Nowy wzór legitymacji honorowego dawcy krwi

Czy szykuje się kolejna zmiana dla honorowych dawców krwi? W projekcie nowego rozporządzenia załączono wzór legitymacji, która nie jak do tej pory jest książeczką ale kartą wielkości karty kredytowej. Czy to oznacza, że nie będzie już legitymacji donacyjnych, w które wbija się pieczątki? Nieraz książeczka ta jest jedynym dokumentem poświadczającym o liczbie donacji i ilości oddanej krwi przez dawcę. Mają taki problem zwłaszcza Ci starsi dawcy, których papierowe kartoteki w centrach zostały zlikwidowane. Czekamy z niecierpliwością uwag jakie zostaną zgłoszone do projektu i czy ostatecznie rzeczywiście taki wygląd zostanie zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Poniżej publikujemy uzasadnienie do projektu rozporządzenia. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jak wygląda obecne rozporządzenie możecie je znaleźć na podstronie gdzie zamieszczamy akty prawne związane z krwiodawstwem https://krwiodawcy.org/akty-prawne Na samym końcu artykułu możecie zobaczyć nowy Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi i legitymacji wydawanych w związku z tym dawstwem.

Projekt nowej legitymacji hdk

UZASADNIENIE

   Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartegow art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017r. poz. 1371), zwanej dalej “ustawą”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, został obowiązany przez ustawodawcę do określenia:
   1) wzorów odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 ustawy;
   2) wzorów legitymacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 6 ustawy;
   3) zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy, zwanej dalej “ewidencją”.

   W projekcie określono wzór legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, wydawanej przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazywał bowiem na konieczność określenia jednolitego wzoru tej legitymacji ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zawartych w tym dokumencie informacji. Przeprowadzona analiza wzorów ww. legitymacji wydawanych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, na podstawie obowiązujących przepisów potwierdziła, iż zakres danych osobowych zawartych w tym dokumencie jest niejednolity.

   Ewidencja dotycząca odznak i legitymacji “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, prowadzona przez PCK,będzie się składać z kartotek dawców oraz z rubryk obejmujących, poza danymi dotyczącymi dawcy krwi, o których mowa w art. 6 ust.9 ustawy, następujące dane:
   1) kolejny numer i datę wpisu;
   2) datęodbioru odznaczenia;
   3) objętość oddanych składników krwi;
   4) stopień przyznanej odznaki;
   5) numer legitymacji;
   6) informacje o wydanych duplikatach.

   Ewidencja będzie prowadzona w postaci elektronicznej. Ponadto określono wzory odznak i legitymacji stwierdzających jej nadanie. Rozporządzenie przewiduje, że jego wejście w życie nastąpi w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dz. U. Spowodowane jest to opóźnieniem prac legislacyjnych wobec postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823). Zgodnie z przywołaną normą, poprzednie rozporządzenie regulujące tą kwestię [rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. poz. 1324)] utraci moc do 10 września 2017 r.

   Wobec tego, mając na uwadze potrzebę zachowania ciągłości regulacji prawnych dotyczących odznaki i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, wskazanie takiego dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia jest konieczne. Jednocześnie spełnione są warunki wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.): za projektowaną datą wejścia w życie stoi ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie

Wyżej wspomniano o stanowisku GIODO na temat występowania w obiegu różnych wyglądem legitymacji hdk.

Brak jednolitego wzoru legitymacji Honorowego Dawcy Krwi powoduje, że często dochodzi do nadmiernej, niejednokrotnie zbędnej ingerencji w prywatność osób oddających krew ? zwraca uwagę GIODO, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski w wystąpieniu do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza. Wskazuje w nim, że niektóre jednostki organizacyjne publicznej służby krwi zamieszczają w wydawanych legitymacjach takie dane podlegające szczególnej ochronie, jak np. grupa krwi. Nie ma zaś powodu, by dostęp do nich mieli np. kontrolerzy biletów, którzy sprawdzają legitymacje honorowych dawców krwi w związku z potwierdzaniem ich prawa do zwolnień w opłatach za podróżowanie środkami transportu zbiorowego. M.in. w związku z tym GIODO zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu opracowanie jednolitego wzoru legitymacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi i legitymacji wydawanych w związku z tym dawstwem

23 komentarze do “Nowy wzór legitymacji honorowego dawcy krwi”

 1. Witam, w niedzielę czyli 19/07/20 oddałem krew w mobilnym autokarze krwiodawstwa jednak nie otrzymałem legitymacji. Więc chciałem się zapytać czy przy następnym oddawaniu krwi jest możliwość otrzymania legitymacji i czy oddana wcześniej donacja będzie pamietana?

  Odpowiedz
 2. Kiedy można dostać taka kartę. Moja siostra oddała tylko raz krew i dostała legitymację a ja idę już trzeci raz i nic nie dostałam.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Legitymację czy to w postaci karty czy też książeczki placówki publicznej służby krwi wydają na prośbę dawcy. Dzieje się tak gdyż dokument ten nie jest dokumentem wymaganym przy oddawaniu krwi.

   Odpowiedz
 3. dziś kolega był w RCKIK Katowice i podobno w książeczkę już nie wbijają donacji. wobec tego chciałbym sie dowiedzieć czy Katowicki oddział wprowadza jakieś zmiany?

