Search results for twoja krew

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii

17:00 – Powitanie i przedstawienie problemów i potrzeb w zakresie krwiodawstwa (Wicher Patryk, przewodniczący Zespołu)
17:09 – Informacja na temat zaawansowania prac nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (Agnieszka Beniuk-Patoła, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia)
17:13 – Przedstawienie podstawowych założeń ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
17:16 – Przewodniczący kieruje pytania do zaproszonych przedstawicieli instytucji oraz zgromadzonych gości:
– problem górnictwa
– dodatek emerytalny
– dodatkowe przywileje
17:19 – Głos zabiera przedstawiciel SHDK RP (Marek Krzysztof Roman, wiceprezes)
17:22 – Głos zabiera przedstawiciel PCK (Mariusz Malewicz, Członek Zarządu Głównego PCK)
17:29 – Głos zabiera przedstawiciel pacjentów (Piotra Fonrobert, Członek Zarządu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych)
17:31 – Przewodniczący na temat systemu informowania sms-em, różnych ulg gminnych w transporcie, przekazywanie osocza do fabryk, specjalny fundusz dla pracodawcy
17:34 – Andrzej Lis (krwiodawca) przedstawia poszczególne problemy
17:38 – Głos zabiera Fryderyk Kampinos (poseł)
17:43 – Problem maksymalnego wieku dawcy (Marek Krzysztof Roman, wiceprezes SHDK RP)
17:45 – Przewodniczący odnosi się do uwag
17:46 – Andrzej Lis o “blokadzie wiekowej”
17:47 – Głos na temat problemu górników, fundusz dla pracodawców zabiera Marcin Stanecki (dyrektor Departament Prawa Pracy)
17:57 – Przedstawienie problemu oświadczenia o osoczu (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
18:03 – Przewodniczący o problemie zgłaszania chęci oddania pracodawcy
18:04 – Czekolady 🙂
18:07 – Przewodniczący o programie inwestycyjnym dla RCKiK (zakupy nieruchomości, krwiobusów, remonty)
18:10 – Zmiany w centrach krwiodawstwach: standardy jakości i zarządzanie (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
18:13 – Głos Dyrektorów RCKiK
18:26 – Przewodniczący o wsparciu dla RCKiK
18:29 – Głos na temat zakresu ustawowego zabiera przedstawiciel pacjentów (Piotra Fonrobert, Członek Zarządu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych)
18:32 – Propozycja wsparcia pacjentów przez RCKiK, akcje edukacyjne (Katarzyna Lisowska, Stowarzyszenie Hematonkologiczni)
18:33 – O kampanii edukacyjnej “Twoja krew moje życie” (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
18:34 – Dyrektor RCKiK w Warszawie o edukacji najmłodszych
18:35 – Przewodniczący o centrum edukacji o krwiodawstwie w Nowym Sączu
18:36 – O prelekcjach SHDK RP (Marek Krzysztof Roman, wiceprezes)
18:37 – Podziękowanie i zakończenie obrad

Kampania wizerunkowa – czy to ma sens?

Promowanie różnego rodzaju produktów, usług, czy też idei lub poglądów może odbywać się na różne sposoby.  Jednym z nich jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej. Ministerstwo Zdrowia do promowania krwiodawstwa również postanowiło wykorzystać  ten  zespół działań marketingowych. Co warto zaznaczyć nie po raz pierwszy. Działania te wpisują się w akcję “Twoja krew, moje życie”, która to realizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Celem działań jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi. Grupą docelową, do której kierowany jest przekaz komunikacyjny są osoby, które mogą oddawać krew, tj. osoby w wieku od 18 do 65 lat, a także dzieci i młodzież, które powinny zostać wyedukowane w zakresie krwiodawstwa, aby wraz z uzyskaniem pełnoletności podjęli świadomą decyzję o przystąpieniu do grona Honorowych Dawców Krwi

I tak przechodząc do szczegółów w 2022 roku ogólnopolska kampania wizerunkowa zostanie przeprowadzona na nośnikach typu: citylight, billboard oraz ekranach LED. Kampania ma być przeprowadzona co najmniej w 21 miastach w Polsce, w których siedziby główne mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Wykonawca kampanii ma również uwzględnić miasta i miejscowości wypoczynkowe.

