Category : krwiodawstwo

Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu krwiodawstwo za rok 2021. HONOROWE KRWIODAWSTWO PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. “Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat. W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi

Read More →

Skład Komitetu Sterującego do spraw projektu e-Krew

W skład Komitetu wchodzą:   Przewodniczący Komitetu Sterującego e-Krew – Waldemar Kraska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia;  Główny Użytkownik – Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi;  Główny Dostawca – Bartosz Jaroszewski, Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia (Zastępca Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia), Centrum e-Zdrowia;  Nadzór Projektu po stronie Głównego Użytkownika – Agnieszka Beniuk-Patoła, Zastępca

Read More →

Nowy skład Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Narodowego Centrum Krwi odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na lata 2022 – 2024. Powołania Członków nowej kadencji zostały wręczone przez Pana Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Czym zajmuje się Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa? KRdsKiK doradza

Read More →

Czy mogę oddać krew nie mając 18 lat?

Aktem prawnym, który określa kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. To właśnie w nim znajdziemy informację zarówno o minimalnym wieku wymaganym aby zostać dawcą krwi i jej składników

Read More →

Szczepionka Novavax a oddawanie krwi

W związku z dopuszczeniem do użytku na ternie Unii Europejskiej szczepionki białkowej firmy Novavax o nazwie Nuvaxovid przeciw COVID-19 (…) Narodowe Centrum Krwi po konsultacji z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w przypadku podania tej szczepionki, obowiązuje taki sam okres dyskwalifikacji czasowej jaki został wprowadzony po szczepionkach mRNA, czyli 48 godzin.

Walidacja metody dezynfekcji miejsca wkłucia

Dzisiaj króciutko opiszę Wam sytuację na jaką natrafiłem oddając krew w jednym z terenowych oddziałów a jak się potem okazało była to walidacja (kontrola) metody dezynfekcji miejsca wkłucia. Wstęp Aby oddawanie krwi było bezpieczne dyrekcja i personel medyczny centrum krwiodawstwa musi zapewnić potencjalnemu dawcy i dawcy określone przepisami warunki. Warunki te określone są zarówno w

Read More →

Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi, z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy kieruję życzenia do około 600 tysięcy Krwiodawców, do instytucji wspierających honorowe krwiodawstwo oraz jednostek działających w zakresie dzielenia się krwią i jej składnikami. Składam serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za dar życia, którym dzielicie się z potrzebującymi. Jesteście źródłem krwi dla drugiego człowieka i nadzieją na

Read More →

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

Omówienie zmian w ustawie o krwiodawstwie i krwiolecznictwie: – doprecyzowanie dnia wolnego – doprecyzowanie przepisów kosztów dojazdu – nowe zawody medyczne z możliwością wykonywania transfuzji – dodatkowe odznaczenia dla dawców z litrażem 40/50 litrów – cudzoziemcy jako dawcy – system e-krew – wsparcie pracodawców za dni wolne – system smsowy z podziękowaniem – platforma komunikacyjna

Read More →

Światowy Dzień Krwiodawcy 2022: Oddawanie krwi jest aktem solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca. Dzień ten jest dobrą okazją do: podniesienia globalnej świadomości potrzeby zapewnienia bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych do transfuzji; podkreślenia kluczowego wkładu dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi w krajowe systemy opieki zdrowotnej; wsparcia publicznej służby krwi, organizacji zrzeszających dawców krwi oraz innych organizacji pozarządowych propagujących honorowe krwiodawstwo Dzień jest

Read More →

II edycja programu lojalnościowego “Każda kropla jest cenna”

W dniu dzisiejszym to jest 23 maja 2022 roku ruszyła druga edycja ogólnopolskiego programu lojalnościowego ?Każda kropla jest cenna?. Program skierowany jest do dawców krwi, którzy po donacji otrzymają pieczątki do specjalnej legitymacji. Po zebraniu określonej liczby pieczątek będzie można otrzymać jedną z nagród. Wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy serdecznie zapraszamy

Read More →

1 2 3 4 6