Tag : zaswiadczenie

Dwa zaświadczenia potwierdzające oddanie krwi

Dwa zaświadczenia dla dwóch pracodawców - zaświadczenie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może wystawić dwa (lub więcej) zaświadczenia potwierdzające oddanie krwi.

   Kilka dni temu napisał do nas dawca, który pracuje w dwóch firmach. Chciał się dowiedzieć czy mając dwóch pracodawców otrzyma dwa zaświadczenia potwierdzające oddanie krwi w danym dniu. Zaświadczenie takie jest dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność dawcy krwi w pracy z powodu honorowego oddawania krwi lub jej składników. Pierwszy raz ktoś przysłał do mnie maila w tej sprawie, dlatego postanowiłem poprosić o odpowiedź Narodowe Centrum Krwi. W dniu wczorajszym otrzymałem odpowiedź, którą zamieszczam niżej.
   Przy okazji jak pewnie zauważycie Narodowe Centrum Krwi przedstawiło swoje stanowisko na temat dnia wolnego, który przysługuje po oddaniu krwi lub jej składników. Dokładniej chodzi o termin, godzinę końca tego dnia. Nie dalej jak miesiąc temu zachęcałem dawców krwi aby powoływali się na Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1994 r. I PZP 49/93, która mimo iż nie dotyczyła krwiodawstwa mogła pomóc krwiodawcy w przypadku wystąpienia niejasności. Wygląda na to, że na niewiele się ona przyda.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika, będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez centrum krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa na życzenie krwiodawcy może wystawić zaświadczenie dla różnych pracodawców. Należy mieć na uwadze, że z zaświadczenia powinno wynikać, iż krwiodawcy przysługuje w związku z oddaniem krwi zwolnienie od pracy w konkretnym dniu, przez co należy rozumieć, iż zwolnienie to przysługuje nie dłużej niż do końca dnia kalendarzowego; tj do godz. 24:00.

Stanowisko Narodowego Centrum Krwi w sprawie wydawania więcej niż jednego zaświadczenia potwierdzającego oddanie krwi oraz godziny końca dnia wolnego

Zaświadczenie potwierdzające oddanie krwi na konkretną osobę

Trzy miesiące temu w jednym z naszych artykułów “Koniec wystawiania zaświadczeń o oddanej krwi” pisaliśmy o tym, że Narodowe Centrum Krwi (NCK) wydało polecenie Regionalnym Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) zabraniające wydawania zaświadczeń potwierdzających oddanie krwi dla konkretnego pacjenta. NCK tłumaczyło potrzebę wydania takiego polecenia tym, że w niektórych palcówkach lekarze uzależniali przeprowadzenie danego zabiegu od zebrania odpowiedniej ilości krwi przez najbliższych pacjenta. W Polsce działanie takie jest zabronione. Zakaz taki jest zapisany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm).

W środowisku krwiodawców oraz w mediach rozgorzała gorąca dyskusja na temat tego czy taka decyzja nie wpłynie przypadkiem negatywnie na liczbę dawców oraz ilość oddań krwi. Część krwiodawców mylnie zrozumiało, że nie będzie można już oddawać krwi dla konkretnej osoby. Pismo o którym wspomnieliśmy na początku artykułu nie zakazuje bowiem oddawania krwi dla danego pacjenta a tylko wprowadza zakaz wydawania potwierdzeń o tym, że takie oddanie miało miejsce. Oznacza to, że kategoria krwiodawców tzw. rodzinnych nadal będzie istniała.
Cześć centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa rzetelnie informowała o tym, że rzeczywiście zaświadczenie nie zostanie wydane ale dane biorców dla których krew jest oddawana będą od tej chwili wprowadzane do systemu komputerowego (Krajowego Rejestru Dawców Krwi).

– To nieporozumienie – wyjaśnia Małgorzata Szafran z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. – Rzeczywiście nie wydajemy już zaświadczeń. To nie znaczy jednak, że nie można już oddawać krwi na rzecz konkretnych pacjentów. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy dawca oddaje krew na rzecz konkretnego człowieka, to i tak służy ona wszystkim pacjentom. I dodaje: – To, że przestaliśmy wydawać zaświadczenia, to nie była nasza decyzja, wszystkie stacje w kraju dostały takie zalecenie z Narodowego Centrum Krwi.
żródło: gazeta.pl

Jednak zdarzały się pojedyncze przypadki kiedy to personel stacji twierdził, że nie ma już możliwości oddawania krwi dla konkretnej osoby. Dla pewności poprosiliśmy NCK o potwierdzenie czy można oddawać krew ze wskazaniem. W załączniku oficjalna odpowiedź jaką otrzymaliśmy.

Odpowiedź Narodowego Centrum Krwi w sprawie zakazu wydawania zaświadczeń potwierdzających oddanie krwi na konkretną osobę.