Liczba eksponowanych plakatów w citylightach: 300 szt (1,2 m x 1,8 m)

Kampania z wykorzystaniem plakatów w citylightach musi być przeprowadzona przy głównych ciągach komunikacyjnych w najbardziej uczęszczanych miejscach w miastach, w których siedziby mają RCKiK oraz miejscowościach wypoczynkowych. W miejscach o dużym natężeniu ruchu, mogą to być największe skrzyżowania, często uczęszczane trasy, mogą być także okolice miejsc, które odwiedza dużo ludzi, w okolicach galerii handlowych czy stacji benzynowych, a także dużych zakładów produkcyjnych, wiatach przystankowych autobusowych i tramwajowych.

 

citylight

Citylight (ang. światło uliczne) – rodzaj ulicznej reklamy zewnętrznej w postaci tablic ogłoszeniowych, zazwyczaj podświetlanych, o niewielkich rozmiarach – zwykle 1,2 na 1,8 m. Umieszcza się je w najbardziej uczęszczanych miejscach miast takich jak pasaże handlowe, deptaki, dworce kolejowe, przystanki komunikacji publicznej. Tablice te są często wbudowywane integralnie w obiekty małej architektury takie jak wiaty przystankowe, obudowy przejść podziemnych, bywają wmontowywane w ściany budynków i w ściany pojazdów. Citylighty występują też w wersji wolno stojącej w pasażach handlowych, na parkingach przed hipermarketami, w podziemiach, czy też w metrze.

 

Liczba eksponowanych bilbordów: 126 szt

 

Kampania z wykorzystaniem bilboardów ma być przeprowadzona przy głównych ciągach komunikacyjnych, w których siedziby mają RCKiK. W ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, mogą to być największe skrzyżowania, często uczęszczane trasy, przy drogach do centrów handlowych i osiedli, drogach wylotowych i trasach szybkiego ruchu, usytuowane prostopadle do kierunku ruchu. Nośniki powinny być oświetlone gwarantujące doskonałą widoczność w godzinach wieczornych i nocnych. Zamawiający dopuszcza, aby nośniki były zarówno wolnostojące, jak i umieszczone na budynkach i innych obiektach, w widocznym miejscu. Nośniki powinny być umieszczone w lokalizacji umożliwiającej osiągnięcie jak największego możliwego zasięgu dotarcia do grupy docelowej. Nośniki nie mogą znajdować się w miejscach i przy drogach wyłączonych z ruchu oraz w miejscach, w których ich widoczność jest ograniczona, na przykład z powodu prac budowlanych,

 

bilboard

 

Billboard – dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, stosowany głównie w reklamie zewnętrznej. Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach.

 

Liczba ekranów LED wykorzystanych do ekspozycji: nie mniej niż 10 tys. ekranów (spot 15 sekund)

 

Kampania z wykorzystaniem ekranów LED ma być przeprowadzona zarówno w centrach miast, jak również w galeriach handlowych, na siłowniach, dworcach kolejowych, autobusowych, lotniskach, etc., Ekrany led zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, o najwyższym zasięgu kontaktu z grupa docelową. Ekrany o wysokiej jasności i dużym kontraście, możliwość pracy w różnych orientacjach. Kampania na ekranach LED powinna być przeprowadzona w ramach zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiająca jednakową ekspozycję kampanii we wszystkich
lokalizacjach w tym samym czasie. Na powierzchniach reklamowych typu digital outdoor (DOOH) emitowane będą materiały reklamowe (odpowiadąjacym treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o długości do 15 s., Liczba ekranów LED wykorzystanych do ekspozycji: nie mniej niż 10 tys. ekranów w całej Polsce Emisja materiału reklamowego (odpowiadająca treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o czasie emisji do 15 s. odbywać się będzie w pętli co najmniej 7 razy na dobę przez cały okres trwania kampanii. Emisja materiału reklamowego (odpowiadająca treściom zamieszczonym na billboardach i citylightach) o czasie emisji do 15 s. odbywać się będzie z następującą częstotliwością: pasma czasowe o najwyższej częstotliwości kontaktu,

ekran led

 

Czy w Polsce dawcy będą otrzymywać SMS-a o wykorzystaniu ich krwi?

