Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Tag : wilno

Jeden dawca – jedno badanie – Wilno

“Rozpowszechnienie wirusów hepatotropowych wśród litewskich dawców krwi jest 10 razy większe niż w Estonii, 17 razy większe niż w Polsce, 95 razy większe niż we Włoszech i Hiszpanii oraz aż 375 razy większe niż w Niemczech” – głosiły napisy na plakatach podczas wczorajszej pikiety, zorganizowanej pod Ministerstwem Ochrony Zdrowia.

Tę akcję pod hasłem “Vienas donoras – vienas tyrimas” (“Jeden dawca – jedno badanie”) zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Hepatytu im. S. Lozoraitisa oraz nieformalny ruch “Vienas Vienas”. Aktywiści dążą w ten sposób do pozostawienia legalnym jedynego, indywidualnego badania krwi dawców. Obecnie litewskie centra krwiodawstwa mogą wykonywać badania mieszając w jednej probówce krew kilku lub nawet kilkunastu osób.

Źródło: Pełny tekst artykułu “Jeden dawca – jeden badanie”