Nierówna sytuacja prawna kobiet i mężczyzn – krwiodawców

Marcin Wiącek (Rzecznik Praw Obywatelskich) prosi minister zdrowia Izabelę Leszczyna o rozważenie wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie nabywania tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i związanych z nim przywilejów.  Szanowna Pani Minister, Pani Izabela Leszczyna Minister Zdrowia ePUAP z uwagi na fundamentalne znaczenie zasady równości płci w polskim, europejskim i międzynarodowym porządku prawnym, działając … Dowiedz się więcej

Interpretacja pojęcia “dni robocze”. Ciąg dalszy historii …

Kilka tygodni temu w związku z wiadomością od zasłużonego honorowego dawcy krwi podjęliśmy temat dotyczący prawa do obsługi poza kolejnością w podmiotach leczniczych finansowanych ze środków publicznych. Chodziło o interpretację pojęcia “dni robocze”. Jeżeli chcecie poznać szczegóły sytuacji w jakiej znalazł się dawca zapraszam do artykułu Obsługa poza kolejnością a dni pracy podmiotu leczniczego Ministerstwo … Dowiedz się więcej

Czy będzie dodatek emerytalny dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi?

Warszawa, 26.02.2024 Krwiodawstwo w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest honorowe, dobrowolne i nie może pociągać za sobą jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej. Dlatego też każda decyzja o ewentualnym rozszerzeniu lub zmianie uprawnień przysługujących Honorowym Dawcom Krwi podejmowana jest w kontekście obowiązujących przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego, które jednoznacznie stanowi, że “oddawanie krwi, osocza … Dowiedz się więcej

Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi. Czy będzie “sprawiedliwiej”?

Aktualnie uregulowany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650) sposób przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną opracowano ponad 17 lat temu. Jest on bardzo uproszczony, przez co nie wyczerpuje wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych, … Dowiedz się więcej

Zestawienie opinii, konsultacji i uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Nie tak dawno narzekaliśmy, że zarówno prace nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (ma zastąpić obecną ustawę o publicznej służbie krwi) jak i prace nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi stanęły w miejscu. Po 4 miesiącach przerwy wznowione prace legislacyjne przynajmniej … Dowiedz się więcej

Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego

Od 15 lutego a więc od dzisiaj podatnicy mogą rozliczać PIT-y za ubiegły rok. Jednym z dodatkowych przywilejów, który posiada Honorowy Dawca Krwi (osoba, która oddała przynajmniej jeden raz krew) jest możliwość odliczania darowizna na krwiodawstwo. Zgodnie z przepisami wysokość darowizny oblicza się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi pełnej lub składnika (bez stosowania przelicznika) … Dowiedz się więcej

Wszystkie legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zachowują swoją ważność

W dniu wczorajszym w poście opublikowanym na facebooku zamieściłem między innymi informację, że odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są nadawane od 1969 roku. Dostałem na maila wiele zapytań czy legitymacje w czasach PRL są ważne. Temat był już poruszany w 2012 roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Oto odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na zapytanie … Dowiedz się więcej

Chrzanów wprowadza pilotażowo ulgi dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Od połowy marca do końca roku Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (ZHDK) oraz Honorowi Dawcy Krwi-Zasłużeni dla Zdrowia Narodu (HDK-ZdZN) będą mogli korzystać w Chrzanowie, Libiążu oraz Trzebini (Związek Komunalny “Komunikacja Międzygminna” Chrzanów) z prawie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Dlaczego “prawie” gdyż osoba posiadająca któryś z wspomniany tytułów honorowych będzie musiała zakupić bilet w cenie 10 groszy. … Dowiedz się więcej

3 x NIE dla petycji w sprawie rozszerzenia uprawnień Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

W dniu dzisiejszym Komisja Petycji rozpatrzyła trzy petycje dotyczące dawców krwi. Składający petycje prosili o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia Honorowych Dawców Krwi-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu, Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Dawców Przeszczepu ulgą w transporcie … Dowiedz się więcej

Obsługa poza kolejnością a dni pracy podmiotu leczniczego

Osoba posiadająca tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Niestety zdarza się, że personel podmiotów leczniczych czy też dyrekcja tychże podmiotów odmawia wyznaczenia “szybszego” terminu. Poniżej przedstawiamy jedną z takich sytuacji. Dzień dobry, ostatnio spotkałam się z sytuacją kiedy podczas rejestracji do specjalisty z legitymacją został mi … Dowiedz się więcej