Tag : 2400

Dwa zaświadczenia potwierdzające oddanie krwi

Dwa zaświadczenia dla dwóch pracodawców - zaświadczenie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może wystawić dwa (lub więcej) zaświadczenia potwierdzające oddanie krwi.

   Kilka dni temu napisał do nas dawca, który pracuje w dwóch firmach. Chciał się dowiedzieć czy mając dwóch pracodawców otrzyma dwa zaświadczenia potwierdzające oddanie krwi w danym dniu. Zaświadczenie takie jest dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność dawcy krwi w pracy z powodu honorowego oddawania krwi lub jej składników. Pierwszy raz ktoś przysłał do mnie maila w tej sprawie, dlatego postanowiłem poprosić o odpowiedź Narodowe Centrum Krwi. W dniu wczorajszym otrzymałem odpowiedź, którą zamieszczam niżej.
   Przy okazji jak pewnie zauważycie Narodowe Centrum Krwi przedstawiło swoje stanowisko na temat dnia wolnego, który przysługuje po oddaniu krwi lub jej składników. Dokładniej chodzi o termin, godzinę końca tego dnia. Nie dalej jak miesiąc temu zachęcałem dawców krwi aby powoływali się na Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1994 r. I PZP 49/93, która mimo iż nie dotyczyła krwiodawstwa mogła pomóc krwiodawcy w przypadku wystąpienia niejasności. Wygląda na to, że na niewiele się ona przyda.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika, będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez centrum krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa na życzenie krwiodawcy może wystawić zaświadczenie dla różnych pracodawców. Należy mieć na uwadze, że z zaświadczenia powinno wynikać, iż krwiodawcy przysługuje w związku z oddaniem krwi zwolnienie od pracy w konkretnym dniu, przez co należy rozumieć, iż zwolnienie to przysługuje nie dłużej niż do końca dnia kalendarzowego; tj do godz. 24:00.

Stanowisko Narodowego Centrum Krwi w sprawie wydawania więcej niż jednego zaświadczenia potwierdzającego oddanie krwi oraz godziny końca dnia wolnego

Akcja Planuje Długie Życie
Akcja Profilaktyka 40 Plus