Tag : hgb

Liczba dyskwalifikacji w latach 2010-2019

Najczęstszymi przyczynami niezakwalifikowania dawców do oddania krwi w RCKiK były: zbyt niskie stężenie hemoglobiny, nieprawidłowe  badania laboratoryjne, przyjmowanie leków, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi, tatuaż lub przekłucie części ciała, ostre choroby układu oddechowego i inne choroby przewlekłe.

Niskie stężenie hemoglobiny główną przyczyną dyskwalifikacji

Zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi jednym z niezbędnych wymagań umożliwiających oddanie krwi przez dawcę jest oznaczenie poziomu stężenia hemoglobiny, które u kobiet nie powinno być niższe niż 12,5 g/dl a u mężczyzn 13,5 g/dl. Przy zachowaniu powyższych kryteriów, z przeprowadzonych obserwacji wynika, że dyskwalifikacja dawców z powodu niskiego stężenia hemoglobiny była najczęstszą przyczyną dyskwalifikacji tymczasowej dawców w latach 2010-2019. Dotyczyła ona od 53 225 do 73 577 przypadków rocznie. W latach 2015-2019 w RCKiK zarejestrowano łącznie 3 610 758 dawców. Z powodu obniżonego stężenia hemoglobiny w tych latach krwi nie oddało 336 561 dawców co stanowiło 9,32% zarejestrowanych dawców. Obniżone stężenie hemoglobiny stanowiło w ciągu tych 5 lat aż 33,08% powodów dyskwalifikacji czasowych.

Wystąpienie niedokrwistości u dawcy krwi skutkujące czasową dyskwalifikacją z możliwości oddania krwi może nie tylko trwale zrazić krwiodawcę do oddawania krwi, ale również przyczyniać się do zniechęcania innych potencjalnych kandydatów na dawców krwi do krwiodawstwa. Jednocześnie trzeba zauważyć, że występowanie niedokrwistości jest także jedną z głównych przyczyn dyskwalifikacji dawców pierwszorazowych.

Na utrzymanie grupy stałych, regularnych dawców krwi wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest dbałość o właściwy stan ich zdrowia, w tym odpowiednie odżywianie. Wypracowanie zasad ograniczających występowanie obniżenia stężenia hemoglobiny u wielokrotnych honorowych dawców krwi, jest jednym z priorytetów prawidłowego zapewnienia samowystarczalności w krew i jej składniki. Osoby oddające często w roku krew pełną powinny dbać o uzupełnianie żelaza, celem utrzymania prawidłowego stężenia hemoglobiny – białka zawartego w krwinkach czerwonych. Podstawową i najważniejszą funkcją hemoglobiny jest uczestnictwo w transporcie tlenu, który jest niezbędny we wszystkich procesach metabolicznych odbywających się w ludzkim organizmie. Ponadto hemoglobina transportuje także dwutlenek węgla będący produktem ubocznym procesu oddychania tlenowego. Aby prawidłowo pełnić funkcje w organizmie hemoglobina musi być na odpowiednim poziomie, który uzależniony jest od wielu czynników – w tym od wieku i płci.

Koniecznie zajrzyj na Produkty spożywcze bogate w żelazo i zadbaj o właściwie zbilansowaną dietę!

 

 

Źródło: Program polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”

Nowy sposób pomiaru hemoglobiny

Bezinwazyjny pomiar hemoglobiny.

Bezinwazyjny pomiar hemoglobiny.

Z przyjemnością informujemy, że w oddziałach terenowych: w Grudziądzu i we Włocławku włączyliśmy do eksploatacji nowy aparat do oznaczania poziomu hemoglobiny u krwiodawców. Aparat HAMEOSPECT jest aparatem bezinwazyjnym tzn. aby wykjavascript:void(0);onać pomiar hemoglobiny nie musimy nakuwać opuszka palca (co z pewnością ucieszy wszystkich krwiodawców).

Metoda jest bezpieczna, bo nie ma żadnej ingerencji igłą bądź nożykiem hematologicznym w ciało, za tem nie ma możliwości zarażenia czynnikami przenoszonymi drogą krwi. Pomiar hemoglobiny odbywa się z wykorzystaniem metody spektroskopowej – specjalny czujnik kieruje na skórę specjalne światło, które następnie przenika przez tkankę, po czym odbite wraca wraz z informacją na temat substancji w tkance do modułu optycznego, gdzie dokonywany jest pomiar. Chcemy nadmienić, że jesteśmy pierwszym w Polsce Regionalnym Centrum wdrażającym tę nowatorską metodę oznaczania poziomu hemoglobiny.

Mamy nadzieję, że metoda ta zachęci krwiodawców do częstszego oddawania krwi.

Kierownik OT w Grudziądzu
G. Milaszewska

[button url=”https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2015/05/flyer-haemospect-en-web.pdf” center=”yes” desc=”Pobierz dokument w formacie .pdf”]Broszura informacyjna producenta aparatu HAEMOSPECT[/button]

[custom_gallery source=”media: 4765,4766,4767,4768,4769,4770,4771,4772,4773,4774,4775″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”140″]