W 2015 roku wspomniałem, że w Szwecji dawcy otrzymują sms o tym, że ich krew została wykorzystana https://krwiodawcy.org/sms-informujacy-o-wykorzystaniu-twojej-krwi Wielu osobom spodobał się ten pomysł. Kilka państw wprowadziło taką możliwość do swoich systemów. Czy w Polsce również by mógł on być wprowadzony?

W sprawie SMS-owego systemu informowania honorowych dawców krwi o wykorzystaniu oddanej krwi zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego:

Zaproponowane rozwiązanie jest aktualnie weryfikowane w ramach budowy systemu “e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt e-Krew obejmować będzie bardzo szeroki katalog funkcjonalności, które stopniowo będą wdrażane, w tym m.in. prowadzenie ogólnopolskiego rejestru krwiodawców, oddanych donacji krwi i jej składników, dostępność wyników badań dla danego dawcy, jak również informacje o ilości oddanej krwi zapisanej w systemie, terminie kolejnej możliwej donacji, itp. Użytkownik portalu będzie logował się do systemu e-Krew poprzez Internetowe Konto Pacjenta, a dodatkowo możliwe będzie określenie dozwolonych kanałów komunikacji oraz zakresu przesyłanych informacji, a także, z którego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub Oddziału Terenowego użytkownik chce otrzymywać określoną informację profilowaną. System e-Krew przewiduje możliwość generowania na Portalu Dawcy wniosków o wydanie zaświadczeń dla pracodawców w związku z przysługującym zwolnieniem z pracy, zaświadczeń dla urzędu skarbowego oraz wydawaniem tzw. “krew karty”.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 ustawy o publicznej służbie krwi1 znakowanie opakowań krwi i jej składników nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi (poza jednostką organizacyjną publicznej służby krwi), dlatego informacja o wykorzystaniu oddanej krwi i jej składnikach powinna być możliwie ogólna, celem zapewnienia anonimowości dawcy.

Równolegle podejmowane są także działania edukacyjne oraz promujące honorowe krwiodawstwo w ramach realizacji kolejnej edycji programu pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”. Program ten ma charakter długofalowy i w dużej mierze realizuje cele z lat poprzednich, przede wszystkim w odniesieniu do promocji i edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa, gdyż działania te, aby były skuteczne muszą być utrwalane. W ramach ww. Programu kontynuowana jest ogólnopolska kampania społeczna “Twoja krew, moje życie”. Obecna odsłona zakłada większą aktywność w Internecie, tj. mediach społecznościowych, które stanowią często pierwszą formę kontaktu z odbiorcami. Głównym celem prowadzonych działań jest zachęcenie do udziału w działaniach kampanii, zaproszenie do oddawania krwi, powiększenie grona Honorowych Dawców Krwi, głównie wśród grupy docelowej w wieku 18-24 lata, która stanowi fundament do budowy stabilnej struktury polskiego krwiodawstwa.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

Oczywiście nasuwają się pytania w związku z chociażby z Kolejne przesunięcie terminu oddania systemu e-krew. Problem może się też pojawić kiedy jednostka nie zostanie wykorzystana klinicznie a zostanie na którymś etapie zdyskwalifikowana i zutylizowana. Czy dawca mimo to powinien otrzymać sms o wykorzystaniu, czy może sms powinien być z inną treścią a może w ogóle nie powinien go otrzymać. Co Wy o tym myślicie czy taki “dodatek” mógłby spowodować pozytywne uczucia u dawcy. Czy może nie widzicie sensu zastosowania takiego rozwiązania?

Rzeszów – kolejny przystanek na “Trasie Czerwonej Nitki”

Czerwona Nitka, a wraz z nią Krwiodawcy z całej Polski odwiedzili już Warszawę, Szczecin i Kielce. W tym roku “Trasa Czerwonej Nitki” zawędruje na Podkarpacie. Już 15 czerwca 2019 r. o godzenie 14:00 na Rynku w Rzeszowie odbędzie się kolejna edycja corocznego święta krwiodawstwa, które uświetnią występy takich gwiazd jak Lao Che i Baranovski. Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny.

