować z dniem ogłoszenia niniejszego pisma okólnego.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Obecne przepisy znajdują się bezpośrednio w Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

5 komentarzy do “70 lat od wejścia przepisów wprowadzających dzień wolny na oddanie krwi”

 1. Witam, czy jeśli jest jakiejś krwi dużo to czy mogą odmówić pobrania jej i odesłania do domu? Żeby przyjść w innym terminie? Jest jakiś przepis mówiący o tym ? Czy niema takiej możliwość

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, przepisu takiego nie ma. Natomiast prawo nakazuje RCKiK właściwą gospodarkę magazynową krwi i jej składników. Mogą się powoływać na to. Najczęściej pobierane sa wtedy składniki krwi w danej grupie.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading