Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Category : krwiodawstwo

Prace nad listą leków dla dawców krwi

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Nadanie nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla

Read More →

Szczepionki przeciw COVID-19 a oddawanie krwi

Okresy dyskwalifikacji: – po podaniu szczepionki zawierającej mRNA (Pfizer, Moderna), białkowa Novavax  – należy odczekać 48 godzin po każdej dawce szczepienia, jeśli wystąpią objawy poszczepienne należy zaczekać 7 dni od ich ustąpienia, – po podaniu szczepionki zawierającej żywe, atenuowane wirusy – COVID-19 Vaccine, firmy Astra Zeneca (Wielka Brytania), Ad26.COV2.S firmy Johnson&Johnson (USA) –  należy odczekać

Read More →

Ustawa przyjęta przez Sejm

AKTUALIZACJA: Prezydent 25 stycznia 2021 roku podpisał ustawę i przekazał do opublikowania. Tego samego dnia wieczorem ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie. Przepisy w niej zawarte obowiązują zatem od 26 stycznia 2021 roku. 21 stycznia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

Read More →

Dodatkowe separatory dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W ramach wniosków inwestycyjnych złożonych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zostały przyznane środki finansowe na zakup sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wnioski o separatory komórkowe zostały złożone przez: – RCKiK w Białymstoku – 6 separatorów, – RCKiK w Kaliszu – 2 separatory,

Read More →

Przesunięcie terminu oddania systemu e-krew

Termin zakończenia prac na projektem systemu eKrew: 2021-05-31, 2022-05-31, 2022-08-31, 2023-12-31 🙁 Artykuł archiwalny: aktualny stan prac na projektem dostępny pod adresem: Kolejne przesunięcie terminu oddania systemu e-krew O systemie e-krew a  prawdę mówiąc o jego projekcie i założeniach możecie przeczytać w artykule E-krew – co to jest?. Niestety już po tytule tego posta pewnie

Read More →

Szczepionka przeciw COVID-19 a oddawanie krwi

– Szczepionka Comirnaty firmy Pfizera/BioNTech (mRNA) – Szczepionka firmy Moderna (mRNA) Krew można oddać po 7 dniach 48 godzinach od szczepienia (po każdej dawce) – w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów po szczepieniu np. wysypka, gorączka, osłabienie; krew można oddać po 7 dniach od ustąpienia objawów – Szczepionka zawierająca żywe, atenuowane wirusy: COVID-19 Vaccine (Astra Zeneca)

Read More →

Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi

AKTUALIZACJA: 25 stycznia 2021 – publikacja w Dzienniku Ustaw – Ostateczna wersja ustawy: USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 25 stycznia 2021 – Prezydent podpisał ustawę 21 stycznia 2021

Read More →

Honorowe krwiodawstwo: dawcy i nie dawcy

Informacja dla osoby badanej Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym honorowego krwiodawstwa. Jest ono kierowane zarówno do osób, które oddają krew jak i do osób, które nigdy tego nie robiły. Badanie ma na celu lepsze poznanie cech obu grup. Jako osoba badana zostaniesz poproszony / poproszona o odpowiedź na kilka pytań dotyczących Twojej historii

Read More →

1 2 3 4 5 6