O miejscu tegorocznego wydarzenia zadecydowali internauci, którzy w okresie czerwiec-lipiec 2018 r. oddawali głosy na jedną z czterech par miast, tj. Rzeszów i Olsztyn, Opole i Wałbrzych, Kalisz i Zielona Góra, Słupsk i Racibórz. Do drugiego etapu głosowania za pośrednictwem aplikacji “Trasa Czerwonej Nitki” zakwalifikowały się: Rzeszów, Wałbrzych, Kalisz i Słupsk. Decyzją internautów zwyciężyło miasto Rzeszów zdobywając 2 879 głosów

Kolejna edycja pikniku to nie tylko mnogość zaplanowanych atrakcji i dobry pomysł na spędzenie sobotniego popołudnia z bliskimi. To przede wszystkim okazja, aby na chwilę przed rozpoczęciem wakacji, które są okresem szczególnie ważnym dla krwiodawstwa i krwiolecznictwa w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki, przypomnieć o tym, że łączy nas krew, która ratuje życie.

“Krew ratuje życie. To dar jednego człowieka dla wielu chorych. Po raz kolejny będziemy o tym przypominać podczas przystanku Trasy Czerwonej Nitki w Rzeszowie, aktywnie propagując szlachetną ideę krwiodawstwa i zachęcając do podzielenia się tym cennym darem” – podkreśla minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski.

Podczas tegorocznego pikniku uczestnicy w rodzinnej atmosferze będą mieli okazję dowiedzieć się, czym jest krwiodawstwo, poznać honorowych dawców, a także podzielić się bezcennym darem, oddając krew w mobilnym punkcie pobierania krwi. Na uczestników pikniku będą czekały również liczne atrakcje. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w grach i zabawach np. plastycznych, sprawnościowych, edukacyjnych, zobaczyć szczudlarzy i występy mimów. Dla dorosłych przygotowano atrakcje w strefie bezpieczeństwa, a wśród nich: crash test w wirtualnej rzeczywistości oraz alkogogle, pozwalające zobaczyć świat oczami osoby nietrzeźwej. Piknik potrwa do godziny 22:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Jak co roku motywem przewodnim wydarzenia jest Czerwona Nitka, która odzwierciedla więź łączącą wszystkich ludzi. Symbolizuje ona fakt, że w społeczeństwie są osoby oddające krew i warto zainspirować się ich postawą. Rosnąca świadomość w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz większa liczba dawców to czynniki, które sprawią, że czerwona nić oplecie i połączy całą Polskę

Tylko w ciągu jednego roku w Polsce wykonuje się ok. 1,7 mln przetoczeń krwi i jej składników, które ratują życie i zdrowie ludzkie. Krew pomaga nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób, takich jak nowotwory oraz schorzenia o podłożu immunologicznym. Dlatego, jeśli oddajesz krew, nie czekaj do 15 czerwca 2019 i już dziś podziel się krwią i zachęć bliskich do Honorowego


Ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo “Twoja krew, moje życie” jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowanego przez ministra zdrowia. Realizatorami kampanii społecznej są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. “Trasa Czerwonej Nitki” to cykl wydarzeń organizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie” przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ich celem jest przypomnienie Polakom, jak ogromną wagę ma honorowe oddawanie krwi, a także zachęcenie ich do włączenia się w bezinteresowne pomaganie chorym i potrzebującym.

Jak Ministerstwo Zdrowia chce promować krwiodawstwo?

