Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Czy w Polsce dawcy będą otrzymywać SMS-a o wykorzystaniu ich krwi?

W 2015 roku wspomniałem, że w Szwecji dawcy otrzymują sms o tym, że ich krew została wykorzystana https://krwiodawcy.org/sms-informujacy-o-wykorzystaniu-twojej-krwi Wielu osobom spodobał się ten pomysł. Kilka państw wprowadziło taką możliwość do swoich systemów. Czy w Polsce również by mógł on być wprowadzony?

W sprawie SMS-owego systemu informowania honorowych dawców krwi o wykorzystaniu oddanej krwi zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego:

Zaproponowane rozwiązanie jest aktualnie weryfikowane w ramach budowy systemu “e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt e-Krew obejmować będzie bardzo szeroki katalog funkcjonalności, które stopniowo będą wdrażane, w tym m.in. prowadzenie ogólnopolskiego rejestru krwiodawców, oddanych donacji krwi i jej składników, dostępność wyników badań dla danego dawcy, jak również informacje o ilości oddanej krwi zapisanej w systemie, terminie kolejnej możliwej donacji, itp. Użytkownik portalu będzie logował się do systemu e-Krew poprzez Internetowe Konto Pacjenta, a dodatkowo możliwe będzie określenie dozwolonych kanałów komunikacji oraz zakresu przesyłanych informacji, a także, z którego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub Oddziału Terenowego użytkownik chce otrzymywać określoną informację profilowaną. System e-Krew przewiduje możliwość generowania na Portalu Dawcy wniosków o wydanie zaświadczeń dla pracodawców w związku z przysługującym zwolnieniem z pracy, zaświadczeń dla urzędu skarbowego oraz wydawaniem tzw. “krew karty”.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 ustawy o publicznej służbie krwi1 znakowanie opakowań krwi i jej składników nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi (poza jednostką organizacyjną publicznej służby krwi), dlatego informacja o wykorzystaniu oddanej krwi i jej składnikach powinna być możliwie ogólna, celem zapewnienia anonimowości dawcy.

Równolegle podejmowane są także działania edukacyjne oraz promujące honorowe krwiodawstwo w ramach realizacji kolejnej edycji programu pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”. Program ten ma charakter długofalowy i w dużej mierze realizuje cele z lat poprzednich, przede wszystkim w odniesieniu do promocji i edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa, gdyż działania te, aby były skuteczne muszą być utrwalane. W ramach ww. Programu kontynuowana jest ogólnopolska kampania społeczna “Twoja krew, moje życie”. Obecna odsłona zakłada większą aktywność w Internecie, tj. mediach społecznościowych, które stanowią często pierwszą formę kontaktu z odbiorcami. Głównym celem prowadzonych działań jest zachęcenie do udziału w działaniach kampanii, zaproszenie do oddawania krwi, powiększenie grona Honorowych Dawców Krwi, głównie wśród grupy docelowej w wieku 18-24 lata, która stanowi fundament do budowy stabilnej struktury polskiego krwiodawstwa.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

Oczywiście nasuwają się pytania w związku z chociażby z Kolejne przesunięcie terminu oddania systemu e-krew. Problem może się też pojawić kiedy jednostka nie zostanie wykorzystana klinicznie a zostanie na którymś etapie zdyskwalifikowana i zutylizowana. Czy dawca mimo to powinien otrzymać sms o wykorzystaniu, czy może sms powinien być z inną treścią a może w ogóle nie powinien go otrzymać. Co Wy o tym myślicie czy taki “dodatek” mógłby spowodować pozytywne uczucia u dawcy. Czy może nie widzicie sensu zastosowania takiego rozwiązania?

2 komentarze

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.