Nowe czekolady w ramach posiłku regeneracyjnego

14.09.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu na dostawcę czekolad. Przetarg wygrała firma MILLANO. Gatunek czekolady Liczba Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej 70% (tzw. gorzka)maksymalnie 30 g cukru w 100 g produktu. 2 Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami owocównp. morele, maliny, … Dowiedz się więcej

Koniec ogólnopolskiej ulgi na PKP

Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity, informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33 proc. mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi. Zaświadczenie wydaje: … Dowiedz się więcej

Petycja dotycząca uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Słowem wstępu… art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej … Dowiedz się więcej

Na jakim etapie jest wprowadzanie systemu e-krew?

Do 31 grudnia 2023 roku miał zostać uruchomiony system e-krew. Pytacie się czy tak będzie. Oto odpowiedź: Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że System e-Krew w zakresie podstawowym jest wdrożony pilotażowo od listopada br. w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W pozostałych Centrach system e-Krew jest wdrożony w zakresie koniecznym do obsługi podstawowych usług dla … Dowiedz się więcej

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie do kosza?

Już kilka osób pytało mnie w mailach co z projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Minęło już 6 miesięcy od konsultacji społecznych a na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie pojawił się jak dotąd dokument zawierający stanowisko Ministra Zdrowia do przedstawionych podczas konsultacji opinii i postulatów różnych środowisk. Dodatkowo koniec IX kadencji Sejmu wzbudził wśród naszych … Dowiedz się więcej

Problemów ciąg dalszy … e-krew

7 listopada Centrum e-Zdrowie (państwowa jednostka budżetowa odpowiedzialna za informatyzację sektora ochrony zdrowia, powołana przez Ministra Zdrowia) opublikowało zakładkę Krwiodawstwo w Internetowym Koncie Pacjenta (tylko w wersji na przeglądarki). Dawcy mogli zobaczyć interfejs oraz opcje jakie w przyszłości mają zostać zaimplementowane w aplikacji. Niestety mimo iż była to wersja produkcyjna to było wiele nieprawidłowości. Po … Dowiedz się więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych

Kilka tygodni temu informowaliśmy was o tym, że rozpoczęto prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty, zwanym dalej “rozporządzeniem”,  które wydane zostało … Dowiedz się więcej

Uprawnienie do korzystania poza kolejnością w podmiotach świadczących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szanowny Panie, w odpowiedzi na zapytanie w sprawie uprawnień do korzystania poza kolejnością w podmiotach świadczących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Departament Lecznictwa zwraca się z prośbą o przyjęcie poniższego. Zgodnie z art. 47c ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 świadczeniobiorca, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy … Dowiedz się więcej