Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii

17:00 – Powitanie i przedstawienie problemów i potrzeb w zakresie krwiodawstwa (Wicher Patryk, przewodniczący Zespołu)17:09 – Informacja na temat zaawansowania prac nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (Agnieszka Beniuk-Patoła, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia)17:13 – Przedstawienie podstawowych założeń ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum … Dowiedz się więcej

O zniżce na leki dla ZHDK raz jeszcze

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), zwanej dalej “uośoz” świadczeniobiorcy, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy … Dowiedz się więcej

Informator dla dawcy koncentratu granulocytarnego

Koncentrat granulocytarny można oddać tylko na wezwanie centrum. Jest on bardzo rzadko pobierany (ok. 100 pobrań rocznie w całej Polsce). Co to są granulocyty? Granulocyty – jest to jeden z rodzajów białych krwinek Co to jest koncentrat granulocytarny? Koncentrat granulocytarny stanowią zawieszone w osoczu granulocyty, otrzymane od jednego dawcymetodą leukaferezy (proces polegający na odseparowaniu granulocytów … Dowiedz się więcej

Odpowiedź w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi

Szanowna Pani Marszałek, w związku z interpelacją, znak: K9INT37707, Posła na Sejm RP Pana Patryka Wichra wraz z grupą posłów w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Dzięki altruistycznej postawie honorowych dawców krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne. Zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego … Dowiedz się więcej

300 milionów złotych na inwestycje dla krwiodawstwa

Nowe lub wyremontowane budynki, najnowocześniejszy sprzęt medyczny, ambulanse do poboru krwi – to inwestycje, które już wkrótce będą realizować regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przyznało właśnie na ten cel ze środków europejskich prawie 300 mln zł. Zakup nieruchomości, budowa obiektów od podstaw, budowa mroźni, przebudowa oraz remont istniejących budynków, zakup sprzętu … Dowiedz się więcej

Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo, z okazji święta wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi składam podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Przyjaciołom dzielenia się tym najcenniejszym dobrem. Dziękuję za ofiarność, zaangażowanie i oddanie idei bezinteresownego ofiarowania własnej krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Życzę, aby każdy dzień przynosił radość, satysfakcję i poczucie spełnienia misji honorowego krwiodawstwa. Krew jest bezcennym … Dowiedz się więcej

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z … Dowiedz się więcej

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2022

Oddając krew, pomagasz potrzebującym! Możesz to zrobić już 17 listopada. Weź udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w 11. miastach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Na wszystkich czekają atrakcyjne upominki! Od lat w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa oddajemy krew i jej składniki, pomagając w ratowaniu zdrowia i … Dowiedz się więcej