Zdjęcie: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Zdjęcie: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

W związku ze spadkiem liczby krwiodawców Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowe Centrum Krwi szuka nowych sposobów na promocję honorowego oddawania krwi. Ostatnio coraz częściej wychodzi z propagowaniem na ulicę. Były autobusy komunikacji miejskiej z reklamą kampanii “Twoja krew moje życie” teraz pojawiają się citylighty i billboardy. Kampania zostanie przeprowadzona co najmniej w 21 miastach w Polsce, w których siedziby mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Akcja będzie przeprowadzona w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania “Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

Plakat na przystanku
Celem kampanii społecznej jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi. Powinniście zobaczyć je w ruchliwych punktach/ciągach komunikacyjnych o doskonałej widoczności i codziennym szerokim gronie odbiorców np. centra dużych miast, ważnych z punktu widzenia natężenia ruchu węzłach drogowych i skrzyżowaniach, przystankach tramwajowych, w Warszawie na stacjach metra, oraz stadionach, deptakach, terenach galerii handlowych i hipermarketów, największych dworcach kolejowych.

Przewidywana liczba poszczególnych reklam:
– Liczba eksponowanych plakatów w citylightach: 300 szt.
– Liczba eksponowanych billboardów o formacie 12 m? – 300 szt.

Kampania ma być przeprowadzona w newralgicznym okresie letnim w sierpniu oraz we wrześniu. Pytanie: czy to zadziała? Chciałbym poznać Wasze opinie na temat akcji? Podzielcie się nimi ze mną na facebooku lub wysyłając maila na adres admin(małapa)krwiodawcy.org

Zorganizuj akcję pobierania krwi w Twojej firmie

 

   Narodowe Centrum Krwi, Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowa Izba Gospodarcza połączyła siły w celu krzewienia idei honorowego oddawania krwi wśród pracodawców. Wspólnie podmioty te zwracają się do firm o propagowanie krwiodawstwa przez prowadzenia kampanii informacyjnej jak i organizowanie zbiórek krwi na terenie lub przy zakładach pracy. W ramach współpracy przedsiębiorcy otrzymują materiały informacyjne. W przypadku gdy zainteresowane firmy, przedsiębiorcy i pracodawcy zdecydują się na organizację zbiórki zapraszane są do bezpośredniego kontaktu z RCKiK na terenie którego prowadzą działalność. Dokonają ustalenia przekazania potrzebnych materiałów oraz terminu zbiórki.
 

   Działanie to jest częścią ogólnopolskiej akcji promującej honorowe oddawanie krwi i zostało przygotowane w ramach kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie“, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020“. Celem zarówno tej akcji jak i całej kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.
 

Plakat
 

 

Ulotka informacyjna
 

Broszura informacyjna
 

Pliki w formacie .pdf do drukowania:

Plakat
Ulotka informacyjna
Broszura informacyjna

Ogólnopolskie Święto Krwiodawstwa zawitało do Kielc

   W sobotę 9 czerwca 2018 r. w Kielcach odbył się piknik rodzinny “Trasa Czerwonej Nitki”. Kielce na jeden dzień stały się stolicą honorowego krwiodawstwa. Do Amfiteatru Kadzielnia przyjechali krwiodawcy z całej Polski, aby wziąć udział w trzeciej edycji wydarzenia. Do akcji przyłączyli się również kielczanie. Zgromadzeni na pikniku oddawali krew w mobilnych punktach i brali udział w licznych atrakcjach.
 

   Przez Kielce przebiegła “Trasa Czerwonej Nitki”, promująca honorowe krwiodawstwo. Trzecia edycja wydarzenia przypomniała, jak ważne jest systematyczne oddawanie krwi, szczególnie przed okresem wakacyjnym. Podczas pikniku licznie zgromadzeni honorowi krwiodawcy z całej Polski rozmawiali z uczestnikami wydarzenia o tym, że warto oddawać krew i dzięki temu ratować życie drugiej osobie.
 

