Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Tag : krwawi-cudzoziemcy

Krwawi cudzoziemcy

“Nie ma lepszego symbolu integracji niż oddanie krwi. Polscy mieszkańcy rozpoczynają kampanię Krwawi Cudzoziemcy”

 

 

O co chodzi w akcji “Bloody Foreigners”, czyli “Krwawi cudzoziemcy”? Irlandzka Rada Imigracyjna (Immigrant Council of Ireland), IBTS (Irish Blood Transfusion Service) oraz Forum Polonia chcą zachęcić Polaków mieszkających w Irlandii, którzy są największą grupą imigrantów właśnie w tym kraju, do wzięcia aktywnego udziału w honorowym oddawaniu krwi w swoich lokalnych społecznościach. Podstawowy pomysł kampanii to:
 

Chcemy, aby więcej ‘krwawych obcokrajowców’ oddawało krew. W związku z tym zachęcamy ich, aby przyjechali do miejscowego centrum i zrobili coś wspaniałego dla lokalnej społeczności

 

Oddawanie krwi jest integralną częścią bycia członkiem społeczności w Polsce. Nagłówek kampanii ‘Krwawi cudzoziemcy’ jest oczywiście trochę prowokacyjny i ma przyciągnąć uwagę, aby pomóc w rozpowszechnianiu przesłania kampanii, ale także podkreślić pozytywny wkład, jaki Polacy mogą wnosić i wnoszą do swojej irlandzkiej społeczności poprzez oddawanie krwi.
 

Na specjalnie przygotowanej stronie IBTS możecie dowiedzieć się o czym powinien wiedzieć Polak przed odwiedzeniem punktu poboru krwi:

Polscy darczyńcy muszą znać angielski Nie dopuszcza się sytuacji, by ktoś inny interpretował lub odpowiadał na pytania w twoim imieniu w punkcie krwiodawstwa. Wynika to z tego, że musisz samodzielnie nie tylko rozumieć pytania, które sa zawarte w kwestionariuszu dotyczącym zdrowia i stylu życia ale również zapoznać się z informacjami na temat “konsekwencji” związanych z oddaniem krwi.

Polska: Nasze przepisy krajowe również wymagają od osoby, która chce oddać krew by znała język polski. Art. 16. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi mówi, że kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich.

Polak, który po raz pierwszy chce oddać krew zostanie poproszony o przekazanie wyłącznie próbki . Jeśli urodziłeś się poza Irlandią i Wielką Brytanią i przychodzisz do centrum po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o oddanie tylko próbki krwi. Tak więc za pierwszym razem pobierana jest tylko niewielka ilość krwi i wysyłana do testów, do laboratoriów IBTS . Po zakończeniu analizy próbki obowiązują Cię już standardowe kryteria dla dawcy – więcej informacji znajdziesz na stronie IBTS w zakładce ‘Czy mogę podać krew’?

Polska: U nas przez kilka miesięcy w kilku centrach pilotażowo wprowadzono procedurę ale okazało się, że jednak wyniki jakie otrzymało MZ są niezadowalające i wycofano się z powyższego pomysłu .

W Irlandii możesz oddawać krew co 90 dni Kiedy centrum dla której oddajesz będzie odwiedzać twoją okolicę a minęło 90 dni od ostatniej wizyty i oczywiście nie wystąpiło w międzyczasie jakiekolwiek istotne przeciwwskazanie do oddawania, skontaktuje się z tobą IBTS. Dzieje się to około tygodnia wcześniej. Jeśli nie będzie przeciwwskazań otrzymasz wiadomość tekstową (jeśli się zgodziłeś) przypominającą o twoim najbliższym miejscu donacji. Otrzymasz również wiadomość jeśli nie ma zapotrzebowania na krew Twojej grupy.

Polska: Krew pełna jest pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. My jednak nie umawiamy się na oddania (chyba, że dawcy składników krwi zwłaszcza krwinek płytkowych) i przychodzimy do punktów z marszu. U nas również funkcjonują systemy informujące smsami o możliwości oddania krwi z powodu minięciu określonego przepisami czasu od ostatniej donacji.

Teresa Buczkowska, Koordynator ds. Integracji Irlandzkiej Rady Imigracyjnej powiedziała, że Irlandia potrzebuje “trzech tysięcy donacji w każdym tygodniu”, aby zapewnić ciągłość dostaw. Sama już dziesięciokrotnie oddała krew od czasu przeprowadzki do Irlandii i zachęca teraz do wzięcia udziału w tej akcji inne osoby.

Fot. Irish Blood Transfusion

Fot. Irish Blood Transfusion Service


 

Chodzi o to, żeby pokazać, że Polacy są częścią tej społeczności … i ponieważ wiele z tej społeczności otrzymujemy, chcemy dać coś z powrotem.

Barnaba Dorda prezes Forum Polonia (platforma społeczności polskiej), powiedział, że ??to własnie kampania zachęciła go do oddania pierwszy raz krwi.Mim iż denerwuje się z powodu możliwości omdlenia, wierzy, że oddanie krwi to kolejny sposób na pokazanie wkładu, jaki polscy mieszkańcy wnoszą w Irlandii.

“W Irlandii istnieje potrzeba krwi’, mówi. “I wszyscy możemy pomóc.”

Stephen Cousins, manager działu dawców IBTS, powiedział:

“Jesteśmy zaskoczeni i historiami polskich dawców krwi w Irlandii. Od instruktora nauki jazdy z Dublina, do osoby z Gorey, która podjęła inicjatywę w swojej lokalnej społeczności, pomagając promować i rekrutować innych potencjalnych dawców krwi, oraz młodemu absolwentowi polskiej uczelni, pracującemu w Irish Blood Transfusion Service i zachęcającemu innych do oddawania krwi. Jasne jest, że nie moglibyśmy obejść się bez regularnych darowizn od naszych polskich sąsiadów.”

Na stronie IBTS możecie również zapoznać się z historiami dawców z Polski:

Źródło: thejournal.ie, IBTS, Teresa Buczkowska (Koordynator ds. Integracji), immigrantcouncil.ie