Category : krwiodawstwo

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z

Read More →

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2022

Oddając krew, pomagasz potrzebującym! Możesz to zrobić już 17 listopada. Weź udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w 11. miastach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Na wszystkich czekają atrakcyjne upominki! Od lat w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa oddajemy krew i jej składniki, pomagając w ratowaniu zdrowia i

Read More →

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

11:06 Powitanie gości przez przewodniczącego, 11:11 początek wystąpienia Dyrektor Narodowego Centrum Krwi: projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, organizacja publicznej służby krwi, pielęgniarki jako personel kwalifikujący dawców, przetaczanie krwi przez ratowników i perfuzjonistów, 11:07 nowe odznaczenie dla dawców, 11:18 oddawanie krwi przez obcokrajowców, 11:20 brak jasności w przepisach międzynarodowych oraz pozostałe działania na arenie międzynarodowej,

Read More →

Poziom białka istotny szczególnie dla dawców osocza

Osocze a białko Osocze w dużej mierze składa się z wody, ale zawiera również niezbędne białka, takie jak przeciwciała oraz białka biorące udział w procesie krzepnięcia. Dawcy osocza muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne i przejść badania, w tym okresowe badanie stężenie białka w osoczu. Jeśli stężenie białka będzie poniżej 6 g/I, nie będzie można pobrać

Read More →

Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu krwiodawstwo za rok 2021. HONOROWE KRWIODAWSTWO PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. “Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat. W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi

Read More →

Skład Komitetu Sterującego do spraw projektu e-Krew

W skład Komitetu wchodzą:   Przewodniczący Komitetu Sterującego e-Krew – Waldemar Kraska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia;  Główny Użytkownik – Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi;  Główny Dostawca – Bartosz Jaroszewski, Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia (Zastępca Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia), Centrum e-Zdrowia;  Nadzór Projektu po stronie Głównego Użytkownika – Agnieszka Beniuk-Patoła, Zastępca

Read More →

Nowy skład Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Narodowego Centrum Krwi odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na lata 2022 – 2024. Powołania Członków nowej kadencji zostały wręczone przez Pana Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Czym zajmuje się Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa? KRdsKiK doradza

Read More →

Czy mogę oddać krew nie mając 18 lat?

Aktem prawnym, który określa kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. To właśnie w nim znajdziemy informację zarówno o minimalnym wieku wymaganym aby zostać dawcą krwi i jej składników

Read More →

Szczepionka Novavax a oddawanie krwi

W związku z dopuszczeniem do użytku na ternie Unii Europejskiej szczepionki białkowej firmy Novavax o nazwie Nuvaxovid przeciw COVID-19 (…) Narodowe Centrum Krwi po konsultacji z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w przypadku podania tej szczepionki, obowiązuje taki sam okres dyskwalifikacji czasowej jaki został wprowadzony po szczepionkach mRNA, czyli 48 godzin.

Walidacja metody dezynfekcji miejsca wkłucia

Dzisiaj króciutko opiszę Wam sytuację na jaką natrafiłem oddając krew w jednym z terenowych oddziałów a jak się potem okazało była to walidacja (kontrola) metody dezynfekcji miejsca wkłucia. Wstęp Aby oddawanie krwi było bezpieczne dyrekcja i personel medyczny centrum krwiodawstwa musi zapewnić potencjalnemu dawcy i dawcy określone przepisami warunki. Warunki te określone są zarówno w

Read More →

1 2 3 4 5 8