Pierwsze nowe legitymacje hdk

Otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia nowych legitymacji hdk. Oto legitymacje jakie są wydawane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Pisaliśmy o nich w artykule Nowy wzór legitymacji honorowego dawcy krwi Termin rzeczywistego wejścia nowych legitymacji przeciąga się w czasie. Jest to wynikiem problemów logistycznych.
PS. Dziękuję Kamilowi za zgodę na wykorzystanie zdjęć.

 

Pytacie się co w związku z tym z legitymacjami książeczkowymi. Oto odpowiedź z Narodowego Centrum Krwi:

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do maila z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie książeczek dla Honorowych Dawców Krwi, Narodowe Centrum Krwi uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. 2019. 1259 t.j.) określony został nowy wzór legitymacji Honorowych Dawców Krwi, który nie przewiduje możliwości zamieszczania wpisów o oddanej ilości krwi. Takie informacje zamieszczane są w ewidencji elektronicznej danego CKiK Obecnie legitymacje wydawane są w formie plastikowej karty.
Jednocześnie Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, że NCK jest jednym z Interesariuszy projektu ?e-Krew ? informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwoju nadzoru nad krwiolecznictwem? w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznychProjekt e-Krew przewiduje m. in. prowadzenie ogólnopolskiego rejestru krwiodawców, oddanych donacji krwi i jej składników. Ponadto planowane są działania umożliwiające przekazywanie profilowanej informacji dedykowanej dla danego dawcy, np. wyników badań, jak również informacje o ilości oddanej krwi, zapisanej w systemie. Na podstawie zebranych danych w bazie, będą również przyznawane odznaczenia dla Honorowych Dawców Krwi, dzięki temu każdy dawca bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów, będzie miał możliwość udokumentowania ilości oddanej krwi lub jej składników, bez względu na to gdzie na terenie Polski oddał krew.
W kwestii zbierania pieczątek do zakupionych książeczek we własnym zakresie informujemy, że dokumentowanie w ten sposób liczby donacji może odbywać się jedynie w celach informacyjnych dla dawcy. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2020. 1777) odznaki są wydawane na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki.
Wyrażamy szczerą nadzieję, iż powyższe informacje okażą się dla Pana pomocne. Jednocześnie, pragniemy bardzo podziękować za Pana szlachetną postawę oraz chęć niesienia pomocy innym.
Z poważaniem
Bartłomiej Olszewski
Narodowe Centrum Krwi

25 komentarzy

 • Krwiodawca

  Jakie można obecnie uzyskać potwierdzenie oddania krwi bądź jej składników?
  Moja legitymacja się wyczerpała po kilku latach donacji.
  A miło byłoby posiadać potwierdzenie donacji dla siebie-po prostu, jak i dla placówek, jeśli oddaje się w kilku miejscach.

   • Krwiodawca2

    Witam,
    Dziękuje za szybką odpowiedź 🙂
    Czy to jest to samo zaświadczenie, które zwykle oddaje się pracodawcy?

    • krwiodawca

     W niektórych punktach jest dokładnie takie jak dla pracodawcy. W innych są specjalne bez podstaw prawnych, bo takowe powinny być w zaświadczeniach dla pracodawcy. Jeżeli chodzi o drugie rozwiązanie to polecam zakup prywatny książeczki i jej zanoszenie do punktu krwiodawstwa.

   • Krwiodawca2

    Witam ponownie:)
    Czy praktykowane i dopuszczone jest samodzielne dodrukowanie kartek, potem przypięcie ich do starej legitymacji i na nich zapisywania donacji?
    W sumie tworzenia dalszych zapisów o donacji w jednym miejscu.

   • Krwiodawca

    Witam,
    Mowa o zaświadczeniu o donacji, takie jakie zwykle oddaje się pracodawcy?
    Jak widziane byłby samodzielnie wydrukowane i doklejone kartki do zapełnionej legitymacji?

 • Adam

  Nie ma żadnego połączenia systemu pomiedzp punktami rckik .
  Sam oddawałem ostatnio w 5 różnych punktach po upływie 7 dni od donacji i nikt tego nie zauważył

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Może Pani prosić o wydanie każdorazowe zaświadczenia o oddanej krwi. Niektóre centra mają również dostęp do systemu przez stronę internetową a za 3 lata powstanie system e-krew do którego wszyscy dawcy będą mieli dostęp przez stronę www i aplikację mobilną.

 • ANONIMOWY

  Wiem. Od pani z rejestracji dostałem informację że nową legitymację ( starej nie mam) muszę wyrobić w rckik w którym oddawalem pierwszy raz. Czy to prawda?

 • Maria

  Orientujecie się czy istnieje ogólnopolski system w którym zapisywane są donacje? Innymi słowy: czy mogę pójść do dowolnego RCKIK i poprosić o elektroniczny wydruk moich dotychczasowych donacji? Jeśli nie, to na jakiej podstawie będą wydawane legitymacje ZHDK?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Istnieje Krajowy Rejestr Dawców Krwi jednak strasznie kuleje. Nie jest np połączony z rejestrami centrów resortowych. Obecnie jest tworzony nowy system e-krew. Będzie on bazował na obecnym z tym, że dane mają być zintegrowane. Teraz aby być pewnym, że wszystkie donacje zostaną wzięte pod uwagę przy staraniu się o odznakę nalezy poprosić o przesłanie zaświadczeń o ilości oddanej krwi z wszystkich centrów krwiodawstwa (nie punktów) i porównanie ich z systemem. Jeżeli zauważymy, że nie są wszystkie donacje ujęte to do PCK należy dostarczyć kilka zaświadczeń chyba, że centrum zgodzi się wypisać zaświadczenie ujmując donacje również z obcych punktów. Mamy nadzieję, że wraz z nowym rejestrem wszystkie te problemy znikną.

 • Micaeli

  Kiedy będą w mazowieckim RCKiK nowe legitymacje?

  Z informacji PCK na nowych legitymacjach zapisuje siedonacje – czy to prawda?

 • Micaeli

  A gdziegtu miejsce na wpis o dokonanej donacji?
  Chyba, że zapisuje się elektronicznie – tylko wtedy czy RCKIK mają urządzenia do zapisu elektronicznego na nich?

  • krwiodawca

   Według przepisów to centra krwiodawstwa już od kilku miesięcy powinny wydawać tylko nowe legitymacje. Jednak w związku z wynikłymi problemami podczas wdrożenia nowych legitymacji proces ten opóźnia się. Przepisy nie dają możliwości wyboru centrom krwiodawstwa muszą wydawać legitymacje donacyjne w nowej formie. Czy tak będzie czy to się zmieni, tego nikt nie wie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.