   Krwiodawcy to wyjątkowi i szlachetni ludzie. Ich zaangażowanie w ideę krwiodawstwa, pozwala codziennie ratować zdrowie i życie wielu osób. Myślę, że dla każdego z nas powinni być inspiracją do niesienia bezinteresownej pomocy, która przynosi ogromną satysfakcję ? powiedział Zbigniew Józef Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 

   Uczestnicy wydarzenia oddawali krew w mobilnych punktach i brali udział w licznych atrakcjach.
W wydarzeniu wzięły również udział pobliskie gminy, na stoiskach których można było skosztować lokalnych produktów. Do akcji przyłączyły się również służby mundurowe z Kielc. W Amfiteatrze Kadzielnia uczestnicy wydarzenia podziwiali samochody wojska, straży pożarnej oraz policji. Najmłodsi mogli również pobawić się na dmuchańcach, obejrzeć pokazy karate i wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami. Dla dorosłych przygotowano ciekawostki w strefie bezpieczeństwa: crash test stworzony w wirtualnej rzeczywistości oraz alkogogle. Rodziny miały również okazję wykonać pamiątkowe zdjęcia z wydarzenia w jednej z fotobudek.
 

   “Łączy nas krew, która ratuje życie”, a dzisiejsze wydarzenie jest na to doskonałym dowodem. Ogromnie cieszy mnie fakt, że krwiodawcy z całej Polski tak licznie zawitali do Kielc i wsparli “Trasę Czerwonej Nitki”. To Wy ? Drodzy Krwiodawcy jesteście filarem krwiodawstwa. Dlatego z serca dziękuję za Wasze poświęcenie? powiedziała dr n. farm. Beata Rozbicka, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.
 

   Piknik rodzinny “Trasa Czerwonej Nitki” połączono również z uroczystością wręczenia odznaczeń
dla honorowych dawców krwi. Krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników otrzymali z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Zbigniewa Józefa Króla odznaczenie “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz podziękowania za niesienie bezinteresownej pomocy drugiej osobie.Krew to najcenniejszy lek, którego nie można wyprodukować, ale można się nim podzielić. Nie ma nic wspanialszego od świadomości podarowania życia drugiej osobie. Dlatego każdego dnia staram się zachęcać do honorowego oddawania krwi. Wydarzenie “Trasa Czerwonej Nitki” jest doskonałą okazją do propagowania honorowego krwiodawstwa wśród społeczeństwa? powiedział Wojciech Krełowski, honorowy krwiodawca.
 

   Trasa Czerwonej Nitki to integralny element ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie” promującej honorowe krwiodawstwo, która jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, finansowanego przez ministra zdrowia. Realizatorami kampanii społecznej są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W poprzednich latach “Trasa Czerwonej Nitki” została zorganizowana w Warszawie i Szczecinie.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Trasa Czerwonej Nitki w Kielcach

Czerwona nitka szuka ludzi gotowych nieść pomoc. Czy może na Ciebie liczyć?

Trzecia edycja “Trasy Czerwonej Nitki” zawita do Kielc już 9 czerwca br. Już po raz trzeci odbędzie się piknik rodzinny “Trasa Czerwonej Nitki”, który jest integralną częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej ?Twoje krew, moje życie?, promującej honorowe krwiodawstwo. Uczestnicy będą mogli oddać krew w mobilnych punktach oraz wziąć udział w licznych atrakcjach. Jedną z nich będzie wieczorny koncert Anity Lipnickiej. Tegoroczny piknik rodzinny odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia. Piknik potrwa do godziny 22:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 
Honorowi krwiodawcy stanowią silną grupę wsparcia dla osób potrzebujących krwi. Dzielą się najcenniejszym darem i ratują życie drugiej osobie. Aby przypomnieć jak ważne jest honorowe oddawanie krwi i zachęcić do włączenia się w bezinteresowne pomaganie innym, Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa już po raz trzeci organizują ?Trasę Czerwonej Nitki?. Jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie leczenia krwią oraz promocja krwiodawstwa.

 
Krwiodawstwo to misja niesienia bezinteresownej pomocy. Krew jest najcenniejszym darem, a krwiodawcy to wyjątkowi i szlachetni ludzie. To dzięki ich zaangażowaniu jesteśmy w stanie ocalić ludzkie życie – podkreślił minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

 
Podczas pikniku uczestnicy w rodzinnej atmosferze będą mieli okazję poznać honorowych dawców, a także podzielić się bezcennym darem, oddając krew w mobilnych punktach pobierania krwi. Na uczestników pikniku będą czekały również liczne atrakcje. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w grach, pobawić się na dmuchańcach, zobaczyć szczudlarzy i występy mimów. Dla dorosłych przygotowano atrakcje w strefie bezpieczeństwa, a wśród nich: crash test w wirtualnej rzeczywistości oraz alkogogle. Wydarzenie uświetni występ Anity Lipnickiej.

