Dawcom w Darze

Serdecznie zapraszam wszystkich aktywnych Honorowych Dawców Krwi do korzystania z rabatów udzielanych przez uczestników Akcji Dawcom w Darze. Obiekty i firmy uczestniczące w tej akcji oferują od 3 % do 30% zniżki wszystkim aktywnym Honorowym Dawcom Krwi. Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że ostatnie pobranie miało miejsce nie dawniej … Dowiedz się więcej

Motoserce 2011

Akcja MOTOSERCE 2011 odbędzie się 16.04.2011. Dziękujemy wszystkim klubom za dotychczasowy aktywny udział w poprzednich edycjach i zapraszamy do zgłoszenia akcesu do organizacji akcji w 2011 roku w swoich miastach. Tegoroczna akcja MOTOSERCE, pomimo tragedii z 10 kwietnia, pozwoliła nam zebrać rekordową ilość krwi [blisko 2.750 litów]. Wasze zainteresowanie akcją MOTOSERCE 2011, pozwala nam przypuszczać, … Dowiedz się więcej

Postępowanie konkursowe

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM Zespół Konkursowy powołany przez Ministra Zdrowia informuje, że wszczyna się postępowanie konkursowe na: WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE Warunki Konkursu dostępne są na stronach: 1. Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl 2. … Dowiedz się więcej

Braniewska “Kropelka” podsumowała rok

Braniewska “Kropelka” podsumowała rok (2010-12-22) Uroczyste grudniowe spotkanie opłatkowe Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża “Kropelka” w Braniewie było połączone z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla honorowych krwiodawców i osób wspierających Polski Czerwony Krzyż. Spotkanie rozpoczęła Prezes Klubu Ewa Pokojska, przywitała zaproszonych gości: Henryka Mrozińskiego Burmistrza Braniewa oraz przedstawicieli Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w … Dowiedz się więcej

W roku 2010 Strażacy oddali 6.162 litrów krwi

W dniu 17 grudnia 2010 roku, w sali konferencyjnej biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, odbyło się spotkanie z laureatami V edycji Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie “Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Tegoroczny efekt wspólnych działań jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz struktur Polskiego Czerwonego Krzyża to 6.162 litry krwi oddane przez … Dowiedz się więcej

Mobilny punkt poboru krwi dla WCKiK

Mobilny punkt poboru krwi dla WCKiK Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (WCKiK) posiada najnowszy, mobilny punkt poboru krwi. Uroczyste przekazanie ambulansu odbyło się w piątek, 17 grudnia 2010 r., o godzinie 10.00 na Placu Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział: Szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch, Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowia WP płk … Dowiedz się więcej

Oświadczenie NCK

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. OŚWIADCZENIE Narodowe Centrum Krwi oświadcza, że podana przez Panią Redaktor Judytę Watołę informacja w artykule pt.: “Nadmiar osocza kupią Niemcy” w Gazecie Wyborczej z dnia 9 grudnia 2010 r., iż cyt.: “Potem jednak Narodowe Centrum Krwi zdecydowało, że to ono będzie handlować osoczem. Właśnie od tego momentu nie udało … Dowiedz się więcej

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza Podpisano umowę o sprzedaży nadwyżek osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a CSL Plasma GmbH Minister Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i CSL Plasma GmbH informują, że 3 grudnia 2010 r. zostały podpisane umowy sprzedaży nadwyżek osocza oraz umowy określające jakościowe warunki sprzedawanego osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i … Dowiedz się więcej