Jeden dawca – jedno badanie – Wilno

“Rozpowszechnienie wirusów hepatotropowych wśród litewskich dawców krwi jest 10 razy większe niż w Estonii, 17 razy większe niż w Polsce, 95 razy większe niż we Włoszech i Hiszpanii oraz aż 375 razy większe niż w Niemczech” – głosiły napisy na plakatach podczas wczorajszej pikiety, zorganizowanej pod Ministerstwem Ochrony Zdrowia. Tę akcję pod hasłem “Vienas donoras … Dowiedz się więcej