  Odpowiedz
 4. Ja oddaję krew w różnych miastach, czy będzie jakiś zintegrowany system gdzie przez internet na podstawie swoich danych będę mogła sprawdzić ilość oddanej krwi? Fajnie byłoby gdyby było to też połączone z jakąś jedną konkretną aplikacją. Czy karta z np. Białymstoku będzie działała w Warszawie? Parę lat temu dostałam kartę że zdjęciem w Białymstoku zamiast książeczki ale w Warszawie nie jest akceptowana i nie mam możliwości sprawdzenia gdzie ile krwi oddałam, na szczęście jeszcze udało mi się nie dawno dostać papierową legitymację i pozbierałam sobie ile gdzie oddałam, a tak to nie wiedziałam bo trochę ciężko zapamiętać.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak, baza będzie zintegrowana. Krajowy Rejestr Dawców Krwi, który teraz istnieje jako 23 pojedyncze bazy tylko z wspólna funkcją informowania o dyskwalifikacjach teraz będzie jedną bazą. Dostęp do niego dawca będzie miał przez stronę internetową lub aplikację mobilną. Oczywiście to wszystko plany i zapewnienia a jak będzie to wyglądało w rzeczywistości to się okaże dopiero w 2021 roku. Chyba, że szybciej system zacznie działać, bo niektórzy specjaliści mówią, że może on być wdrożony już w przyszłym roku.

   Odpowiedz
 5. Ja dziś zapelnilem książę że dodawałam krew to 12 pozycji.Nie dostałem odpowiedzi gdzie mogę się ubiegać o nową książę Taka sztywną czerwoną

  Odpowiedz
 6. Szkoda, że nikt nie pomyślał nad zintegrowaniem tej legitymacji z kartą grupy krwi. W ogóle dla mnie bez sensu jest utajnianie grupy krwi. Czasem ta informacja może uratować dawcy życie, np. w razie wypadku. Ustawodawcy powinni też zastanowić się nad połączeniem w jedną kartę legitymacji ZHDK, gdyż karta w zaproponowanym wzorze nie zawiera żadnej informacji ani o ilości oddanej krwi, ani posiadanych odznaczeniach. W tej sytuacji dalej ZHDK muszą wozić ze sobą książeczkę ZHDK z podanym stopniem, aby móc korzystać ze zniżek w komunikacji.

  Podsumowując: zamiast trzech dokumentów (karta HDK, karta grupy krwi, książeczka ZHDK) może być jedna karta ze zdjęciem i problem rozwiązany.

  Odpowiedz
 7. Niedlugo wpiszasz nr legitymacji haslo i bedzie mozna sie zalogowac na rckik Tam moze sobie bedzie sprawdzic ilosc krwi oddanej itp Wszystko idzie do przodu … papier do kosza

  Odpowiedz
 8. Mam pytanie – do czego ta legitymacja służy? Dzisiaj taką dostałem i nie wygląda na taką, która posiada czip lub pasek magnetyczny, nie ma nawet zdjęcia. Miałem różne karty takiego formatu i każda do czegoś służyła lub coś umożliwiała. Mogłem dzięki nimi dzwonić z budki telefonicznej, zapłacić w sklepie, wejść do akademika, pożyczyć książkę z biblioteki, jeździć autobusem, wejść na basen, udowodnić, ze posiadam ubezpieczenie, dostać zniżkę w pralni, itd. itp. A czy ta karta do czegoś służy? Czy z tej legitymacji coś można wyczytać, np. ilość oddanej krwi lub przyznanie odznaki? Czy mogę teraz nie mieć przy oddawaniu dowodu osobistego jeśli pokażę tę kartę? Czym się różni jej posiadanie od nieposiadania? Na chwilę obecną wygląda na to, że pieniądze, które poszły na jej wyprodukowanie, zostały wyrzucone w błoto.

  Odpowiedz
 9. Witam . Zagubiłem legitymacje hdk i dzwoniłem na saska,z prośbą o duplikat.
  Pani z rejestracji poinformowała mnie ze papierowych juz nie wydają i trzeba sobie zapamietywac ile się juz oddało krwi.
  Jak w rzeczywistości jest ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   rzeczywiście wprowadza się legitymacje w postaci karty plastikowej na której oprócz naszych danych nie ma żadnych informacji. Wprowadzenie nowych dokumentów jest na różnym etapie w różnych centrach krwiodawstwa.

   Odpowiedz
 10. Jakoś wolę papierowe książeczki. Znając polskie realia coś się schrzani i będzie problem z identyfikacja liczby donacji. Dodatkowym problemem będzie brak wymiany informacji pomiędzy WCKiK i RCKiK.

  Odpowiedz
 11. oddałam 5,5 L krwi. Czy legitymacje przysyłają pocztą? Czy trzeba sie zglosic i prosic o wyrobienie legitymacji?

  Odpowiedz
  • Jeżeli chodzi o legitymacje donacyjne hdk to placówki publicznej służby krwi wydają je na prośbę dawcy. Niektóre przesyłają, niektóre każą zgłosić się po odbiór osobiście. Nie jest to regulowane przepisami. Dlatego należy zgłosić się do rejestracji punktu krwiodawstwa lub ustalić sposób przekazania telefonicznie. Jeżeli zaś chodzi o legitymacje Zasłużonego Honorowego dawcy Krwi to w 99% przypadków po legitymacje należy zgłosić się osobiście. Sposób jej uzyskania opisaliśmy tu: https://krwiodawcy.org/odznaki-zasluzony-honorowy-dawca-krwi

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.