 
Czerwona Nitka to symbol “krwiowięzi”, która łączy wszystkich ludzi. Dlatego już po raz trzeci wyruszamy w Polskę, aby przypomnieć, że oddawanie krwi to wielki gest, który ratuje życie. Podczas trwania pikniku będzie można oddać krew i podzielić się “życiem” z innymi ? powiedziała wiceminister, Katarzyna Głowala. Krew jest potrzebna każdego dnia, jednakże szczególnie duże zapotrzebowanie na nią jest w okresie wakacyjnym. Podczas sezonu urlopowego aktywność stałych krwiodawców jest mniejsza, a zapotrzebowanie na najcenniejszy lek utrzymuje się na stałym poziomie. Wtedy też dochodzi do większej liczby różnych wypadków komunikacyjnych. Niedobory spowodowane są również nierównomiernym rozkładem procentowym poszczególnych grup krwi. Jak wynika z danych Narodowego Centrum Krwi,
najwięcej osób ma grupę krwi A Rh+ (32%) oraz 0 Rh+ (31%).

 
Ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo “Twoja krew, moje życie” jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii społecznej są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 
***
Trasa Czerwonej Nitki to integralny element ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie” promującej honorowe krwiodawstwo, która jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, finansowanego przez ministra zdrowia. Realizatorami kampanii społecznej są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W poprzednich latach ?Trasa Czerwonej Nitki? została zorganizowana w Warszawie i Szczecinie.
Więcej informacji na: www.twojakrew.pl
Kontakt dla mediów
Olga Wójcik | olga.wojcik@goodfellasgroup.pl | 694 507 897

Kielce kolejnym przystankiem Trasy Czerwonej Nitki

Warszawa, 26.07.2017 r.
Dyrektorzy
Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Szanowni Państwo,
   zgodnie z założeniami ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo “Twoja krew, moje życie”, realizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowanego przez ministra zdrowia, w 2018 roku odbędzie się kolejny event promujący honorowe krwiodawstwo pn. “Trasa Czerwonej Nitki”.
   W tegorocznym głosowaniu internauci oddawali głosy na jedno spośród trzech miast tj. Kielce, Lublin, Katowice, w którym chcieliby, aby w następnym roku odbył się ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo. W wyniku przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem aplikacji “Trasa Czerwonej Nitki” zwyciężyło miasto Kielce liczbą 1399 głosów.
   Zwycięskiemu miastu serdecznie gratulujemy wyróżnienia i do zobaczenia na kolejnym przystanku Czerwonej Nitki, tym razem w Kielcach. O szczegółach dotyczących ww. eventu będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem
Dyrektor Narodowego Centrum Krwi
dr n. farm. Beata Rozbicka

Kielce - kolejny przystanek Trasy Czerwonej Nitki

Autobusy miejskie promujące krwiodawstwo

Autobus promujący krwiodawstwo
 
Kilka dni temu dawcy zauważyli, że w różnych miastach pojawiły się autobusy komunikacji miejskiej, które są oklejone barwami kampanii “Twoja krew moje życie”. Krwiodawcy widzieli je m.in. w Kaliszu, Olsztynie, Rzeszowie a ja dzisiaj w Toruniu.

Dzień dobry,
Potwierdzamy, że na jednym z autobusów KLA umieszczona jest reklama promująca krwiodawstwo.
Z poważaniem
Piotr Bewziuk / Kierownik Działu Eksploatacji i Organizacji Przewozów

W jednych miejscowościach oklejone są całe autobusy w innych tylko ich bok lub tył. To już kolejny element w/w kampanii. Projekt jest częścią programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia “Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Jeżeli widziałeś autobus w swojej miejscowości zrób zdjęcie i przyślij je na adres admin(małpa)krwiodawcy.org.
PS. Widzicie na jakiej linii w Toruniu jeździ ten autobus. Przypadek? Nie sądzę 🙂

1 2 3 4