Informator dla dawcy koncentratu granulocytarnego

Koncentrat granulocytarny można oddać tylko na wezwanie centrum. Jest on bardzo rzadko pobierany (ok. 100 pobrań rocznie w całej Polsce).

Co to są granulocyty?

Granulocyty – jest to jeden z rodzajów białych krwinek

Co to jest koncentrat granulocytarny?

Koncentrat granulocytarny stanowią zawieszone w osoczu granulocyty, otrzymane od jednego dawcy
metodą leukaferezy (proces polegający na odseparowaniu granulocytów z krwi pełnej za pomocą separatora komórkowego). Tak otrzymany preparat zawiera również pozostałe rodzaje komórek jak inne krwinki białe, krwinki czerwone oraz krwinki płytkowe. Składnik powinien być przetoczony natychmiast po otrzymaniu. Dopuszcza się przechowywanie (w temperaturze od 20°C do 24°C.) KG do 24 godzin od chwili rozpoczęcia zabiegu leukaferezy. Zalecane jest stosowanie specjalistycznych pojemników transportowych zapewniających utrzymanie stałej temperatury. Składnik ten przed wydaniem do zastosowania klinicznego musi być napromieniowany.

CO ZROBIC, ABY ODDAC KONCENTRAT GRANULOCYTARNY?

  • grupa krwi dawcy musi być zgodna z grupa krwi biorcy
  • trzeba spełniać takie same kryteria zdrowotne jak do oddania krwi pełnej.
  • koncentratu granulocytarnego NIE MOGA oddawać osoby, które kiedykolwiek w życiu miały wykonana TRANSFUZJE lub kiedykolwiek były w CIĄŻY. Wynika to z ryzyka wytworzenia przeciwciał anty-HLA podczas trwania ciąży / podczas transfuzji.

JAK WYGLADA KWALIFIKACJA DO ODDANIA KONCENTRATU GRANULOCYTARNEGO?

ETAP 1 -wstępna kwalifikacja
Kandydat zgłasza się do RKCiK w danym mieście na wstępną kwalifikacje.

Wstępna kwalifikacja obejmuje:
-ocenę układu żylnego
-badanie lekarskie
-badania laboratoryjne.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani otrzymują od lekarza RCKiK formularze, które są NIEZBĘDNE do przeprowadzenia stymulacji oraz pobrania koncentratu granulocytarnego.

W dniu zgłoszenia się na wstępną kwalifikacje Kandydatowi przystukuje zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub szkole.

ETAP 2- oczekiwanie na wyniki badan

Po pozytywnej wstepnej kwalifikacji kandydat oczekuje na wyniki badan laboratoryjnych. Kandydat pozostaje w kontakcie telefonicznym z lekarzem RCKiK koordynującym procedurę.

Po uzyskaniu wyników badan lekarz RCKiK kontaktuje się z kandydatami, którzy zostali wytypowani do stymulacji. W czasie rozmowy telefonicznej lekarz RCKiK ustala z kandydatem dzień stymulacji oraz dzień i godzinę zgłoszenia się na oddanie koncentratu granulocytarnego.

UWAGA! Możliwe, ze stymulacja odbędzie się w tym samym dniu co wstępna kwalifikacja. Należy w związku z tym pozostać w gotowości.

ETAP 3 – stymulacja

Stymulacja polega na podaniu czynnika wzrostowego G-CSF. Dawca otrzymuje jednorazowo podskórnie czynnik wzrostowy, który podnosi liczbę granulocytów. Nie ma obecnie danych, aby jednorazowe podawanie czynnika wzrostowego spowodowało trwałe negatywne skutki dla Dawcy.

Na podanie czynnika wzrostowego G-CFS dawca udaje się w wyznaczone miejsce.

Personel podaje czynnik wzrostowy i w razie potrzeby pobiera próbki na dodatkowe badania.

Po podaniu czynnika wzrostowego osoba odpowiedzialna wypełnia formularz potwierdzający wykonanie stymulacji.

ETAP 4 -leukafereza

W dniu następującym po stymulacji o godzinie ustalonej z lekarzem RCKiK Dawca zgłasza się do rejestracji RCKiK. Dawca powinien mieć ze sobą wypełniony formularz potwierdzający wykonanie stymulacji.

Do oddania należy się odpowiednio przygotować:

  • wyspać sią i wypocząć
  • nie zgłaszać się po wysiłku fizycznym
  • dobrze się nawodnić, wypić min. 2 | płynów w ostatnich 12 h

-max 1h przed oddaniem zjeść posiłek – unikać tłustych potraw

  • nie spoczywać alkoholu w 24 h przed donacją
  • zabrać ze sobą przekąskę, którą można zjeść w razie wydłużenia czasu oczekiwania na
    oddanie

Sam zabieg leukaferezy trwa około 2-3 godziny. Należy doliczyć do tego czas potrzebny na zarejestrowanie się i wykonanie niezbędnych badań oraz czas odpoczynku po zabiegu.

Jeśli w tym samym dniu wykonywanych jest kilka zabiegów leukaferezy czas oczekiwania na zabieg może się wydłużyć.

W dniu leukaferezy Dawcy przysługuje dzień wolny od pracy lub nauki – Dawca otrzymuje zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub szkole.

Źródło: RCKiK w Krakowie


Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading