Czy w Polsce dawcy będą otrzymywać SMS-a o wykorzystaniu ich krwi?

W 2015 roku wspomniałem, że w Szwecji dawcy otrzymują sms o tym, że ich krew została wykorzystana https://krwiodawcy.org/sms-informujacy-o-wykorzystaniu-twojej-krwi Wielu osobom spodobał się ten pomysł. Kilka państw wprowadziło taką możliwość do swoich systemów. Czy w Polsce również by mógł on być wprowadzony?

W sprawie SMS-owego systemu informowania honorowych dawców krwi o wykorzystaniu oddanej krwi zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego:

Zaproponowane rozwiązanie jest aktualnie weryfikowane w ramach budowy systemu “e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt e-Krew obejmować będzie bardzo szeroki katalog funkcjonalności, które stopniowo będą wdrażane, w tym m.in. prowadzenie ogólnopolskiego rejestru krwiodawców, oddanych donacji krwi i jej składników, dostępność wyników badań dla danego dawcy, jak również informacje o ilości oddanej krwi zapisanej w systemie, terminie kolejnej możliwej donacji, itp. Użytkownik portalu będzie logował się do systemu e-Krew poprzez Internetowe Konto Pacjenta, a dodatkowo możliwe będzie określenie dozwolonych kanałów komunikacji oraz zakresu przesyłanych informacji, a także, z którego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub Oddziału Terenowego użytkownik chce otrzymywać określoną informację profilowaną. System e-Krew przewiduje możliwość generowania na Portalu Dawcy wniosków o wydanie zaświadczeń dla pracodawców w związku z przysługującym zwolnieniem z pracy, zaświadczeń dla urzędu skarbowego oraz wydawaniem tzw. “krew karty”.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 ustawy o publicznej służbie krwi1 znakowanie opakowań krwi i jej składników nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi (poza jednostką organizacyjną publicznej służby krwi), dlatego informacja o wykorzystaniu oddanej krwi i jej składnikach powinna być możliwie ogólna, celem zapewnienia anonimowości dawcy.

Równolegle podejmowane są także działania edukacyjne oraz promujące honorowe krwiodawstwo w ramach realizacji kolejnej edycji programu pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”. Program ten ma charakter długofalowy i w dużej mierze realizuje cele z lat poprzednich, przede wszystkim w odniesieniu do promocji i edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa, gdyż działania te, aby były skuteczne muszą być utrwalane. W ramach ww. Programu kontynuowana jest ogólnopolska kampania społeczna “Twoja krew, moje życie”. Obecna odsłona zakłada większą aktywność w Internecie, tj. mediach społecznościowych, które stanowią często pierwszą formę kontaktu z odbiorcami. Głównym celem prowadzonych działań jest zachęcenie do udziału w działaniach kampanii, zaproszenie do oddawania krwi, powiększenie grona Honorowych Dawców Krwi, głównie wśród grupy docelowej w wieku 18-24 lata, która stanowi fundament do budowy stabilnej struktury polskiego krwiodawstwa.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

Oczywiście nasuwają się pytania w związku z chociażby z Kolejne przesunięcie terminu oddania systemu e-krew. Problem może się też pojawić kiedy jednostka nie zostanie wykorzystana klinicznie a zostanie na którymś etapie zdyskwalifikowana i zutylizowana. Czy dawca mimo to powinien otrzymać sms o wykorzystaniu, czy może sms powinien być z inną treścią a może w ogóle nie powinien go otrzymać. Co Wy o tym myślicie czy taki “dodatek” mógłby spowodować pozytywne uczucia u dawcy. Czy może nie widzicie sensu zastosowania takiego rozwiązania?

2 komentarze do “Czy w Polsce dawcy będą otrzymywać SMS-a o wykorzystaniu ich krwi?”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading