Tag : klub-hdk

Akcja poboru krwi KHDK Kropla Życia

Oddaj krew oraz dołącz do potencjalnych dawców szpiku kostnego !! Podczas tej akcji poszukujemy potencjalnego dawcę szpiku dla mieszkańca Świdnicy, który potrzebuje naszej pomocy. Mamy nadzieję, że dołączycie do bazy potencjalnych dawców, oddając próbkę krwi. Zdrowie chorego jest w Waszych rękach. Pokażmy, że Świdnica kocha pomagać. Udowodniliście to nie raz, lecz i tym razie otwórzmy nasze serduszka.

Kiedy: 27 października 2012r.
Gdzie: Galeria Świdnica
ul. Westerplatte 27, 58-100 Świdnica
Godzina: 10:00 – 14:00

Turniej piłki nożnej

Zarząd Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach

zaprasza do udziału w organizowanym dnia 18 czerwca 2011 r.

III Turnieju Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi
o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Jest to wspaniała jednodniowa zabawa rodzinna na terenie kompleksu Orlik przy Rydułtowskim Ośrodku Kulturalno-Oświatowym, ul. Adama Mickiewicza 33 w Rydułtowach, w ramach Światowego Dnia Krwiodawcy.

Organizatorzy:

– Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach
– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
– Zarząd Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim

W turnieju mogą uczestniczyć piątki piłkarskie + dwóch zawodników rezerwowych

– Kluby HDK PCK działające przy RCKiK w Raciborzu i Oddziałach Terenowych
– Kluby HDK z terenów innych RCKiK z terenu kraju
– Urzędy, instytucje i organizacje z terenu działalności RCKiK Racibórz

Zgłoszenia drużyn wraz z adresem do korespondencji należy przesłać do dnia 10 czerwca 2011 r. na adres mailowy hdkpck.rydultowy@wp.pl
lub pocztą (decyduje data wpłynięcia) :

Miejski Klub
HDK PCK
w Rydułtowach
ul. Raciborska 385/5
44 – 280 Rydułtowy

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy na wskazany adres e-mail ewentualne materiały pomocnicze. Zachęcamy do udziału i życzymy udanej zabawy!”

z Czerwonokrzyskim pozdrowieniem

Marcin Hoszycki
prezes Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach

Regulamin turnieju na stronie organizatora.

Źródło: oddajkrew.pl

 

turniej piłki nożnaj

Braniewska “Kropelka” podsumowała rok

Braniewska “Kropelka” podsumowała rok (2010-12-22)

Uroczyste grudniowe spotkanie opłatkowe Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża “Kropelka” w Braniewie było połączone z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla honorowych krwiodawców i osób wspierających Polski Czerwony Krzyż. Spotkanie rozpoczęła Prezes Klubu Ewa Pokojska, przywitała zaproszonych gości: Henryka Mrozińskiego Burmistrza Braniewa oraz przedstawicieli Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie phm. Annę ZIMAON, Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie dh. Adriana TYMECKIEGO, z 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie st. szer. Agnieszkę CHORUŻY oraz honorowych dawców krwi, którzy przybyli na uroczyste spotkanie. Został odsłuchany Hymn PCK i odczytany referat okolicznościowy o misji PCK w życiu codziennym, Wiceprezes Klubu Sebastian Jaszak podsumował działalność Klubu w 2010 roku.

W bieżącym roku zostało przeprowadzonych 27 akcji poboru krwi, zebrano 311 litrów 200 ml krwi. Do grona honorowych dawców krwi dołączyło 180 osób. Łącznie w przeprowadzonych akcjach wzięły udział 692 osoby. Akcje były przeprowadzane w większości na terenie Braniewskiego Centrum Kultury, dodatkowo 2 akcje w Zespole Szkół Budowlanych i po jednej w Zespole Szkół Zawodowych, 9BKPanc i w Domu Kultury w Wilczętach.

Zostały przeprowadzone 2 akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, w których zostało zarejestrowanych 177 anonimowych bohaterów. Akcje rejestracji były poprzedzone pogadankami z emisją filmu “Życie dla Życia” Fundacji Przeciwko Leukemii.

W dniach 4-6 listopada została przeprowadzona wspólna akcja Klubu i Fundacji Ronalda McDonalda badań USG dla dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat w ramach fundacyjnego projektu “NIE nowotworom u dzieci”. Przeprowadzane badania przesiewowe miały na celu wczesną diagnostykę schorzeń i nieprawidłowości rozwojowych w obrębie narządów jamy brzusznej, szyi i u chłopców moszny. Zostało przebadanych 183 dzieci z Braniewa i pobliskich miejscowości. Badania wykonano u 108 chłopców i 75 dziewczynek.

W dniu 6 grudnia Klub HDK PCK “Kropelka” przekazał zebrane zabawki dla dzieci z oddziału dziecięcego “Motylek” w Braniewskim szpitalu. Skarbnik Klubu Tadeusz Piwowarczyk przebrany za mikołaja wraz z członkami Klubu przekazywał zebrane zabawki przez mieszkańców Braniewa i okolic, Elbląga a nawet zabawki dotarły w paczce z Warszawy. Nasi członkowie Klubu biorą aktywny udział w imprezach rekreacyjno – sportowych jak: Bieg Papieski czy w Braniewskich Rajdach Turystycznych z podkreśleniem przynależności do najstarszej polskiej organizacji humanitarnej, jakim jest Polski Czerwony Krzyż.

Wręczono Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadane przez Warmińsko – Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie. Otrzymali je: po oddaniu 18 litrów krwi – Mariusz KARWOWSKI i Andrzej ODROWSKI; po oddaniu 12 litrów krwi – Marcin GÓRSKI, Andrzej KLUK i Jacek SZCZESNY; po oddaniu 5 litrów krwi przez Panie i 6 przez Panów – Małgorzata ADAMIAK, Andrzej OBŁOZA, Michał ORYSIAK, Andrzej POKOJSKI, Sebastian RAPCEWICZ i Jacek RUMIANOWSKI. Zostały wręczone także wyróżnienia za udział w akcji “Powódź 2010” przekazane przez Zarząd Rejonowy PCK w Elblągu dla: Hufca ZHP w Braniewie i phm. Anny ZIMAON, OSP w Braniewie i dh. Adriana TYMECKIEGO oraz 9 BKPanc i st. szer. Agnieszce CHORUŻY. W Braniewie zebrano i przekazano dla powodzian z okolic Sandomierza ponad 7 ton żywności i środki czystości.

Z powodu złych warunków atmosferycznych nie mógł dotrzeć na spotkanie i odebrać wyróżnienia Wojciech CHRUŚCIEL – Prezes Logistic Port Braniewo Chemikals, który został wyróżniony za wspieranie honorowego krwiodawstwa w Braniewie.

Burmistrz Miasta – Henryk Mroziński podziękował w imieniu własnym, jak i mieszkańców Braniewa za tak piękny dar, jaki przekazują krwiodawcy dla ratowania innych, nieznanych ludzi.

Zakończenie spotkania było okazją do złożenia sobie nawzajem życzeń Świątecznych i podzielenia się opłatkiem oraz zapoznaniem się z kroniką Klubu i podziwianiem pucharu za zajęcie I miejsca na X Rejonowej Spartakiadzie Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK z rejonu Elbląga.

Podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa i 65-lecia Zarządu Regionalnego PCK w Elblągu 24 listopada zostali odznaczeni:

Decyzją Minister Zdrowia odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – Grzegorz Borkowski za oddanie ponad 41 litrów krwi na potrzeby krwiolecznictwa.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża zostali wyróżnieni Odznaką Honorową PCK IV stopnia: Burmistrz Henryk Mroziński za wieloletnie wspieranie honorowego krwiodawstwa na terenie miasta Braniewa, Aneta Jaszczuk za oddanie na potrzeby krwiolecznictwa ponad 11 litrów krwi i humanitarne propagowanie idei czerwonokrzyskiej i działań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.